Handout marknad och säljpsykologi juni

  • View
    70

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

1. Marknads-ochsljpsykologi Varfrvigrsomvigr. 2. Vanligautmaningar Vi r beroende av ett ftal personer fr att frsljningen och nykunds- anskaffningen ska fungera. 3. Vanligautmaningar 4. Vilkamlbrdagensmarknadsfringha? 1.Genereranyakunder 2.kafrsljningen7llbentligakunder 3.Frsvaravik7gaarermedbentligakunder 4.SljautanaBvarasljig 5.Minskaellerundvikaprispress 6.SkapaeBfrutsgbartochmetodisktarbetssB 5. Smartafrgestllningar Vilkamlrmestrelevantafross? Varlggervimajoritetenavvraresurser idag? Finnsdetngotmlsomviskullebehva prioriteramer? 1.Genereranyakunder 2.kafrsljningen7llbentligakunder 3.Frsvaravik7gaarermedbentligakunder 4.SljautanaBvarasljig 5.Minskaellerundvikaprispress 6.SkapaeBfrutsgbartochmetodisktarbetssB 6. RyanFerguson 7. Productionfavorabledecisions Morning break 60% 30% 0% Afternoon break End of day 8. Hurfungerarhjrnan? V E R K L I G H E T E N + + + + ++ - - - - - - - 9. Helhetsmodellen Tanke Mental Inreprocess Knsla Emo+onell Sinnes7llstnd Kropp Fysisk Observerbartbetende Beslut/ AkIvitet Resultat 10. Hurkanduanvndahelhetsmodellen7lldina kunder? HurkanduanvndahelhetsmodellenidiB ledarskap? Hurkanduanvndaverklighetsmodellen7lldina kunder? HurkanduanvndaverklighetsmodellenidiB ledarskap? Tanke Mental Inreprocess Knsla Emo+onell Sinnes7llstnd Kropp Fysisk Observerbartbetende + + + + ++ - - - - - - - Smartafrgestllningar 11. vDemnskligabehoven ABvaratrygg Varia7on BekrYelse/aBvaraunik Kontakt/krlek AButvecklas ABbidra 12. Smartafrgestllningar Vilkatvrvik7gastfrdig? Hurhardethjlptdig? Hurhardetbegrnsatellerutmanatdig? Hurkanduanvndademnskligabehovenidin vardag? ABvaratrygg Varia7on BekrYelse/aBvaraunik Kontakt/krlek AButvecklas ABbidra 13. vReklamlmer 14. vReklamlmer 15. vReklamlmer 16. Smartafrgestllningar rtonalitetochbudskapvlanpassateYer mlgruppen? Hurvlanvndervilogikikommunika7onen? Hurmycketkommunicerarvi7llknslor? Vadkanvilraossfrnlmerna? 17. Status 18. Bristochsmrta 19. Vlbehag 20. Humor 21. Enbradealellerbilligt 22. Direkt 23. Smartafrgestllningar Vilkaprinciperanvnderviidag? Vilkaskavifokuseramerp? VadaBraherasjagoYastav? 1.Status 2.Bristochsmrta 3.Vlbehag 4.Humor 5.Billigt 6.Direkt 24. Marknads-ochsljpsykologi Varfrvigrsomvigr.