Norra Eest Majandus

  • Published on
    29-May-2015

  • View
    3.365

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1. Norra ja Eesti Tiina Link, Norra saatkond/Innovation Norway</li></ul> <p> 2. Norra saatkond/Innovation Norway</p> <ul><li><ul><li>Innovation Norway - Norra riiklik majanduse arendamise organisatsioon (vrreldav Ettevtluse Arendamise Sihtasutusega):</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Tegevuse fookus: regionaalareng Norras, eksport ning ettevtete rahvusvahelistumine; turism (visitnorway.com); innovatsioon </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>700 ttajat (ki kidesNorra maakondades ja 34 vlisriigis) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Vlisriikides osa Norra saatkonnast </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Ligi 8000 miljonit EEK aastas (u 1/6 Eesti riigieelarvest) firmade kohaliku ja rahvusvahelise tegevuse toetamiseks (riskikapital, toetused, laenud, koolitus, turu-uuringud, ri / tehnoloogiapartnerite leidmine vlismaal, kontaktvrgustikud jne) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Tallinna kontor: ldistele infopringutele vastamine (1000 pringut; 500 ettevtte esindaja visiiti aastas (2005); huvi kasv 50% aastas) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Norra ettevtete abistamine ekspordi, allhangete ning investeeringute osas (u 30 olulisemat projekti aastas) </li></ul></li></ul> <p> 3. Norra - phifaktid </p> <ul><li><ul><li>Konstitutsiooniline monarhia (kuningas Harald V) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>4,5miljonit elanikku - Eesti x 3</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Pealinn Oslo 0,5 miljonit elanikku - Tallinn</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Territoorium ligi 385 000 km2 Eesti x 8 </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>1752 kmphjast lunasse </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>2650 kmrannajoont (koos fjordidega 10 X rohkem) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Raha Norra kroon, 1 NOK = ligi 2 EEK </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Maailma ks rikkamaid riike, Petroleum Fund vrtus 20042000 000 miljonit EEK (500 000 per elanik) </li></ul></li></ul> <p> 4. Norra ajalugu </p> <ul><li>800-1050Viikingiaeg </li></ul> <ul><li>900 Maa hendatakse kuningriigiks </li></ul> <ul><li>1380 1536 Liit Taaniga </li></ul> <ul><li>1536 Osa Taani Kuningriigist </li></ul> <ul><li>1814 1905 Liit Rootsiga </li></ul> <ul><li>1905 Norra saavutab iseseisvuse </li></ul> <ul><li>1940 1945 Saksa okupatsioon </li></ul> <ul><li>1970 Phjameres avastatakse nafta- ning gaasivarud </li></ul> <p> 5. Norra majandus - ldine </p> <ul><li><ul><li>Rahvuslik koguprodukt elaniku kohta: 750 000 EEK aastas</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>(Eesti x 7,5) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Keskmine palk: 55 000 EEK (Eesti X 6,5) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Ttus 4,8% (Eesti 8,1%) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Eksport moodustab ligi poole rahvuslikust koguproduktist</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Suurem osa Norra vliskaubandusest on EL-iga (olulisemad Den, Swe, UK, Ger); kuid ka USA, Aasia</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Norra ei kuulu Euroopa Liitu, kuid moodustab Islandi , Liechtenstein i, Shveitsiga -European Free Trade Association (EFTA)</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>European Economic Area (EEA) ehk Norra, Island , Liechtensteinleping Euroopa Liiduga kaupade, kapitali, teenuste, inimeste vaba liikumine (nb aga mitte tolli/maksuliit ) </li></ul></li></ul> <p> 6. Norra majandus kolm vaala </p> <ul><li>Nafta- ja gaasitstus </li></ul> <ul><li><ul><li>100 000 inimest </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>15% maailma off-shore (nafta &amp; gaas) tstusest norrakate kontrolli all; Norra suuruselt maailma kuues naftatootja ja kolmas nafta eksportija Phjameri, Barentsi meri (Statoil, Hydro) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Toetab paljusid teisi majandussektoreid metallitstus, laevandus, krgtehnoloogilised ettevtted, ehitus</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Laevandus </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>90% laevandusest vlissadamates; ks suurimaid kaubalaevastikke maailmas (omab 10% maailma kaubalaevastikust)</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>150 aasta pikkune traditsioon, Norra laevandusperekonnad </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Laevandusega seonduvad teenused (ehitus, kindlustus, kvaliteet, finantseerimine, jne.) 45% Norra teenuste ekspordist</li></ul></li></ul> <ul><li>Kalandus</li></ul> <ul><li><ul><li>Suuruselt kolmas kalaeksportr maailmas (2 miljonit tonni kala aastas e u 1 ports igale maailma elanikule) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Kalakasvatused/kalapk - Phja- ja Lne-Norra rannik </li></ul></li></ul> <p> 7. Naftasektor suurim majandusharu(2004) Naftasektori osakaal RKP-st Naftasektori osakaal koguekspordist Allikas :Norra Rahandusministeerium, Norra Statistikaamet 8. Norra eksport Allikas :Norra Statisitikaamet 9. Norra import Allikas :Norra Statisitikaamet 10. Majandus 2 </p> <ul><li><ul><li>Mbli- ja tekstiilitstus rhub disainile, kvaliteedile (nt H g ,Helly Hansen), tootmineisetoimub juba aastak mneid suures osas vlismaal</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Energiamahukad tootmised (hdroenergia=&gt;99% Norra energiatarbimisest):</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>- Metsa- ja puidutstus, paber, tselluloos (Norske Skog), Kesk-Norra </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>- Metallurgia Norra oluline globaalnealum i inium i , magne e sium i, rauahendite tarnija (Hydro Aluminium ) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Tehnoloogiaphine tstus kapitalimahukad nishitehnoloogiad nt kaitse-, keskkonna-, energia-, merenduse, IT- valdkonnad </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Pllumajandus=&gt;vaid 3% riigi pindalast haritav, maailma ks subsideerituma pllumajandusega riike; uued WTO regulatsioonid muutmas turgu </li></ul></li></ul> <p> 11. Majandus 3 </p> <ul><li><ul><li>Tarbijaturg: </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Toiduainetstus (TINE, Orkla, pizzad, hotdogid, uuemal ajal kagourmetjaslow food ), kohaliku kapitali ja rahvusvaheliste suurkettide segu </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Kaubandus - ldine suur ostujud. Viimase 5 aastaga riiete hind jaekaubanduses kukkunud 30% aga kive on samavrd suurenenud. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Kaubandusega seonduvalt oluline logistika, jaotus (suhteliselt suured vahemaad) ning reklaam, meedia (mh norrakad suurimad ajalehelugejad maailmas) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Telekommunikatsioon, IT rohkem mobiilikontosid kui elanikke </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li> Experience majandus - hotellid (siseturism), restoranid, kinod, teatrid, tervis/ wellness /sport/ outdoor </li></ul></li></ul> <p> 12. Majandus 4 </p> <ul><li><ul><li>Ehitus:</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>- traditsioon investeerida kodusse, paljudel lisaks 2. maja mgedes </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>- Elamubaas philiselt puidust </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>- Nr 1 kulutajad Euroopas: keskmine elamubaasi korrashoidmise kulu majapidamise kohta Norras 32 000 EEK/aastas. Nt vannitoa keskmine renoveerimiskulu Norras ca 160 000 kr (vrdl Rootsis 80 000 EEK)</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>- 1/3 ehituskibest on avaliku sektori tellimused (sotsiaalobjektid, teed) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>- palju vikefirmasid + suured (Skanska, NCC, Veidekke, AF-Gruppen, Bache-gruppen, Block Watne, Mesta, Kruse Smith, Moelven) </li></ul></li></ul> <p> 13. Majandus 5 </p> <ul><li><ul><li>riteenused:</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>- Viimase 5 aastaga oluliselt kasvanud tnu teenuste sisseostmisele/vs firma teeb ise: puhastus- ja turva, kinnisvarahooldus, personaliotsing/rent, IT-teenused, raamatupidamine </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>- Kasvanud ka rikonsultatsioonide valdkond (finants-, igus-, arhitektuuri-, tehnilised konsultatsioonid). Tnu IKT tehnoloogiatele =&gt; teenuste osutamine muutumas kohalikust rahvusvaheliseks </li></ul></li></ul> <p> 14. Norra majandus - ld </p> <ul><li><ul><li>Lbi aegade pikim majanduskasv Norras jtkub oodatavalt ka 2007-2008 </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Ttleva tstuse kive kasvanud 25% (2006 1. poolaasta),ekspordi kasv 18% </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>riklientide pangalaenud suurenenud 22% (2006 1. kvartal vs 2005 1. kvartal) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Ligips tjule, energiale, tootmissisenditele kige suuremad pudelikaelad. Ettevtted/ei suuda leida ttajaid arv on kahekordistunud viimase aasta jooksul </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>3 5st norra ettevttest raporteerib kapasiteedipuudusest </li></ul></li></ul> <p> 15. Firmad Norras </p> <ul><li><ul><li>Norras 317 000 firmat. Aastas 40 000 uut (= ligi tegutsevate firmade arv Eestis) =&gt; paljud uued baseeruvad loomingulisel riideel turgude/vimaluste kohta =&gt; suur firmade kive igal aastal lpetatakse palju firmasid </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Suur osa ettevtetest asub regioonides (ajaloolised phjused energiaallika, loodusresurssi v transpordivimaluse lhedus) -- tna riiklik poliitika </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Palju hemehefirmasid eriti nt ehitussektoris</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Teenindusfirmades nt jaekaubandus tpiline 1-4 ttajat </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>80% Norra firmadest vhem kui 20 ttajat </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Riiklik osalus paljudes suurettevtetes (nt energia, infrastruktuur) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Vaid 1% firmadest rohkem kui 100 ttajat samas annavad need firmad 40% kogu thivest (Statoil, Hydro, Aker, Telenor) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Vaid 10% firmade kapitalist Norras vlisinvesteeringud (Den, UK), norrakad investeerivad tna vlismaale rohkem kui vastupidi (alles 10 a tagasi olukord teine) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Rahvusvahelised vrgustikud, projektid dnaamilisus ja ligips vajalikule kompetentsile/kulubaasile </li></ul></li></ul> <p> 16. E esti thtsamad ekspordipartnerid/riigid Allikas :Statistikaamet 17. Eesti ja Norra kaubandus, milj.EEK 1992-2004 18. Norra eksport Eestisse Allikas :Norra Statistikaamet 19. Eesti eksport Norra Allikas :Norra Statistikaamet 20. 30 0 +Nor ra osalusega ettevtet Eestis Kokku 3,078 mrd EEK (6. koht kigist vlisinvesteeringutest) Estonian Shipping Company Ltd. 21. Norraosalusegafirmade tehinguid Eestis: </p> <ul><li>Statoil Shelli jaamade levtt Baltikumis </li></ul> <ul><li>Nordea tegevuse kivitamine jaepangandusturul </li></ul> <ul><li>Expert Norge enamusosaluse ost Expert Finesco (koduelektroonika) jaekaubandusketis </li></ul> <ul><li>Kverneland Baltic asutamine (pllumajandustehnika)</li></ul> <ul><li>Polimoon Rngu Tehase ost (plastitstus) </li></ul> <ul><li>Synn ve Finden osaluse ost Vru Juust (toiduaine te tstus) </li></ul> <ul><li>Eesti Meedia( Schibsted )osaluse ost Trio grupis (meedia) </li></ul> <ul><li>Europark (Indigo Invest) parkimismajade rajamine (kinnisvara) </li></ul> <ul><li>Flebu tootmise rajamine Tallinnasse (metallittlus) </li></ul> <ul><li>Tschudi ( Eesti Merelaevanduse omanikfirma) - kontsernibackofficetoomine Eestisse </li></ul> <ul><li>Fransmaas osaluse ost EE Trans ( logistika ) </li></ul> <ul><li>Findexa Delfi ost (meedia) </li></ul> <ul><li>lemiste Kaubanduskeskuse rajamine (Linstow) </li></ul> <ul><li>Kunda tselluloositehase rajamine (Larvik &amp; Cell) </li></ul> <ul><li>Vardar osaluse ost Pakri Tuulepargid ( taastuv energia) </li></ul> <ul><li>Norfolier HTM Sport tehase ost (pakenditstus) </li></ul> <ul><li>Brekke Industries Univa ost (porolooni tootmine) </li></ul> <ul><li>DnB osaluse ost Nord LB filiaalides Baltikumis (pangandus) </li></ul> <ul><li>Lindorff osaluse ost Contant (inkasso) </li></ul> <ul><li>Gjensidige ost Parex Kindlustus (kindlustus) </li></ul> <p> 22. Norra firmade huvi Eesti osas 1 </p> <ul><li>Suhteliselt hilised tulijad vrreldes Soome, Rootsi, Taani ettevtetega </li></ul> <ul><li>ldine infovajadus suurem kui teistel skandinaavlastel (suurema distantsi ja suhteliselt vheste isiklike kontaktide arvu tttu).</li></ul> <ul><li>Norra investeeringud Eestis mne viimase aasta jooksul kahekordistunud, samuti kahekordistunud Norra-Eesti kaubandusmaht ning eksportivate/importivate firmade arv </li></ul> <ul><li>Praktilist ritegevust takistab norra firmade endi hinnangul info puudumine/vhene teadlikkus Ida-Euroopa kulutaseme, rikultuuri ning seadusandluse kohta ldiselt. Samas hindavad suhteliselt krgelt enda rahvusvahelise ri kogemusi, keelteoskust, juhtimisstruktuure, endi toodete/teenuste kvaliteeti (Norra EuroInfo uuring 2004)</li></ul> <ul><li>Eestit-Ltit-Leedut nhakse pigem htse Baltikumi kui eraldi riikidena </li></ul> <ul><li>Venemaa, kohalolu Baltikumis baasina Vene turule olulised dimensioonid </li></ul> <p> 23. Norra firmade huvi Eesti osas 2 </p> <ul><li>Kohalik tootmine/teenindus pakub kige rohkem huvi (maailma krgeimaelatustaseme ja ka tjukuluga riik raske konkureerida rahvusvahelistel turgudel) </li></ul> <ul><li>Baltikumi ettevtete keskmine tootmisvimsus suhtestub norra ettevtete keskmiste allhankekogustega paremini kui suuremate Kesk-Ida Euroopa riikide ettevtete oma lihtsam leida motiveerituid partnereid ja ka kontrollida hilisemaid tootmisprotsesse.</li></ul> <ul><li> Lihtne asju ajada Phjalaga sarnane rikultuur, varasemad kogemused soome, rootsi ettevtetega </li></ul> <ul><li>Investeeringute puhul eelistatud ettevtete lesost vsgreenfield(re norra suhteliselt krged projektijuhtimiskulud; riskide maandamine - toota ning ma juba olemasoleval turul jms) </li></ul> <ul><li>2004 suurenes oluliselt Norra tehnoloogiaettevtete ekspordihuvi Ida-Euroopa vastu (re EL laienemisega seotud uued turuvimalused ning Norra/Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismid) </li></ul> <ul><li>Praegune Norra poolt suurem huvi valdkondades: IKT/meedia, ehitus/materjalid/kinnisvara, laevandus/sadamatehnoloogia, metalltoodete (tootmine), toiduainetetstus, keskkonna-, lennundus-, kaitse-, meditsiinitehnoloogia (Innovation Norway Tallinn saabunud pringute phjal 2005) </li></ul> <p> 24. ri Norras plussid ja miinused </p> <ul><li><ul><li>+ ldiselt vga maksejuline turg </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>+ Ligips kompententsele kapitalile (kaseedjaventurekapitalile) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>+ Haritud ja kompetentne tjud </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>+ Vga heal tasemel infrastruktuur </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>+/-Muretus </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>risuhted limunud, lokaalse iseloomuga, vlisfirmana/vlismaalasena raske turule tulla/ma </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Suur osa infost saadaval vaid norrakeelsena </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>- Usaldusvrsuse/kvaliteetsuse testamine, isiklikult tuttavate inimeste soovitused </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>- Maksud: ksikisiku tulumaks 28% progresseeruv kuni 47,5%, sotsiaalmaks 21,9%-34,4%, firma tulumaks 28%, kibemaks 12-24%. Aga ka varamaksud (0,7% + kuni 0,4% varalt aastas), prandimaksud, dividendimaks prsivad ettevtlusse investeerimist </li></ul></li></ul> <p>Allikas :Ernst &amp; Young 25. Ettevtlustoetused Norras </p> <ul><li>Rahaline abi alustavatele ettevtetele (ligi 1,000 miljonit NOK aastas) </li></ul> <ul><li>Uue toote/teenuse vljaarendamine 30% ulatuses firma otseste kulude katmine riigi poolt( IFU, OFU ) </li></ul> <ul><li>Maksutagastus (R&amp;D kulutustelt) -Skattefunn </li></ul> <ul><li>Rahvusvahelisustumise ettevalmistus (ekspordiplaanid, jne. ligi 250,000 NOK firma) </li></ul> <ul><li>Tasuta rahvusvahelistumisabi valitud sihtturgudel (kuni 50,000 NOK per turg) </li></ul> <ul><li>Riiklik riskikapitali fond (SR riigid, Balkan 1/3 vajalikust omafinantseeringust) </li></ul> <ul><li>Phjala Projektifond (NOPEF) toetus riprojektide eeluuringute tegemiseks (ligi 250,000 NOK projekt) Baltikumis, Poolas, SR; Balkani riikides (sh reisi, palga,due diligencejm konsultatsioonikulud) </li></ul> <p>Allikas :Innovation Norway 26. Norra toetused Eestis asuvatele ettevtetele </p> <ul><li><ul><li>Phjala Ministrite Nukogu stipendiumid spetsialistide praktiseerimiseks Norras</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>www.nmr.ee </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Norra ja Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismid </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Eesti saab 100 miljonit krooni aastas 5 aasta jooksul (alates 2006) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Prioriteetsed valdkonnad nt inimresursside arendamine, regionaalne areng, Norra ja Eesti koostd/suhteid arendavad projektid</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>www.eeagrants.org </li></ul></li></ul> <p> 27. Kasulikke linke </p> <ul><li>www.estemb.no(Eesti saatkond Oslos) </li></ul> <ul><li>http://www.eas.ee/?id=492&amp;light=taave%20vaherm%C3%A4gi(Eesti Ettevtluse Sihtasutuse vlisesindaja Rootsis) </li></ul> <ul><li>www.koda.ee ;www.chamber.no(Oslo Kaubanduskoda, tasulised pringud/ koostpakkumised) </li></ul> <ul><li>www.eic.no(EuroInfo Norra) </li></ul> <ul><li>www.norgeskilden.no(firmainfo Norra firmade kohta) </li></ul> <ul><li>https://duncredit.dbsverige.se/DBCreditControl/NO_Login.htm(krediidiinfo Norra firmade kohta, tasuline teenus) </li></ul> <ul><li>www.gulesider.no(Norra tasuta telefonikataloog internetis) </li></ul> <ul><li>www.nortrade.com(olulisemad/eksportivad firmad Norras) </li></ul> <ul><li>www.messe.no(Norra messiportaal) </li></ul> <ul><li>www.norske-aviser.com(Norra ajalehed ja erialaajakirjad, norra keeles) </li></ul> <ul><li>www.tbl.noNorra ttlevate tstuste liit (koondab mitmeid erialaliite) </li></ul> <ul><li>www.bnl.noNorra Ehitusliit </li></ul> <ul><li>www.hsh-org.no ;www.sbl.noNorra kaubandus- ja teenindusettevtete liidud </li></ul> <ul><li>www.godfisk.noNorra kala- ja meresaaduste ekspordiorganisatsioon </li></ul> <p> 28. Kasulikke linke 2 </p> <ul><li>Ingliskeelne levaade firmaloomise/maksude kohta Norras </li></ul> <ul><li>http://81.93.161.140/archive/attachments_PDF/01/02/EBIN2024.pdf </li></ul> <ul><li>www.bedin.no- info alustavale ettevtjale </li></ul> <ul><li>www.brreg.no(Norra riregister) </li></ul> <ul><li>www.skatteetaten.no(Norra maksuamet) </li></ul> <ul><li>http://www.fin.ee/?id=3634(maksuleping Eesti-Norra) </li></ul> <ul><li>www.ssb.no(Norra statistikaamet), </li></ul> <ul><li>www.udi.no(Norra migratsiooniamet) </li></ul> <ul><li>www.aetat.no(Norra tjuamet) </li></ul> <ul><li>www.trygdeetaten.no(Norra sotsiaalamet) </li></ul> <ul><li>www.toll.no(Norra tolliamet) </li></ul> <ul><li>www.lovdata.no(Norra seadused inglise keeles) </li></ul> <ul><li>www.odin.dep.no/odin/engelsk(Norra valitsuse ja ministeeriumite info) </li></ul> <ul><li>Booklet on Norwegian Trade and Industry </li></ul> <ul><li>http://odin.dep.no/filarkiv/256066/norwegiantradeandindustry05.pdf </li></ul> <p> 29. Norralased </p> <ul><li><ul><li>Ausad ning usaldusvrsed </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Naiivsed </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Otsese tlemisega </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Hinna le ei tingi </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Teevad selget vahet t ja vaba aja vahel (16:00 pillid kotti) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Pigem mitteformaalsed (ka riietuses) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Vrdsus kui thtis vrtus hiskonnas (naised=mehed)</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Suur vrtus vabaaja- ning vabahutegevustel </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Vga uhked kige le, mis on Norra</li></ul></li></ul> <p> 30. Norra kui turismisihtkoht </p> <ul><li><ul><li>Norra reisides: </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>www.estonian-air.ee ,www.tallink.ee </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Norras reisides: </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>www.visitnorway.com(Norra ametlik reisiportaal, ideed kuhu minna) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>www.sasbraathens.no(Norra sisesed lennud),www.nsb.no(rong),www.viamichelin.com( route-planner ) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>www.met.no(ilm)</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Unustamatu loodus </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Kasutage oma vaba aega, sest tagasi ei pruugi sattuda </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Pikad vahemaad - transpordiks kuluv aeg on pikem kui oskate arvata (med, fjordid) </li></ul></li></