Društveni mediji kao proizvod

  • Published on
    24-Apr-2015

  • View
    1.912

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Predavanje na BlogOpenu (SocialOpen) u Novom Sadu 09.10.2010.godine - Pristup drutvenim medijima kao proizvodu

Transcript

<ul><li> 1. DRUTVENI MEDIJI KAO PROIZVOD </li> <li> 2. ZABORAVITE RAUNARE kompletno predavanje je napravljeno na iPad-u poto je pravi otiao u vena lovita </li> <li> 3. OLAKATI KONVERZACIJU AUDITORIJUMA I POKRENUTI DRUTVENI ANGAMAN SA KREDIBILITETOM Kako prodati gore navedenu reenicu? (Facilitate audience conversations and drive engagement with social currency ) </li> <li> 4. Da se vratimo na temu... KAKO KREIRATI PONUDU SOCIAL MEDIA USLUGA? </li> <li> 5. USLUGA=PROIZVOD Uimo iz primera banki </li> <li> 6. VEROVATNO STE SPECIJALISTA Znate ta treba i kako treba koristiti drutvene medije Verovatno imate i agenciju za usluge Kako ponuditi? </li> <li> 7. PRE SVEGA itavu priu bih podelio na nekoliko elemenata Ljudi Automatizacija Performanse Cena </li> <li> 8. LJUDI Kakve ljude treba da imate za posao? </li> <li> 9. KVALITETI Tehnologija im lei (loe se na tehnologiju) Shvataju drutvene medije kao dvosmernu komunikaciju (nisu novinari) Pismeni su (na jeziku kojim e komunicirati) Proaktivni su (primeuju potencijalni problem pre nego se desi) Umeju da konsultuju klijenta (sluati i ponuditi pravu stvar) </li> <li> 10. STVARI KOJE SE UZIMAJU U OBZIR Da li e se usluga nuditi 24/7, 8+8/7 ili 8/7? Dali usluga prati opte smernice kompanije ili ostali kanali prate drutvene medije ili se uslugom odrava prisutnost? Da li se prati strategija ili su drutveni mediji strategija sama po sebi? </li> <li> 11. IDEALNA EKIPA Interaktor (komunikator) Analitiar (statistika i izvetavanje) Idealan odnos - 3 komunikatora na 1 analitiara Ukupno 4 ljudi </li> <li> 12. AUTOMATIZACIJA Kakvi maioniari trebaju da prue podrku? </li> <li> 13. KAKVA INFRASTRUKTURA VAM JE POTREBNA... ....da biste izveli posao </li> <li> 14. http://juicedonwriting.com/1548/social-media-dashboard- </li> <li> 15. PUN SET SERVISA TRAI SPECIJALISTU Ali naravno ne trebaju vam i svi servisi za uslugu </li> <li> 16. ONO TO VAM ZAISTA TREBA </li> <li> 17. IZVETAVANJE Svaka interakcija se moe izmeriti i dokumentovati </li> <li> 18. DA LI STE SPREMNI DA IZVETAVATE? To je sve ono to opravdava dobru cenu </li> <li> 19. KREIRANJE SISTEMA Koji prua podrku vaoj usluzi... </li> <li> 20. ELEMENTI SISTEMA Praenje vie naloga na vie razliitim drutvenim mreama Praenje interakcija Praenje poseta, fanova, analitike... (svi oni lepi grakoni) Vie nivoa pristupa (vi i klijent) Mogunost ocenjivanja na nivou interakcije (dobro, loe, neutralno) Signalizira deavanja (ne moete biti prisutni non stop) </li> <li> 21. PERFORMANSE Denisanje parametara u cilju praenja ciljeva i aktivnosti pruaoca usluga </li> <li> 22. NISMO VIE U KANZASU Sveideje o zabavi poinju da prestaju u ovom trenutku Poinjemoda se bavimo onim to nam se nekada inilo nezamislivim Bavimo se tudjim miljenjem arobnjak iz Oza </li> <li> 23. NE BAVIMO SE MILJENJEM KLIJENTOVIH KLIJENATA Poinjemo da se bavimo klijentom i njegovim zadovoljstvom </li> <li> 24. DEFINISANJE PERFORMANSI .... je prvi korak u denisanju ciljeva koje treba dosegnuti kako bi klijent bio zadovoljan i bez problema platio </li> <li> 25. TA MOGU BITI PARAMETRI? Broj lanaka meseno/nedeljno Odgovor na pitanje postavljeno na xyz drutvenoj mrei u roku od n minuta/sati Odogovor na komentar u roku od n ... Distribucija informacije na n mrea Izvetavanje u roku od n sati </li> <li> 26. JO PARAMETARA? Broj kreiranih informacija (re-post) u toku nedelje/meseca Okupljanje ciljnih grupa (rast od x %) na nedeljnom/mesenom nivou .... </li> <li> 27. IZDVAJANJE Ovakve stvari izdvajaju od konkurencije vau uslugu </li> <li> 28. CENA Sve to znate treba da unovite. Samo je pitanje po kojoj ceni? </li> <li> 29. KAKO SE FORMIRA CENA? Brz kurs iz trgovine </li> <li> 30. TROKOVI+PROFIT=CENA Tako lako... </li> <li> 31. PROFIT Zavisi od toga koliko cenite sebe </li> <li> 32. TROKOVI Zavise od toga koliko cenite druge </li> <li> 33. TROKOVI Najbitniji element </li> <li> 34. PRE... PRE SVEGA Lekcija iz sastanaka menadmenta: Nikada ne stavljaj cifru jer se neko moe nai uvreen </li> <li> 35. ELEMENTI TROKOVA Da sumiramo... </li> <li> 36. LJUDI I IZVETAVANJE 4 (3+1) cca 5000 5000/4=1250 cca 750 net </li> <li> 37. AUTOMATIZACIJA Meseni troak cca 1500 </li> <li> 38. OPERATIVNI TROKOVI Za 5 ljudi = 500 </li> <li> 39. UKUPNI TROKOVI 7000 </li> <li> 40. AKO JEDNA OSOBA MOE DA POKRIJE ITAV SET USLUGA ZA 3 KLIJENTA Proseni troak po klijentu bi bio 7000/9 cca 800 </li> <li> 41. I NA KRAJU CENA Po kojoj bi trebali da prodajemo </li> <li> 42. PROFIT ZAVISI OD TOGA KOLIKO CENITE SEBE I USLUGE SVOJIH LJUDI Dodati od 20% pa do najbolje procene kvaliteta </li> <li> 43. MINIMALNA CENA Ne ispod 1000 po klijentu Pod uslovom da imate 9 klijenata </li> <li> 44. AKO IMATE MANJE KLIJENATA I dalje imate trokove ljudi </li> <li> 45. SVRHA BIZNISA ...je u protu koji pronadjete u poslu koji date drugim ljudima da rade za vas obezbedjujui im najbolje uslove za rad </li> <li> 46. ALI TU NIJE KRAJ U emu je lepota posla... </li> <li> 47. VA KLIJENT ELI 24/7/365 </li> <li> 48. KAKO NE POSTATI ROBOVLASNIK ILI PRIMER MOBING FIRME I ostati u zakonskim okvirima? </li> <li> 49. PRETHODNA KALKULACIJA PADA U VODU Tri osobe vie ne rade 9 klijenata ve potencijalno ukupno 3 klijenta tokom 24 asa Analitiar pokriva sve klijente sasvim u redu Programer radi svoj posao Trokovi malo vie rastu zbog smenskog rada i stiu do 9000 </li> <li> 50. OSNOVNI TROAK SADA RASTE I penje se na 3000 po klijentu </li> <li> 51. UZ DOBRU PROCENU KVALITETA Minimalna cena za ovakve klijente ne bi trebala da bude manja od 4000 </li> <li> 52. SVA DOSADANJA PRIA Je samo jedna usluga i tie se direktne komunikacije na drutvenim medijima </li> <li> 53. DA LI STE VIE ZA... princip 1. generiki kreirane usluge tj usluge sa cenom ili 2. usluge pravljene ba posebno za svakog klijenta? </li> <li> 54. I JA VIE VOLIM odelo po meri </li> <li> 55. ELITE posveen tim; u stalnom kontaktu; super organizovan i struan; multijezian; angaovan da unapredi biznis.... </li> <li> 56. UPOZNAJTE DANICU I ANU (KRAZY FISH) one prave ODLINA odela po meri </li> <li> 57. EMOCIONALNO UKLJUIVANJE DRUTVENIH MEDIJA U POSLOVANJE veliina rme, geografska pokrivenost, ciljevi klijenta, razvoj DM-a u skladu sa rmom, duina angamana, rad na sat Emotional engagement sa precizno denisanim konsultantskim uslugama </li> <li> 58. EMOCIONALNI SEO ZA SADRAJ Kolegijum O reima - Mi ih pronalazimo, sklapamo, menjamo, popravljamo i pakujemo. Stvaramo sve ono to e drugi itati o vama i zbog ega ete im se svideti. </li> <li> 59. SVE SE SVODI NA... ...aktiviranje emocija kod korisnika i... </li> <li>...</li></ul>