Content strategy (obsahová strategie)

 • Published on
  04-Dec-2014

 • View
  2.452

 • Download
  0

DESCRIPTION

Prezentace k obhajob diplomov prce "Content strategy: Pprava a nvrh obsahu pro web organizace". erven 2012

Transcript

 • 1. CONTENT STRATEGY: PPRAVA ANVRH OBSAHU PRO WEBORGANIZACE Prezentace diplomov prce 11. ervna 2012, Jan Ambro
 • 2. Cle diplomov prce Pedstavit problematiku a diskurs obsahov strategie v souvislosti s dalmi obory webdesignu. Navrhnout obsahovou strategii pro web firmy MEDOBOS. Poukzat na mon postupy a nstroje, kter mohou teni vyut v praxi.
 • 3. Hlavn dvody volby tmatu Obsah je dleitm faktorem spnosti nejen webu, ale i cel organizace. Mnoho organizac obsah svho webu podceuje. Organizace, kter obsah nepodceuj, asto nevd, jak s nm nakldat. Content strategy je pleitost, jak vytvet a systematicky nakldat s webovm obsahem, aby naploval poteby zkaznk a cle organizace.
 • 4. Struktura diplomov prce Teoretick st: stav, definice, ivotn cyklus obsahu, komponenty, vstupy, standardy Praktick st: nvrh obsahov strategie pro konkrtn web => doporuen pro firmu, vodtko pro ostatn tene
 • 5. Postup obsahov strategie
 • 6. Vstupy a pnosy prce Popsn vchoz situace, definice cl Vymezen clov skupiny Analza relevantn konkurence Inventura stvajcho obsahu Analza klovch slov Nvrh nov informan architektury Styleguide Tvorba modelu obsahu Odhad nklad na vytvoen obsahu Nvrh proces hodnocen a aktualizace obsahu Vize do budoucna
 • 7. Limity a dal pleitosti Obsahov strategie je v praxi pracn a asov nkladn. Je nutn od ppravy a plnovn pokraovat realizac fze tvorby obsahu a vyhodnocovn. Je vhodn rozit, integrovat a sjednotit obsahovou strategii i pro dal komunikan kanly mimo web organizace.
 • 8. Otzky k obhajobJan Ambro ambroz@copywriter.cz www.copywriter.cz