Màu sắc-và-bố-cục

  • View
    86

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

1. V v sng to theo phong cch ring Trnh by Ngc Qun,Minh Thun,Thanh Tng Mu Sc v b cc 2. Anne Kullaf 2008 Color & Composition Kin Thc C Bn Mu sc v b cc l yu t then cht thnh cng trong ngh thut. Bt k ch no,vic sp xp v s dng mu sc l yu t c bn gip ngi nhn vo cm thy ha hp vo tc phm. 3. Anne Kullaf 2008 Color & Composition TNG QUAN V KHA HC Trong sut nhng tun m kha hc ny din ra,chng ta s khm ph v mu sc v b cc thng qua mt lot thch thc mi tun m ta gii quyt nh sau: Mu sc: S hi ha mu sc v bng mu b gii hn Working with White Lm vic vi cng v nhit mu to ra trng thi v khung cnh. B Cc: Yu t thit k Nguyn tc t chc K thut sng tc 4. Anne Kullaf 2008 Color & Composition Color 5. Anne Kullaf 2008 Color & Composition Mu c bn L cc mu b sung c s dng to bng v ti,ni cch khc,mu xut hin i nhau trn vng trn mu V d: bn cn to bng cho tri chanh mu vng( mu c bn) th s dng mu tm( mu th cp). chng ta c th s dng mu pha t nhng mu th cp thay v phi mua chng. 6. Anne Kullaf 2008 Color & Composition BNG PHA MU B GII HN Th lm vic vi 3 mc s b ca 1 bng mu b gii hn l ti, trung tnh v sng. Bn c th th nghim vi nhng mu bn thch,ch cn nh 3 mc cn bn:Sng,trung tnh v ti. Nu cn thit,bn c th thm sng cho nhng vng ni bt-V d nh ti thng dng mu vng t khi lm vic vi phong cnh c nh sng mt tri lm ni bt mu xanh. 7. Anne Kullaf 2008 Color & Composition Bng mu b gii hn 2 bc nh, 1 bng mu: Xanh coban thm Vng t Vng chanh Nu en Bch kim Ch s khc bit v tm trng ca hai bc tranh trn. C hai cng s dng cc mu sc bn tri nhng c th mang li nhng cm nhn khc nhau chng t kh nng to hiu ng ca mt bng mu b hn ch. 8. Anne Kullaf 2008 Color & Composition Lm vic vi nh sng trng Mu trng phn chiu mu sc t nhng vt xung quanh Khi v vt th mu trng, ch n nhit ca vt , cng nh nhit mu sc m n phn x, c bit l trong bng ti Mc d bc tranh trn l mt phn ca mt chng git i mu trng, mt lot cc mu sc c s dng sn n: mu vng nu, xanh coban, tm, mu nu en v bch kim. nhng phn mu lnh v m phn x t cc loi vi la v chng khng ch th hin mt mu trng duy nht nh vi cotton. Ni cch khc, s bin i v mu sc trong tranh gip ngi xem phn bit c c nhng loi vi khc nhau. 9. Anne Kullaf 2008 Color & Composition Lm vic vi gi tr v nhit to ra tm trng v hon cnh. Tm trng v hon cnh ca bc tranh thng qua s la chn mu sc ca mnh: Mu ti c th c s dng to ra mt hiu ng nh sng n tng nh trong bc tranh trn bn phi Mu sc ti sng c th to ra mt cm gic nh hn, hng khi hn. 10. Anne Kullaf 2008 Color & Composition B cc 11. Anne Kullaf 2008 Color & CompositionColor & Composition YU T THIT K ng nt: cc ng nt trc quan cho php mt di chuyn Hnh dng : khu vc c xc nh bng cc gc cnh Mu sc: chng mu vi cc gi tr v cng khc nhau Kt cu: cht lng b mt c chuyn i to nn o nh cho ngi nhn Hng: dc, ngang, cho Kch thc: tng i v t l gia hnh nh v hnh dng Phi cnh: th hin chiu su,cn cnh,nn Khng gian : c m rng 1 cch tch cc hay tiu cc gia cc i tng. Source: Composition, (Visual Arts), Wikipedia 12. Anne Kullaf 2008 Color & CompositionAnne Kullaf 2008 Color & Composition NGUYN TC T CHC Hnh dng v t l Cn bng gia cc yu t S thng nht gia cc yu t nh hng ca cc yu t Cc khu vc trong lnh vc xem s dng cho cc hnh nh (ct ) ng dn hoc hng tip bng mt ca ngi xem khi h quan st cc hnh nh. khng gian m mu tng phn : nhng gi tr m mc sng v ti c s dng trong cc hnh nh Nhp Chiu sng hoc nh sng S lp li ( i khi xy dng thnh m hnh, cng nh hnh hc ) Source: Composition, (Visual Arts), Wikipedia 13. Anne Kullaf 2008 Color & Composition K thut to b cc Quy tc 1/3 y l quy tc thng c p dng v n rt n gin. Chia cnh thnh 9 vng bng nhau vi 2 ng ngang v dc. Sau ngi ngh s ch cn t i tng vo bt k im no trong 4 im giao nhau. Quy tc ny to ra cm gic cn bng cho tc phm, khng qu tnh m cng khng qu nhiu. Source: Composition, (Visual Arts), Wikipedia 14. Anne Kullaf 2008 Color & Composition K thut to b cc Quy tc l - Theo quy tc ny, s i tng trong tranh/ nh l s l trnh gy s cn bng, u mt qu mc dn n bc nh thiu im nhn v gy nhm chn. Source: Composition (Visual Arts), Wikipedia Bc tranh bn phi tun theo quy tc l do im nhn l qu to l loi kia, mt b cc thnh cng! Cn bc tranh bn tri tuy khng tun theo quy tc l nhng vn c nh gi l c b cc thnh cng, ti sao? Phi chng cn k thut b cc no khc to nn thnh cng ca n! 15. Anne Kullaf 2008 Color & Composition K thut b cc Quy tc ca khng gian -c s dng trong ngh thut ( nhip nh,qung co,) -p dng vi cc tc phm ngh thut ( nhip nh,qung co, ),nhng vt m cc ngh s mun to ra o gic v s chuyn ng. -C th t c hiu ng ny bng vic tp trung v hng m mt ang nhn n.Quy tc ny khin ngi xem c cm gic mun tm nhn vt qua khi bc nh hng n khng gian m ch th ang hng n. Source: Composition (Visual Arts) Wikipedia 16. Anne Kullaf 2008 Color & Composition Cc n pha trn xe t trong bc tranh bn di hng v pha sau ,cho ta cm gic xe ang hng v mt khng gian khc pha trc. Chng hn nh trong bc tranh bn phi,dng ngi ang hng v pha trc,khin ngi xem c cm gic mun tin hiu xem h ang i u,ta s c xu hng mun thy th nm ngoi vng khng gian trong bc nh 17. Anne Kullaf 2008 Color & CompositionAnne Kullaf 2008 Color & Composition K THUT SNG TC n gin ha Hnh nh vi qu nhiu chi tit c th gy nn s ln xn , lm cho ngi xem kh xc inh c i tng chnh.Bng cch loi b cc ni dung khng lin quan,ngi xem c th d dng tp trung vo i tng chnh. Trong bc tranh , cc ngh s c th s dng phong cch v ring bit, t chi tit xc nh cc gc cnh v hng ca hnh nh. Source: Composition (Visual Arts) Wikipedia Trong bc tranh ny cc ta nh xung quanh c th hin 1 cch ri r so vi ta nh trung tm. Cc tam gic c to ra trong hnh ny nhm lm cho b cc thm cht ch. 18. Anne Kullaf 2008 Color & Composition K thut b cc Gii hn tiu im Khi s dng ng cch,k thut ny c th a nhng th khng phi ch bc tranh ra khi tm ngm Hnh hc v tnh i xng Rule of odds (Nguyn tc t l) cho rng s i tng trong mt hnh nh nn l s l v to nn s tinh t,c tnh i xng hn l s chn. C th chn mt hoc trn ba i tng.Mc d y l nguyn tc chung nhng ta vn c th chn s i tng l s chn ty thuc vo s sng to ca bn thn lm bc nh thm th v. Lin quan n quy tc quan st to ra tnh thm m trong nh.Chng hn,mt khun mt p th c cp mt v ming nhng v tr to nn tam gic u Source: Composition: Visual Arts, Wikipedia 19. Anne Kullaf 2008 Color & Composition Bc nh pha di c th xem l v d in hnh cho quy tc s l,c th thy bng hoa ngay gia c bao bc bi hai bng hoa k bn 20. Anne Kullaf 2008 Color & Composition K thut b cc Hn ch s tp trung - Trong nhip nh v ha 3D,hn ch s tp trung cng l 1 cch n gin ha bc nh,ta c th s dng su trng nh (Depth of Field) - l vng sc nt chp nhn c trong mt bc nh m s xut hin trong vng ly nt.Trong mi bc nh u lun c mt vng nht nh ca bc nh, pha trc hoc pha sau ca i tng chp, s xut hin trong vng ly nt. Vng ny s thay i khc nhau mi bc nh. Mt s bc nh c th c vng ly nt rt nh, khi ngi ta gi l DoF nng. Khi vng ly nt rt ln, bc nh c DoF su. - Khi i tng chp cng gn vi my nh th DoF cng nng, do , di chuyn cch xa i tng ca bn s gip tng su trng nh. - Kim sot c su trng nh l mt trong nhng k nng quan trng nht c c nhng bc nh p, bi khi bn c th bit r cch iu chnh vng ly nt theo bn mun, vng nh no mun ly nt v vng no mun m. 21. Anne Kullaf 2008 Color & Composition Hnh nh ca mt con thin nga n trong m c cao c chp t khong cch 5 m, vi tiu c 300 mm ch cho su trng nh khong 5cm. Bc nh ny c chp vi tiu c 120 mm v khu F8 vn c DOF rt nng khi ng knh ch cch 15 cm t im ly nt trn bng hoa pha trc Kim sot c su trng nh l mt trong nhng k nng quan trng nht c c nhng bc nh p, bi khi bn c th bit r cch iu chnh vng ly nt theo bn mun, vng nh no mun ly nt v vng no mun m. 22. Anne Kullaf 2008 Color & Composition Nhng K thut b cc khc C nn sng to i tng tr nn cun ht hay l tp trung vo nguyn tc v khin n tr thnh khun mu. Cc i tng khng nn pha ngoi nh. Trnh vic ct i chnh xc khng gian v t l Mt i tng khi chuyn ng phi c khong khng gian pha trc. Cc yu t tc ng:kch thc nh, tng phn cao,mu sc m nht. Cc ch ni bt nn c a lch khi trung tm, tr khi l mt b cc i xng hoc l iu bn mun. Khng nn ng chn tri chia cc tc phm thnh hai phn bng nhau nhng c dng nhn mnh hoc l bu tri hoc mt t; thy bu tri nhiu hn nu bc tranh l cc m my, mt tri mc / ln, v mt t nhiu hn nu l mt cnh quan. 23. Anne Kullaf 2008 Color & Composition Kt hp nhng iu ny 24. Anne Kullaf 2008 Color & Composition Kt hp nhng iu ny Mt s iu ta c th thc hin m rng : Thc hnh tht nhiu. Tp trung vo mu vt v nh gi Phc tho s bng than ch S dng nhng mu sc b tr trong vic to bng Th lm vic vi mt bng mu b hn ch. Hiu v bit p dng cc k thut to b cc nhng khng cn qu l thuc vo chng! Hy th nghim, sng to ph v mt s quy tc, phn tch cng vic xem ci no khng quan trng v ci no quan trng nhthy t hi ti sao?