Ban cao bach tng

 • View
  134

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 1. 1. U BAN CHNG KHON NH NC CP CHNG NHN NG K CHO BN C PHIU RA CNG CHNG CH C NGHA L VIC NG K CHO BN C PHIU THC HIN THEO CC QUY NH CA PHP LUT LIN QUAN M KHNG HM M BO GI TR CA C PHIU. MI TUYN B TRI VI IU NY L BT HP PHP. BBNN CCOO BBCCHH CNG TY C PHN U T V THNG MI TNG (Giy chng nhn KDN s 4600305723 do S K hoch v u t tnh Thi Nguyn cp ln u ngy 02/01/2003 v ng k thay i ln 17 ngy 11/02/2014) CHO BN C PHIU RA CNG CHNG (Giy chng nhn ng k cho bn s 109/GCN-UBCK do Ch tch U ban Chng khon Nh nc cp ngy 28 thng 11 nm 2014) Bn co bch ny v ti liu b sung s c cung cp t ngy: ti: 1. Cng ty C phn u t v Thng mi TNG Tr s chnh : 160 Minh Cu, phng Phan nh Phng, thnh ph Thi Nguyn in thoi : 0280 855167 Fax : 0280 855167 2. Cng ty c phn Chng khon Tn Vit Tr s chnh : Tng 6 ta nh TTXVN, 79 L Thng Kit, Hon Kim, H Ni in thoi : 04 3728 0921 Fax : 04 3728 0920 Ph trch cng b thng tin: H tn: Nguyn Vn c Chc v: Trng ban kim sot S in thoi: 0914 462 992
 2. 2. CNG TY C PHN U T V THNG MI TNG (Giy chng nhn KDN s 4600305723 do S K hoch v u t tnh Thi Nguyn cp ln u ngy 02/01/2003 v ng k thay i ln 17 ngy 11/02/2014) CCHHOO BBNN CC PPHHIIUU RRAA CCNNGG CCHHNNGG Tn c phiu : Cng ty C phn u t v Thng mi TNG Mnh gi : 10.000 ng/c phiu Gi bn : 10.000 ng/c phiu Tng s lng pht hnh : 7.156.892 c phn Trong : - Cho bn cho c ng hin hu : 4.935.819 c phn - Pht hnh c phiu theo chng trnh ESOP : 740.372 c phn - Tr c tc t 1 nm 2014 : 1.480.701 c phn Tng gi tr pht hnh (tnh theo mnh gi) : 71.568.920.000 ng T CHC KIM TON: CNG TY TNHH DELOITTE VIT NAM Tr s chnh : Tng 12A, ta nh Vinaconex, 34 Lng H, ng a, H Ni in thoi : (084-4) 6288 3568 Fax : (084-4) 6288 5678 T CHC T VN: CNG TY C PHN CHNG KHON TN VIT Tr s chnh : Tng 6 ta nh TTXVN, 79 L Thng Kit, Hon Kim, H Ni in thoi : (084-4) 3728 0921 Fax : (084-4) 3728 0920
 3. 3. BN CO BCH CNG TY CP U T V THNG MI TNG T chc t vn: 1/54 MC LC I. CC NHN T RI RO NH HNG N GI C PHIU CHO BN ........3 1. Ri ro v kinh t .....................................................................................................3 2. Ri ro v lut php.................................................................................................4 3. Ri ro c th.........................................................................................................4 4. Ri ro ca t cho bn, ca d n s dng tin thu c t t cho bn .......5 5. Ri ro pha long.....................................................................................................6 6. Ri ro khc .............................................................................................................7 II. NHNG NGI CHU TRCH NHIM CHNH I VI NI DUNG BN CO BCH..................................................................................................................7 1. T chc pht hnh: Cng ty C phn u t v Thng mi TNG....................7 2. T chc t vn: Cng ty C phn Chng Khon Tn Vit..................................7 III. CC KHI NIM .......................................................................................................8 IV. TNH HNH V C IM CA T CHC PHT HNH .................................9 1. Gii thiu chung v t chc pht hnh..................................................................9 2. Tm tt qu trnh hnh thnh v pht trin..........................................................9 3. C cu t chc v b my qun l ca Cng ty .................................................. 11 4. C cu c ng ..................................................................................................... 13 4.1 Danh sch c ng nm gi t trn 5% vn c phn ca Cng ty (tnh n ngy 04/06/2014)............................................................................................................ 13 4.2 Danh sch c ng sng lp v t l c phn nm gi (tnh n ngy 04/06/2014) ............................................................................................................................... 14 5. Danh sch cng ty m, cng ty con, cng ty lin kt............................................ 14 6. Gii thiu qu trnh tng vn ca Cng ty.......................................................... 15 7. Hot ng kinh doanh.......................................................................................... 15 8. Bo co Kt qu hot ng sn xut kinh doanh................................................ 22 8.1. Tm tt mt s ch tiu v hot ng sn xut kinh doanh ca Cng ty qua cc nm 2012, nm 2013 v 9 thng nm 2014 .......................................................... 22 8.2. Nhng nhn t nh hng n hot ng sn xut kinh doanh ca Cng ty.... 24 9. V th ca Cng ty so vi cc doanh nghip khc trong cng ngnh ................. 24 10. Chnh sch i vi ngi lao ng....................................................................... 28 11. Chnh sch c tc ................................................................................................. 30 12. Tnh hnh ti chnh............................................................................................... 30
 4. 4. BN CO BCH CNG TY CP U T V THNG MI TNG T chc t vn: 2/54 13. Danh sch Hi ng qun tr, Ban gim c, Ban kim sot, K ton trng . 34 14. Tnh hnh ti sn c nh ca Cng ty ti ngy 30/09/2014 ................................ 44 15. t ai, nh xng ............................................................................................... 45 16. K hoch sn xut kinh doanh, li nhun v c tc nm 2014........................... 45 17. nh gi ca t chc t vn v k hoch li nhun v c tc ca doanh nghip ............................................................................................................................... 46 18. Thi hn d kin a c phiu vo giao dch trn th trng c t chc .......... 47 19. Thng tin v nhng cam kt cha thc hin ca t chc pht hnh.................. 47 V. THNG TIN V C PHIU CHO BN .............................................................. 48 1. Loi c phiu......................................................................................................... 48 2. Mnh gi ............................................................................................................... 48 3. Tng s c phiu d kin cho bn...................................................................... 48 4. Phng thc pht hnh: ...................................................................................... 48 5. Gi cho bn d kin............................................................................................ 49 6. Phng php tnh gi........................................................................................... 49 7. Phng thc phn phi........................................................................................ 49 8. Thi gian phn phi c phiu: ............................................................................. 50 9. ng k mua c phiu.......................................................................................... 50 12. Cc hn ch lin quan n vic chuyn nhng.................................................. 51 13. Cc loi thu c lin quan .................................................................................... 51 14. Ngn hng m ti khon phong to nhn tin mua c phiu: ............................ 51 VI. MC CH CHO BN .......................................................................................... 52 VII. K HOCH S DNG S TIN THU C T T CHO BN................. 52 VIII. CC I TC LIN QUAN TI T CHO BN............................................. 52 1. T chc t vn...................................................................................................... 52 2. T chc kim ton ................................................................................................ 52 IX. PH LC................................................................................................................... 53
 5. 5. BN CO BCH CNG TY CP U T V THNG MI TNG T chc t vn: 3/54 I. CC NHN T RI RO NH HNG N GI C PHIU CHO BN 1. Ri ro v kinh t Tc tng trng kinh t, tnh hnh lm pht, li sut l nhng nhn t quan trng tc ng trc tip n hot ng sn xut kinh doanh ca Cng ty. Tc tng trng kinh t: Cuc khng hong ti chnh ton cu ko di t 2008 n nay nh hng mnh m n nn kinh t ton cu v nc ta. Sau hn 5 nm suy thoi, vi s n lc ca c h thng chnh tr, cng ng doanh nghip v nhn dn c nc n nay tnh hnh kinh t sng sa hn. Kinh t v m nhn chung n nh, tng trng mc hp l, lm pht c kim ch. Sn xut cng nghip pht trin vi nhng du hiu phc hi, hng tn kho c xu hng gim. Sn xut nng nghip v hot ng kinh doanh ca khu vc dch v gi n nh. Sn xut hng may mc xut khu v ngnh dt may cng dn phc hi. L doanh nghip hot ng trong lnh vc dt may nn cng phi chu nh hng kh ln bi chu k pht trin ca nn kinh t. Khi nn kinh t tng trng mnh, nhu cu v may mc tng tc ng trc tip v thc y s tng trng ca ngnh ngh Cng ty ang hot ng. Ngc li, khi nn kinh t b tr tr th chc chn s nh hng tiu cc ti hot ng kinh doanh ca Cng ty. Tuy nhin, vi tc tng trng kinh t ca Vit Nam trong cc nm va qua cng nh nhng d bo lc quan v tc tng trng kinh t trong cc nm ti, c th nhn nh rng ri ro kinh t khng phi l mt ri ro ln i vi hot ng ca Cng ty. Lm pht Lm pht l yu t v m c nh hng n mi ch th trong nn kinh t. Lm pht tng cao s ko theo s gia tng ca chi ph sn xut, qun l, nguyn nhin vt liu u vo nh hng n hiu qu hot ng v kt qu hot ng kinh doanh, tnh hnh ti chnh ca cc doanh nghip. Trn thc t, trong nhng nm gn y, nn kinh t Vit Nam lun trong tnh trng lm pht cao v bin ng mnh. Ch s gi tiu dng (CPI) tng ln mc 12,6% vo nm 2007 v ln n mc nh im 22,97% vo nm 2008. Tuy vy, nh chnh sch ti kha tht cht ca Chnh ph, lm pht nm 2012 v 2013 c du hiu gim tc v thm ch c nhng thng lm pht m. T u nm 2014 n nay, Ngn hng Nh nc Vit Nam (NHNN) tch cc trin khai cc gii php tin t, tn dng ngn hng theo mc tiu kim sot lm pht, n nh kinh t v m, h tr tng trng kinh t mc hp l, bo m thanh khon ca cc t chc tn dng v nn kinh t. Cng vi cc gii php iu hnh ng b ca Chnh ph v cc b, ngnh trong gn 3 thng u nm 2014, chnh sch tin t v hot ng ngn hng gp phn kim ch lm pht mc
 6. 6. BN CO BCH CNG TY CP U T V THNG MI TNG T chc t vn: 4/54 thp (ch s gi tiu dng thng 2/2014 tng 0,55% so vi thng 1/2014 v tng 1,24% so vi cu