Tạ tình em.pps

  • Published on
    16-Jul-2015

  • View
    51

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Cm n em n trong i1n by gi tc im sng phiT thu hn vi sn o viChia s cng ti ni ngt bi</p></li><li><p>Ring gi cho Mait tnh emngi v hin yu qu2</p></li><li><p>Th: Hong Song LimNhc: Phm TunDng cm: Irina BiCa s: Thng Longpps: qudenver3</p></li><li><p>4Cm n em n trong iChia s cng tini ngt bi </p></li><li><p>5T thu hn visn o vin by gi tcim sng phi</p></li><li><p>6Thi th i divn bn nhaubao ngy nhc nhnNm chc nm</p></li><li><p>7Cm n em n trong iChia s cng tini ngt bi </p></li><li><p>8T thu hn visn o vin by gi tcim sng phi</p></li><li><p>9ng ng nm dinng t khchXt bao nc mt git m hi</p></li><li><p>10Trc sau vn mtlng thu chungbc snh iM p, vai k</p></li><li><p>11Thm cm n Tritui by miMng em yu dumng m ci</p></li><li><p>12vui con chui ta ha thunTh t tnh emhnh phc ti</p></li><li><p>Th: Hong Song LimNhc: Phm TunDng cm: Irina BiCa s: Thng Longpps: qudenvert tnh em13</p></li></ul>