Paweł Pluta

  • View
    81

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

PAWE PLUTA

PAWE PLUTA

WSB

Polecana miejscowo KRAKWKrakw jest pooony w poudniowej Polsce, w rodkowo-zachodniej czci wojewdztwa maopolskiego nad Wis. Po Warszawie i odzi trzecie miasto w Polsce pod wzgldem liczby mieszkacw; po Warszawie drugie pod wzgldem powierzchni; jedno z najstarszych miast Polski, o ponad tysicletniej historii, wysokich walorach kulturowych i architektonicznych. W przeszoci Krakw odgrywa rol administracyjnej stolicy pastwa i siedziby wadcw Polski.WSB

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3wWSB

Jak dojecha

WSB

Krakw - zabytkiKoci Mariacki w Krakowie to jeden z najbardziej rozpoznawalnych kociow w Polsce. Z daleka wida dwie rnice si od siebie wiee, ktrych budow opisuje ciekawa legenda. We wntrzu odnajdziemy wspaniay otarz dziea Wita Stwosza ukazujcy Matk Bosk w otoczeniu apostow oraz Wniebowzicie. Dwa ruchome skrzyda otarza prezentuj sceny z ycia Chrystusa i Marii. Cao wykonana w drewnie dbowym ktre ma obecnie ponad 1000 lat!Sukiennice w Krakowie w przeszoci speniay funkcje handlowe i nie inaczej jest dzisiaj. Znajduj si tutaj stragany z biuteri, rkodzieem i pamitkami. Pitro Sukiennic zajmuj wystawy Galerii Polskiego Malarstwa i Rzeby XIX wieku.Zamek Krlewski na Wawelu ley na Wzgrzu Wawelskim przy lewym brzegu Wisy. Ta siedziba wielu wadcw znalaz si na Licie wiatowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.Warto take zajrze do Smoczej Jamy, w ktrej niegdy podobno y smok.Barbakan zwany te potocznie Rondlem to potna budowla, o niezwykle oryginalnej konstrukcji, najbardziej wysunita na pnoc cz fortyfikacji miejskich w Krakowie. A do koca XVIII w. Barbakan by obiektem nie do zdobycia. Obecnie barbakan jest oddziaem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.Kazimierz jedno z najczciej odwiedzanych miejsc w Krakowie, centrum ycia kulturalnego Krakowa. Zwiedzimy tu zabytkowe synagogi Stara, Izaaka, Kupa, Remuh, Tempel oraz kocioy Boego Ciaa, w. Katarzyny , w. Trjcy i koci na Skace. ycie skupia si tu gwnie wok Placu Nowego, zwanego te ydowskim.WSB

WSBhttp://www.twojapogoda.pl/polska/malopolskie/krakowhttp://www.mapakrakow.plhttp://lovekrakow.pl

NotatkiWSB

Stoeczne Krlewskie Miasto Krakw

Mniej wicej od XII wieku Krakw uchodzi za stolic Polski i gwny orodek sprawowania wadzy krlewskiej w Polsce. Cho na przeomie XVI i XVII stulecia miasto utracio sw rang, a centrum ycia politycznego przenioso si do Warszawy, oficjalnie nigdy nie odebrano Krakowowi tytuu miasta stoecznego. Nawizanie do tej tradycji znajduje swe odzwierciedlenie w nazwie miasta. Z administracyjnego punktu widzenia, Krakw jest stolic wojewdztwa maopolskiego, miastem na prawach powiatu (powiat krakowski grodzki) oraz gmin miejsk o powierzchni 326,85 km2 i iloci mieszkacw przekraczajcej 750 tys. osb. Istnieje kilka teorii na temat pochodzenia nazwy Krakw. Najpopularniejsza zwizana jest z legend o krlu Kraku, ktry nad Wis postawi swj grd. Inne koncepcje mwi, i sowo krak uywane byo niegdy na okrelenie krzaka bd kruka i od tego miaa powsta nazwa osady. Wszystkie te etymologie to hipotezy adna z nich nie moe by uznana za pewn.Krakw liczy ponad 750 tysicy mieszkacw. Ich du cz stanowi przyjedajca na studia modzie. Wiele osb po studiach decyduje si zosta w Krakowie, co sprawia, e w strukturze wieku miasta znaczna cz to ludzie modzi. Obecnie miasto zamieszkuje ok. 5 tysicy cudzoziemcw, ale prognozuje si wzrost tego wskanika.

WSB

Historia KrakowaKrakw jako jedno z najstarszych miast w Polsce, moe pochwali si bardzo bogat histori. Z racji tego, e przez wieki peni funkcj stolicy Polski by wiadkiem wielu wydarze historycznych o znaczeniu oglnokrajowym oraz midzynarodowym. Poniej zamieszone jest kalendarium, bdce prb zaznaczenia najwaniejszych wydarze w dziejach miasta. Pamitki tych wydarze czsto odzwierciedlone s w przestrzeni lub tradycjach miasta.IX w. zaoenie grodu na Wawelu, pniej wcielenie Krakowa do pastwa Wielkomorawskiego965 I wzmianka o Krakowie w relacji Ibrahima ibn Jakuba1000 ustanowienie biskupstwa w Krakowie, decyzja o budowie I KatedryOd XI w. Krakw stolic kraju1079 konflikt biskupa Stanisawa z Bolesawem miaym, zakoczony mierci biskupa1241 I najazd Tatarw na Krakw zniszczenie miasta1257 lokacja miasta Krakowa na prawie magdeburskim1320 I koronacja krlewska w Katedrze Wawelskiej1335 lokacja Kazimierza1364 zaoenie Akademii Krakowskiej, zjazd monarchw europejskich uczta u Wierzynka1366 lokacja Kleparza1400 odnowienie Uniwersytetu Akademii Krakowskiej1518 przemiany renesansowe za przyczyn Bony Sforzy1609 utrata rangi miasta, przeniesienie stolicy do WarszawyII po. XVII-I po. XVIII najazdy obcych wojsk, zniszczenie miasta1784 zaoenie Podgrza1796 wcielenie Krakowa do Austrii po III rozbiorze Polski1815 utworzenie Rzeczpospolitej Krakowskiej (Wolne Miasto Krakw)1846 ponowne wcielenie Krakowa do Austrii po rewolucji krakowskiej1850 wielki poar Krakowa1866 pocztek okresu autonomii galicyjskiej1918 odzyskanie niepodlegoci przez Krakw - pierwsze miasto na terenach polskich uzyskujce niepodlego1939 1945 okupacja Krakowa przez III Rzesz1941 1943 getto krakowskie1949 pocztki budowy Nowej Huty1978 Krakw na licie wiatowego dziedzictwa UNESCO2000 Krakw Europejsk Stolic Kultury2013 Krakw Miastem Literatury UNESCOWSB

rda wykorzystane do utworzenia prezentacji :https://pl.wikipedia.org/wiki/Krakwhttp://alekrakow.pl/zabytki-krakowahttp://www.mapakrakow.plhttp://lovekrakow.plhttp://www.twojapogoda.pl/polska/malopolskie/krakowhttp://www.krakow.info-migrator.pl/informacje-o-stronie-wroclaw/kontakt-wroclaw/214-infomigrator-krakow/informacje-o-miescie/o-krakowie/206-o-krakowie-informacje-oglne

WSB