Manager Point - Employer Branding

 • View
  1.170

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • 1. Partnerzy usugi: Budowanie wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy z wykorzystaniem narzdzi e-marketingu

2.

  • Skutecznie zbudujemy atrakcyjny wizerunek Pastwa firmyna rynku pracy
 • Jako jedyni w tym celu wykorzystujemy nowoczesne narzdzia e-marketingu !
  • Zwikszymy widoczno Pastwa ofertyrekrutacyjnej i wizerunkowej w Internecie
  • Pozyskamy najlepszych kandydatwz rynku
  • Udostpnimy kompleksowe narzdzia do pozyskania i zatrzymania najlepszychpracownikw

Korzyci, jakie Pastwu oferujemy: 3.

 • Stworzenie spjnej koncepcji Employer Branding Pastwa firmyzwykorzystaniem innowacyjnych
 • narzdzi e-marketingowychw budowaniu wizerunku i pozyskaniu kandydatw.
 • Zapewniamy zbudowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy w obszarach:

Oferujemy : II. PRACOWNICY: 1. Budowanie wizerunku firmywrd obecnychpracownikw 2. Budowanie wizerunkunaetapie odchodzeniapracownikaz firmy

 • I. KANDYDAT:
 • 1.Kana Internet
  • Zastosowanie nowoczesnych dziaa
  • e-marketingowych w HR
 • 2.Kana tradycyjny
  • Przygotowanie strategii Employer Branding
 • Pastwa firmy
  • Stworzenie materiaw merytorycznych

4. I. BUDOWA WIZERUNKU FIRMY WRD KANDYDATW Kana Internet Wykorzystanie innowacyjnych narzdzi e-marketingowychw subie HR NOWO w Polsce ! 5. Zauwayby tuswoj firm ? a najlepsi kandydaci.? 6. Jak moemy wyrni Pastwa firm w Internecie i wzmocni Pastwa wizerunek ?

 • Na pocztku kilka faktw dotyczcych Internetu:
  • Jak dziaa wyszukiwarka w Internecie ?
 • Wyrnia najlepsze strony internetowe i nowatorskie rozwizania
  • 80% kandydatw poszukuje pracy przez Internet
 • .czy w pierwszej kolejnoci znajduj ofert Pastwa firmy?
 • Dziki wsparciu tradycyjnych dziaa
 • budowania wizerunku przezinnowacyjne narzdzia
 • e marketingowe:
  • Wyrnimy Pastwa firm w Internecie
  • WzmocnimyPastwa wizerunekpracodawcy
  • Zwikszymyilo kandydatw zapoznajcych si z ofert rekrutacyjnPastwa firmy
 • Innowacyjne narzdziae-marketingowe w subie HR:
  • Pozycjonowanie
  • Linki sponsorowane
  • Web PR
  • Nowoczesne formy promocji i PR-uwizerunkowego: landing page, avatar, live chat
  • Analiza i monitoring informacji o firmie jako pracodawcy

7.

 • Dziaania w Internecie innowacyjne narzdzia e-marketingu

Jakie korzyci daje pozycjonowanie:Pozycjonowanie stronyzwiksza widocznoPastwa firmy w Internecie na wybrane sowa kluczowedotyczce np. pracy, kariery w Pastwa firmie, konkretnych nazw stanowisk:

  • Pozycjonowanie w wyszukiwarkach
 • W wiecie Internetu bardzo wanym elementem jest proste i szybkie wyszukiwanie informacji.
 • Nie wystarczy ju opublikowa stron w sieci, aby trafiaa ona do podanego kandydata.
  • Wzrasta ogldalno materiawtworzcych wizerunek pracodawcy w wyszukiwarkach internetowych(strona firmowa, zakadka kariera, blog firmowy)
  • Zwiksza si ogldalno ogoszerekrutacyjnych opublikowanych w Internecie.

8. Jak dziaa pozycjonowanie? Pozycjonowanie stronyWeb Search Factory na sowa kluczowe:web search factory i pozycjonowanie.Strona pojawia si pierwszaw wynikach wyszukiwania Google.Odsya do strony Web Search Factory ze szczegami ofertyi prezentacj firmy. 9. 2. Linki sponsorowane Zwikszajwidoczno Pastwa strony internetowej lub ogosze rekrutacyjnychw wyszukiwarkach przez potencjalnych kandydatw. Wykorzystanie linkw sponsorowanych przez firm Open Finance do rekrutacji pracownikwi budowania marki pracodawcy. Link odsya do landing Page majcej na celu pozyskanie nowychCV na stanowisko doradcy finansowego. 10.

 • Dziaania w Internecie innowacyjne narzdzia e-marketingu
 • 3. Web PR - na potrzeby budowania wizerunku
 • pracodawcy:
  • Artykuy sponsorowane(przygotowanie
 • ipublikacja w Internecie );
  • Stworzenie i prowadzeniebloga firmowego
 • lub blogw czoowych managerw w Pastwa
 • firmie;
  • Kreowanie na bieco wizerunku pracodawcy na
 • forach,listach dyskusyjnych i serwisach
 • spoecznociowych;
  • Monitorowanieinformacji o firmie
 • w Internecie.
 • 4.Nowoczesne formy promocji i PR-u
 • wizerunkowego:
  • Landing page.
 • Przykad realizacji:www.wodadofirmy.pl
  • Avatar .
 • Przykad realizacji:
 • www.golfmania.pl
  • Live chat .
 • Przykad realizacji:
 • www.websearchfactory.pl

11.

 • 6.Analiza i monitoring informacji o firmie jako pracodawcy
   • Analiza wizerunku firmy na rynku pracy (w formie Raportu e-pracodawca).
   • Biecy monitoring informacji o firmie w prasie i Internecie:
    • Fora dyskusyjne
    • Blogi
    • Portale spoecznociowe
   • Analiza dziaa konkurencji w obszarze HR i EmployerBranding.

6. 1.W ramach usugi oferujemy take analiz i monitoring informacji o kluczowych pracownikach w firmie ( w ramach budowania Personal Branding). 12. 2. BUDOWA WIZERUNKU FIRMY WRD KANDYDATW Kana tradycyjny 1. Planowanie i realizacja kampanii Employer Branding Pastwa firmy. 2. Materiay merytoryczne. 13.

 • Co otrzymaj Pastwo dziki skorzystaniu z tej usugi:
  • Analiz obecnej sytuacji firmy jako pracodawcyna rynku pracy (diagnoza wizerunku wewntrznego i zewntrznego);
  • Przygotowanie planustrategii budowania wizerunkuw kanale tradycyjnym i Internecie;
  • Stworzenierocznego kalendarza promocjifirmy jako atrakcyjnego pracodawcy;
  • Indywidualne doradztwo merytorycznew zakresie Employer Branding.

1. Planowanie i realizacja kampanii Employer Branding Pastwa firmy 14.

 • 2. Materiay merytoryczne
 • Przygotujemy materiay merytorycznespjne z wypracowan strategi budowania wizerunku
 • Pastwa firmy wrd kandydatw :
 • 2. 1. Materiay prezentujce firm jako atrakcyjnego pracodawc
   • Projekt zakadki Kariera pod ktem merytorycznym i redakcyjnym.
   • Prezentacja firmy jako atrakcyjnego pracodawcy.
   • Teksty informacyjne i artykuy sponsorowane w mediach.
   • Wywiady z pracownikami.
   • Opisy wdroonych przez firm programw HR, dobrych praktyk itp.
 • 2.2. Materiay rekrutacyjnezgodne z Pastwa strategi Employer Branding
   • Wzory ogosze rekrutacyjnych na wymagane poziomy stanowisk.
   • Hasa reklamowe promujce danego pracodawc i jego programy rekrutacyjne.
   • Blog firmowy.

15. II. BUDOWA WIZERUNKU FIRMY WRD PRACOWNIKW 1. Budowanie wizerunku firmy wrd obecnychpracownikw. 2. Budowanie wizerunku na etapie odchodzenia pracownika z firmy. 16. 1. BUDOWANIE WIZERUNKU FIRMY WRD OBECNYCHPRACOWNIKW

 • Dziaania obejmuj:
 • Program adaptacji nowych pracownikw.
 • Badanie satysfakcji pracownikw:
  • Badanie wizerunku wewntrznego
  • Badanie wizerunku Pastwa firmy w porwnaniu z konkurencj
 • Rozwj pracownika w organizacji:
  • Analiza narzdzi i procesw istniejcych w organizacji.
  • Opracowanie i wdroenie narzdzi oceny i rozwoju pracownikw.
  • Zaplanowanie procesu rekrutacji wewntrznych i cieek rozwoju kariery.
 • Budowanie lojalnoci pracownikw i ich zaangaowania.
  • Przygotowaniemotywacyjnych programw wewntrznychdopasowanych do specyfiki Pastwa firmy oraz oczekiwa pracownikw.

17.

 • 2. BUDOWANIE WIZERUNKU NA ETAPIE ODCHODZENIA
 • PRACOWNIKA Z FIRMY
 • Jedn z coraz czciej stosowanych metod budowania wizerunku na tym etapie jest wdroenie
 • kompleksowego programu rozstania si z pracownikiem .
 • K