Ngày xưa hoàng thị

  • Published on
    11-Apr-2017

  • View
    71

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<p>ngy xa hong th</p> <p>ngy xa hong th</p> <p> t h : p h m t h i n t h n h c : p h m d u y c a : o a n t r a n g h a : l y *</p> <p>em tan trng vng ma nho nhem tan trng vng ma nho nhm nghing tp vtc di t o vn bay</p> <p>em i du dngb vai em nhchim non l ngnm im du manh theo ng vgt giy lng l ng qu</p> <p>em tan trng vanh theo ng vchn anh nng nlng anh nc nmai vo lp hcanh cn ngn ng ngn ng</p> <p>em tan trng vma bay m manh trao vi vngchm hoa mi np vo cui vmun thu cn thng cn thng</p> <p>em tan trng vanh theo ng vem tan trng vanh theo ng vmi em mm cimang mang su i tnh i</p> <p>bao nhiu l ngytheo nhau ng ditra tra chiu chiuthu ng chng nhiuxun qua ri thchia tay phng n sang h</p> <p>ngy xa hong th ...</p> <p>t h : p h m t h i n t h n h c : p h m d u y c a : o a n t r a n g h a : l y *</p> <p>r i n g y q u a i q u a i q u a i </p> <p>nh phai nht mng xanh nho nhnh phai nht mng xanh nho nhhm nay tnh ci li ng xang xa</p> <p>cy xa cn gynm phi rng o em ngy nphai nht my mam vang thu nobc nh tm nhautm nhau</p> <p>xa tan trng vanh theo ng vnay trn ng nyi nh sng nixa b vt ngichn ngi tm nhautm nhau</p> <p>i con ng vi con ng vbng hoa cn plng sao thm mtngt vi hoa nynh ngi tnh xathu xa</p> <p>xa tan trng vanh theo ng vxa tan trng vanh theo ng vi chn mt mtheo nhau bi ng ma</p> <p>xa theo ng vmi tc ng dihm nay ng nycy cao hng gyi quanh tm hoiai mang bi i ri</p> <p>ai mang bi i ri ai mang bi i ri</p> <p>from: chimhoang@yahoo.com.vnto: all my friends</p>