Mẫu dự án trang trại chăn nuôi bò sữa, bò thịt - Miễn Phí

  • Published on
    14-Jun-2015

  • View
    2.617

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

D n trang tri chn nui b sa, b tht Tho Nguyn Xanh t vn lp d n, vit d n u t, thit k quy hoch d n. Lin h CNG TY MI TRNG THO NGUYN XANH Tr s: 158 Nguyn Vn Th, P. akao, Qun 1, H Ch Minh Hotline: 0839118552 - 0918755356 Fax: 08391185791 VP H Ni: P. 502 S B9/D6 khu th mi Cu Giy, Phng Dch Vng, Qun Cu Giy, H Ni Hotline: T: 0433526997 Home: http://thaonguyenxanhgroup.com/ http://www.lapduan.com.vn/

Transcript

  • 1. CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phc ----------- ---------- THUYT MINH D N U T TRANG TRI CHN NUI B SA K NNG A IM : K NNG CH U T : Tp.H Ch Minh - Thng 8 nm 2011

2. Www.lapduan.com.vn: Trang tri chn nui b sa k Nng ---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- n v t vn: Cng ty CP T Vn u T Tho Nguyn Xanh 2 CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phc ----------- ---------- THUYT MINH D N U T TRANG TRI CHN NUI B SA K NNG Tp.H Ch Minh - Thng 8 nm 2011 CH U T N V T VN CNG TY CP T VN U T THO NGUYN XANH NGUYN VN MAI 3. Www.lapduan.com.vn: Trang tri chn nui b sa k Nng ---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- n v t vn: Cng ty CP T Vn u T Tho Nguyn Xanh 3 CHNG I: GII THIU CH U T V D N I.1. Gii thiu ch u t Ch u t : Giy php kinh doanh : ng k ln u : ng k thay i ln 4 : i din php lut : Chc v : a ch tr s : I.2. M t s b www.lapduan.com.vn Tn www.lapduan.com.vn : Trang tri chn nui b sa k Nng a im xy dng : tnh k Nng Hnh thc u t : u t xy dng mi I.3. C s php l Vn bn php l Lut Xy dng s 16/2003/QH11 ngy 17/6/2003 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam; Lut t ai s 13/2003/QH11 ngy 26/11/2003 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam; Lut u t s 59/2005/QH11 ngy 29/11/2005 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam; Lut Doanh nghip s 60/2005/QH11 ngy 29/11/2005 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam; Lut u thu s 61/2005/QH11 ngy 29/11/2005 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam; Lut Kinh doanh Bt ng sn 63/2006/QH11 ngy 29/6/2006 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam; Lut Nh 56/2005/QH11 ngy 29/11/2005 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam; Lut Thu thu nhp doanh nghip s 14/2008/QH12 ngy 03/6/2008 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam; Lut Bo v mi trng s 52/2005/QH11 ngy 29/11/2005 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam; B lut Dn s s 33/2005/QH11 ngy 14/6/2005 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam; 4. Www.lapduan.com.vn: Trang tri chn nui b sa k Nng ---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- n v t vn: Cng ty CP T Vn u T Tho Nguyn Xanh 4 Lut thu Gi tr gia tng s 13/2008/QH12 ngy 03/6/2008 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam; Ngh nh s 12/2009/N-CP ngy 12/02/2009 ca Chnh ph v vic Qun l www.lapduan.com.vn u t xy dng cng trnh; Ngh nh s 124/2008 N-CP ngy 11 thng 12 nm 2008 ca Chnh Ph v thu thu nhp doanh nghip; Ngh nh s 123/2008/N-CP ngy 08/12/2008 ca Chnh ph Qui nh chi tit thi hnh Lut Thu gi tr gia tng; Ngh nh 140/2006/N-CP ca Chnh ph ngy 22 thng 11 nm 2006 quy nh vic bo v mi trng trong cc khu lp, thm nh, ph duyt v t chc thc hin cc chin lc, quy hoch, k hoch, chng trnh v www.lapduan.com.vn pht trin; Ngh nh s 80/2006/N-CP ngy 09 thng 8 nm 2006 ca Chnh ph v vic qui nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut bo v mi trng; Ngh nh s 21/2008/N-CP ngy 28/02/2008 ca Chnh ph v sa i b sung mt s iu ca Ngh nh s 80/2006/N-CP ngy 09/08/2006 ca Chnh ph v vic quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut Bo v mi trng; Thng t s 12/2008/TT-BXD ngy 07/05/2008 ca B xy dng hng dn vic lp v qun l chi ph kho st xy dng; Thng t s 05/2009/TT-BXD ngy 15/04/2009 ca B Xy dng hng dn iu chnh d ton xy dng cng trnh; Thng t s 12/2008/TT-BXD ngy 07/05/2008 ca B Xy dng hng dn vic lp v qun l chi ph kho st xy dng; Thng t s 33/2007/TT-BTC ngy 09/4/2007 ca B Ti chnh hng dn quyt ton www.lapduan.com.vn hon thnh thuc ngun vn nh nc; Cng vn s 1777/BXD-VP ngy 16/08/2007 ca B Xy dng v vic cng b nh mc d ton xy dng cng trnh - Phn lp t h thng in trong cng trnh, ng v ph tng ng, bo n ng ng, ph tng v thit b khai thc nc ngm; Cng vn s 1779/BXD-VP ngy 16/08/2007 ca B Xy dng v vic cng b nh mc d ton xy dng cng trnh - Phn Kho st xy dng; Thng t s 08/2006/TT-BTNMT ngy 08/9/2006 ca B Ti nguyn v Mi trng hng dn v nh gi mi trng chin lc, nh gi tc ng mi trng v cam kt bo v mi trng; Ngh nh s 12/2009/N-CP ngy 12/2/2009 ca Chnh ph v vic Qun l www.lapduan.com.vn u t v xy dng cng trnh; Ngh nh s 209/2004/N-CP ngy 16/12/2004 ca Chnh ph v vic Qun l cht lng cng trnh xy dng v Ngh nh s 49/2008/N-CP ngy 18/04/2008 ca Chnh ph v vic sa i b sung mt s iu ca Ngh nh 2009/2004/N-CP; nh mc chi ph qun l www.lapduan.com.vn v THO NGUYN XANH GROUP u t xy dng km theo Quyt nh s 957/Q-BXD ngy 29/9/2009 ca B Xy dng; Ngh nh s 99/2007/N-CP ngy 13/06/2009 ca Chnh ph v qun l chi ph u t xy dng cng trnh; 5. Www.lapduan.com.vn: Trang tri chn nui b sa k Nng ---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- n v t vn: Cng ty CP T Vn u T Tho Nguyn Xanh 5 Quyt nh s 167/2001/Q-TTg ngy 26/10/2001 ca Th tng Chnh ph v mt s bin php v chnh sch pht trin b sa Vit Nam giai on 2001-2010 Cc vn bn khc ca Nh nc lin quan n lp Tng mc u t, tng d ton v d ton cng trnh. Cc tiu chun Vit Nam Www.lapduan.com.vn trang tri chn nui b sa k Nng c thc hin trn nhng tiu chun, quy chun chnh nh sau: Quy chun xy dng Vit Nam (tp 1, 2, 3 xut bn 1997-BXD); Quyt nh s 04 /2008/Q-BXD ngy 03/4/2008. Ban hnh Quy chun k thut Quc gia v Quy hoch xy dng (QCVN: 01/2008/BXD); TCVN 2737-1995 : Ti trng v tc ng- Tiu chun thit k; TCXD 229-1999 : Ch dn tnh ton thnh phn ng ca ti trng gi theo TCVN 2737 -1995; TCVN 375-2006 : Thit k cng trnh chng ng t; TCXD 45-1978 : Tiu chun thit k nn nh v cng trnh; TCVN 5760-1993 : H thng cha chy - Yu cu chung thit k lp t v s dng; TCVN 5738-2001 : H thng bo chy t ng - Yu cu k thut; TCVN 2622-1995 : PCCC cho nh, cng trnh yu cu thit k; TCVN-62:1995 : H thng PCCC cht chy bt, kh; TCVN 6160 1996 : Yu cu chung v thit k, lp t, s dng h thng cha chy; TCVN 6305.1-1997 : (ISO 6182.1-92) TCVN 6305.2-1997 : (ISO 6182.2-93); TCVN 4760-1993 : H thng PCCC - Yu cu chung v thit k; TCXD 33-1985 : Cp nc - mng li bn ngoi v cng trnh - Tiu chun thit k; TCVN 5576-1991 : H thng cp thot nc - quy phm qun l k thut; TCXD 51-1984 : Thot nc - mng li bn trong v ngoi cng trnh - Tiu chun thit k; TCVN 4474-1987 : Tiu Chun Thit k h thng thot nc trong nh; TCVN 4473:1988 : Tiu Chun Thit k h thng cp nc bn trong; TCVN 5673:1992 : Tiu Chun Thit k h thng cp thot nc bn trong; TCVN 4513-1998 : Cp nc trong nh; TCVN 6772 : Tiu chun cht lng nc v nc thi sinh hot; TCVN 188-1996 : Tiu chun nc thi th; TCVN 5502 : c im k thut nc sinh hot; TCVN 5687-1992 : Tiu chun thit k thng gi - iu tit khng kh - si m; TCXDVN 175:2005: Tiu chun thit k n ti a cho php; 11TCN 19-84 : ng dy in; 11TCN 21-84 : Thit b phn phi v trm bin th; 6. Www.lapduan.com.vn: Trang tri chn nui b sa k Nng ---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- n v t vn: Cng ty CP T Vn u T Tho Nguyn Xanh 6 TCXD 95-1983 : Tiu chun thit k chiu sng nhn to bn ngoi cng trnh dn dng; TCXD 25-1991 : Tiu chun t ng dy dn in trong nh v cng trnh cng cng; TCXD 27-1991 : Tiu chun t thit b in trong nh v cng trnh cng cng; TCVN-46-89 : Chng st cho cc cng trnh xy dng; EVN : Yu cu ca ngnh in lc Vit Nam (Electricity of Viet Nam). 7. Www.lapduan.com.vn: Trang tri chn nui b sa k Nng ---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- n v t vn: Cng ty CP T Vn u T Tho Nguyn Xanh 7 CHNG II: HIN TRNG CHN NUI B SA VIT NAM II.1. Pht trin cht lng v s lng ging b sa Chn nui b sa Vit Nam c lch s pht trin trn 50 nm, nhng b sa thc s pht trin nhanh t nm 2001 sau khi c Quyt nh s 167/2001/Q-TTg ngy 26/10/2001 ca Th tng Chnh ph v mt s bin php v chnh sch pht trin b sa Vit Nam giai on 2001-2010. Tng n b sa ca nc ta tng t 41 nghn con/nm 2001 ln trn 115 nghn con nm 2009 v tng t tng sn lng sa ti sn xut hng nm tng trn 4 ln t 64 ngn tn/nm 2001 ln trn 278 ngn tn nm 2009. Vi quan im sn xut ging b sa trong nc l ch yu, B Nng nghip v PTNT ch trng lai to v pht trin b sa trong nc thng qua ph duyt chng trnh v cc www.lapduan.com.vn ging b sa 2001-2005 v 2006-2010. Tng vn u t cc www.lapduan.com.vn ging b sa c gi tr hng chc t ng h tr nng dn tinh b sa cao sn, dng c, vt t v cng phi ging to ra trn 75.000 b sa lai HF (F1, F2, F3) cho cc a phng nui b sa trn phm vi c nc. Ngoi ra cn b k thut v ngi chn nui c tp hun nng cao trnh qun l ging, k thut chn nui, thc n, th y, v sinh phng bnh, v sinh vt sa.v.v. gp phn nng cao nng sut v cht lng n b sa. Trong qu trnh lai to chn lc v nhn ging b sa trong nc, n b lai HF thch nghi v pht trin tt vi iu kin kh hu nng m ca Vit Nam, sinh trng, sinh sn v cho sa tt. Trong thi gian qua ngoi lai to ging b sa trong nc vic nhp cc ngun gien b sa mi cng c tin hnh thng qua nhp b c ging HF ca cc nc trn th gii nh M, c v sn xut tinh b ng lnh trong nc phc v nhn ging b sa trn phm vi c nc. ng thi trn 15 ngn b ci sa ging HF v Jersey cng c nhp v t M, c, New Zealand, Thi Lan v nhn thun p ng nhu cu nui b sa thun cao sn ca mt s t chc v c nhn trong nc. Hin nay tng n b sa ging HF ca nc ta khong 20,000 con v s tng ln nhanh trong nhng nm sp ti do nhu cu nhp ging ca cc Cng ty sa v doanh nghip ngy cng cao. Pht trin bn vng v s lng v cht lng n b sa l mt trong nhng mc tiu quan trng trong ch o thc hin i vi chin lc pht trin b sa ca nc ta giai on 2001-2010 v chin lc chn nui ca Vit Nam giai on 2011-2020. n b sa ca Vit Nam pht trin tt khng ch v s lng m c cht lng trong thi gian gn 10 nm va qua. Theo s liu ca Tng Cc thng k Vit nam, n thng 10 nm 2009 tng n b sa nm 2009 ca nc ta l 115,518 ngn con, sn lng sa t 278 ngn tn. Tng n b sa lin tc tng trong 10 nm va qua, tuy nhin 2005-2009 tc tng n thp thm ch nm 2007 s lng b sa gim do khng hong v gi: gi sa bt th gii thp nn tc ng n gi thu mua sa ti ca cc cng ty sa. Trong nhiu thng gi sa ti ca nng dn bn bng v di gi thnh buc ngi chn nui phi gim n, thanh lc loi thi n. Trong qu trnh gim n nhng b sa nng sut thp, ngoi hnh xu, sinh sn km b loi gp phn chn lc v nng cao cht lng ging b sa Vit Nam. Do nm 2007 mc d s lng b sa gim 12% so vi 2006 nhng tng sn lng 8. Www.lapduan.com.vn: Trang tri chn nui b sa k Nng ------------------------------------