...

γέρων ιωσήφ ησυχαστής έκφρασις μοναχικής εμπειρίας (1979)

by -

on

Report

Category:

Documents

Download: 0

Comment: 0

92

views

Comments

Description

Download γέρων ιωσήφ ησυχαστής έκφρασις μοναχικής εμπειρίας (1979)

Transcript

  • 1. C h , ?'<'/J).46. J. .q.J f P'c; IG'ag (7't ol.rp'r-tHf 'btela /' 1 ''b q..' J.t1 ''4..'', ' . # f2 o is-.'.h ','..'7.- .' . ' .I v Clrl' ' .f ' kto C?J ... cx.'22(7c'.m p'( A.i o rcwoknoc.ç o gJ- Fpg .J 1f'.'y Jt(ç.C.J.. '..' 'A lïl;..'/c.z''. t Jr , ? ; w/ 1/ r . .. sj . ' . s E . . <1''d L f2v'k4.'Aj@:>LJ ,1T/J .:/40p/ .'JF''Jo' o:-' 1:5 ï&/ %IJ''t'1CDf&'')'? 'AïEL4 Yl'',Lz ''$+'r'. ï b: % ' ' s%o...a h.).u.w6w s.op,..i ,.$..e rlyuav.os s4x..' ()okz..j,t<. 1),. i.'..1z>.',z.r,' .'k''/ ù4rzr(:'.1(o,p'' ! . ? j s cr' p? c z ' Iù te'rf c d)@/ 'cixz A * . d &-aJ Laic' (J'l.).J :.'pol v.'' ,yp (XL'G' ? t 1. q o p'i v'ot, vy'p.è(:r;cov * hE.s A' c(ycœkr4k*. . . ) . . j ...? ,ty' p . u .. .- , hV f 7J'i(2KJ<.' (: zxyrx,,zw ou t.tx .t s J ors ' v;V'J 3/dottc4&.%T r'lSp fJfo.) o#@3t.' tzw.v'4 2 7 ?< , , , . , ' s( ' (ex 1ema.s J oJ qzu ''s z)w.vra t;.?z.'v: cxgj,-, v:'J zKf#y'. b'Tçksv','''JQu. 't.a'z ) P ' ($ / zl cl'cs ) ' ' /%(7v t.r otroy' g-er' 'Jcxzz3'ozooo sa-c.ci:r)1ych pau.a o/ u..u...ou.xksr; J r..,v .)1 1 /7 o . a ' . P . r . . - ( o Xcz ezy..aLrop.cx.g j'gjj' ol,, jt ...'z.gj $y'$ baoci .r.qv s;y.&z c:tzz.j.tj t?oKp'h',k ) , . , 4/ J - , ,,p'r'( c, e4 'J. vd)v.s ct ' fïl.. .--- cvr l.te.sa '1,cJ I..It4.?oog a'lorco-o.o'os cwy'ueth v t r' ja.tza,g à.t$ p I I .4? J7 r' . .-. ) é) '. ' , '@.v'7-î?EAy r'/'T-r7kr n-ba pco- '-' . f% -S#./ :p*Y/#eö T''aq Jcf-m.Y?j rb% Cf.. j kp vc ov y...v. , r' - t ,F I , cl 08ov (ca ..r4..3.'cr.; .- ... . . .,.r.s . J s ()J J z-s.' (z' ig'.:h-o u? . J (s..t o' c ag ,s (?v y , u. v0, .,,,-,n... , , q z' . . p , y p . ? I . u. $ ac çf*t? /Ct czi'otCXc'(s d$ scw .sp/- 'fa'.r.c.cg , /dmt >.o'b' 'TJJLà'tI /rh VQqJ/sIs -.'J/ * @/' ? , ' X tz:i; (a , jg.ro c4t, o h,y a y.o , , zuo 'r-= , , a. . , ./ -? z : : , n . . z, ytw jadl s,vr, aay'. z ... agzal z) w.c.cw 'FJ-:,.c(w, cokvc.f .(wz orwf ? , >?s't'GEVr'é at.aou?ets o' t . - ) )t.(' oM'a?a v J' 7, . cxzxv,oqs k'cgz 'yJo.xk-v sg gcxo u.' v..? * y eçu+ x? (/';Az. xjIy,àc ç v o. ) ) -' b.-i a'y'eea(ri,s.cc z,rjc.?,'y'gsjz ycv, z;'7, ( )$)(t 7'cJ a?/atc( .u4 vob,3,.6 u't,ygïstù. y . ' - (t' )h''cp j / . .. .' ' ''rcv wJ' .s ' . I ! = c.t12t ).w' -. k.. '.,'.r,J ., 7ttt. 'Ow *tz 7,1ecx 'rr'tx azx, J (f ' '' ) / ''''% )'f7h 't 'k'.'. x' 7 y' b ' ' . . . .. . A, .. - f ,j . .)ê(l% dz4. - o oo% o, .. $' cj ' . 7q Dti 4'' ip.''z.q ' ''z'n ' .v kl) ,' sv ( r i ''' ''of / % , /J$ .spoz ew z.ç : . ./pv y t,, 7/ . j i 1 1
  • Fly UP