Marta Bartczak & Karol Karolczak - Wszystko, co powinieneś wiedzieć o skutecznej reklamie w Internecie

  • Published on
    11-Nov-2014

  • View
    1.434

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li> 1. Marta Bartczak &amp; Karol KarolczakWszystko, co powiniene wiedzie o skutecznej reklamie w Internecie **** Copyright 2008 www.Firmy.net Wszelkie prawa zastrze one </li> <li> 2. WSZYSTKO, CO POWINIENE WIEDZIE O SKUTECZNEJ REKLAMIE W INTERNECIE SPIS TRECI1. Sowo od Autorw ................................................................................................ 12. Dlaczego akurat Internet? .................................................................................... 23. Od czego zacz ................................................................................................... 5 STRONY INTERNETOW E ..................................................................................................................... 5 KATALOGI BRAN OW E ........................................................................................................................ 54. Targetowanie, czyli poznaj swojego idealnego klienta ..................................... 85. Skuteczny tekst marketingowy z czego si skada? .................................... 10 FAKTY, FAKTY I JESZCZE RAZ FAKTY ........................................................................................... 10 CO Z TEGO BD MIA? ................................................................................................................. 11 STRONA CZYNNA ............................................................................................................................... 11 IDEALNY KLIENT ................................................................................................................................ 12 UPS ............................................................................................................................................... 12 HISTORIA Z YCIA W ZITA ................................................................................................................ 146. Jak promujc siebie unikn reklamowania konkurencji? ............................. 167. Kilka sw na temat mailingu............................................................................. 178. Spam, czyli niechciana wiadomo elektroniczna .......................................... 209. Jak wypromowa swoj firm w Internecie?.................................................... 22 POZYCJONOW ANIE STRONY W W YSZUKIW ARKACH INTERNETOW YCH .......................................... 22 REKLAMA PATNA W W YSZUKIW ARKACH INTERNETOW YCH ........................................................... 2810. Czy moja reklama jest skuteczna?................................................................. 3311. Banner reklamowy i inne formy reklamy....................................................... 35 BANNER REKLAMOW Y ...................................................................................................................... 35 POZOSTAE FORMY REKLAMY ......................................................................................................... 3712. Kampania w sieciach reklamowych............................................................... 3913. Podsumowanie ................................................................................................ 41 </li> <li> 3. WSZYSTKO, CO POWINIENE WIEDZIE O SKUTECZNEJ REKLAMIE W INTERNECIE 1 1. Sowo od Autorw Czytelniku, na wstpie pragniemy powita Ci serdecznie i zachci do lektury e-booka Wszystko, co powiniene wiedzie o skutecznej reklamie w Internecie. Dokadna lektura ksi ki, napisanej przez specjalistw od pozycjonowania i marketingu internetowego, pozwoli Ci skutecznie wypromowa siebie i swj biznes w jak najlepszy sposb i jak najmniejszym kosztem. Krok po kroku dowiesz si jak napisa tekst marketingowy, ktremu potencjalny klient nie bdzie mg si oprze. Wska emy Ci najskuteczniejsze techniki i sposoby reklamy, zwrcimy Twoj uwag na bdy, jakie popeniaj pocztkowi marketingowcy. Zezwalamy na swobodne kopiowanie i rozpowszechnianie naszej ksi ki w czciach lub caoci, w niezmienionej formie, pod warunkiem zamieszczenia pod tekstem rda z aktywnym odnonikiem do strony www.Firmy.net. Z penym zaanga owaniem w Twj sukces, Marta Bartczak Karol Karolczak Specjalista ds. Pozycjonowania Specjalista ds. Marketingu i PR Copyright 2008 www.Firmy.net </li> <li> 4. WSZYSTKO, CO POWINIENE WIEDZIE O SKUTECZNEJ REKLAMIE W INTERNECIE 2 2. Dlaczego akurat Internet? Zanim przejdziemy do omawiania poszczeglnych zagadnie zwizanych z reklam internetow, powinnimy odpowiedzie na pytanie: dlaczego akurat Internet? Dlaczego warto reklamowa si w Internecie? Co stanowi o jego skutecznoci i odr nia go od tradycyjnych kanaw przekazu informacji, jak np. telewizja, radio czy prasa? Pocztki Internetu sigaj koca lat 60. ubiegego stulecia i zwizane s z powstaniem systemu ARPANET. Stworzony dla potrzeb wojska przez amerykask firm RAND Corporation, mia na celu zbadanie mo liwoci dowodzenia i utrzymania cznoci w okresie wojny atomowej. Do 1991 roku, tj. opracowania przez naukowcw Europejskiej Organizacji Bada Jdrowych (CERN), standardw www oraz zniesienia zakazu u ywania Internetu do celw komercyjnych, wykorzystywany by jedynie przez orodki badawcze i wojskowe. Od tego czasu liczba jego u ytkownikw nieustannie si powiksza i przykadowo w grudniu 2007 roku przekroczya 1,3 mld osb (rdo: www.internetworldstats.com). Rys.1. Wzrost liczby internautw w latach 2000-2007 (w %) rdo: Miniwatts Marketing Group, 31/12/07 www.internetworldstats.com Copyright 2008 www.Firmy.net </li> <li> 5. WSZYSTKO, CO POWINIENE WIEDZIE O SKUTECZNEJ REKLAMIE W INTERNECIE 3 Jak atwo zauwa y, Internet to niezwykle popularne medium reklamowe. Ze wzgldu na swj charakter praktycznie o nieograniczonym zasigu. Zgodnie z najnowszymi badaniami (stan na kwiecie 2007) przeprowadzonymi przez NetTrack SMG/KRC - 42,3% Polakw w wieku 15-75 lat to internauci, co stanowi ok. 12 mln 749 tys. ludnoci kraju. Prognozy na kolejne lata s optymistyczne. Po pierwsze, liberalizacja rynku dostawcw internetowych spowodowaa, e Polacy w 2007 roku otrzymali po raz pierwszy mo liwo wikszego wyboru dostawcy szerokopasmowego Internetu. Po drugie, systematycznie ronie zaufanie internautw do zakupw online - wzrost sprzeda y sklepw internetowych w 2007 roku o 50-70% w stosunku do roku ubiegego (rdo: www.sklepy24.pl). Polacy tak e coraz czciej traktuj Internet jako jedyne rdo informacji i poszukiwania swoje zaczynaj od wyszukiwarek internetowych i katalogw. Rys.2. Wzrost liczby u ytkownikw Internetu w Polsce w latach 1998-2007 (w %) rdo: opracowanie wasne Ponadto, Internet przyciga przedsibiorcw nie tylko du ym zasigiem, ale tak e wysok skutecznoci kampanii i jej niskimi kosztami w porwnaniu do tradycyjnych form reklamy. W przypadku kampanii online atwiej jest trafi z ofert do okrelonej grupy odbiorcw ni w przypadku spotw reklamowych czy informacji prasowej. Wiele portali posiada sprecyzowane profile klientw i list Copyright 2008 www.Firmy.net </li> <li> 6. WSZYSTKO, CO POWINIENE WIEDZIE O SKUTECZNEJ REKLAMIE W INTERNECIE 4 adresowych, dziki czemu masz pewno, e trafisz bezporednio do osb potencjalnie zainteresowanych Twoj ofert. Znikny bariery cenowe, swoj kampani stworzysz nawet z maym bud etem, np. za kilkaset zotych. Dostpnych jest coraz wicej form reklamy i narzdzi umo liwiajcych zaplanowanie kampanii reklamowej samodzielnie - bez potrzeby kontaktu z biurami i agencjami reklamy. le zaplanowana przez Ciebie kampania nie przyniesie wymiernych efektw i mo e zniechci Ci do jednej z najskuteczniejszych form promocji, jak jest reklama internetowa. Planujc wydanie pienidzy na reklam w sieci dobrze jest zasign porady specjalistw. Wanie takich wskazwek udzielimy Ci w dalszej czci e-booka. Copyright 2008 www.Firmy.net </li> <li> 7. WSZYSTKO, CO POWINIENE WIEDZIE O SKUTECZNEJ REKLAMIE W INTERNECIE 5 3. Od czego zacz Sukces i powodzenie Twojego biznesu zale przede wszystkim od dobrego wypromowania firmy. W dzisiejszych czasach eby da si odnale potencjalnym klientom, trzeba zaistnie w mediach, a przede wszystkim w Internecie. Dobrze prowadzona strategia marketingowa pozwoli Ci pozyska nowych klientw, zbudowa zaufanie i rozreklamowa wasn mark i logo firmy. STRONY INTERNETOW E Strona www jest obecnie niezbdna do promowania nowoczesnego biznesu. Daje mo liwo dostpu do oferty i danych firmy z dowolnego miejsca na wiecie, niezale nie od pory dnia czy nocy. Powinna by zatem przejrzysta, interesujca, a tak e atwa w nawigacji. To sprawi, e u ytkownicy szybko odnajd na Twojej stronie informacje o firmie, jej profilu dziaalnoci, a tak e dane kontaktowe. Stworzenie wasnej witryny www jest teraz bardzo proste. Mo esz skorzysta z usug profesjonalistw, ktrzy kompleksowo zajm si caym procesem, od wyboru domeny internetowej po promocj gotowej ju strony w sieci. Jeli natomiast chcesz sam zaprojektowa i wykona swoj witryn, teraz rwnie jest to mo liwe. W Internecie dostpne s kreatory stron www i nawet jeli nie znasz si na programowaniu, bez problemu poradzisz sobie z zaprojektowaniem swojej strony. Najwa niejsze jest jednak nie samo zrobienie strony, ale jej pniejsza optymalizacja i pozycjonowanie. Wicej na ten temat dowiesz si w dalszych rozdziaach tej ksi ki. KATALOGI BRAN OW E Firm mo esz zaprezentowa rwnie w r nego rodzaju katalogach bran owych w sieci. Reklama w katalogu polega na zamieszczeniu wpisu dotyczcego Twojej firmy do jednej (lub kilku) kategorii, z ktr najbardziej zwizany jest profil jej dziaalnoci (np. sklepy, hurtownie, szkoy, motoryzacja, aukcje, hotele, kursy jzykowe, zdrowie, itp.). Katalog mo e Copyright 2008 www.Firmy.net </li> <li> 8. WSZYSTKO, CO POWINIENE WIEDZIE O SKUTECZNEJ REKLAMIE W INTERNECIE 6 obejmowa firmy z caej Polski lub przyjmowa wpisy jedynie z danego regionu (wojewdztwa, powiatu czy miasta) bd z jednej tylko bran y. Wpis (w zale noci od jego rodzaju i serwisu, w ktrym zosta zamieszczony) mo e zawiera midzy innymi krtki opis firmy i profilu jej dziaalnoci, a tak e logo i dane kontaktowe. Zwykle bezpatne wpisy w katalogach r ni si nieznacznie od standardowych danych publikowanych w ksi kach teleadresowych jak Panorama Firm czy PKT. W bardziej rozbudowanych serwisach, jak na przykad Firmy.net, oprcz podstawowych danych identyfikujcych firm mo esz tak e samodzielnie i w prosty sposb zbudowa stron internetow firmy, stworzy wizytwk zawierajc lokalizacj siedziby i oddziaw na mapie, katalog produktw wraz z ich opisem i zdjciami, zamieci rozbudowany opis profilu dziaalnoci czy galeri zdj, ktra pozwoli Twoim klientom lepiej pozna firm, zbudowa ich zaufanie oraz zachci do skorzystania z zaprezentowanej oferty. Dodajc firm do katalogu pamitaj, e sowa kluczowe stanowice precyzyjne okrelenie profilu Twojej dziaalnoci musz by formuowane konkretnie i zgodnie z zawartoci posiadanej strony firmowej oraz oferowanymi przez Ciebie produktami i usugami. Masz wtedy pewno, e odnajd Ci klienci zainteresowani wanie Twoim produktem lub usug. Przykad: krawiectwo, zamki byskawiczne, usugi krawieckie takie dobranie sw kluczowych spowoduje, e u ytkownik szukajcy zamka do kurtki, odnajdzie zamki byskawiczne, a nie np. zamki do drzwi, ktre zostayby znalezione po wpisaniu tak oglnego sowa jak "zamki". Ponadto bardzo wa n kwesti jest pozycja Twojego wpisu (wizytwki) w katalogu i na licie wyszukanych firm. Im wy sze miejsce zajmuje Twj wpis, tym wiksze prawdopodobiestwo, e u ytkownik poszukujcy konkretnej firmy skorzysta wanie z Twoich usug. Jednym z nowych rozwiza wprowadzanych we wspczesnych katalogach jest mo liwo licytowania pozycji swojej wizytwki w katalogu i wynikach Copyright 2008 www.Firmy.net </li> <li> 9. WSZYSTKO, CO POWINIENE WIEDZIE O SKUTECZNEJ REKLAMIE W INTERNECIE 7 wyszukiwania z innymi firmami zarejestrowanymi w serwisie, podbijania swojej pozycji midzy innymi dziki uzyskiwanym opiniom i referencjom. Nie zapominaj tak e, e wikszo katalogw jest moderowana. Oznacza to, e osoba odpowiedzialna za reklam w serwisie (najczciej administrator) przeglda Twj wpis pod ktem jzykowym, jego zgodnoci z profilem firmy. Podsumowujc, nowoczesne katalogi bran owe z du a liczb odwiedzajcych to doskonae miejsce do zaprezentowania swojej firmy potencjalnym klientom. Zapewne zadajesz sobie pytanie, dlaczego s one takie skuteczne? Dzieje si tak, dlatego e osoba szukajca konkretnego produktu czy usugi w Internecie, wpisujc sowa w wyszukiwarce, najczciej kierowana jest na strony katalogw bran owych i serwisw o szukanej tematyce. Katalogi to jedno z ulubionych miejsc internautw ze wzgldu na atwo i szybko odnalezienia firm i produktw za pomoc precyzyjnych wyszukiwarek wewntrznych, a tak e mo liwo porwnywania cen, produktw i bezporedniego kontaktu z firm. Z kolei firma decydujc si n...</li></ul>