מצגת היום השני והשלישי

Embed Size (px)

Text of מצגת היום השני והשלישי

PowerPoint

1

13.5.2014

2

14.5.2014 2 . . . .

1

2

3.0 '

3.25 3.25

3.5 '

4.0 '

BRT6.5 '

3.0 '

5.0 '

2.0 '

+ 4.0 '

BRT

'5.0

+ 6.5 '

7.0 '

"4.0 '

2.0 '

9.5 '

3.0 '

5.0 '

2.0 '

42 '

42 '

"" , . , , . . .

"" , : ? ? ... (, , ') . .

, , - , : , , , , , : , , , , , , , , , (, , ....) ' : ? ? ? ? ? , ? ? ? ? / , , , , , , . . , . , : , , . .

: " , . ", " / / / .

"":

: - - -

-

" "

/ ( )

3 , - ,,,

,, . -

" "

,

- - - .- " ()" " " " - ,, , , , - "" ,, - "" ("(, , ,, , -- - - ,,,,- , - ,,,, , ,, , , ,,- -

, ,,

BCV Model

73# 3: Experience Ashdod

BCV Model

74# 3: Experience Ashdod

BCV Model

75# 3: Experience Ashdod

BCV Model

76# 3: Experience Ashdod

BCV Model

77# 3: Experience Ashdod

BCV Model

78# 3: Experience Ashdod

BCV Model

79# 3: Experience Ashdod

3

15.5.2014

1

1

1

1

1

2 . . . .

2

1

2

3.0 '

3.25 3.25

3.5 '

4.0 '

BRT6.5 '

3.0 '

5.0 '

2.0 '

+ 4.0 '

BRT

'5.0

+ 6.5 '

7.0 '

"4.0 '

2.0 '

9.5 '

3.0 '

5.0 '

2.0 '

42 '

42 '

, . , , . . .

: " , , , , , . . , . , : , , . .

BCV Model

104# 3: Experience Ashdod

BCV Model

105# 3: Experience Ashdod

BCV Model

106# 3: Experience Ashdod

4 3

15.5.2014

, ,

-

,

- , .

? " "

112

Exhibition road

3.0 '

3.25 3.25

3.5 '

4.0 '

BRT6.5 '

3.0 '

5.0 '

2.0 '

+ 4.0 '

BRT

'5.0

+ 6.5 '

7.0 '

"4.0 '

2.0 '

9.5 '

3.0 '

5.0 '

2.0 '

42 '

42 '

3.0 '

6.0 '

6.0 ' 3.0 '

2.5 '

3.0 '

7.0 '

" 11.5 ' 42 '

' ' ' ' - '

4.0 ' 2.0 ' 2.0 ' 4.0 ' 3.0 ' 4.0 ' 2.0 ' 4.0 '

27 '

- '

4.0 ' 2.0 ' 2.0 ' 3.5 ' 3.5 ' 2.0 ' 4.0 '

23 '

-

4.0 '

6.5 '

2.0 '

3.0 '

7.0 '

" 10.0 ' 32.5 '

' ' ' '