Mobile - Digital marketing

  • Published on
    09-May-2015

  • View
    828

  • Download
    1

DESCRIPTION

Mobile Marketing -

Transcript

1.Mobile Marketing Nhng khi nim c bnwww.VHT.com.vn | www.VHT.edu.vnvuhoangtam2. Introduction CEO VHT Founder & C.E.O InterMark Founder & C.E.O VHT Education Admin : Mobile Marketing Club, YeuMarketing.netMore : Text VHT TAM to 8051 3. Hey hey, WhatsMobile Marketing? 4. SMS is not spam! 5. S pht trin ca MobileTricklySMS 6. Mobile Market Thu bao di ng : 130 triu Thu bao thc : 60 triu Thu bao c nh : 13 triu Viettel : 40% | Mobi : 35% | Vina : 21% | Khc : 4% TPHCM : 40% | HN : 34% | Khc : 26% Gii tr : 43% | Trung nin : 37% | Khc : 20% Smart phone : 35% | MidEnd : 53% | LowEnd : 12% VTA / TGDD : 70 ngn TD / khc 56% CMO chu u s dng Mobile Marketing 7. Thut ng Telco = Telco Company : Operators Brand Name SMS (Masking SMS) MO - Mobile Originated : Bn tin gc t User MT Mobile Terminated : Bn tin do h thng tr v CDR Charge Data Record : Bn tin c tnh cc 8. Hai chiu dch v trong SMSMO MT Download nhc, hnh, game, x s MO Service / CP Service 9. Dt gh, mt 15K ri, bit th ln Google down cho khe! 10. MT Service / SMS Marketing NIKE This is SMS Marketing form Nike . 11. Content Provider (CP) L hnh thc do CP a ra dch v to c s quantm ca User khin End User ch ng chi tr bngtin Air Time c dch v Nhng dch v lin quan n mobile do User chng nhn tin ln u s c gi l ContentProvider Nhn bit u s dch v : 8XYY, 6XYY 12. 8XYY 13. 8XYY 14. 8XYY 15. 8XYY 16. T l phn chia vi nh mng Gi cc% doanh thu nh mng hngu s MO Service Mobifone Vinaphone Viettel8051500 VN79 79708151 1.000 VN 55 55658251 2.000 VN 50 50608351 3.000 VN 50 50608451 4.000 VN 50 50608551 5.000 VN 45 45558651 10.000 VN45 45558751 15.000 VN45 4555 17. Hai chiu dch v trong SMS??? ??? 18. Content Provider (CP)Kt qu x s, im SMS Booking Ti nhc, hnh, game thi, chng khon M.I.T.V Mobile Application SMS Banking 19. Bluetooth Marketing Bluetooth l cng ngh truyn ti d liu khng dybng sng Radio. Hin nay Bluetooth ang tch hp vi mobile, PC,laptop, t, my nghe nhc Bluetooth Marketing l vic truyn ti hnh nh,nhc, d liu trong phm vi 100m. 20. Lm sao dz ti n btbluetooth ln y tri? 21. C em !!! 22. SMS Marketing 23. Nhng lu i vi Provider :- Giy php thc hin qung co (www.vncert.vn)- u s s thu : Lch s hot ng?- Cng c thc hin : GSM Modern hay Web Application? 24. SMS MarketingNgh nh 90 v qung co online1QC emailVHT 2QC SMS3www.vncert.vnQC Y! 25. SMS Marketing+841268XXX BRANDDay la.vudichDay la dich vuquang cao ABC,quang cao ABC, Day la dich vumoi ban den thammoi ban den tham quang cao ABC,quan tai ca hangquan tai ca hang moi ban den thamABC, bal bla bla ABC, bal bla blaquan tai ca hang ABC, bal bla bla 26. Dutch Lady & Ngn Hng MHBChm sc khch hngFrom: 8004- Chc mng sinh nht(QC VHT2) Sua botDutch Lady 123,456- Chc mng cc dp cmoi A/C Duc tham giakhuyen maiHOCbitVUI,CHOI SANG TAO - Thng bo sao kde doi Qua Sang Taocho be.Lien he- Nhc nh lch bo dng18001545. Tu/ ti khmchoi,soan TC gui 8004 27. http://coca-coladaunam.zing.vn/22.04.2010 Launching dng xeGrand Livina 28. C php : EB [Username] gi 8204 / 8504 / 8704 http://dutchlady.com.vn/dendomdom/ 29. Tch hp h thng cn xe ti bng in t, thng bo ti trng chnh lch n ch xe / ti x thng quaSMSTch hp h thng qun l bo hnh caSamsung gi m qun l ca myang ch bo hnh n NV k thutthng qua SMS 30. Gii php np tin Top-Up 31. V Hong Tmwww.VHT.com.vn | www.VHT.edu.vn