İlkyardım Bilgisi

 • Published on
  06-Jul-2015

 • View
  770

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • 1. LKYARDIM M.MERT ULUPINAR

2. lkyardm Nedir Herhangi bir hastalk veya kaza sonucu sal tehlikeye girmi kiiye,olay yerindeyardm tamamlayacak salk personeli gelinceye kadar,durumun ktlemesini nlemek amacylailaszolarak yaplan mdahaledir. 3. Acil Tedavi Nedir? Hasta ve yarallara ambulans veya acil servislerde doktor ve salk personeli tarafndan yaplan tbbi mdahaledir. 4. lkyardm ve acil tedavi arasndaki fark nedir?

 • Acil tedavi salk ekiplerince gerekli tbbi donanmla yaplan mdahaledir
 • lkyardm bu konuda eitim alm herkesin olayn olduu yerde bulabildii malzemeleri kullanarak yapt hayat kurtarc mdahaledir.

5. lkyardmc kimdir? Hasta veya yaralya tbbi ara gere aranmakszn mevcut ara gerelerle, ilasz uygulamalar yapaneitim almkii ya da kiilerdir. 6. lkyardmn ncelikli Amalar Nelerdir?

 • Hayati tehlikeyi ortadan kaldrmak,
 • Yaamsal fonksiyonlarn srdrlmesini salamak
 • Hasta / yaralnn durumunun ktlemesini engellemek
 • yiletirmeyi kolaylatrmak

7. lkyardmn Temel Uygulamalar

 • Koruma :Gvenli Bir evre!!!
 • Bildirme: 112
 • Kurtarma

8. lkyardmcnn mdahale ile ilgili yapmas gerekenler nelerdir?

 • Hasta / yarallarn durumunu deerlendirmek (ABC)
 • ncelikli mdahale edilecekleri belirlemek
 • Hasta/yaralnn korku ve endielerini gidermek
 • Yardmc olacak kiileri organize etmek
 • Durumunun arlamasn nlemek iin gerekli mdahalelerde bulunmak
 • Krklara yerinde mdahale etmek

9. lkyardmcnn mdahale ile ilgili yapmas gerekenler nelerdir?

 • Hasta/yaraly scak tutmak
 • Hasta/yaralnn yarasn grmesine izin vermemek
 • Hasta/yaraly hareket ettirmeden mdahale yapmak
 • Tbbi yardm istemek(112)

10. lkyardmcnn zellikleri

 • nsan vcudu ile ilgili bilgilere sahip olmal
 • nce kendi can gvenliini korumal
 • Sakin olmal
 • Kendine gvenmeli
 • Eldeki olanaklar deerlendirmeli
 • Olay annda ve doru olarak haber vermeli 112
 • evredeki kiilerden yararlanabilmeli

11. lkyardmn ABC si nedir?

 • A. Hava yolu aklnn deerlendirilmesi
 • B. Solunumun deerlendirilmesi( Bak-Dinle-Hisset)
 • C. Dolamn deerlendirilmesi

12. HASTA YARALININVE OLAY YERNN DEERLENDRLMES 13. lkyardmcnn bilmesi gereken ve vcudu oluturan sistemler nelerdir?

 • Hareket sistemi
 • Dolam sistemi
 • Sinir sistemi
 • Solunum sistemi
 • Boaltm sistemi
 • Sindirim sistemi

14. Vcutta nabz alnabilen blgeler :

 • ah damar (adem elmasnn her iki yannda)
 • n-kol damar (Bilein i yz, ba parman st hizas)
 • Bacak damar (Ayak srtnn merkezinde)
 • Kol damar (Kolun i yz, dirsein st)
 • ocuk ve yetikinlerde ah damarndan,bebeklerdekol damarndan nabz alnr.

15. Hasta/yaralnn deerlendirilmesinin amac nedir?

 • Hastalk yada yaralanmann ciddiyetini deerlendirmek
 • lkyardm nceliklerini belirlemek
 • Yaplacak ilkyardm yntemini belirlemek
 • Gvenli bir mdahale salamak

16. Hasta/yaralnn ilk deerlendirilme aamalar nelerdir?

 • iyi misiniz?diye sorularak bilin durumu deerlendirmesi sonrasnda;
 • A. Havayolu aklnn deerlendirilmesi
 • B. Solunumun deerlendirilmesi
 • C. Dolamn deerlendirilmesi

17. Hasta/yaralnn ikinci deerlendirmesi nasl olmaldr?

 • Grerek bilgi edinme:
 • Kendini tantr,
 • Hasta/yaralnn ismini renir ve adyla hitap eder,
 • Hogrl ve saygl davranarak gven salar,
 • Hasta/yaralnn endielerini gidererek rahatlatr,
 • Olayn mahiyeti, koullar, kiisel zgemileri, son olarak ne yedikleri, kullanlan ilalar ve alerjinin varl sorularak renilir.

18. Hasta/yaralnn ikinci deerlendirmesi nasl olmaldr?

 • Batan aa kontrol yaplr:
 • Bilin dzeyi, anlama, alglama
 • Solunum says, ritmi, derinlii
 • Nabz says, ritmi, iddeti
 • Vcut veya cilt ss, nemi, rengi
 • Ba, Boyun, Gs kafesi ,Karn boluu, Kol ve bacaklar kontrol edilir

19. Olay yerini deerlendirmenin amac nedir?

 • Olay yerinde tekrar kaza olma riskini ortadan kaldrmak,
 • Olay yerindeki hasta/yaral saysn ve trlerini belirlemek.

20. Trafik Kazasndayaplacak iler nelerdir?

 • Kazaya urayan ara mmknseyolun dna ve gvenli bir alanaalnmal,
 • Konta kapatlmal, el freniekilmeli,
 • Ara LPGli ise aracn bagajnda bulunan tpn vanas kapatlmaldr.
 • Olay yeri yeterince grnebilir biimde iaretlenmelidir..
 • gen reflektrler kullanlmaldr.
 • Merakl kiiler olay yerinden uzaklatrlmaldr.
 • Olay yerinde sigara iilmemelidir

21. Kapal alan deerlendirilmesinde yaplacak iler nelerdir?

 • Olay yerinde sigara iilmemelidir.
 • Gaz varl sz konusu ise oluabilecek zehirlenmelerin nlenmesi iin gereklinlemler alnmaldr.
 • Ortam havalandrlmaldr.
 • Kvlcm oluturabilecek klandrma veya ar aralarnn kullanlmasna izin verilmemelidir.

22. Hastann deerlendirilmesinde dikkat edilecek hususlar

 • Hasta/yaral yerinden oynatlmamaldr.
 • Yaam bulgular ynnden(ABC)deerlendirilmelidir.
 • Krk ve kanama ynnden deerlendirilmelidir.
 • Hasta/yaral scak tutulmaldr.
 • Bilinci kapal ise azdan hibir ey verilmemelidir.
 • Hasta/yaralnn endieleri giderilmeli, saygl ve hogrl olmaldr.
 • Yarasn grmesine izin verilmemelidir.

23. Deerlendirmede Unutulmamas Gerekenler:

 • Tbbi yardm istenmelidir(112) .
 • Hasta/yaral ve olay hakkndaki bilgiler kaydedilmelidir.
 • Yardm ekibi gelene kadar olay yerinde kalnmaldr.

24.

 • ACL DURUMLARDA
 • HAREKET PLANI
 • 1-Olay Yerinin Deerlendirilmesi
 • 2-Gvenliinin Salanmas
 • (Kendinizin Ve evrenin)
 • 3-letiim
 • (ar Karlama)
 • 4-Mdahale

25.

 • OLAY YERNN
 • DEERLENDRLMES

26.

   • Her hangi bir vakada olay yeri hzl bir ekilde deerlendirilerek olay yerindeki hasta ve yarallarn says ve trleri belirlenmeli, yaplacak mdahaleler bir plana dayal olmaldr.

27.

 • Peki, yeterince dikkatli miyiz?
 • abuk ve doru karar verebiliyor muyuz?

28. 29.

 • TELEFON KULBESNN ARKASINDA NE VAR?

30.

 • A-KAHVERENG PARMAKLIK
 • B-SYAH PARMAKLIK
 • C-ALILIK
 • D-TULA DUVAR

31. 32.

 • MADURUN SOL BACAI
 • HANG POZSYONDADIR?

33.

 • A-DZ POZSYONDA
 • B-BKK
 • C-KADININ ALTINDA
 • D-KALDIRIMDAN AAI SARKMI

34. 35.

 • ETRAFTAK NSANLARDAN HANGS ARABAYA EN YAKIN?

36.

 • A- BEYAZ KIYAFETL KADIN
 • B- KIRMIZI KIYAFETL KADIN
 • C- MAV KIYAFETL ERKEK
 • D- KIRMIZI KIYAFETL ERKEK

37. 38.

 • ALET ANTASININ NDE NE GZKYOR?

39.

 • A-BR MATKAP
 • B-BR TORNAVDA VEBR EK
 • C-HBR EY
 • D-SARI BR TESTERE

40. 41.

 • ORTAMDA KA
 • BSKLET VAR?

42.

 • A- 2
 • B- 1
 • C- H
 • D- 3

43.

 • HASTA / YARALIYA
 • EN YAKIN KM?

44.

 • A- BEYAZ KIYAFETL K
 • B- KIRMIZI KIYAFETL K
 • C- KAYKAYCI
 • D-

45. 46.

 • LKYARDIM
 • ANTASI NEREDE?

47.

 • A-ALET ANTASININ NDE
 • B-LKYARDIM ANTASI YOK
 • C-ETRAFTAK KLERDEN BRNN ANTASINDA
 • D-ARABANIN BAGAJINDA

48.

 • KAYKAY YAPAN
 • KNN ARKASINDA
 • KA K VAR?

49.

 • A- H
 • B- 1
 • C- 2
 • D- 3

50. 51.

 • ORTAMDA KA
 • K VAR?

52.

 • A-6
 • B-9
 • C-8
 • D-7

53. 54.

 • DEMEK K;
 • DKKAT YKSEK TUTMALI,
 • HIZLI DNMEL,
 • ABUK GRMEL,
 • DORU KARAR VERMELYZ.

55.

 • GVENL
 • SALAMA

56.

 • ACL MDAHALEYE BALAMADAN NCE;
 • Kendinizin Ve evrenin Gvenliini Salamalsnz.
 • Kendinizi Gven Altna Almazsanz lkyardm Uygulayamazsnz.