2 krystian pluciak oferta

  • View
    263

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Oferta Krystian Pluciak ,Flow-Up

Transcript

  • 1. Zamienia problemy ludzi w wyzwaniaRozwizywa wyzwaniaUszczliwia ludzi

2. Zatrudniae kogo, zlecae prace 1. Zdoby"fachowcom"? No jasne. PewnieZleceniewidziae w ich wykonaniu schematJakie masz odczucia?4.2. ZrobiZapomnie 3. ZarobiTo irytuje prawda? Std i z mojegocharakteru narodzi si pomys Flow-Up.Jeli te Ci to nie odpowiada, to zadzwo do mnie. Zaangauj si i wykonamzadanie z pasj. 3. O umys klienta. Jest onpolem bitwy,zwycistwo decyduje owyborze klienta komudam swoje zoto.Dziennie otrzymujemy ok400-9 000 komunikatw!Codziennie jest wicejkonkurencyjnych firm.Nie wystarczy mie dobryprodukt, wicej sipokazywa trzebapokona konkurencj. 4. Zgodzisz si ze mn, e aby klient kupi co od Ciebie...musi podj tak wanie decyzj tzw. podwiadome"bior to", prawda? Ale co zrobi eby takzadecydowa?Wyobra sobie, e umys klientw to obszar o ktrytoczy si bitwa. Walk tocz oczywicie firmy. Taktra bdzie wygrywa w chwili decyzji o zakupiezwycia. Waciciele firm to krlowie, handlowcy topiechota, dziay finansw dbaj o zapasy dla wojska,marketing tworzy strategie... a narzdzia typu hasareklamowe, broszury sprzedaowe, kreatywnewizytwki, bilbordy, logo, akcje promocyjne itp. tosprzt onierzy. Widzisz to prawda? Tak wanieobrazowo wyglda walka o klienta. 5. Zakadam, e jeli jeste specjalist w swojejbrany. A prawdopodobnie przynajmniejznasz si na tym co robisz, prawda?Obojtnie czy: produkujesz sprzt, pieczeszbuki, sprzedajesz ubrania, wiadczyusugi... Jednak nie zawsze musisz umie toadnie zaprezentowa, sprzeda,promowa, tworzy strategie dla firmy...dlaczego? Bo potrzeba na to ogromnejiloci czasu (ksiki, praktyka, szkolenia,dowiadczenia), a czas to kapita. Waniepoznajesz kogo kto jest w tym skuteczny... 6. FirmaKorporacjaProduktOsobaWydarzenie Czyli jak z tym co mam i tym co moezrobi konkurencja moesz wygra. 7. Pozycja lidera to ukoronowanie dlakadej firmy i najbardziejuprzywilejowana pozycja. Dlaczego?Sprawd firmy jakie byy liderami branw latach 80. Ile z nich dzi te jest naszczycie?! Niemal wszystkie z 25najwikszych. Aby potrafi utrzyma si na pozycjilidera naley doskonale zapozna si zestrategiami i dziaaniami. Musisz mie odwag zaatakowasamego siebie. Czy gdyby Gillet niewypuszcza nieustannie lepszychmaszynek, firma byaby dzi liderem?Wtpi Miej odwag przyzna si do bdu, jelito konkurent wymyli co dobrego. Niepozwl si wyprzedzi! Zawsze musiszblokowa silne ruchy konkurencji! Jeli ktokolwiek inny z kwadratustrategicznego wemie pod uwagtego typu dziaania, szybko zostaniezniszczony. Zawsze mniej wicej onierzy 8. Atakuj na najwszym froncie. Dlaczego? Wyobrasobie, e chcesz zaatakowa koncert Volkswagen(posiada rwnie marki: Audi, Porsche, Seat,Skoda, Bentley, Ducati, MAN, Lamborghini, Scania).Majc budet wysokoci jednej z ich marek (nie maznaczenia jakiej). Czy atakujc wszystkie ich wojskajeste wstanie odnie sukces? Nie! A co jeli skupiszsiy w jednym miejscu? Pamitaj, atakujc musiszmie zawsze przewag przynajmniej 3/1 na Twojkorzy, na terenie walki. Obojtnie czy to bdziewicej handlowcw, punktw sprzeday, reklaminaczej nie zdobdziesz twierdzy lidera. Szukaj i uderzaj w sabe punkty (w mocnychstronach). Czym one s? Cokolwiek zrobisz, zawsze analizuj to pod kontemlidera. Czasem nawet jeli go pokonasz, moesz nieby zdolny utrzyma nowej pozycji bo zabraknie Cikapitau. 9. Nie masz budetu na walk z gigantami? Coteraz?Moesz zaj-stworzy swoj nisz. Jednakuwaga: Musisz pierwszy zaj teren ktrego nikt niezdoby (np. wprowadzi samochodyterenowe, gdy jeszcze nikt ich nieprodukowa). Powiniene szybko umocni swoj pozycj,aby byo trudno zabra to co zdobye. Nisza powinna by wystarczajca, aby siutrzyma i zbyt maa dla gigantw. Nieszablonowo zawsze bdzie Twoimsprzymierzecem. 10. Partyzanci nie pokonuj wielkich armii, tak jak mikrofirma nie pokonuje lidera. Jednak co stoi naprzeszkodzie, aby dziaa w swoim terenie. Bezwychodzenia na pole bitwy? Nigdy nie zachowuj si jak lider. Goliata wtym wiecie nie pokona Dawid. Zajmij swj may obszar ktry bdzieszwstanie obroni! Nie atakuj silniejszych. Zbieraj kapita, aby kiedy wyj z ukrycia. 11. BiznesPraca nad zyskiem/kosztami Umiejtnoci mikkieZachd ju je doceni, nie moemy odstawa od Apple i innych firm Edukacja ekonomicznaWielu ludzi nadal jest przekonanych, e szkoy i NFZs bezpatne. Bd emerytury Trzeba ichuwiadomi. A firmom zaproponowa rejestracjedziaalnoci w korzystniejszych strefach. 12. Dobranie onierzy i sprztu jakim bdzie si walczy o klienta jest kluczowe.Dzi armia to pracownicy, a czogi to reklamy, promocje, wydarzenia, marketingwirusowy, internet 13. zwikszenie Twojego portfela poprzez maksymalizacj zyskw(gwnie marketing i innowacje) i optymalizacj kosztw(zarzdzanie, rozwizania alternatywne). 14. Marketing to nie teoria. Nie reklama (chod jest to znaczna cz).Nie da si go nauczy z uczelni (gdzie czsto s elementy sprzedlat, wykadane przez teoretykw). Nie jest to te nauka czystoekonomiczna. Nie da si nieracjonalnych (bo ludzie niezachowuj si jak HomoEkonomiks racjonalnie) zachowaobliczy z wzorw. Jestem skony stwierdzi, e jest to nauka cilepowizana z psychologi i podstawami ekonomii. Marketing toprzede wszystkim dziaania/procesy majce na celu zwikszeniezyskw firmy.Wymaga indywidualnego podejcia i nieustannegotestowania/ulepszania. Pamitajc o skupieniu na kilkunarzdziach (3) i poprawianiu ich skutecznoci.Rodzaje rynkw znacznie rni marketing: Strategia na rynku przedsibiorstw (B2B).Wikszy nacisk na informacje i rozwianie ryzyka. Strategia na rynku konsumenckim (B2C). Mao informacji i prosta, bardzo emocjonalny przekaz. Strategia na rynku klientw (C2C). Gwnie dziaania wirusowe.Uwaga, poniej podzieliem dziaania marketingowe na tematy. Jednak wikszo z nich moe wystpi np. tak w silna markaJak i sprzeda itp. To nie jest sztywny podzia. 15. Plan marketingowy Intela (potgi i lidera konstrukcji procesorw) ilestron zawiera?JEDN!Co gwnie zadecydowao o sukcesie?Umieszczanie na sprzcie jako pierwsi procucencinaklejek z logo. Klienci myleli, e to oznacza(automatycznie) i ten Intel jest lepszy skoro jestinformacja. Nawet osoby nie majce pojcia dzio procesorach i ich parametrach wybieraj sprztz t naklejk. Poniewa uwaaj, e jest lepszy!Uwaga przyczynio si to te do wzrostu sprzedaysamego sprztu z naklejkami ,std chtniej jestwybierany ten rodzaj procesora przezproducentw sprztu! 16. Czym jest decyzja o budowaniu marki? Przede wszystkim musisz sobie odpowiedzie na pytanie By znanym, czy jednym z wielu?.To tylko przykad tego co daje posiadaniemarki (badania w Niemczech). 17. Tworzenie/budowanie marki (podstawa). Zasady silnej marki (szczero , autentyczno,komunikacja, prostota, konkret, autorytet, konsekwencja, upr). Rebranding (zmiana wizerunku marki) Odwieanie wizerunku marki Wybieranie/decyzja, gdzie budowa mark (czowiek, Firma, produkt, usuga, organizacja, event). Okrelanie miejsca marki (praca, hobby, dom) i korzyci z tego pyncych. Generowanie popytu poredniego, na rynku przedsibiorstw B2B (Twj produkt zwiksza sprzedana rynku naszych klientw, a My dziaamy na rynku przedsibiorstw). Np. marka Intel Tworzenie marek wewntrznych, czyli jeden produkt posiada kilka Marek (np. komp Toshiba, Intel,amd). Top of mind awaress czyli denie do bycia pierwsz najsilniejsz firm w umyle klienta nadane skojarzenie. Uczucia w kreowaniu marki, ich wykorzystanie. Tworzenie wartoci marki (korzy faktyczna, korzy w umyle konsumenta, korzy pozorna,uyteczno). Wymiary kreowania marki, Dugo (marki klasyczne, marki ekskluzywne), Szeroko (markiindywidualne, rodziny Marek, korporacyjne), Gboko (marka krajowa, markamidzynarodowa). Tworzenie/opowiadanie Historii marki. Marki korporacyjne i zarzdzanie nimi i ich struktur (portfolio marek). Co-branding/czenie Marek. Rozszerzanie/zwanie Marek. Przewaga konkurencyjna/rywalizacja. Nawizywanie wsppracy, czyli efekt synergii. Poszukiwanie nowych moliwoci rozwoju. Gbia marki. Naoming nazewnictwo (firm, produktw, artykuw, usug, marek) (gwne typy: zaoycieli,opisowe, wasne-wymylone, akronimy, metafory).Dywersyfikacja; pozioma (np. dodanie produktw smakowych), pionowa (np. zamiast robi samwywietlacz robi cae telefony) 18. Specjalizacja oferty wzgldem dochodowoci, zamiast zwikszanie jej szerokoci i promowania niewypaw(kosztem dobrych produktw). Sprzeda osobista (wsparcie, edukowanie o wartociach marki, organizowanie). Marketing Bezporedni (wsparcie dziau, zwikszanie efektywnoci, organizowanie) Najbardziej istotny element w B2B. Przejmowanie klientw. Zdobywanie klientw. Optymalizacja kosztw zdobywania klientw (jak balansowa i co robi w relacjach, patrzc od strony kosztw)pamitaj taniej jest utrzyma aktualnych, ni zdoby nowych. Konkurowanie czynnikami poza cenowymi (radzenie z presj cenow). Merchandising (Maksymalizacja dziaa zakupowych konsumentw). Promocja sprzeday (gwnie zachcanie do sprbowania produktu i zakupienia). Zasada Paretto 80/20 eliminowanie mao dochodowych elementw i rozwijanie bardziej. Opieka dla Sklepu fizycznego (okazje, ustalanie cen, promocje, wyprzedae, rabaty, nowe kolekcje). Sprzedawanie (czyt. Tworzenie oferty) poprzez korzyci i rozwizywanie problemw konsumenta (nowoczesnebardziej efektywne metody sprzeday). Telemarketing (organizowanie programu, systemu rozmw i sprzeday). Pacenie za informacje (czyli sprzedawanie za pienidze dostpu do treci). Negocjacje system. Przygotowywanie skutecznej oferty firmowej. Ustalanie cen/wartoci produktw i usug. Punkty stycznoci marki z klientem (wykorzystanie i organizowanie). A.I.D.A. (przyciganie uwagi i wzywanie do akcji jakiej oczekujemy od klienta). Zakupy biznesowe i okolicznoci kupna (dostosowane do sytuacji). Analiza centrum zakupowego i dostosowanie oferty (tylko dla B2B). Czynniki wpywajce na podejmowanie decyzji zakupowych (analiza pod Twoj ofert i metody wykorzystania). Wpywanie znajomoci marki na sprzeda i inne oczekiwane dziaania. Nadmierna konkurencja/hiperkonkurencja (reagowanie). Sprzedawanie wody w czasie deszczu (wyrnianie produktu inny). Sprzeda emocjonalna . Zdobywanie polece. Strategia sprzeday i dystrybucji.Przykad: Czy byby got