Ban cao bach tng

  • Published on
    07-Aug-2015

  • View
    134

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<ol><li> 1. U BAN CHNG KHON NH NC CP CHNG NHN NG K CHO BN C PHIU RA CNG CHNG CH C NGHA L VIC NG K CHO BN C PHIU THC HIN THEO CC QUY NH CA PHP LUT LIN QUAN M KHNG HM M BO GI TR CA C PHIU. MI TUYN B TRI VI IU NY L BT HP PHP. BBNN CCOO BBCCHH CNG TY C PHN U T V THNG MI TNG (Giy chng nhn KDN s 4600305723 do S K hoch v u t tnh Thi Nguyn cp ln u ngy 02/01/2003 v ng k thay i ln 17 ngy 11/02/2014) CHO BN C PHIU RA CNG CHNG (Giy chng nhn ng k cho bn s 109/GCN-UBCK do Ch tch U ban Chng khon Nh nc cp ngy 28 thng 11 nm 2014) Bn co bch ny v ti liu b sung s c cung cp t ngy: ti: 1. Cng ty C phn u t v Thng mi TNG Tr s chnh : 160 Minh Cu, phng Phan nh Phng, thnh ph Thi Nguyn in thoi : 0280 855167 Fax : 0280 855167 2. Cng ty c phn Chng khon Tn Vit Tr s chnh : Tng 6 ta nh TTXVN, 79 L Thng Kit, Hon Kim, H Ni in thoi : 04 3728 0921 Fax : 04 3728 0920 Ph trch cng b thng tin: H tn: Nguyn Vn c Chc v: Trng ban kim sot S in thoi: 0914 462 992 </li><li> 2. CNG TY C PHN U T V THNG MI TNG (Giy chng nhn KDN s 4600305723 do S K hoch v u t tnh Thi Nguyn cp ln u ngy 02/01/2003 v ng k thay i ln 17 ngy 11/02/2014) CCHHOO BBNN CC PPHHIIUU RRAA CCNNGG CCHHNNGG Tn c phiu : Cng ty C phn u t v Thng mi TNG Mnh gi : 10.000 ng/c phiu Gi bn : 10.000 ng/c phiu Tng s lng pht hnh : 7.156.892 c phn Trong : - Cho bn cho c ng hin hu : 4.935.819 c phn - Pht hnh c phiu theo chng trnh ESOP : 740.372 c phn - Tr c tc t 1 nm 2014 : 1.480.701 c phn Tng gi tr pht hnh (tnh theo mnh gi) : 71.568.920.000 ng T CHC KIM TON: CNG TY TNHH DELOITTE VIT NAM Tr s chnh : Tng 12A, ta nh Vinaconex, 34 Lng H, ng a, H Ni in thoi : (084-4) 6288 3568 Fax : (084-4) 6288 5678 T CHC T VN: CNG TY C PHN CHNG KHON TN VIT Tr s chnh : Tng 6 ta nh TTXVN, 79 L Thng Kit, Hon Kim, H Ni in thoi : (084-4) 3728 0921 Fax : (084-4) 3728 0920 </li><li> 3. BN CO BCH CNG TY CP U T V THNG MI TNG T chc t vn: 1/54 MC LC I. CC NHN T RI RO NH HNG N GI C PHIU CHO BN ........3 1. Ri ro v kinh t .....................................................................................................3 2. Ri ro v lut php.................................................................................................4 3. Ri ro c th.........................................................................................................4 4. Ri ro ca t cho bn, ca d n s dng tin thu c t t cho bn .......5 5. Ri ro pha long.....................................................................................................6 6. Ri ro khc .............................................................................................................7 II. NHNG NGI CHU TRCH NHIM CHNH I VI NI DUNG BN CO BCH..................................................................................................................7 1. T chc pht hnh: Cng ty C phn u t v Thng mi TNG....................7 2. T chc t vn: Cng ty C phn Chng Khon Tn Vit..................................7 III. CC KHI NIM .......................................................................................................8 IV. TNH HNH V C IM CA T CHC PHT HNH .................................9 1. Gii thiu chung v t chc pht hnh..................................................................9 2. Tm tt qu trnh hnh thnh v pht trin..........................................................9 3. C cu t chc v b my qun l ca Cng ty .................................................. 11 4. C cu c ng ..................................................................................................... 13 4.1 Danh sch c ng nm gi t trn 5% vn c phn ca Cng ty (tnh n ngy 04/06/2014)............................................................................................................ 13 4.2 Danh sch c ng sng lp v t l c phn nm gi (tnh n ngy 04/06/2014) ............................................................................................................................... 14 5. Danh sch cng ty m, cng ty con, cng ty lin kt............................................ 14 6. Gii thiu qu trnh tng vn ca Cng ty.......................................................... 15 7. Hot ng kinh doanh.......................................................................................... 15 8. Bo co Kt qu hot ng sn xut kinh doanh................................................ 22 8.1. Tm tt mt s ch tiu v hot ng sn xut kinh doanh ca Cng ty qua cc nm 2012, nm 2013 v 9 thng nm 2014 .......................................................... 22 8.2. Nhng nhn t nh hng n hot ng sn xut kinh doanh ca Cng ty.... 24 9. V th ca Cng ty so vi cc doanh nghip khc trong cng ngnh ................. 24 10. Chnh sch i vi ngi lao ng....................................................................... 28 11. Chnh sch c tc ................................................................................................. 30 12. Tnh hnh ti chnh............................................................................................... 30 </li><li> 4. BN CO BCH CNG TY CP U T V THNG MI TNG T chc t vn: 2/54 13. Danh sch Hi ng qun tr, Ban gim c, Ban kim sot, K ton trng . 34 14. Tnh hnh ti sn c nh ca Cng ty ti ngy 30/09/2014 ................................ 44 15. t ai, nh xng ............................................................................................... 45 16. K hoch sn xut kinh doanh, li nhun v c tc nm 2014........................... 45 17. nh gi ca t chc t vn v k hoch li nhun v c tc ca doanh nghip ............................................................................................................................... 46 18. Thi hn d kin a c phiu vo giao dch trn th trng c t chc .......... 47 19. Thng tin v nhng cam kt cha thc hin ca t chc pht hnh.................. 47 V. THNG TIN V C PHIU CHO BN .............................................................. 48 1. Loi c phiu......................................................................................................... 48 2. Mnh gi ............................................................................................................... 48 3. Tng s c phiu d kin cho bn...................................................................... 48 4. Phng thc pht hnh: ...................................................................................... 48 5. Gi cho bn d kin............................................................................................ 49 6. Phng php tnh gi........................................................................................... 49 7. Phng thc phn phi........................................................................................ 49 8. Thi gian phn phi c phiu: ............................................................................. 50 9. ng k mua c phiu.......................................................................................... 50 12. Cc hn ch lin quan n vic chuyn nhng.................................................. 51 13. Cc loi thu c lin quan .................................................................................... 51 14. Ngn hng m ti khon phong to nhn tin mua c phiu: ............................ 51 VI. MC CH CHO BN .......................................................................................... 52 VII. K HOCH S DNG S TIN THU C T T CHO BN................. 52 VIII. CC I TC LIN QUAN TI T CHO BN............................................. 52 1. T chc t vn...................................................................................................... 52 2. T chc kim ton ................................................................................................ 52 IX. PH LC................................................................................................................... 53 </li><li> 5. BN CO BCH CNG TY CP U T V THNG MI TNG T chc t vn: 3/54 I. CC NHN T RI RO NH HNG N GI C PHIU CHO BN 1. Ri ro v kinh t Tc tng trng kinh t, tnh hnh lm pht, li sut l nhng nhn t quan trng tc ng trc tip n hot ng sn xut kinh doanh ca Cng ty. Tc tng trng kinh t: Cuc khng hong ti chnh ton cu ko di t 2008 n nay nh hng mnh m n nn kinh t ton cu v nc ta. Sau hn 5 nm suy thoi, vi s n lc ca c h thng chnh tr, cng ng doanh nghip v nhn dn c nc n nay tnh hnh kinh t sng sa hn. Kinh t v m nhn chung n nh, tng trng mc hp l, lm pht c kim ch. Sn xut cng nghip pht trin vi nhng du hiu phc hi, hng tn kho c xu hng gim. Sn xut nng nghip v hot ng kinh doanh ca khu vc dch v gi n nh. Sn xut hng may mc xut khu v ngnh dt may cng dn phc hi. L doanh nghip hot ng trong lnh vc dt may nn cng phi chu nh hng kh ln bi chu k pht trin ca nn kinh t. Khi nn kinh t tng trng mnh, nhu cu v may mc tng tc ng trc tip v thc y s tng trng ca ngnh ngh Cng ty ang hot ng. Ngc li, khi nn kinh t b tr tr th chc chn s nh hng tiu cc ti hot ng kinh doanh ca Cng ty. Tuy nhin, vi tc tng trng kinh t ca Vit Nam trong cc nm va qua cng nh nhng d bo lc quan v tc tng trng kinh t trong cc nm ti, c th nhn nh rng ri ro kinh t khng phi l mt ri ro ln i vi hot ng ca Cng ty. Lm pht Lm pht l yu t v m c nh hng n mi ch th trong nn kinh t. Lm pht tng cao s ko theo s gia tng ca chi ph sn xut, qun l, nguyn nhin vt liu u vo nh hng n hiu qu hot ng v kt qu hot ng kinh doanh, tnh hnh ti chnh ca cc doanh nghip. Trn thc t, trong nhng nm gn y, nn kinh t Vit Nam lun trong tnh trng lm pht cao v bin ng mnh. Ch s gi tiu dng (CPI) tng ln mc 12,6% vo nm 2007 v ln n mc nh im 22,97% vo nm 2008. Tuy vy, nh chnh sch ti kha tht cht ca Chnh ph, lm pht nm 2012 v 2013 c du hiu gim tc v thm ch c nhng thng lm pht m. T u nm 2014 n nay, Ngn hng Nh nc Vit Nam (NHNN) tch cc trin khai cc gii php tin t, tn dng ngn hng theo mc tiu kim sot lm pht, n nh kinh t v m, h tr tng trng kinh t mc hp l, bo m thanh khon ca cc t chc tn dng v nn kinh t. Cng vi cc gii php iu hnh ng b ca Chnh ph v cc b, ngnh trong gn 3 thng u nm 2014, chnh sch tin t v hot ng ngn hng gp phn kim ch lm pht mc </li><li> 6. BN CO BCH CNG TY CP U T V THNG MI TNG T chc t vn: 4/54 thp (ch s gi tiu dng thng 2/2014 tng 0,55% so vi thng 1/2014 v tng 1,24% so vi cui nm 2013). Ri ro li sut Hu ht cc doanh nghip u s dng vn vay t ngn hng b sung cho hot ng kinh doanh do vy s bin ng v li sut s nh hng trc tip n hiu qu kinh doanh ca doanh nghip. Li sut Vit Nam trong cc nm trc din bin kh phc tp v tng kh cao qua cc nm gy ra kh nhiu kh khn cho doanh nghip. Tuy nhin, t cui nm 2013 n nay, Ngn hng nh nc lin tc iu chnh gim cc mc li sut cho vay gp phn h tr cc doanh nghip trong thi k kinh t suy thoi. 2. Ri ro v lut php L doanh nghip hot ng theo hnh thc cng ty c phn (CTCP) ng thi nim yt chng khon trn sn HNX, Cng ty hot ng di s iu chnh ca cc vn bn php lut v CTCP, chng khon v th trng chng khon. Ngoi ra vi c th ca doanh nghip dt may xut khu, Cng ty cn phi chu s iu chnh ca Lut Thu xut khu, Thu nhp khu v Lut thng mi ca cc nc nhp khu. H thng php lut nc ta ang trong giai on hon thin nn tnh n nh cha cao, cc quy nh cn mi i vi doanh nghip. Nhm hn ch ri ro ny, Cng ty lun ch trng ti vic nghin cu, nm bt cc quy nh mi ca php lut v chnh sch qun l ca Nh nc, t xy dng chin lc, k hoch pht trin sn xut kinh doanh ph hp cho tng thi k. 3. Ri ro c th Ri ro v t gi hi oi: Vi c th sn xut hng dt may xut khu, 98% doanh thu ca Cng ty n t cc n hng xut khu. Hn na, nguyn vt liu u vo cho may mc thng khng sn c trong nc, phn ln c nhp khu. Do vy, nhng bin ng t t gi hi oi c tc ng rt ln v trc tip n tnh hnh sn xut kinh doanh cng nh li nhun ca Cng ty. Ri ro v nhn s: Ngun nhn s rt quan trng i vi s tn ti v pht trin ca Cng ty C phn u t v Thng mi TNG. Cng ty hot ng trong lnh vc may mc vi cc quy trnh k thut cng nghip, cn p ng cc tiu chun ca hng xut khu cng nh nhng yu cu cao ca cc khch hng do i ng cng nhn phi c di do, tay ngh thun thc. Nu nhn s lin tc thay i s nh hng ti k hoch sn xut v kt qu kinh doanh ca Cng ty. thc c iu , TNG lun quan tm ti vn nhn s, c cc chnh sch o to v i ng tt cho ngi lao ng. </li><li> 7. BN CO BCH CNG TY CP U T V THNG MI TNG T chc t vn: 5/54 Ri ro v cnh tranh: Sn phm ca Cng ty ang xut khu vo nhiu th trng ln trn th gii. Trong nhng nm gn y, TNG ang phi i mt vi s canh tranh gt gay t hng dt may ca cc i th ln t Trung Quc, Hn Quc, Hng Kng, i Loan, n , Indonexia... c v cht lng, chng loi v gi c. Ngoi ra, hin nay trn th trng ni a, thng hiu TNG cha c bit n nhiu. Do vy, ngoi vic ang v s phi i mt vi nhiu i th cnh tranh nc ngoi, TNG cn phi cnh tranh vi cc doanh nghip dt may ln trong nc. Ri ro v th trng L mt doanh nghip xut khu nn mi bin ng ca th trng th gii c nh hng rt ln ti hot ng sn xut kinh doanh ca Cng ty. Bn cnh nhng thun li t khi Vit Nam chnh thc gia nhp WTO, Cng ty vn cn chu mt s ri ro t vic p thu chng bn ph gi, c ch gim st, cc ro cn k thut,t cc th trng ny. Di s h tr ca B Cng thng, Cng ty ch ng xy dng nhng phng n tch cc phng nga, i ph nh: K cc n hng gi cao, tham kho mc gi FOB m cc n v khc trong ngnh thc hin hoc tham kho tc hng xut cng chng loi vo cc th trng nhy cm. Ri ro v ngun nguyn vt liu Vic pht trin ngnh dt may ph thuc rt nhiu vo th trng cung cp nguyn liu. Hin nay, nguyn liu sn xut, vt liu ph tr ca Cng ty phn ln c nhp khu t Trung Quc, i Loan, Hn Quc... Do vy, ngun nguyn vt liu c nh hng rt ln n hot ng sn xut kinh doanh cng nh li nhun ca Cng ty. Nm bt c iu , TNG lun xy dng mi quan h n nh vi cc nh cung cp ln. 4. Ri ro ca t cho bn, ca d n s dng tin thu c t t cho bn 4.1 Ri ro ca t cho bn Tng lng vn tng thm t t pht hnh d kin khong hn 56 t ng. Vi din bin th trng chng khon Vit Nam trong giai on hin nay kh phc tp, gi chng khon bin ng lin tc, t cho bn ca Cng ty tin hnh trong khi khng c bo lnh pht hnh s c ri ro v vic cho bn khng thnh cng. Tuy nhin da trn c s thng hiu, uy tn c khng nh trn th trng cng vi hiu qu hot ng sn xut kinh doanh ca Cng ty trong nhng nm qua v kh nng pht trin ca Cng ty trong thi gian ti th ri ro nu trn l khng ln. Bn cnh , i tng trong t cho bn l c ng hin hu v phng n pht hnh c HC thng nin nm 2014 thng qua vi t l cao vi gi cho bn bng mnh gi nn Cng ty d kin t l thnh cng ti thiu ca t cho bn l 100%. Mc ch ca vic pht hnh thm c phiu t ny ca Cng ty nhm tng vn iu l, </li><li> 8. BN CO BCH CNG TY CP U T V THNG MI TNG T chc t vn: 6/54 nng cao nng lc ti chnh, nng lc cnh tranh trong hot ng kinh doanh, thu ht vn u t m rng hot ng sn xut kinh doanh. Trng hp pht hnh khng thnh cng, c phiu pht hnh khng c mua ht, iu ny s nh hng ti k hoch huy ng vn cho sn xut kinh doanh. Trong trng hp ny Cng ty s x l theo cc hng sau: - S c phn khng bn ht (trong trng hp c ng hin hu khng ng k mua ht) th Hi ng qun tr ca Cng ty s quyt nh phn phi s lng c phn ny cho cc i tng khc vi mc gi khng thp hn gi cho bn cho c ng hin hu. - ng thi, HQT cng ch ng tm kim cc ngun ti tr b sung khc m bo huy ng vn phc v k hoch sn xut kinh doanh nh vn tn dng. 4.2 Ri ro ca vic s dng tin thu c t t cho bn: S tin thu c t t cho bn ln ny s c s dng b sung vn lu ng phc v cho hot ng sn xut kinh doanh ca Cng ty. Vic ny s to c tnh ch ng, linh hot hn trong vic mua sm my mc thit b, mua nguyn vt liu phc v kp thi, ng tin cho sn xut. y l nhn t tch cc v l ng lc mnh thc y mnh trong qu trnh hot ng sn xut kinh doanh ca Cng ty. 5. Ri ro pha long S lng c phiu d kin pht hnh thm trong t ny l 7.156.932 c phiu, bng 48,3% lng c phiu...</li></ol>