Motor dièsel i motor de combustió

 • Published on
  04-Aug-2015

 • View
  281

 • Download
  6

Embed Size (px)

Transcript

1. Motor disel de dos temps i motor de combusti
Jordi DiazGonzalez
2. Motors de combusti interna
Elsmotors de combusti interna snelsquals, la combusti es produeixdins del motor, especficament a la cambra de combusti.
En moltsdaquestsmotors lacombusties produeixmitjanantpetitesexplosionscontrolades, aquestsmotorssanomenendexplosi
3. Motor de combusti interna
Segons la manera de provocar lexplosipodemdistingir dos tipus de motor: LOtto i el disel.
4. Parts del motor dexplosi
Lestructura del motor dexplosis: la culata, el bloc i el crter. Aquestes tres partsestan juntes grcies a les juntes destanquitat.
5. La culata
La culata s una pea de ferro fos. A la part superior hi ha: les vlvules que permeten regular lentrada de laire, i elsmecanismes que fan possible el funcionament, que snlarbre de lleves i elsbalancins.

 • A la part inferior de la culata hi ha unes petitescavitats que formen la cambra de combusti. 6. A la part lateral shiacoblenelstubsmetllics que es diuencollectorsdadmissi i escapament.

El bloc
Est feta de ferro colat, t una gran resistncia a la deformaci per lefecte de temperatureselevades, al desgast i a la corrosi.
Al bloc trobemels cilindres i elspunts de suport del cigonyal, al qualsuneixen les bieles i elspistons.
Tant la culata i el bloc tenenunscoductes que coincideixen: les cambresdaigua i elsconductes de loli.
7. El crter
s una caixametallica que va fixadamitjanantcargols, a la part inferior del bloc. Serveig per protegir el cigonyal i com a dipsitdoli per a lubrificaci i la refigeraci del motor.
8. Mecanismes del motor dexplosi
Totes les peces que porta un motor, estan relacionades entre elles.
Per al funcionament intern del motor sn bsics els mecanismes de pist-biela i de distribuci.
9. Mecanisme pist-biela
Est format pel pist que es desplaa amb un moviment alternatiu dins del cilindre.
La biela uneix el pist al cigonyal.
El pist s una pea cilndrica. A la part superior t tres ranures.
Les bieles : El seu extrem superior ( peu de biela), suneix al pist mitjanant el bol de biela. A lextrem inferior( cap de biel) sabraa el cigonyal i fa una trajectria circular.
10. Sistema de distribuci
s el conjunt de mecanismes moguts pel motor que permeten regular lentrada i la sortida dels gasos a la cambra de combusti. Aquest sistema est format per vlvules i un eix.
11. Sistemes del motor dexplosi
El motor necessita un sistema dalimentaci, un circuit de refrigeraci i greixatge.
12. 13. 14. 15. El motor dexplosi de quatre temps dOtto
Per transformar el moviment alternatiu del pist en un moviment rotatiu , han de passar 4 fases ( cicles trmics.
16. Fase dadmissi: La vlvula dadmissi s'obre automticament i el pist inicia el descens des del punt mort superior fins a linferior, creant-se el buit a linterior del cilindre que fa entrar laire i la gasolina que prov de3l conducte daspiraci i l' injector.
17.

 • Fase de compressi: La vlvula dadmissi es tanca i la descapament continua tancada. El pist es desplaa del PMI al PMS, comprimint el fluid el que provoca un augment de la pressi la consegent combusti.
 • Fase dexplosi i expansi: Les dues vlvules estan tancades. La bugia genera una guspira elctrica i es produeix lencesa de la mescla. En aquesta fase t lloc la transformaci de lenergia calorfica en energia mecnica
 • Fasedescapament: La vlvula descapament sobre i el pist inicia lascens i va expulsant els gasos cremats de linterior.

El motor disel
En els motors dexplosi de cicle disel, les fases sn gaire b les mateixes. Lnic que canvia s la fase dadmissi que tan sols entra aire al cilindre, que s comprimit, i el carburant polvoritzat sinjecta dins del cilindre.
18. Cursa i cilindrada
La cursa s la distncia recorreguda pel pist des de PMS fins a PMI.
La cilindrada dun cilindre s el volum de mescla que cap dins del cilindre.
La frmula de la cilindrada s:
19. El motor dexplosi de dos temps
Aquest tipus de motor normalment sutilitza en motos petites, generadors de corrent elctric etc.
El funcionament s similar al de 4 temps, per s ms sencill mecnicament parlant.
En lloc de vlvules, en el cilindre hi ha tres orificis que sobren i es tanquen amb el mateix moviment del pist: el dadmissi; el de crrega i el descapament.
20. Les fases del motor dexplosi de dos temps.
21. El motor dexplosi de dos temps
El combustible daquest motor est format per:
22. Creat per Jordi Diaz
FI