Chiến lược Seo - Seo strategy - Seo tổng thể

  • Published on
    20-Jan-2015

  • View
    1.844

  • Download
    3

DESCRIPTION

Chin lc Seo - Seo strategy for SEO MANAGER - Seo marketing - Seo tng th VS Seo Hot keys - Chin lc Search Engine optimization cho cc doanh nghip va v ln

Transcript

  • 1. CHIN LC SEO DNH CHOCEO & MARKETING MANAGERHanoi 14h , 21/05/2011Tun H Vinalink CLB SEO ViT NAM www.vietseo.vn www.daotaoseo.com

2. SEO L G? 3. Nhn din top uMay tinhTop 1 :Vatgia.com 4. May tinhXach tay Top 1: Nhn din top umaytinhxachtay.com 5. S lng search/ thng 6. CTR- ROI 7. Thng hiu v t l CTR 8. PHNG PHP CHN T KHA CHUN Thch hp, st vi mc ch ngi search 9. PHNG PHP CHN T KHA CHUNCnh tranh S lng searchTr gi kinh doanh Thch hp, st vi mc ch ngi search Xu hng pht trin 10. Nhn din top u : SEO TNG TH1.830.000 search/ thng 11. Nhn din top u : SEO TNG TH1.220.000 search/ thng 12. Nhn din top u : SEO TNG TH550.000 search/ thng 13. T l traffic t click t kha 14. T l traffic t click t kha 15. Nhn din top u : Seo t khaThiet ke web : 50.000 Search/ thng. TOP 1 : thietkeweb.vn 16. Nhn din top u : Seo t khaBat dong san : 40.000 Search/ thng Top 1 : Batdongsan.com.vn 17. Nhn din top u : Seo t khaDich vu seo : 14.000 Search/ thng Top 1 : Dichvuseo.com 18. Nhn din top u : Seo t khaVietnam travel : 18.000 Search/ thng Top 1 : Lonenyplanet.comTop 2 : Vietnamtravel.org 19. Nhn din top u : Seo t khaVietnam hotels : 6.000 Search/ thng Top 1 : Vietnamhotels.net 20. Nhn din top u : Seo t khaGoogle penalty 21. Chin lc SEO SEO T KHA MC TIU SEO TNG TH WEBSITE 22. S khc bit chnh?4 Thnh t quan trng nht trong SEO : Tn min Ni dung Qungb web Ti u ha trang web 23. S khc bit chnh? 4 Thnh t quan trng nht trong SEO : Tn min Ni dung Qung b web Ti u ha trang webSEO TNG TH+ T kha d pht trin ni dung, iSEO T KHA MC TIUt Long tail keywords, kt hp tkha trends+ Xc nh t kha gi tr+ Trit Onpage+ Domain Keys, top level+ Tc pht trin ni dung vchin lc ti u ha ni dung vi+ CRO designmc tiu Traffic, bounce Rate, Time+ Focus Content onsite. Web speed+ S dng tn min ngn, top level,+ Unique contentd nh, n tng.+ Onpage c bn + Pht trin Back link ch yu theok thut Link baiting (Lin kt t+ Back links nhin) v tng truth link thng scmnh thng hiu.+ Kt hp mnh Social media v xydng thng hiuTch hp a dng loi hnh ni dung 24. K hoch trin khai SEO TNG TH 25. Nghin cu t kha Tm kim cc t kha tt, traffic cao, xuhng tin. Pht trin chui t kha long tails st vinhu cu tm kim ca khch La chn cc t kha c kh nng phtsinh ROI cao. Phn tch s lng i th cnh tranh 26. La chn thng hiu s, Nhn din thng hiu s, lp k hoch tip th s, phn ngn sch knh SEO, xy dng timeline chin dch Kho st th trng ly d liu Phn tch nh gi tng th hin trng Phn tch 10 i th cnh tranh Cu trc onpage website ch cu trc Silo v xy dng cc phn khu ni dung ring bit, r rng, d tra cu,pht trin, tch hp. Tng sc mnh lin kt ni b ti cc hng mc quan trng. Xc nh quy m website, Phn tch k hoch trin khai theo cc quy m ngn sch khc nhau, Tnh ROI SEO Xy dng chin lc SEO chi tit v phng php phi hp gia cc b phn marketing ,tin hc, nhn s 27. Tuyn dng, o to, nng cao trnh ca nhn vin SEO Xy dng cc phng n trin khai ni dung website st vi t kha mc tiu v t kha trends, gim st cht ch lng view v pht tn ca ni dung. Tch hp SEO vo cc chin dch SMM, SMO, SEM, PR, Marketing, Brand Publicity, Advertising, Sale Trin khai sng to hnh nh chun b cho cc k hoch Viral marketing, Cross media Gim st hng thng tin trnh SEO ca cc b phn , lp bo co v t vn gii php. o lng cc ch s ca website t vn gim BR, tng TOS 28. Chin lc Online marketing kt hp + Xy dng chin lc Link building tng Domain Authority, PA,Indexing speed ng thi tin hnh thc t xy dng Link vi reportbo co hng thng.+ Trin khai tip th link trn cc h thng Social Media nh FBMarketing, Micro Blog, Pblog, Social bookmarking, Estores, YP,direcrory, Forum feeding.+ Xy dng kch bn v trin khai Link baiting (viral links)+ Tip th Video channel tng hit video qua k thut Videomarketing, Viral video marketing.+ Thc hin tng traffic website qua h thng Email newsletter ,SMS marketing, Hot sharing.+ S dng CPC hay niche market sponsors trin khai chin lcLink building+ S dng influencers, PR, Articles marketing 29. HI P ? www.vietseo.vn www.vmcc.org.vn www.quangbaweb.com www.dichvuseo.com tuan@vinalink.com / 0988577427 http://about.me/tuanha