Novinarska konferenca podjetja Lafarge Cement

 • View
  612

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Na novinarski konferenci 12. 7. 2011 je vodstvo podjetja Lafarge Cement Trbovlje predstavilo svoje stalie do odloitve Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso)

Transcript

 • 1. Novinarska konferenca Lafarge Cement Sloveni j a Julij 2011

2. Prihodnost cementarne iz Trbovelj

 • V Trbovljah od 1876
 • V skupini Lafarge od leta 2002
 • Lafarge Cement Trbovlje idealno pozicioniran: 2,5 mio prebivalcev in 2 prestolnici (Ljubljana, Zagreb)
 • Sodobna tovarna s konkurenno strokovno strukturo po uvedbi alternativnih goriv in znianju strokov
 • Konkurenna pozicija na trgu pomeni obstoj za:
  • 160 zaposlenih
  • 400 podizvajalcev
  • oziroma 560 druin*
 • *vir: tudija 2004 EF Ljubljana

95 114 km 60 km 80 km 95 km REI 3. Ukrepi v izboljave: z nalobami v istilne naprave in zanesljivost obratovanja do nijih izpustov Bref zahteve Leto 2000 Leto 2010 Skupaj v okoljske ukrepe:19,225 mio Ostale nalobe v posodobitev tovarne:13 mio Avtomatizacija procesa 2002;4,375 mio Poveanje zanesljivosti 2003-2007;0,855 mio zmanjanje prahu in SO 22004;0,095 mio Zaprtje klinker hale 2005;0,700 mio Filter NOx-SNCR 2007;2,115 mio Odveplevalna naprava 2007;9,585 mio Ozelenitev tovarne in njene okolice;2006-2011 Tehnoloke vode, male istilne naprave 2010;1,5 mio 4.

  • V zadnjih treh letih sodelovali s 93 podjetji iz Trbovelj, v viini 19,480 milijona . Skupni promet s podjetji iz Trbovelj v zadnjih petih letih znaa 36,180 milijona .
  • V zadnjih petih letih ustvarili za 41,125 milijona prometa z zasavskimi podjetji.
  • 2011-2013: nartovanih za preko 8 milijonov investicij, ponovno z vpetostjo lokalnega, zasavskega gospodarstva, na podroju:
   • zmanjevanja vplivov na okolje
   • bolje strokovne uinkovitosti
   • varstva pri delu

Cementarna Trbovlje pomemben partner lokalnemu gospodarstvu v Zasavju 5.

  • Od leta 2004 do 2009 je podjetje ustvarjalo dobiek
  • Davek od pozitivnega poslovnega izida (dobika) v letih 2004-2009 je znaal 9.855.000

in uspeno podjetje v Slovenskem prostoru Davek od dobika 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj Slovenija 774.000 1.927.000 2.467.000 2.202.000 1.765.000 720.000 9.855.000 6.

 • Prodaja v zadnjih treh letih (v tiso t cementa):
 • 2011 po naih ocenah e dodatno, najmanj 5% znianje trga
 • Kritino stanje v gradbenitvu
  • Druba e drugo leto zapored z izgubo
  • Kriza se pozna tudi pri podizvajalcih
   • Manj prevozov, manj vzdrevanja

Razmere v gradbenitvu pa so se v zadnjih letih mono spremenile 7. Emisije: rezultati trajnih meritev trajnimonitoring* Zakonska meja Pred izgradnjo odvepljevalne naprave Dale pod mejo, tudi izpod meje za soseig Zakonska meja za so-seig Izdaja IPPC in uvedba AG Zakonska meja za cementarne Dale pod zakonsko mejo tudi izpod meje za soseig Zakonska meja za so-seig Izdaja IPPC in uvedba AG SO 2 veplov dioksid NO x Duikovi oksidi *trajni monitoring se izvaja neprenehoma, ves as delovanja pei Pred izgradnjo odvepljevalne naprave Maj 2007 April 2009 Maj 2007 April 2009 8. Emisije: rezultati trajnih meritev trajnimonitoring* *trajni monitoring se izvaja neprenehoma, neposredno na dimniku naprave, ves as delovanja pei ** Mejne vrednosti so vrednosti, ki jih zakonodaja dovoljuje, ker ne predstavljajo nevarnosti za zdravje ali okolje *** Zakonska meja za cementarne velja po zakonodajido 2011 Dale pod zakonsko mejo tudi izpod meje za soseig Izdaja IPPC in uvedba AG celokupni prah

 • rezultati vseh meritev in parametrov vedno izpod dovoljenih mejnihvrednosti
 • SO 2saniran aprila 2007 s postavitvijo odveplevalne naprave
 • Izpolnjujemo tudi bolj ostre meje postavljene z uvedbo soseiga

April 2009 Februar 2007 Zakonska meja za so-seig Zakonska meja za cementarne *** 9. Rezultati obasnih meritev*Zakonska meja *** Izdaja IPPCIn uporaba alternativnih goriv Zakonska meja za soseig *** Izdaja IPPC in uporaba alternativnih goriv Benzen Dioksini furani April 2009 April 2009 *Obasne meritve vzorci se zajamejo 2x letno neposredno na dimniku naprave, rezultati pa ovrednotijo v laboratoriju in interpolirajo na letne vrednosti **Mejne vrednosti so vrednosti, ki jih zakonodaja dovoljuje, ker ne predstavljajo nevarnosti za zdravje ali okolje *** Zakonska meja za cementarne velja po zakonodajido 2011 10. Vpliv cementarne na kakovost zraka v Zasavju v letonji zimi 11.

 • Energijo pridobivamo iz goriv, ki bi nepredelani drugae konali med odpadki (organski del izgori; neorganski se vkljui v nae izdelke)
 • Zamenjava fosilnih goriv, ki jih ohranjamo za prihodnje generacije
 • Ogljino-nevtralna goriva pomenijo niji CO2!
 • Zadrevanje zvievanja cen energentov
 • V procesu proizvodnje cementa dosega temperatura plamena od 1500 stopinj C do 2000 stopinj C

V cementarnah energijo pridobivamo tudi iz alternativnih goriv, ki nam zagotavljajo bolj trajnosten vir energije za na proces 12. AVSTRIJA NEMIJA POLJSKA EKA SLOV AKA S RBIJA BIH HRVAKA SLOVENI J A Cizkovice Malogoszcz Kujawy Kirchdorf Mannersdorf Retznei Trbovlje Beocin Karsdorf M A DARSKA Nadomeanje fosilnih goriv z alternativnimi v % Retznei, Avstrija 79% W&P, Avstrija 65%* Karsdorf, Nemija70% Peggau, Avstrija55%* Mannersdorf, Avstrija50% Anhovo, Slovenija33%* Cizkovice, eka66% Koromano, Hrvaka25%* Malogosz, Poljska43% Naice, Hrvaka 15%* Beoin, Srbija 35% Kujawy, Poljska34%* Ocena Trbovlje, Slovenija30% W&P Peggau Koromano Holcim Holcim Heidelnerber Skupina W&P Skupina Holcim Ali drugae: razviteja kot je drava, viji je dele uporabe alternativnih goriv v njenih cementarnah Najviji delei uporabe alternativnih goriv v ekoloko najbolj zavednih in razvitih dravah vica, Avstrija in Nemija.Naice Dalmacijacement Lukavac Kakanj Anhovo Skupina Lafarge 13. Povzetek ekspertnega pregleda EBRD, marec 2011

 • Okoljevarstveno dovoljenje, ki so ga slovenski organi izdali Lafargeovi cementarni Trbovlje, je skladno z razlinimi direktivami EU in BAT standardi
 • Cementarna je popolnoma skladna z zahtevami okoljevarstvenega dovoljenja
 • Cementarna se bo prav tako lahko prilagodila prihodnjim BAT in IED standardom
 • Cementarna je implementirala serijo Najboljih razpololjivih tehnologij (BAT) za omejevanje emisij v zrak, kar pomeni, da so vrednosti teh emisij znatno pod nivojem emisij predpisanih po BAT. Hkrati so alternativna goriva tovarne skladna z najstrojim evropskim standardom za odpadke, opisanem v Cement BREF 2010.
 • Zaradi tega predstavlja Lafarge Cement Trbovlje BAT cementarno.