Presentatie RTC Duurzame inzetbaarheid

  • Published on
    21-Dec-2014

  • View
    1.506

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Deze presentatie van Mieke Verbaarschot van het Expertisecentrum Leeftijd was onderdeel van een ronde tafelgesprek over duurzame inzetbaarheid.

Transcript

<ul><li><p>Duurzame inzetbaarheid Macro-micro discrepantie </p><p>Mieke Verbaarschot februari 2011 </p></li><li><p>Programma: </p><p> Visie: overheid en sociale partners </p><p> Stand van zaken: </p><p> uitkomsten survey werkgevers </p><p> Uw visie en discussie </p></li><li><p>Samenstelling werkgevers (1240) </p><p>Aantal bedrijven naar sectoren in de steekproef</p><p>245</p><p>286</p><p>348</p><p>151</p><p>210</p><p>Bouw, installatie en industrie</p><p>Gezondheidszorg</p><p>Zakelijke dienstverlening</p><p>Vervoer, opslag en</p><p>communicatie</p><p>Openbaar bestuur/overheid</p></li><li><p>Situatie en perspectief - vinden, binden, behouden </p></li><li><p>Personeelsformatie en -voorziening </p><p> Ca 40% verwacht zelfde omvang </p><p> Ca 20% verwacht uitbreiding </p><p> Overheid verwacht krimp </p><p> Circa 10% verwacht problemen bij vacaturevervulling bij veel functies </p><p> Circa 40% bij enkele functies </p></li><li><p>Lastige personeelsvoorziening: Top 3 </p><p>1. Te weinig sollicitanten </p><p>2. Slecht imago </p><p>3. Onvoldoende ervaring </p></li><li><p>Top 3 vertrek personeel </p><p>1. Loopbaanperspectief </p><p>2. Salaris </p><p>3. Ontplooiingsmogelijkheden </p></li><li><p>Levensfasebeleid? </p><p>Heeft uw organisatie beleid waarbij rekening wordt gehouden met de </p><p>levensfase van de werknemer?</p><p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p><p>Bouw, installatie en</p><p>industrie</p><p>Gezondheidszorg</p><p>Zakelijke</p><p>dienstverlening</p><p>Vervoer, opslag en</p><p>communicatie</p><p>Openbaar</p><p>bestuur/overheid</p><p>Total</p><p>Ja</p><p>Nee, maar we kennen welverschillende maatregelen</p><p>Nee</p></li><li><p> Opvattingen over effecten van leeftijd </p></li><li><p>Toename 5 jaren </p><p>Wat is effect van toename van de gemiddelde leeftijd van het personeel </p><p>met 5 jaar</p><p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p><p>arbeidskosten</p><p>conflicten in organisatie</p><p>arbeidsproductiviterit</p><p>winstgevendheid</p><p>enthousiasme voor nieuw technologie</p><p>weerstand tegen organisatieverandering</p><p>image van de o rganisatie</p><p>ziekteverzuim</p><p>kosten training en scholing</p><p>Sterke afname</p><p>Afname</p><p> Blijft hetzelfde</p><p>Toename</p><p>Sterke toename</p></li><li><p>Eigenschappen jong en oud </p><p>in sterke mate van toepassing</p><p>0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%</p><p>flexibel</p><p>sociaal vaardig</p><p>loyaal</p><p>creatief</p><p>management vaardig</p><p>betrouwbaar</p><p>opleidingsbereid</p><p>fysiek belastbaar</p><p>stressbestendig</p><p>vaardig met nieuwe technologie</p><p>in staat tot risicotaxatie</p><p>35-</p><p>50+</p></li><li><p> Maatregelen </p></li><li><p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p><p>hoger loon</p><p>betere sec. arbvw</p><p>meer overwerk</p><p>meer vrouwelijk personnel werven</p><p>verlagen functie eisen</p><p>flexibele werktijden invoeren</p><p>meer verlofmogelijkheden</p><p>parttimers meer uren</p><p>meer allochtonen werven</p><p>personeel uit buitenland halen</p><p>verlengen voltijdse werkweek</p><p>meer ouderen werven</p><p>Zal niet worden overwogen</p><p>Wordt/zal worden overwogen</p><p>Wordt momenteel al toegepast</p><p>Overwogen maatregelen bij schaarste </p></li><li><p>Behoud ouderen Toepassing maatregelen voor behoud ouderen</p><p>0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%</p><p>deeltijd VUT/prepensioen</p><p>vrijstelling overwerk</p><p>opleidinsgplan oudere</p><p>werknemers</p><p>extra verlof</p><p>taakverlichting</p><p>houden</p><p>functioneringsgesprekken</p><p>aanpassing werktijden</p><p>demotie</p><p>ergonomische</p><p>maatregelen</p><p>sabbatical</p><p>vrijstelling onregelmatig</p><p>werk</p><p>voortdurende</p><p>loopbaanontwikkeling</p><p>mentorfunctie</p><p>meer autonomie</p><p>Wordt momenteel al toegepast</p><p>Wordt/zal worden overwogen</p><p>Zal niet worden overwogen</p></li><li><p>Bevordering inzetbaarheid </p><p>Welke maatregelen bevorderen de inzetbaarheid van werknemers van 50 </p><p>jaar en ouder</p><p>0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100</p><p>%</p><p>Aanpassing rust- en werktijden</p><p>Aanpassing van taken</p><p>meer autonomie voor werknemers</p><p>extra geld voor ouderen</p><p>werken in deeltijd</p><p>hogere pensioenleeftijd</p><p>investeren in opleidingen</p><p>afwisseling functie en taken</p><p>ergonomische maatregelen</p><p>gezondheidsbevordering</p><p>loonkostensubsidies</p><p>belastingvoordeel werknemer</p><p>ja</p><p>nee</p><p> &lt; 35 </p><p> Grotere </p><p>investering </p><p>in opleiden </p><p> Zelfde </p><p>patroon </p></li><li><p>Maatregelen employability </p><p> ergonomische maatregelen voor middengroepen en ouderen </p><p> gezondheidsbevordering en aanpassen werk- en rusttijden voor ouderen </p><p>meer autonomie voor alle groepen </p><p> investeren in opleiding voor jongeren </p><p>Het minst wordt verwacht van verhogen van pensioenleeftijd i.r.t. inzetbaarheid van ouderen </p></li><li><p> Straks </p></li><li><p>Vragen aan u </p><p>Wat vindt u het belangrijkste onderwerp in duurzame inzetbaarheid en waarom? </p><p>Hoe bereiken we een positievere houding van werkgevers als het gaat om het aantrekken en behouden van oudere werknemers? </p><p>Hoe verleiden we werkgevers en werknemers om meer te investeren in duurzame inzetbaarheid. </p></li></ul>