שיעור מספר 6

  • Published on
    24-Jul-2015

  • View
    566

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p> ( ) . . 3 - , , .-3 . - ' . : , . . : . :</p> <p>:</p> <p> . . . -Origin. , Insertion . . . . - . - . ( , , ) abduction ( ). . , . . - . ? insertion -origin. ( ) . . . insertion. - function= . flextion. , . . . - , . , . . . . . , ? ( ) () , . :</p> <p> -</p> <p> . . . . , . , . :</p> <p> . , ? . . -origin . . . -T7-T8 ( ) ,( ) ( ) ( ) . . ' . -insertion (intertubarcular groove) :</p> <p> , . , . ' . </p> <p>Function- extension ( ) : adducts upper arms posteriorily. </p> <p> ? . . . - rotator cuff museles. </p> <p> - -origin . . , . . . - . . . . . . . - supraspinatus - .Infraspinatios teres minos - </p> <p> . . -subscapularis . . . , . . - , '.. . . . : .: - . -</p> <p> - - . . .Origin- -spine . . abduction . . 60 . , . ? -pectoralis major. flextion, -lattisimus dorsi. . Function: -flextion -extension upper arm. . . : .</p> <p> - - . . . ? . 3 . 3 , . . . - BICEPS BRACHI. </p> <p> ( , ) </p> <p> ": Origin- biceps? . . . - . ( ) . . . ( , ) . (insertion)- . . . ( ). . . . - , , . (Brachialis) - . : flextion </p> <p> , .</p> <p> . " '.. , '... . , </p> <p>:</p> <p>:</p> <p> : / :</p> <p> Bracioradialis -staloid process of Radius</p> <p>:</p> <p> -</p> <p> , . . . . : . . . '. . . . , . . . .triseps brachi - . triseps brachi. = 3 () . . Origin- 3 - , . ( ). -Long head , . ( ). . . . extension . -long head . - . . :1. .2. . 2: . : </p> <p> . ( ) ( ). :</p> <p> (pronator)</p> <p> : . . . . , . . . . ? . . . , . . . -. . golf elbow ( ) tennis elbow ( ). </p>