Binden en vinden van medewerkers met uw identiteit

  • View
    604

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentatie behorende bij de workshop die Martijn Hemminga van Nr29 arbeidsmarktmanagement & arbeidsmarktcommunicatie op 23 april 2012 heeft verzorgd op het Identiteitscongres 2012.

Transcript

  • 1. Binden en vinden vanmedewerkers met uwidentiteitMartijn Hemminga, 23 april 2012

2. Nr29 20122 3. Nr29 20123 4. Nr29 20124 5. Nr29 20125 6. Nr29 20126 7. Nr29 20127 8. AgendaKorte kennismakingIdentiteit bij binden & boeienIdentiteit bij werving en employer branding Nr29 20128 9. Werkwijze Interactie Discussie Opdrachten Presentatie na afloop te downloaden What happens in this workshop Nr29 20129 10. Korte kennismaking: Wie van u is HRM-professional Communicatie/pr-professional? Marketingprofessional? Docent marketing & communicatie? Projectmanager? Werkzaam bij een non-profit-organisatie? Nr29 2012 Werkzaam bij een profit-organisatie? (Mede) verantwoordelijk voorarbeidsmarktcommunicatie/employer branding?10 11. Martijn Hemminga2006 Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie2007 Nr29 arbeidsmarktmanagement & -communicatie2008 Vakmagazine Werf&2011 Van het Werven amc-professionals2012 Bouwen aan Het Nieuwe Employer BrandEn ook o.a.: Amcinfo.nl, Vacatureteksten.info, Nr29 2012Recruitmentsites.info, Interne-communicatie.info,Communicatieplan.info, ... 11 11 12. Identiteit bijbinden & boeien 13. Uw medewerkers zijn uw merk Identiteit wordt gevormd door medewerkers Goed werkgeverschap is uitgangspunt voor interne en externe employer branding Binden aan de organisatie en boeien met interessant werk Nr29 2012 Waardoor wordt u gebonden & geboeid? 13 14. Bindingscriteria vs. bindingsinstrumenten BindingsinstrumentenBindingscriteriaArbeidsfaseInhoud werkCarriremogelijkheden EmployeeLeiderschap Interne comm. OrganisatieValue Cultuurprogramma PropositionsMensen Nr29 2012ArbeidsvoorwaardenBron: Nr2914 15. Bindingsfactoren & bindingscriteria Die redenen waarom medewerkers bij u blijvenwerken Indien onderscheidend ten opzichte vanconcurrentie: Employee Value Proposition EVP geldt ook extern: waarom mensen bij uwillen werken, waarom ze ambassadeur willen Nr29 2012zijn en waarom ze terug willen keren 15 16. Waarom binden & boeien? 1.Verloop 2.Productiviteit 3.Continuteit 4.Kennisbehoud 5.Vertrouwen 6.Trots op werkgever 7.Medewerkers-werven-medewerkers Nr29 2012 8.Behouden is goedkoper dan werven 9.Basis van employer branding (Be good and tell it) 10. Hogere klanttevredenheid en winstBronnen: Watson Wyatt | People in Business | Personnel Today 16 16 17. Waarom binden & boeien?10. Hogere klanttevredenheid en winst Jumbo klantvriendelijkste bedrijf van Nederlandin 2007 en 2008 In 2009, 2010 en 2011 is Jumbo meestklantvriendelijke supermarkt Nr29 2012 Bron: Klantvriendelijkste bedrijf van Nederland, september 2011, Marketresponse17 18. Waarom binden & boeien?10. Hogere klanttevredenheid en winst Nr29 201218 18 19. Van medewerkerstevredenheid totengagementEngagement Commitment Nr29 2012Medewerkerstevredenheid 19 20. Mate waarin medewerkers engaged zijn 100%90%80%3370%67Engaged 60% 50%Niet engaged 40%30%49 Actief niet engaged20%2610% Nr29 20120%718 Topwerkgevers GemiddeldBron: Worldwide employee engagement, Gallup, 201020 21. Mate waarin medewerkers engaged zijn Sinds 2000 bezig met engagement Engagement moet bijdragen aan omzet Effectief leiderschap zorgt voor engagement + 10% engagement heeft geleid tot + 4% sales, Nr29 2012 wat + $160 miljoen omzet heeft opgeleverdBron: RBS, Employee Engagement conference 31 maart 2011 21 22. Omschrijf in een aantal woorden deidentiteit van uw organisatie.. .... .. Nuchter.. .. Informeel.. .. Pragmatisch.. .. Open en stimulerend.. .. Kansen voor ideen Nr29 2012.. .... .. 22 23. Werkelijke en gewenste identiteit internexternGewensteWerkelijkeIdentiteitIdentiteit Nr29 201223 24. Gewenste identiteit: kernwaarden Nr29 2012 24 25. Identiteit bij werving enemployer branding 26. Employer branding is Nr29 2012 26 26 27. Employer branding is Een authentieke en onderscheidendevoorkeurspositie verkrijgen en behouden alswerkgever in de mindset van (potentile)medewerkers en hun benvloeders met als doelhet aantrekken en behouden van de juistemedewerkers Nr29 2012Bron: Bouwen aan Het Nieuwe Employer Brand, 2012 27 28. Som van alles waar men aan denkt bijPhilips (als werkgever) Internationaal Sense & Simplicity Flexibele werktijden Verheugde InnovatiefOntwikkelings-klantenmogelijkhedenEindhoven 13e maandWake up light Nr29 2012 Sterk Omkoopschandaal Medisch employer brandPolenDesign Reorganisaties PSV28 28 29. Wat zijn de doelen om aanemployer branding te doen?Voor communicatie Voor HR/Recruitment1. Binden en boeien 1. Talent werven2. Krapte arbeidsmarkt2. Inspelen op krapte3. Trots van medewerkers3. Binden en boeien Nr29 2012Bron: Bouwen aan Het Nieuwe Employer Brand, 201229 30. Onderscheidend employer brandneerzetten is lastigWelke Big 4 werkgever is dit?a. PwC b. Deloitte c. Ernst & Young d. KPMG Nr29 201230 31. Onderscheidend employer brandneerzetten is lastig Nr29 201231 32. Wat zijn de 3 grootste knelpuntenm.b.t. employer branding? 57%Budget 42% 37%Tijd/fte39% 41%Bepalen unieke en onderscheidende positie 38% 49% Draagvlak bij management 33%25%Communicatie tussen afdelingen 30% Nr29 201215%Bepalen van EVP22%11% Draagvlak bij medewerkers15%11%Employer Brand extern communiceren13%Bron: Bouwen aan Het Nieuwe Employer Brand, 2012 32 33. Werkelijke identiteit uitgangspunt internexternGewensteWerkelijke ImagoIdentiteitIdentiteit Nr29 201233 34. Nr29 201234 35. Hoeveel procenteen sterk employer brand 1. Wij hebben een multidisciplinaire werkgroep met Recruitment of HR in de lead 2. Binnen het directie/management wordt employer branding actief gedragen 3. Wij hebben voor employer branding een strategie van minimaal 2 jaar 4. Medewerkertevredenheid is een 8 of hoger 5. Minimaal 80% van de medewerkers beveelt onze organisatie aan 6. Het totale verloop is lager dan 15% per jaar 7. Minimaal 2/3 van de mensen die we aannemen zijn na 3 jaar nog in dienst 8. We staan in de top 10 van favoriete werkgeverslijstjes Nr29 2012 9. Minimaal 30% van de aannames komt binnen via eigen medewerkers (referral)10. Minimaal 40% van de vacatures vullen we intern op (doorstroming)TOTAAL: %Bron: Bouwen aan Het Nieuwe Employer Brand, 201235 36. Hoeveel procenteen sterk employer brand0 25%Employer brand: ZWAK25 50% Employer brand: MATIG51 75% Employer brand: REDELIJK Nr29 201276 100 % Employer brand: STERK Bron: Bouwen aan Het Nieuwe Employer Brand, 201236 37. Afsluiting 38. Nr29 201238 39. Nr29 201239 40. Nr29 201240 41. Meer informatie Boek Bouwen aanHet Nieuwe Employer Brand www.employer-branding.nl www.nr29.nl www.arbeidsmarktcommunicatie.eu Nr29 201241 42. Succes!martijn@nr29.nl | www.nr29.nl