Grupa Kapitałowa EGB Investments

  • Published on
    09-Jan-2017

  • View
    46

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> Grupa Kapitaowa </p><p>EGB Investments Wyniki finansowe za III Q 2016 </p></li><li><p>Przychody ze sprzeday (w tys. z) </p><p>EBIT (w tys. z) </p><p>EBITDA (w tys. z) </p><p>Zmiana 2016/2015 </p><p>51,7 % </p><p>Zmiana 2016/2015 </p><p>Zysk ze sprzeday (w tys. z) </p><p>DANE FINANSOWE ZA IIIQ 2016 </p><p>5 445 5 431 10 731 </p><p> 5 187 </p><p> - </p><p> 2 000 </p><p> 4 000 </p><p> 6 000 </p><p> 8 000 </p><p> 10 000 </p><p> 12 000 </p><p>01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016 </p><p> 1 634 </p><p> 1 207 </p><p> - </p><p> 200 </p><p> 400 </p><p> 600 </p><p> 800 </p><p> 1 000 </p><p> 1 200 </p><p> 1 400 </p><p> 1 600 </p><p> 1 800 </p><p>01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016 </p><p> 1 807 </p><p> 1 377 </p><p> - </p><p> 500 </p><p> 1 000 </p><p> 1 500 </p><p> 2 000 </p><p>01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016 </p><p> 1 663 </p><p> 1 229 </p><p> - </p><p> 200 </p><p> 400 </p><p> 600 </p><p> 800 </p><p> 1 000 </p><p> 1 200 </p><p> 1 400 </p><p> 1 600 </p><p> 1 800 </p><p>01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016 </p><p>Zmiana 2016/2015 </p><p>Zmiana 2016/2015 </p><p>- 2 - </p><p>26,1% </p><p>26,1% 23,8 % </p></li><li><p>Przychody ogem (w tys. z) </p><p>Zysk brutto (w tys. z) </p><p>Zysk netto (w tys. z) </p><p>5 810 </p><p>9 053 </p><p> 11 810 </p><p> 21 765 </p><p> - </p><p> 5 000 </p><p> 10 000 </p><p> 15 000 </p><p> 20 000 </p><p> 25 000 </p><p>01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016 </p><p> 604 </p><p> 5 316 </p><p> - </p><p> 1 000 </p><p> 2 000 </p><p> 3 000 </p><p> 4 000 </p><p> 5 000 </p><p> 6 000 </p><p>01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016 </p><p> 782 </p><p> 6 626 </p><p> - </p><p> 1 000 </p><p> 2 000 </p><p> 3 000 </p><p> 4 000 </p><p> 5 000 </p><p> 6 000 </p><p> 7 000 </p><p>01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016 </p><p>Zmiana 2016/2015 </p><p> 84,3% </p><p>DANE FINANSOWE ZA IIIQ 2016 </p><p>- 3 - </p><p>Zmiana 2016/2015 </p><p> 779,8% </p><p>Zmiana 2016/2015 </p><p> 746,8% </p></li><li><p>Przychody ze sprzeday (w tys. z) </p><p>EBIT (w tys. z) </p><p>EBITDA (w tys. z) </p><p>Zmiana 2016/2015 </p><p>64,5% </p><p>Zmiana 2016/2015 </p><p>Zysk ze sprzeday (w tys. z) </p><p>DANE FINANSOWE I-III Q 2016 (narastajco) </p><p>5 445 5 431 42 232 </p><p> 15 013 </p><p> - </p><p> 5 000 </p><p> 10 000 </p><p> 15 000 </p><p> 20 000 </p><p> 25 000 </p><p> 30 000 </p><p> 35 000 </p><p> 40 000 </p><p> 45 000 </p><p>01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016 </p><p> 6 457 </p><p> 4 526 </p><p> - </p><p> 1 000 </p><p> 2 000 </p><p> 3 000 </p><p> 4 000 </p><p> 5 000 </p><p> 6 000 </p><p> 7 000 </p><p>01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016 </p><p> 7 001 </p><p> 5 015 </p><p> - </p><p> 1 000 </p><p> 2 000 </p><p> 3 000 </p><p> 4 000 </p><p> 5 000 </p><p> 6 000 </p><p> 7 000 </p><p> 8 000 </p><p>01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016 </p><p> 6 541 </p><p> 4 507 </p><p> - </p><p> 1 000 </p><p> 2 000 </p><p> 3 000 </p><p> 4 000 </p><p> 5 000 </p><p> 6 000 </p><p> 7 000 </p><p>01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016 </p><p>Zmiana 2016/2015 </p><p>Zmiana 2016/2015 </p><p>- 4 - </p><p>29,9% </p><p>31,1% 28,4% </p></li><li><p>Przychody ogem (w tys. z) </p><p>Zysk brutto (w tys. z) </p><p>Zysk netto (w tys. z) </p><p>5 810 </p><p>9 053 48 646 39 431 </p><p> 1 000 </p><p> 11 000 </p><p> 21 000 </p><p> 31 000 </p><p> 41 000 </p><p> 51 000 </p><p> 61 000 </p><p>01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016 </p><p> 5 423 </p><p> 9 513 </p><p> - </p><p> 2 000 </p><p> 4 000 </p><p> 6 000 </p><p> 8 000 </p><p> 10 000 </p><p>01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016 </p><p> 7 015 </p><p> 11 935 </p><p> - </p><p> 2 000 </p><p> 4 000 </p><p> 6 000 </p><p> 8 000 </p><p> 10 000 </p><p> 12 000 </p><p> 14 000 </p><p>01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016 </p><p>Zmiana 2016/2015 </p><p> 18,9% </p><p>DANE FINANSOWE I-III Q 2016 (narastajco) </p><p>- 5 - </p><p>Zmiana 2016/2015 </p><p> 75,4% </p><p>Zmiana 2016/2015 </p><p> 70,1% </p></li><li><p>WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. z) </p><p>Stan na 30.09.2015 </p><p>Stan na 30.09.2016 </p><p>AKTYWA </p><p>AKTYWA RAZEM 167 183 152 755 </p><p>AKTYWA TRWAE 48 649 1 558 </p><p>w tym, NALENOCI DUGOTERMINOWE 87 87 </p><p>AKTYWA OBROTOWE 118 534 151 197 </p><p>w tym, NALENOCI KRTKOTERMINOWE 2 955 2 315 </p><p>w tym, INWESTYCJE KRTKOTERMINOWE 115 190 147 022 </p><p>PASYWA OGEM 167 183 152 755 </p><p>KAPITA (FUNDUSZ) WASNY 66 183 74 054 </p><p>w tym, KAPITA (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305 </p><p>ZOBOWIZANIA I REZERWY NA ZOBOWIZANIA 100 883 78 617 </p><p>w tym, ZOBOWIZANIA DUGOTERMINOWE 43 951 67 781 </p><p>w tym, ZOBOWIZANIA KRTKOTERMINOWE 52 433 5 921 </p><p>- 6 - </p></li><li><p>WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKW (w tys. z) </p><p>- 7 - </p><p>01.01.2015 - 30.09.2015 </p><p>01.01.2016 - 30.09.2016 </p><p>III Q 2015 III Q 2016 </p><p>PRZYCHODY ZE SPRZEDAY 42 232 15 013 10 731 5 187 </p><p>ZYSK ZE SPRZEDAY 6 457 4 526 1 634 1 207 </p><p>EBIT (zysk operacyjny) 6 541 4 507 1 663 1 229 </p><p>EBITDA (EBIT + amortyzacja) 7 001 5 015 1 807 1 377 </p><p>ZYSK BRUTTO 7 015 11 935 782 6 626 </p><p>ZYSK NETTO 5 423 9 513 604 5 316 </p></li><li><p>WSKANIKI FINANSOWE ZA I-II Q 2016 </p><p>Wskanik 01.01.2015 </p><p>30.09.2015 01.01.2016 </p><p> 30.09.2016 </p><p>Rentowno sprzeday 15,29% 30,15% </p><p>ROE 15,84% 11,11% </p><p>ROA 6,61% 4,87% </p><p>Wskanik oglnego zaduenia 60,34% 51,47% </p><p>Wskanik zaduenia kapitau wasnego </p><p>152,43% 106,16% </p><p>P/E* 5,24 26,63 </p><p>P/BV* 0,77 2,80 </p><p>** (kapita wasny na pocztek okresu + kapita wasny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogem na pocztek okresu + aktywa ogem na koniec okresu ) / 2 </p><p>FORMUA WSKANIKA: wynik ze sprzeday / przychody ze sprzeday </p><p>FORMUA WSKANIKA: zysk netto / redni stan kapitau wasnego** </p><p>FORMUA WSKANIKA: zysk netto / redni stan aktyww*** </p><p>FORMUA WSKANIKA: pasywa ogem kapita wasny / pasywa ogem </p><p>FORMUA WSKANIKA: kapita obcy / kapita wasny </p><p>* do obliczenia wskanika przyjto liczb akcji na koniec kwartau oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknite kwartay - 8 - </p></li><li><p>LUTY KWIECIE CZERWIEC SIERPIE GRUDZIE PADZIERNIK </p><p>STYCZE MAJ LIPIEC WRZESIE LISTOPAD </p><p>NAJWANIEJSZE WYDARZENIA W GRUPIE W III Q 2016 </p><p>2016 </p><p>Spka dominujca - EGB Investments SA: </p><p> Zawarcie warunkowej umowy przelewu wierzytelnoci z funduszem ALTUS NSFIZ Wierzytelnoci 3 Rozwizanie umowy o zarzdzanie sekurytyzowanymi wierzytelnociami funduszu Opus NS FIZ Potwierdzenie przydziau Certyfikatw Inwestycyjnych serii I ALTUS NSFIZ Wierzytelnoci 2 w peni opaconych Wypata odsetek od obligacji: </p><p> serii AE (1/2015) w kwocie 336.600 z serii AF (2/2015) w kwocie 190.800 z </p><p> Wykup obligacji serii AA, AB, AC, P wraz z nalenymi odsetkami Rozpoczcie i zakoczenie emisji obligacji serii AK (4/2016) Powoanie nowego czonka Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. - p. Joanny Andryszczak-Lewandowskiej Wprowadzenie akcji serii A i B do Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku NewConnect </p><p>MARZEC </p><p>- 9 - </p></li><li><p>(52) 564 30 60 </p><p>inwestor@egb.pl </p><p>(52) 376 76 88 </p><p>pr@egb.pl </p><p>KONTAKT DLA INWESTORW: DLA MEDIW: </p><p>www.EGB.pl/relacje-inwestorskie </p><p>m.egb.pl </p></li></ul>