Kontrak Kerajaan | 102 Persoalan Kontrak Kerajaan

 • Published on
  09-Jul-2015

 • View
  339

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://www.perolehankerajaan.com Kami memberikan panduan dan berkongsi rahsia kepada usahawan dan kontraktor yang mahu menyertai kontrak kerajaan. Tips dan rahsia perolehan kerajaan yang dikongsikan tidak akan anda dapat dimana-mana seminar atau buku. Pastikan anda memiliki ebook Rahsia Memenangi Perolehan Kerajaan sementara jualannya masih dibuka. Layari http://www.perolehankerajaan.com

Transcript

 • 2013 www.PerolehanKerajaan.com | Khairul Nizam Bakar

  2 102 ?ERSOALAN KONTRAK KERAJAAN

  PENAFIAN

  Penerbitan ebook ini mengandungi pandangan penulis. Ia bertujuan membantu dan menyediakan

  maklumat berkenaan perkara yang dibincangkan. Ebook ini diberikankan dengan memahami

  penulis dan penerbit tidak terlibat dengan khidmat professional yang terkandung di dalam buku

  ini. Pembaca perlu mendapatkan khidmat nasihat daripada ahli professional sekiranya

  memerlukan bantuan.

  Penulis dan penerbit tidak bertanggungjawab ke atas mana-mana kerugian, kehilangan atau

  risiko yang ditanggung oleh perseorangan atau sebagainya, yang timbul akibat daripada

  penggunaan mana-mana kandungan ebook ini sama ada secara langsung ataupun tidak langsung.

 • 2013 www.PerolehanKerajaan.com | Khairul Nizam Bakar

  3 102 ?ERSOALAN KONTRAK KERAJAAN

  PENGENALAN

  Terima kasih kerana mendapatkan ebook ini, saya pasti anda adalah seorang usahawan atau

  kontraktor yang bijak atau bakal menjadi seorang usahawan atau kontraktor yang berjaya dalam

  masa terdekat. Mengapa saya katakan begitu? Kerana hanya mereka yang bijak sahaja yang

  mengetahui nilai sebenar apa yang ditawarkan oleh ebook ini dan tidak semua orang dapat

  memilikinya.

  Bila bercakap mengenai perolehan kerajaan ini, anda mesti ingin mengetahui siapa saya dan

  mengapa saya menulis ebook ini. Nama saya Khairul Nizam Bakar, saya mempunyai kepakaran

  dan pengalaman selama lebih 10 tahun dalam proses menyediakan spesifikasi, mengeluarkan,

  menerima dan menilai beratus-ratus pembelian terus, sebut harga dan tender kerajaan.

  Mengapa ebook ini dihasilkan? Jawapannya amat mudah, kerana ingin berkongsi pengetahuan

  dan pengalaman serta memberikan jawapan kepada persoalan yang biasa ditanya oleh bakal

  pembekal atau kontraktor kerajaan. Menjawab persoalan anda tentang perolehan kerajaan secara

  pembelian terus, sebut harga dan tender kerajaan.

  Saya berharap anda akan mendapat manfaat dari ebook ini.

  Saya sentiasa mendoakan kejayaan anda dalam apa juga yang anda lakukan!

 • 2013 www.PerolehanKerajaan.com | Khairul Nizam Bakar

  4 102 ?ERSOALAN KONTRAK KERAJAAN

  SOALAN-SOALAN UMUM

 • 2013 www.PerolehanKerajaan.com | Khairul Nizam Bakar

  5 102 ?ERSOALAN KONTRAK KERAJAAN

  1. Apakah prinsip-prinsip perolehan kerajaan?

  Prinsip-prinsip perolehan kerajaan adalah seperti berikut:

  (a) Akauntabiliti awam (public accountability)

  (b) Diuruskan secara telus (transparent)

  (c) Nilai faedah yang terbaik (best value for money)

  (d) Saingan terbuka (open competition)

  (e) Adil dan saksama (fair dealing)

  2. Apakah kaedah-kaedah perolehan kerajaan?

  (a) Perolehan melalui panjar wang runcit

  (b) Perolehan melalui Kontrak Pusat /Kontrak Panel

  (c) Pembelian terus

  (d) Perolehan melalui sebut harga

  (e) Perolehan melalui tender (terbuka/terhad)

  3. Apakah had nilai perolehan melalui panjar wang runcit dan syaratnya?

  Had nilai perolehan melalui panjar wang runcit adalah tidak melebihi RM500.00 bagi satu

  resit pembelian. Perolehan melalui panjar wang runcit adalah untuk kegunaan

  segera. Tiada dokumen pembelian diperlukan (memadai dengan resit sahaja).

  4. Bagaimanakah maklumat mengenai perolehan Kerajaan boleh diperolehi?

  Maklumat tawaran perolehan Kerajaan secara tender boleh diperolehi melalui akhbar

  utama tempatan. Walau bagaimanapun, bagi maklumat tawaran secara sebut harga atau

  pembelian terus, syarikat boleh berhubung terus dengan Agensi Kerajaan berkenaan atau

  melihat papan kenyataan/laman web Agensi tersebut. Maklumat juga boleh diperoleh

  daripada laman web MyGovernment Portal dan MyPROCUREMENT portal.

  5. Bagaimanakah sesuatu syarikat/kontraktor layak dan boleh menyertai tender/sebut

  harga yang ditawarkan oleh agensi Kerajaan?

  Syarikat perlu berdaftar dengan Kementerian Kewangan bagi membolehkannya menyertai

  tender/sebut harga untuk membekalkan perkhidmatan/barangan di bawah bidang kod yang

  berkenaan. Bagi syarikat yang ingin menyertai tender/sebut harga yang melibatkan projek

  kerja, syarikat hendaklah berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) / Pusat

  Pendaftaran Kontraktor-kontraktor Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan Negeri Sabah

  (PUKONSA) / Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan Lembaga

  Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam kepala/kelas/gred yang

  berkaitan.

 • 2013 www.PerolehanKerajaan.com | Khairul Nizam Bakar

  6 102 ?ERSOALAN KONTRAK KERAJAAN

  6. Apakah undang-undang dan peraturan kewangan berkaitan perolehan Kerajaan?

  Undang-undang dan peraturan berkaitan dengan perolehan Kerajaan termasuklah:

  (a) Akta Acara Kewangan 1957 (Disemak 1972)

  (b) Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Akta 120)

  (c) Arahan Perbendaharaan

  (d) Surat-surat Pekeliling Perbendaharaan

  (e) Pekeliling-pekeliling Kontrak Perbendaharaan

  (f) Surat-surat Arahan Perbendaharaan

  7. Apakah dasar-dasar perolehan kerajaan?

  (a) Menggalakkan pertumbuhan industri tempatan melalui penggunaan bahan/barangan

  tempatan dan penggunaan sektor perkhidmatan tempatan.

  (b) Mempertingkatkan keupayaan industri tempatan melalui pemindahan teknologi.

  (c) Menggalakan penglibatan usahawan Bumiputera, dan

  (d) Memelihara dan mempertahankan kepentingan dasar perolehan kerajaan bagi

  mencapai objektif nasional dalam menghadapi cabaran globalisasi dan liberalisasi.

  8. Apakah Arahan-arahan Perbendaharaan berkaitan perolehan Kerajaan?

  Arahan-arahan Perbendaharaan berkaitan perolehan Kerajaan adalah Arahan

  Perbendaharaan (AP) 166 hingga 206 dan 229 hingga 300. Selain dari AP-AP tersebut,

  Pekeliling-Pekeling Perbendaharaan (PP), Surat-Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP)

  dan Pekeliling Kontrak Perbendaharaan (PKP) yang dikeluarkan dari semasa ke semasa

  juga hendaklah dirujuk.

  9. Jika Arahan Perbendaharaan, SPP atau PKP tidak dapat dipatuhi oleh kerana

  sebab-sebab tertentu, apakah tindakan yang perlu diambil?

  Semua agensi hendaklah mematuhi peraturan kewangan berkaitan perolehan. Sekiranya

  agensi tidak dapat berbuat demikian kerana sebab-sebab tertentu, agensi hendaklah

  mendapatkan pengecualian daripada Kementerian Kewangan (perolehan Persekutuan) atau

  Pegawai Kewangan Negeri (perolehan Negeri) terlebih dahulu.

  10. Bagaimanakah Pekeliling, Surat Pekeliling dan Pekeliling Kontrak Perbendaharaan

  boleh diperolehi?

  Bagaimanakah Pekeliling, Surat Pekeliling dan Pekeliling Kontrak Perbendaharaan boleh

  diperolehi?

  Semua Pekeliling, Surat Pekeliling, Pekeliling Kontrak Perbendaharaan dan Surat Arahan

  Perbendaharaan boleh diperolehi melalui laman web Perbendaharaan di alamat

  www.treasury.gov.my.

 • 2013 www.PerolehanKerajaan.com | Khairul Nizam Bakar

  7 102 ?ERSOALAN KONTRAK KERAJAAN

  11. Apakah peraturan kewangan mengenai pelawaan kontraktor Kelas F bagi kerja-

  kerja di bawah RM200,000?

  Semua kerja di bawah RM200,000 hendaklah dikhaskan untuk kontraktor Bumiputera

  Kelas F yang berdaftar dengan PKK dalam Kepala dan Sub Kepala yang berkaitan sahaja.

  Pendaftaran kontraktor kelas F adalah dilakukan mengikut daerah dan oleh itu hanya

  kontraktor dalam daerah berkenaan sahaja boleh ditawarkan kerja di bawah RM200,000.

  12. Apakah maksud setiap jenis item?

  Setiap jenis item merujuk kepada pembelian terus bekalan dan perkhidmatan sehingga

  RM50,000 setahun dari mana-mana pembekal tidak kira sama ada pembekalan berdaftar

  atau tidak berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan sama ada pembekal bertaraf

  Bumiputera atau tidak. Maksud setiap jenis item boleh ditafsirkan berdasarkan kepada

  contoh-contoh berikut:

  (a) pelbagai alat ganti yang berbeza bagi kenderaan yang sama adalah ditafsirkan

  sebagai jenis item yang berbeza disebabkan fungsi itemnya yang berbeza. Walau

  bagaimanapun, alat ganti gunasama atau proprietary item dikira daripada jenis item

  yang sama walaupun digunakan pada kenderaan yang berlainan;

  (b) item pelbagai saiz hendaklah ditafsirkan sebagai satu jenis item sahaja walaupun

  terdiri daripada saiz yang berlainan kerana ia diperolehi daripada punca bekalan yang

  sama. Contohnya, pembelian pelbagai saiz paku (1 inci atau 1 inci), cermin, kasut

  dan bendera; dan

  (c) set sofa model ABC adalah merangkumi pelbagai jenis kerusi (sama ada kerusi 1

  tempat duduk atau 3 tempat duduk) yang mana terdiri daripada beberapa kerusi dan

  meja, ditafsirkan kepada satu jenis item. Namun, jika pembelian perabot tersebut

  terdiri daripada kerusi banquet dan set sofa, maka kerusi banquet dan set sofa dikira

  sebagai jenis item yang berbeza. Walau bagaimanapun, jika kedua-duanya boleh

  dibeli daripada pembekal yang sama, agensi hendaklah memastikan kaedah

  pembelian hendaklah ditentukan berdasarkan nilai keseluruhan.

  13. Berapa lamakah dokumen tender/sebut harga perlu disimpan?

  Arkib Negara Malaysia (ANM) telah mengeluarkan Jadual Pelupusan Rekod Kewangan

  dan Perakaunan (JPRKP). Buku tersebut boleh dibeli atau diperoleh daripada laman web

  ANM. Mengikut muka surat 52 dan 53 JPRKP surat-menyurat mengenai perolehan

  bekalan, perkhidmatan dan kerja termasuk iklan, dokumen tender, jadual tender dan

  laporan tender/se