öLçMe Ve DeğErlendirme

  • Published on
    02-Nov-2014

  • View
    10.077

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li> 1. LME VE DEERLENDRME Seher Uluta </li> <li> 2. Sununun erii <ul><li>Eitimde Deerlendirmenin Yeri </li></ul><ul><li>Neden lme ve Deerlendirme? </li></ul><ul><li>Programlarn lme ve Deerlendirme Yaklam </li></ul><ul><li>lme ve Deerlendirmede Kullanlan Baz Ara ve Yntemler </li></ul><ul><li>Performans Deerlendirme </li></ul><ul><li>Performans devleri </li></ul><ul><li>Projeler </li></ul><ul><li>z Deerlendirme/ Akran Deerlendirme </li></ul><ul><li>rn Dosyalar </li></ul><ul><li>(Dereceli Puanlama Anahtarlar) </li></ul></li> <li> 3. Eitimde Deerlendirmenin Yeri <ul><li>Eitim Sistemi </li></ul><ul><li>Girdiler Sre ktlar </li></ul><ul><li>(Eitim Etkinlikleri) </li></ul><ul><li>Deerlendirme </li></ul></li> <li> 4. Neden lme ve Deerlendirme? <ul><li>rencilerin hazr bulunuluk dzeylerini belirlemek </li></ul><ul><li>rencilerin geliimlerini izlemek </li></ul><ul><li>rencilerin geliimlerine ynelik geri bildirimde bulunmak </li></ul><ul><li>renme glklerini belirlemek </li></ul><ul><li>retimin ve retim materyallerinin etkinliini belirlemek </li></ul></li> <li> 5. Neden lme ve Deerlendirme? <ul><li>Gelecekteki renme srelerini planlamaya veri salamak </li></ul><ul><li>rencilerin gl ve zayf ynlerini ortaya karmak </li></ul><ul><li>retim programlarnn yeterliliini belirlemeye bilgi salamak </li></ul></li> <li> 6. <ul><li>Deerlendirme, renmenin ayrlmaz bir paras olarak grlr. </li></ul><ul><li>rencilerin ezber bilgileri deil, st dzey becerilerinin deerlendirilmesi hedeflenir. </li></ul><ul><li>Sadece renme rn deil, renme sreleri de deerlendirilir. </li></ul><ul><li>Deerlendirme, rencilerin neyi bilmediini deil, ne bildiklerini grmeye yarayan bir aratr. </li></ul>Programlarn lme ve Deerlendirme Yaklam-I </li> <li> 7. Programlarn lme ve Deerlendirme Yaklam-II <ul><li>Not vermenin yan sra etkili ve zamannda geribildirime arlk vermeyi nemsemektedir. </li></ul><ul><li>rencinin gerek yaam durumlarn yanstmasn, gerek yaamla kendi bilgileri arasnda iliki kurmasn gerektirir. </li></ul><ul><li>rencilerin karlat problemlere farkl zm yollar retebilmesini nemser. </li></ul></li> <li> 8. Programlarn lme ve Deerlendirme Yaklam-III <ul><li>Ne kadar renildiini tespit etmenin yan sra nasl renildiini de belirlemeyi vurgular. </li></ul><ul><li>Deerlendirme srecine renciyi de katar. </li></ul><ul><li>rencileri deerlendirmek iin farkl lme tekniklerinden yararlanmay nerir. </li></ul><ul><li>Klasik lme ve deerlendirmenin yannda yeni lme ve deerlendirme yaklamlarnn kullanmn da nerir. </li></ul></li> <li> 9. Geleneksel Yaklama Gre lme ve Deerlendirmede ne kan Beceriler <ul><li>Derinlii olmadan ok sayda kavram ve ilkeyi renme </li></ul><ul><li>Rutin problemleri zebilme </li></ul><ul><li>Bilgi ezberleme </li></ul><ul><li>Yazl materyallerden bilgiyi aynen aktarma </li></ul></li> <li> 10. Programlardaki lme ve Deerlendirme Srecinde nem Kazanan Beceriler <ul><li>Okuduunu anlama, kritik etme, yorumlama </li></ul><ul><li>Bilgi toplama, analiz etme ve bir sonuca ulama </li></ul><ul><li>Grafik ya da tablo halinde verilen bilgilerden sonu karma </li></ul><ul><li>Gzlem yapma, gzlemlerden sonuca ulama </li></ul><ul><li>Gnlk hayatta karlalan problemleri zebilme </li></ul><ul><li>Sahip olduu bilgileri yeni durumlarda kullanabilme </li></ul><ul><li>Aratrma yapma </li></ul><ul><li>rendikleri ile gerek yaam arasnda iliki kurma </li></ul></li> <li> 11. lme ve Deerlendirme Ara ve Yntemleri Performans grevleri, rn dosyalar, projeler, z deerlendirme vb. lme ve Deerlendirmede Yeni Yaklamlar (Alternatif - Authentic ) oktan semeli, eletirmeli, doru yanl testler; yazl yoklamalar vb. Geleneksel Ara ve Yntemler Aralar Deerlendirme Yaklam </li> <li> 12. lme ve Deerlendirmede Kullanlan Baz Ara ve Yntemler <ul><li>Performans Deerlendirme </li></ul><ul><li>Performans devleri </li></ul><ul><li>Projeler </li></ul><ul><li>z Deerlendirme/ Akran Deerlendirme </li></ul><ul><li>rn Dosyalar </li></ul><ul><li>Dereceli Puanlama Anahtarlar </li></ul></li> <li> 13. Performans Deerlendirme-I <ul><li>rencilerin bilgi ve becerilerini ortaya koyarak oluturduu cevap ve rnlerin deerlendirilmesidir. </li></ul><ul><li>rencinin yeni bilgiyi yaplandrmasn gerektirir. </li></ul><ul><li>Sre iine yaylmtr, zamana bal deildir. </li></ul><ul><li>rencinin gnlk yaamndaki problemleri nasl zeceini ve problem zmek iin sahip olduu bilgi ve becerileri nasl kullanacan gstermesini ister. </li></ul></li> <li> 14. Performans Deerlendirme-II <ul><li>rencilerin becerilerini gerek yaam ortamnda deerlendirmeyi hedefler. </li></ul><ul><li>Gzlenebilen bir performans veya somut bir rnle sonulanr. </li></ul><ul><li>Performans grevlerinde, tek bir cevap yoktur. Grevi tamamlamak iin deiik yollar bulunmaktadr. Bu nedenle iyi tanmlanm bir ltle deerlendirmelidir. </li></ul><ul><li>Baarl bir deerlendirme yapmak iin her performans grevi bir dereceli puanlama anahtar (rubric) ile eletirilmelidir. </li></ul><ul><li>Performans deerlendirmek iin en ok kullanlan aralar; performans devleri, projeler, renci rn dosyalar, posterler vb.dir. </li></ul></li> <li> 15. Yaplacak Deerlendirmenin Performansa Dayal Deerlendirme Olabilmesi in; <ul><li>rn: yazl bir makale, kompozisyon, grafik izme, deney dzenei oluturma, proje hazrlama, inceleme yazs yazma vb. </li></ul><ul><li>Gzlenebilir performans: rnn ortaya konmasnda geen sre (bir ders veya bir dnem) takip edilerek geri bildirim verilmesi, deerlendirilmesi. </li></ul><ul><li>st dzey dnme becerileri: rencilerin bilgiyi aynen aktarmalarndan ok bilgiyi edinme, dzenleme, kullanma, kritik etme, yaratcl kullanma vb. st zihinsel srelere dnk olmaldr. </li></ul><ul><li>Grup almas ve sosyal beceriler: Grup almasna yatknlk, bakalarnn fikirlerine nem verme, kendini ifade etme, sunum yapabilme vb. becerilerin gelimesi beklenir. </li></ul><ul><li>Disiplinler aras geiin ve bilgi al veriinin salanm olmas gereklidir. </li></ul></li> <li> 16. Performans Deerlendirme Srecini Planlarken ve Uygularken Atlacak Admlar <ul><li>Amac aka ifade etme, neyi leceine karar verme </li></ul><ul><li>Uygun grev tanmlama </li></ul><ul><li>Performansn ltlerini aka belirleme </li></ul><ul><li>Belirlenmi ltlere gre dereceli puanlama anahtarn gelitirme </li></ul></li> <li> 17. <ul><li>Performans devi , rencinin gerekletirdii ya da tamamlad ve belirli performans ltlerine gre retmen, renci ya da arkadalar tarafndan deerlendirilen etkinlik ya da devden oluur. Performans grevi rencilerin bilgi ve becerilerini gerek yaam durumlar balamnda kullanmalarn gerektirir. </li></ul></li> <li> 18. Neler Performans devi rnekleri Olabilir? <ul><li>Bir gazeteye makale yazma, </li></ul><ul><li>Bir oyun dzenleme / planlama </li></ul><ul><li>Bir tiyatro oyununa eletiri yazma, </li></ul><ul><li>Bir oyun iin sahne ve kostm hazrlama, </li></ul><ul><li>Bir ev plan izme, </li></ul><ul><li>Bir mzik paras alma, </li></ul><ul><li>Bir dans sergileme, </li></ul><ul><li>Yrelerini tantan bir turistik bror hazrlama, </li></ul><ul><li>Mahallelerinin bir haritasn, krokisini izme vb. </li></ul></li> <li> 19. Performans devi rnekleri </li> <li> 20. <ul><li>AIK ULU SORULAR. </li></ul></li> <li> 21. <ul><li>rencilerin grup hlinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda inceleme, aratrma ve yorum yapma, gr gelitirme, yeni bilgilere ulama, zgn dnce retme ve karmlarda bulunmalar amacyla ders retmeni rehberliinde yapacaklar almalardr. </li></ul>Proje </li> <li> 22. Proje <ul><li>Proje gelitirme sreci uzun, karmak ve zorlu bir sretir. </li></ul><ul><li>Bu devler, rencilerin yaratclk, aratrma, iletiim gibi st dzey zihinsel becerilerini gelitirir. </li></ul><ul><li>Projenin tasarmndan ortaya konulmasna kadar geen sre, bilimsel sre basamaklarn iereceinden bilimsel sre becerilerinin gelimesine yardmc olur. </li></ul></li> <li> 23. Proje rnekleri </li> <li> 24. Dereceli Puanlama Anahtar (Rubric) <ul><li>renci performansn tanmlayan ltleri ieren ve bu ltlerle birlikte farkl seviyedeki performans puanlamaya yarayan bir aratr. </li></ul><ul><li>Dereceli puanlama anahtar, rencilerin snavlarn, dosyalarn, devlerini veya performanslarn deerlendirmek iin gelitirilmi ltleri ierir. </li></ul></li> <li> 25. Dereceli Puanlama Anahtar Gelitirme Aamalar I <ul><li>lein ne amala gelitirileceinin belirlenmesi, </li></ul><ul><li>Ne tr puanlama anahtar kullanlacana karar verilmesi </li></ul><ul><li>ltlerin tanmlanmas. Davran, rn yada her bir becerinin yeterlik dzeyi iin ksa ltler yazlr. Burada nemli olan yeterlik dzeylerini tanmlamak ve dzeyler arasnda ltleri iyi ayrt edebilmektir. </li></ul></li> <li> 26. Dereceli Puanlama Anahtar Gelitirme Aamalar II <ul><li>Kullanlacak lein taslann hazrlanmas, </li></ul><ul><li>Taslak zerinde gerekli dzeltmelerin yaplmas iin renci ve retmen grlerinin alnmas </li></ul><ul><li>Uygulamadan sonra tutarlk ve gvenirliin belirlenmesi </li></ul></li> <li> 27. Dereceli Puanlama Anahtarnn Hazrlanmasna Ynelik Baz neriler <ul><li>Dereceli puanlama Anahtarlarnda ok genel ltler kullanlmamaldr. </li></ul><ul><li>levsel olmayan detaylara yer verilmemelidir. </li></ul><ul><li>Snrl sayda boyuta ya da zellie odaklanmak gerekir. </li></ul><ul><li>Anahtar nitelikte, retilebilir ltler kullanlmaldr. </li></ul><ul><li>llebilir ltler kullanlmaldr. </li></ul><ul><li>Tanmlayclar dikkatlice seilmelidir. </li></ul><ul><li>Drtl bir performans dzeyi kullanmak daha ilevseldir. </li></ul><ul><li>Dzeyler arasndaki uzaklk eit tutulmaya allmaldr. </li></ul><ul><li>Gerektiinde, dereceli puanlama anahtarnn ltlerinin belirlenmesi srecine rencilerin de katlm salanmaldr. </li></ul></li> <li> 28. <ul><li>Szel projeler (snf tartmas, rol oynama, grme, szel sunular, hikaye, anlatma, mnazara vb.) </li></ul><ul><li>rnler (koleksiyon ya da sergi, bror hazrlama, poster hazrlama, gazete karma vb.) </li></ul><ul><li>Deney raporlar, grafik izme, problem zme, proje hazrlama vb. </li></ul><ul><li>Aratrma ve yaz almalar (mektup, dileke, hikaye, kompozisyon yazma) </li></ul><ul><li>Sanatsal almalar </li></ul>Dereceli Puanlama Anahtarlar Ne Tr Etkinliklerin Deerlendirilmesinde Kullanlr? </li> <li> 29. Dereceli Puanlama Anahtar Amaca Gre; <ul><li>1. Btncl Dereceli Puanlama Anahtar </li></ul><ul><li>Btncl dereceli puanlama anahtar , retmenin genel sreci veya rn bir btn olarak , par alarn dikkate almadan , puanlamas dr . </li></ul><ul><li>Btncl dereceli puanlama anahtarlar, rencinin performansna ilikin daha genel bir bilgi salamasna karn, daha az zaman ve emek alr. </li></ul></li> <li> 30. Btncl Dereceli Puanlama Anahtar rnei Puan ltler 4 Konuyu tmyle iyi anladn gsterdi. Konuyla ilgili ne srlen dnceler mantkl gerekelerle desteklenmitir. Konuyu farkl rneklerle aklad. Olaylar arsnda farkl balantlar kurdu. Konuyla ilgili elikili aklama yaplmad. 3 Konuyu anladn gsterdi. Konuyla ilgili ne srlen dnceler mantkl gerekelerle desteklenmiti fakat yeterli deildi. Yazl aklamalar yeterliydi. 2 Konunun ounu anladn gsterdi. Konuyla ilgili ne srlen dnceler desteklenmiti fakat yeterli deildi. Anlatmda elikili aklamalar yapld. 1 Konunun birazn anladn gsterdi. rnekler yeterli deildi. nemli eksikler var. </li> <li> 31. <ul><li>2. Analitik Dereceli Puanlama Anahtar </li></ul><ul><li>Analitik dereceli puanlama anahtar , nce performans veya rnn paralarnn ayr ayr puanlanmasn sonra da bu puanlar toplayarak toplam puann hesaplanmasn gerektirir. </li></ul><ul><li>Analitik dereceli puanlama anahtarlar araclyla, rencilerin performanslarna ilikin olarak daha ayrntl bilgi elde edilir. </li></ul><ul><li>Bu, ayn zamanda rencinin zayf ve gl yanlarn gsteren bir profil salar. </li></ul></li> <li> 32. Harita in Analitik Dereceli Puanlama Anahtar </li> <li> 33. z Deerlendirme <ul><li>rencilerin kendi katlmlarn, srelerini ve rnlerini deerlendirmeleridir. </li></ul><ul><li>rencilerin okulda yaptklar almalar, nasl dndklerini ve nasl yaptklarn deerlendirmelerini gerektirir. </li></ul></li> <li> 34. <ul><li>z deerlendirme, rencilerin kendi gl ve zayf ynlerini tanmalarna yardm eder. </li></ul><ul><li>rencilere deerlendirme srecinin bir paras olduklar duygusunu verir. </li></ul><ul><li>rencilerde motivasyonu artrr. </li></ul><ul><li>rencilerin kendi renmeleri konusunda sorumluluk almalar ynnde cesaretlendirir. </li></ul><ul><li>Kendilerine dardan bakma yetisi gelitirir. </li></ul>rencinin Kendini Deerlendirmesinin Avantajlar </li> <li> 35. z Deerlendirme Formlar rnekleri </li> <li> 36. Akran Deerlendirme <ul><li><ul><li>Akran deerlendirme, gruptaki rencilerin belli ltler erevesinde birbirlerini deerlendirme srecidir. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Akran deerlendirme, rencilerin kendilerine olan gvenlerinin artmasn salar. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>renciler, arkadalarnn almalarndaki yeterlik dzeylerini deerlendirirken kendilerinin eletirel dnme becerileri de geliir. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Deerlendirmeye temel oluturan beceri ve ltlerin saptanmas konusunda renciye bak as salar. </li></ul></li></ul></li> <li> 37. Akran Deerlendirme </li> <li> 38. Akran Deerlendirme Formu rnei </li> <li> 39. renci rn Dosyas(Portfolyo) <ul><li>rencilerin zaman iindeki almalarnn sistemli olarak bir araya getirilmesidir. </li></ul><ul><li>renci rn Dosyas, rencilerin geliimi hakknda bilgi veren dokmanlarn topland dosyadr. </li></ul></li> <li> 40. renci rn Dosyas Hazrlamann Amac- I <ul><li>rencinin z disiplin ve sorumluluk bilincini gelitirmek ve kendi kendini deerlendirme becerisi kazandrmak, </li></ul><ul><li>Mfredata bal olarak gerekletirilen yazl ve szl deerlendirmeler ve standart testler dna karak, yeni bir deerlendirme yntemi gelitirmek, </li></ul><ul><li>rencinin geliimini kantlarla ve daha salkl izleyebilmek, </li></ul><ul><li>rencinin gelecekteki renmelerine bilgi sunmak ve k tutmak, </li></ul><ul><li>rencilerin arkadalarnn geliimini izleyerek birbirlerine yardmc olmalarn salamak ve bylelikle gelecekte yapacaklar ekip almalarna balang yapmak, </li></ul></li> <li> 41. renci rn Dosyas Hazrlamann Amac-II <ul><li>rencilerin kendi almalarn deerlendirmeye yardm etmek, </li></ul><ul><li>retmene eitsel kararlar vermede yardm etmek, </li></ul><ul><li>Aile ile iletiimi salamak, </li></ul><ul><li>rn ve sreci deerlendirmek iin bilgi toplamay salamak, </li></ul><ul><li>rencilerin yeteneklerini sergilemek ve ilgi alanlarn gelitirmek, </li></ul><ul><li>Programn amalarn deerlendirmek iin eitimcilere yardm etmek, </li></ul><ul><li>Yazma, okuma ve dnme becerileri arasnda balant salamak, </li></ul><ul><li>rencilerin almalarnn deerlendirilmesi katlmlarnn salanmas onlarn almasn tevik etmek. </li></ul></li> <li> 42. renci rn Dosyasnn Hazrlanma Aamalar <ul><li>renci rn dosyasnn amacnn belirlenmesi </li></ul><ul><li>rn dosyas politikas belirlemek </li></ul><ul><li>Dosyann hazrlanmas ile ilgili hedefler belirleme </li></ul><ul><li>(rnein, okuduunu anlama, yeni veya zgn rnler yaratma, yorum yapma, Trkeyi doru ve etkili kullanma vb.) </li></ul><ul><li>renci rn dosyasnda bulunacak almalarn seilmesi </li></ul><ul><li>renci rn dosyasndaki almalara ait deerlendirme ltlerinin belirlenmesi </li></ul><ul><li>almalara ilikin kaytlarn tutulmas </li></ul><ul><li>Ailelerle i birlii yaplmas </li></ul></li>...</ul>