đêM nhạc phú quang

  • Published on
    21-Jun-2015

  • View
    444

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Knh mi cc doanh nghip tham gia ti tr cho chng trnh vi s qung b rng ri n cc khch hng c thu nhp cao, c kh nng chi tr...

Transcript

<ul><li> 1. LIVE SHOW M NHC PH QUANGLIVE SHOW CA NHC: M NHC PH QUANGN V T CHC:CNG TY C PHN GII THIU VNHA NGH THUT NG THI GIAN:20H NGY 19, 20/10/2012A IM T CHC:NH HT LN</li></ul> <p> 2. LIVE SHOW M NHC PH QUANGLIVE SHOW M NHC PH QUANG DNH TNG NGY NH GIO VIT NAM 20/11Ma thu ny, nhc s Ph Quang li tr v H Ni, khng phi lng nghe ting sng Hng th m lm Live show Tnh khc Ph Quang dnh tng khn gi yu nhc Ph quang ti H Ni 3. LIVE SHOW M NHC PH QUANG 4. LIVE SHOW M NHC PH QUANG 5. LIVE SHOW M NHCPH QUANG m nhc Ph Quang s a ngi thng thc v vi khng gian c xa y nhthng ca H Ni qua: Em i H Ni ph, H Ni ngy tr v, Chiu ph TyH..., ni lin yu thng t nhng tri tim trong: Chuyn k v tnh yu, iu gind, Bin, ni nh v em, M v ni nim trong: Khc ma, Sinh nht en...Nhc s Ph Quang vi nhng thanh m trm bng ctrng H Ni 6. LIVE SHOW M NHC PH QUANG Bc tranh ma ng gin d vi vi nt chm ph n s: cy bng , nc ph, ting chung nh thm gi ln thn thi ca H Ni ho hoa. Mi hnh nh trong bi ht nh ci thong chm tay vo tm hn H Ni ph 7. LIVE SHOW M NHC PH QUANG Dng nh cht bng qu ca ngi ngh s khi i trn nhng con ph cknh ca th kt tinh thnh xc cm v mu xanh thi gian y m h.Mu xanh thi gian y lu du trn nhng vin ngi nh, trn nhng gc cygi, nhng con sng Ty H lan ta mnh mang 8. LIVE SHOW M NHC PH QUANG Mi vin ngi umang trong mnh mtcu chuyn v nhngngy xa xa, v mtthi bom n khi ms sng v ci chtca con ngi chcch nhau mt lnranh mong manh. HNi i qua nhngthng nm khc litnh th mi mitrng tn nh ltri tim du yu cac nc - H thnhthanh lch ho hoa... 9. LIVE SHOW M NHC PH QUANGMT S HNH NH M NHC PH QUANG Ph Quang khng ch m n cho Ngc Anh 3A m cn va nva ht sng tc "Chuyn bnh thng s 1". 10. LIVE SHOW M NHC PH QUANG Ging ht nng nn ca M Tm v m Vnh Hng sim lng ngi v c khng kh se lnh ca H Ni. 11. LIVE SHOW M NHC PH QUANG K HOCH TRUYN THNG Qung co cng cng: Banderoles gii thiu gii trn cc trc ng H Ni. Pano, Baner treo xung quanh khu vc t chc. Bo ch : Thng tin v chng trnh lin tc cp nhp trn cc trang bo in t : Bo VNExpress, Dn Tr, VietNamNet, 24H , Zing Hnh nh bi vit v chng trnh trn Bo giy : H Ni Mi , An Ninh Th Qung co chng trnh v logo nh ti tr trn bo ch. 12. LIVE SHOW M NHC PH QUANGTruyn hnh: Quay trc tip v pht li trn knh truyn hnh An Ninh TV . 13. LIVE SHOW M NHC PH QUANG NGH S THAM GIA CHNG TRNH Chng trnh c s tham gia ca ca s m Vnh Hng, Hng Nhung 2 ging ca nng nn ca nn nhc Vit Ca s m Vnh Hng Ca s Hng Nhung 14. LIVE SHOW M NHC PH QUANGV s gp mt ca cc ca s H Ngc H,Thu Minh, Tn MinhCa s Tn Minh Ca s H Ngc HCa s Thu Minh 15. LIVE SHOW M NHC PH QUANG QUYN LI N V TI TRLIVE SHOW M NHC PH QUANG I.KINH PH TI TR : 100.000.000 VND( Cha bao gm VAT ) Nh ti tr c th ti tr di hnh thc mua v cho cn b nhn vin thng thc Live show ca nhc c bit ny. II. QUYN LI NH TI TR Danh v nh ti tr:- Nh ti tr c ban t chc vinh danh nh ti tr.- c ban t chc h tr ti u trong qung b thng hiu v sn phm ca nhti tr trong cc mc kinh t, x hi. Qung co bo ch:- Logo nh ti tr c xut hin cng qung co ca chng trnh trn cc bo :VNExpress, Dn Tr , 24H- Tn nh ti tr cng tn chng trnh c nhc ti cng cc bi vit , tin phngs trn bo ch. 16. LIVE SHOW M NHC PH QUANG- Logo nh ti tr c gn trn phng chnh ca sn khu chng trnh- 1 Paner 0,5 xut hin ring logo nh ti tr Qung co cng cng - Trn n phm- Logo v tn nh ti tr c in trn ton b lng v pht hnh- Logo v tn nh ti tr cng tn chng trnh c in trn t ri qung co- t standes trc ca Nh Ht Ln- Phn qung co gn Logo nh ti tr treo trn cc trc ng chnh ca H Ni III. QUYN LI KHC CA NH TI TR Ban t chc gi tng nh ti tr 5 v mi xem chng trnh Kt thc chng trnh nh ti tr c nhn 1 b nh ca chng trnh v 1 a CD ghi hnh chng trnh . 17. LIVE SHOW M NHC PH QUANGMI CHI TIT LIN H: CNG TY C PHN TRUYN THNG NG XUN VIT NAMADD: Nh C2 , 34A Trn Ph, Ba nh , H Ni Tel: 043.74.76.065 Email: doxuvina@gmail.com</p>