Odgovornost 220413

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Odgovornost 220413

 • 1. Odgovornost za inovacije:Nisi stvorio savrenstvo ako se nema to dodati, ve ako se nema to oduzeti 276 miliona pogodaka za sustainable development u Google! 1,5 miliona pogodaka za odrivi razvoj.
 • 2. Od frustriranog europskogpseudo-intelektualca utete kako su u Americi o nekulturni o neintelektualni o loi u matematiciOsoba, pak, koja iznositakve tvrdnje o vjerojatno je ovisna o iPadu, nosi traperice
 • 3. Njihovi praunuci ne itaju dovoljno ehova
 • 4. Imam odgovrnost zanekoliko milijuna satibuduih gledatelja
 • 5. kvantitativcu o to je kriterij viefilozofu o dilema namjere, djelovanja ili posljedicenama o Mateo je htio izii iz aviona... o Inenjeri Forda nisu htjeli pustiti Pinto...
 • 6. fino reguliranje o ekiem razbiti kolegin automobil o jaka obiteljtvrdo reguliranje o brani ugovor
 • 7. kakvo je reguliranje... o kuu od kamena o interi o pobaaj o Cilnius Maecenas a 21. stoljeu
 • 8. nikome ne moe udovoljiti o tko je zainteresiran? o treba li svakoga uzeti u obzir? o treba li ikoga uzeti u obzir?odluke koje odgovarajumoralnim normama, a kojeprihvaaju stakeholderi o pazi na dobavljae (skupo kupuje) o pazi na zaposlenike (skupo kupuje zaposlenike) o pazi na kupce (jeftino prodaje)
 • 9. ako hoemo regulirati, ondakoristimo 3p: o Prijetiti (pitolj) o Platiti (lokalni bankar) o Pridobiti (djevojka sa istone obale)
 • 10. umjesto igre, trenira itanjerezultata o nekima je posao da prate kako svake minute svjetluca donji kut Excel tablice o Ivica i Maricato je manje povjerenja, tovie reguliramo o ako sve reguliramo, pobijedio je Orwell eljeli mi to ili ne o fini balans izmeu tvrde i meke regulacije
 • 11. u sluaju nedostatka Normativna nadzor povjerenja dajemo upute za regulacija mjerenje o nemjerljivo (u trenutku tvar donoenja odluke) o dvije razvojne ideje ipaknovac je Buridanov magarac nema mjerila, nema sucaznanje o proizvodni i marketinki menader povjerenje o kako moe biti win-win o nauim ivjeti sa povjerenjem
 • 12. Da bismo izgradili elegantnu inovaciju koja je za veinu crni labud, trebamo zaboravitiorganizacija koja koristi znanje organizacija koja stvara znanje pouzdanost. bankarsko rezoniranje poduzetniko rezoniranje o Neke organizacije javno dobro raditi raditi dobre stvari priznaju, a neke se preutno marketing, poslovni plan, ISO razvojni proraun ponaaju tako da im je munjevite reakcije na dobro brzi netipizirani odgovori na pouzdanost jedina tenja strukturirane zadatke netipizirana pitanja o time sami sebi uskrauju inovaciju, a onda se jako iznenade kada se netko pojavi sa crnim labudom
 • 13. U kompleksnim sustavimapostoji veliki broj neovisnihagenata koji su umnogostrukoj interakciji narazno-razne nainePostoje sustavi koje jemanje-vie mogue rastavitina labavo-algolitmizirati
 • 14. DM 1.0 dominacija linearnog programiranja optimizacija oskudnih resursaDM 1.1 dominacija viekriterijskog rangiranja redoslijed vrsto strukturiranih varijantiDM 2.0 dominacija glasovanja grupno selektiranje idejaDM 2.1 dominacija konflikata modeliranje teorije igaraDM 3.0 dominacija logikih veza modeliranje ako-onda pravilimaDM 3.1 dominacija poslovne inteligencije rudarenja u bazama podatakaDM 4.0 dominacija mapiranja modeliranje selektiranja otpada na internetuDM 4.1 dominacija personalizacije modeliranje traganja koje uiDM 5.0 dominacija validiranja adaptivni-interaktivni modeli sa kojima se korisnik poigra, i tako ih razvija
 • 15. U doba izobilja znanja iizobilja mogunostidodavanja vrijednosti e bitiu fokusu validiranja.Uenje je zapravovalidiranje gomile plitkogznanja.Domen vaenja: kada veznamo...
 • 16. Demokratizacijom oruaproizvodnje stvara se novageneracija strastvenihamatera(ki)
 • 17. Ako je ishod innovacije nepoznat onda moemo jedino obeati da emo poteno prekinuti ako ne ide
 • 18. Krajem ezdesetih godina o u gimnaziji su bili odlini iz matematike o vrlo nespretni na satu tjelesnog odgoja o curama nisu prilazili i neugledno su se oblaili o smjeli su ispraviti nastavnika matematike kada bi pogrijeio u raunanju na ploiSredinom sedamdesetih su o u drvenim klompama hodali po duplim podovima klimatiziranih dvorana raunalnih centara
 • 19. Treba nam ministarfinancija da bi redistribuiraooskudni novacali nam ne treba "ministarznanja svjetske vlade o U svijetu je izobilje znanja i nitko ne bi bio sposoban sve to pravedno podjelitiRazvoj ne moemo siliti, alimoemo biti zagovornici ilipobornici ideje o Ambassadors for innovation, o Idea champion o Innovation champions
 • 20. Mislio sam da za to imamnekog lifa i zaboravio rijeirahmetli babe Atifa urijetkim trenutcima kad jeovaj bio trijezan, sine, veli,ko igra za raju i zanemarujetaktiku zavrie karijeru unierazrednom Vratniku