Sylaby syczaki ś, ź, ć, dź

  • Published on
    16-Aug-2015

  • View
    54

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ol><li> 1. d </li><li> 2. sia, sio, sie, siu, si, si si a, o, e, u, y, , asia, osio, esie, usiu, isi </li><li> 3. zia, zio, zie, ziu, zi, zi, zi azia, ozio, ezie, uziu, izi </li><li> 4. cia, cio, cie, ciu, ci, ci, ci a, o, e, u, y acia, ocio, ecie, uciu, ici </li><li> 5. dzia, dzio, dzie, dziu, dzi, dzi, dzi adzia, odzio, edzie, udziu, ydzi d </li></ol>