Dự áN đầU Tư TrạI ChăN NuôI Chó Chinh

  • Published on
    26-May-2015

  • View
    5.055

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. QUN TR D N U T GVHD: L QUANG MN PHN 1GII THIU D N V S CN THIT CA D N 1. Gii thiu v ch u t- Tn d n: D n xy dng tri nui ch ly tht.- Ch u t: Cng ty C phn VINADOG (Nhm SV 04M)- a ch lin lc: Ha Nhn Ha Vang Nng. 2. Nhng cn c php l - Cn c Lut u t ngy 29 thng 11 nm 2005. - Cn c lut khuyn khch u t trong nc (sa i) s 03/1998/QH10 ngy 20/10/1998, Ngh nh s 51/199/N-CP ngy 8/7/2000 ca Chnh ph quy nh chi tit thi hnhLut khuyn khch u t trong nc sa i s 03/199/QH10. -Cn c Ngh nh 108/2006/N-CP ngy 22 thng 9 nm 2006 quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut u t. -Cn c Ngh nh s 88/2006/N-CP ngy 29 thng 8 nm 2006 v ng k kinh doanh. - Cn c Ngh nh s 61/2003/N-CP ngy 06 thng 06 nm 2003 quy nh chc nng, nhim v, quyn hn ca B K hoch v u t. - Cn c Lut T chc Hi ng nhn dn v y ban nhn dn cc cp (sa i) ngy 21 thng 6 nm 1994. - Cn c Php lnh th y ngy 15 thng 02 nm 1993. - Cn c Ngh nh s 93/CP ngy 27 thng 11 nm 1993 ca Chnh ph hng dn thi hnh Php lnh th y. - Cn c Ch th s 403/CT-TTg ngy 11 thng 7 nm 1995 ca Th tng Chnh ph v chn chnh cng tc kim sot git m v kim tra v sinh th y thc phm c ngun gc ng vt. -Cn c Ch th s 08/1999/CT-TTg ngy 15 thng 4 nm 1999 ca Th tng Chnh ph v vic tng cng cng tc bo m cht lng, v sinh an ton thc phm. - Cn c Quyt nh s 34/2001/Q-BNN-VP ngy 30 thng 3 nm 2001 ca B trng B Nng nghip v Pht trin nng thn v vic ban hnh Quy nh v iu kin kinh doanh trong mt s lnh vc thuc ngnh trng trt v chn nui. SVTH: Nhm SV 04M Cng ty VINADOGTrang 1

2. QUN TR D N U T GVHD: L QUANG MN-Cn c Quyt nh s 389/NN-TY/Q ngy 15 thng 4 nm 1994 ca B trng B Nng nghip v Cng nghip thc phm (nay l B Nng nghip v Pht trin nng thn) v vic ban hnh Quy nh th tc kim dch, kim sot git m ng vt, sn phm ng vt v kim tra v sinh th y. 3. Nhng cn c vo tnh hnh th trng:Ngy nay s pht trin kinh t x hi ngy cng tng lm cho mc sng ca ngi dn khng ngng c nng cao. Nhu cu v dinh dng c quan tm nhiu hn, khng nhng th khi thu nhp ca mi ngi c ci thin th th mc hng th ca h s tng theo. Theo cuc kho st nh gi cc loi thc phm a phng ti Vit Nam c lin minh th trng nng nghip chu tin hnh cho thy: ngi tiu dng nu nu tn 256 loi thc phm a phng trong c 75 loi thc phm c nhc n nhiu nht v c nh gi cao. Tht ch l mt trong s t loi thc phm c nhc n 2 ln.Mt d lng cu ngy cng tng nhng lng cung trn th trng vn cn thiu ht nhiu, ch yu l t ngun ca nhng ngi p ch, nh b ch, v mt s thu nh l t cc a phng hoc nhp khu t Lo, Campuchia, Thi LanNgh nui ch ly tht l mt ngh tng i mi thnh ph Nng. Mt d hin ti theo con s thng k s b thnh ph Nng c trn 100 qun kinh doanh tht cy, tuy nhin ngun cung thp hn so vi cu rt nhiu, chi ph thu mua ch tht u vo tng cao, cha k n s bin ng v ngun cng nh gi trn th trng.Tht cy l mt mn n c rt nhiu cht dinh dng, gi bnh dn v thi quen n tht cy ca ngi dn ngy cng nhiu, v vy hin ti v d bo trong tng lai nhu cu v th trng tht cy l ang pht trin v cha bo ha. Do vic a ra d n u t v xy dng trang tri nui ch ly tht ca nhm l kh thi. 4. S cn thit phi u t:Theo d bo th nhu cu v tht cy ti thnh ph Nng v cc vng ln cn s tng cao. V vy vic a ra d n ny s cung cp c mt phn ngun ch sng cho cc qun tht cy, qua s gp phn lm gim bn ti phm p ch, nh b ch gy mt an ninh trt t.D n khng nhng s cung cp cho th trng Nng v cc vng ln cn v nhu cu ch sng m c th sau ny khi pht trin thnh quy m ln s xut khu sang cc tht trng tm nng nc ngoi nh Nht Bn, Hn QucPHN 2 LA CHN HNH THC U T SVTH: Nhm SV 04M Cng ty VINADOGTrang 2 3. QUN TR D N U TGVHD: L QUANG MNI. Mc tiu ca d np ng nhu cu th trng v tht cy c cht lng t nay n nm 2016 trn a bn Nng v cc vng ln cn.Quy trnh chn nui kp kn, chung tri c thit k ph hp m bo vic chn nui.Ch xut chung m bo cht lng.Ph hp vi quy hoch pht trin ca ngnh, kh nng v vn ca cng ty t c hiu qu cao nht.m bo cc yu cu v v sinh mi trng.II. Yu t t chc u tQua qu trnh nghin cu kho st thc t trn th trng Nng v cc vng ln cn cha c mt ngun cung cp ch tht n nh v t tiu chun thc phm.Bc u trang tri s nhp ch 3 thng tui (nhp n thng th 7), v nhp ch ging (nhp n thng th 6) . n thng th 8 trang tri t ch ng ngun ch con nui. Qua kho st cho thy Lo, Thi Lan c th cung cp s lng ch con t yu cu trong 7 thng u.Cn c kt qu nghin cu v d bo nhu cu th trng tiu th tht ch trn a bn Nng v cc vng ln cn.III. Chn hnh thc u tu t xy dng mi mt trang tri chn nui vi cng sut p ng th trng TB 600 con/thng.Xy dng chung chn nui ch trng thnh, ch di 3 thng tui v ch sinh sn, nh kho, bp v cc phng qun l.Xy dng chung nui ch di 3 thng tui cho 1.800 con. Vi din tch 35 /100m2 (din tch mt bng).con Xy dng chung nui ch sinh sn cho 600 con. Vi din tch 1,3m2/con.PHN 3 CHNG TRNH SN XUT V CC YU CU P NGI.Phng n sn xut : SVTH: Nhm SV 04M Cng ty VINADOG Trang 3 4. QUN TR D N U T GVHD: L QUANG MNTrang tri d nh s xut bn 1 thng khong 600 con ch tui trng thnh, vi trng lng dao ng t 14-16 kg. Nh vy, c tnh trung bnh 1 nm sn lng ch m trang tri tiu th l khong 7200 con/nm, p ng mt phn cho nhu cu ca th trng Nng. Trong khong na nm u khi trang tri bt u i vo hot ng, do cha c sn ch tiu chun p ng cho th trng, v vy trang tri s tin hnh nhp ch t cc c s nui ch ging, ch tht Lo v Thi Lan v nui. D nh trong 7 thng u, trang tri s nhp khong 4200 con ch c 3 thng tui vi gi mua c thu l 100.000 ng/con v 600 con ch ci c 5 thng vi gi mua gm thu l 280.000 ng/con. i vi ch nhp c 3 thng tui, trang tri s p dng bin php nui tng trng trong vng 2 thng tip theo, sau s xut bn vi gi 20.000 ng/kg tht hi ( gm thu). Cn i vi ch ci nhp c 5 thng tui, trang tri s tin hnh kim tra, chm sc, cho th tinh, ng thi s c ch dinh dng c bit nui ch sinh sn.Bng k hoch nhp v xut bn ch 3 thngtui Thng 123 45 6 7 8 9 Ln nhp 1 600xxxBn 2600xxx Bn 3 600 xxxBn 4 600xxx Bn 5600 xxx Bn 6600 xxx Bn 7600 xxx Bn Tng cng600 1200 12001200 120012001200. Ch thch: 600: s lng ch 3 thng tui nhp/thng (T thng th 1 n thng th 7)xxx: nui. Bng k hoch nhp ch sinh sn 5 thng tui SVTH: Nhm SV 04M Cng ty VINADOGTrang 4 5. QUN TR D N U T GVHD: L QUANG MN Thng12 3 45 6789 Ln nhp 1100 S.sn N.saxxxxxx xxx xxx xxx xxx Ch conTT600 1thng 2thng 3thng 2 100S.snN.saXxxXxx xxx xxxxxx Ch con TT 6001thng 2thng 3thng 3 100 S.snN.saxxx xxxxxx xxx Ch con TT6001thng 2thng 4 100S.snN.saxxx xxxxxx Ch con TT 6001thng 5100S.snxxxxxxxxx Ch conTT 600 6100 xxxxxxxxx Ch conTT T Ch m 100200 300 400500 600600600600 C Ch con600 1200 1800 1800 1800 Ch thch: 100: S lng ch sinh sn nhp/thng(ch nhp 6 thng u). xxx: Mang thai TT:Th tinh N.sa: Nui sa Nhn vo hai bng trn ta thy s lng ch ln trn 3 thng tui c nui trang tri m bo cho lng ch xut bn hng thng l 1.200 con (tr thng th nht). Cn s lng ch sinh sn c nui trong trang tri l 600 con v lng ch con tnh t thng 7 tr i bnh qun l 1.800 con/thng. Vi cch t chc nui nh th, trang tri c th m bo ngun cung cp n nh cho th trng Nng vi mc bnh qun l 600 con/thng.II. K hoch v chi ph thc n cho tng loi ch:- Ch t 3 thng tui tr ln: Chi ph n bnh qun tnh cho mt ngy l1.000/con.- Ch nui sinh sn: chi ph n bnh qun tnh cho mt ngy l:1.500/con.- Ch con di 3 thng tui: chi ph n bnh qun tnh cho 1 ngy l600/con.III.Yu t u vo:1. Ngun thc n: SVTH: Nhm SV 04M Cng ty VINADOG Trang 5 6. QUN TR D N U T GVHD: L QUANG MNa.Nh phn phi:Ngun thc n ch yu ca ch l cm, phi heo v bt kch thch tng trng. i vi ch di 3 thng tui th chi ph ny chim 600ng/ngy/con, ch tng trng l 1.000 ng/ngy/con v ch m l 1.500ng/ngy /con. Theo kt qu nghin cu ca chng ti th ti Ho Nhn c 1 l m ln vi s lng rt ln do ngun phi heo ta c th ly y, gi cho mi kg phi l 2.500 ng/kg. y l gi tng i r hn so vi cc ni khc v cn tit kim c chi ph vn chuyn. c c loi go giu cht dinh dng v r th chng ta mua t Qung Nam. Go y c t ln tinh bt rt cao, gi li lun lun thp hn gi th trng t 1.000 - 1.200 ng/kg. Nu chng ta k c hp ng vi cc ca hng bn go Qung Nam th mi chi ph vn chuyn h s chu v lng go cung cp lun c m bo qua cc ma.i vi cc loi bt kch thch tng trng ta mua t i l Ngc Hoa trn ng Ni Thnh v i l Long Nam trn ng Hng Vng Thnh ph Nng. Gi mua 4.200ng/kg, tnh c thu v chi ph vn chuyn.b.Cc thnh phn dinh dng c trong thc n:Bt kch thch tng trng: gm bt c, cm go, bp, cc axitamin, cc cht b sung khong v vitamin, canxi, nng lng trao i, cht x.Thnh phn dinh dng c trong go: tinh bt, glucz, vitamin, ng sacarazo, cht x.Thnh phn dinh dng c trong phi: protein, vitamink, khong cht, ng sacarazo.c.Thnh phn ding dng cung cp cho 1 con ch/ngy:Thc nCh ln Ch m Ch con Phi 0,1 kg0,15 kg0,05kg Go0,15 kg 0,1 kg 0,07kg Bt0,08 kg 0,15kg 0,03kg d. Lng thc n cn mua trong 1 thng l: Theo kt qu phn tch nhu cu dinh dng trn 1 con ch v tng s con trong ton trang tri th lng thc n cn mua trong 1 thng l:S lng phi = (0,1 x 1200) + (0,15 x 600) + (0,05 x 1200) = 288(kg).S lng go = (0,15 x 1200) + (0,1 x 600) + (0,07 x 1200) = 300(kg).S lng bt = (0,08 x 1200) + (0,15 x 600) + (0,03 x 1200) = 257(kg). 2.Cc loi thuc phng chng bnh:SVTH: Nhm SV 04M Cng ty VINADOGTrang 6 7. QUN TR D N U T GVHD: L QUANG MN ch pht trin nhanh v khng b bnh tt th ta phi c k hoch tim phng v cho dng thuc ngn nga ngay t lc mi sinh ra.Kt qu nghin cu v phn tch tc dng ca 1 s thuc nh sau:Tn thucCng dngn gi VimexysonCha tr cm, st, b n khng r nguyn 8700 /lnhn, st sut huyt. SpeclinCha tr cc bnh v ng rut, kh qun, 10000/ lph qun. BioBcomplexTng cng sinh lc, gip mau hi phc khi 11500/lb m, gip n ngon. Penstrep Cha tr bnh thng hn, vim ng rut, 11000 / hpst xut huyt, dch t. Genta-tylo iu tr bnh suyn, vim ph qun, vim 13000/hpgan. BiO-Dexa Chng d ng, kch thch tng trng, phn 20500/chaigii gluco nhm chng stress, nhim trnghoc cc trng hp vim khng do nhimtrng. GlucoseChng bnh truyn nhim, li tiu, gii c. 9600/l Vitamin KNga st xut huyt ng rut,cm mu 12300/lkhi phu thut, gii c. Khu vc min trung l khu vc c kh hu tht thng v th vt nui ni chung v ch ni ring thng xuyn b bnh, nh hng n sc kho. Chnh v th vic mua cc loi thuc trn phng l rt cn thit. Cc loi thuc ny c bn cng ty thuc th y Nng. Ngoi ra chng ta cn phi ln k hoch tim phng cc loi bnh thng gp ch nh: - Bnh di: ch nui c khong 3,5 thng th tin hnh tim phng, chi ph l 2500ng/con.- Bnh st xut huyt ng rut: ch c 2 thng tui l c th tim phng, chi ph l 2000ng /con.Mc d chi ph cho vic phng bnh l khng nh nhng li ch n mang li l rt ln. IV.Chnh sch bn hng:Theo thng k ton thnh ph c khong 100 qu