Standard norge iso tc 279 mona skaret 14.04.2015

  • Published on
    16-Jul-2015

  • View
    74

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<p>The Norwegian economy at a crossroadsApril 14 th 2015 ISO/TC 270 Innovation ManagementMona Skaret Innovation NorwayFoto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com1A standard for innovation</p> <p>Oxymoron or best practice2</p> <p>In 35 countries all over the world</p> <p>Innovasjon Norge har medarbeidere i 35 land, som hjelper bedrifter med rd, markedsinnsikt og kontaktnett.Vre medarbeidere over hele verden samarbeider tett med kontorer i Norge.</p> <p>Sammen tilbyr vi rd og ekspertise til norske bedrifter som vil ut p det globale markedet.Vi bistr i utvikling av strategi og hjelper deg med knekke de kulturelle kodene, finne de riktige samarbeidspartnerne og etablere gode nettverk.</p> <p>71 prosent av norsk eksport skjer til de ti viktigste eksportmarkedene, som ogs er de nrmeste markedene.</p> <p>Underskelser viser tydelig at internasjonalt orienterte bedrifter er bde mer innovative og mer produktive.Norge er et lite marked - p strrelse med en mellomstor by i Europa Madrid eller hamburg.Vekst m derfor i stor grad skje utenfor landets grenser.</p> <p>Innovasjon Norge vil stimulere bedrifter til tidlig utnytte internasjonale forretningsmuligheter.Nettverk, markedsinnsikt, posisjonering, kostnadslederskap og eierskap er viktige suksessfaktorer for internasjonal vekst.</p> <p>Innovasjon Norge tilbyr ogs norske bedrifter vre med p felles stands p viktige bransjemesser eller delta p delegasjonsreiser til viktige land for synliggjre norsk nringsliv.4</p> <p> and where the norwegianclusters and companies are</p> <p>Profiling CompetenceFinansingAdvisory servicesCluster programTilgjengelig for deg:Vi har kontorer i alle landets fylker. Ditt nrmeste Innovasjon Norge-kontor er der for deg og kjenner behovene i din nring og ditt hjemmeomrde.Noen fylker har flere kontorer, mens noen kontorer er en enhet som dekker flere fylker (Agderfylkene, Oslo-Akerhus-stfold, Vestfold og Buskerud).Vi legger stor vekt p nrhet til kundene, uansett hvor de er.Ved sprsml om organisering, lokale styrer osv., tar vi ikke stilling til det, men understreker viktigheten av vre nr kundene.</p> <p>Dine resultater er vrt ml:Din suksess er mlestokken for om vi lykkes med vrt oppdrag: skape lnnsom nringsutvikling over hele landet.Norge trenger flere gode grndere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative nringsmiljer for opprettholde og bedre vr velferd.Norge trenger deg, og vi vil hjelpe deg til lykkes.</p> <p>5Our strategic focus areasMore succesful entrepreneurs1More enterprises with capacity for growth2More innovative business clusters3More born globals with high growth potentialMore international growth companiesInnovative, dynamic and internationally oriented clustersMore innovative companiesMore cooperation oriented companiesMore viable start-upsIncreased productivity and profitability in companiesInnovative regions with capacity for growth1a1b2a2b2c3a3b3cMore attractive to be an entrepreneur1c</p> <p>Strategiske innsatsomrder: Dette er slik vi forstr delmlene. Dette er de strategiske omrdene vi m rette vr innsats mot skal vi n mlene. Alle vre oppdrag skal finne sin forankring i de strategiske innsatsomrdene. Alle oppdragsgiverne skal ogs finne en trygg havn for de tiltakene de brenner for. Og de skal f stttende analyser som gjr at de fr tilstrekkelig god rapportering. </p> <p>Delml 1: Flere gode grndereVi har en hy entreprenrskaps aktivitet i Norge sammenlignet med andre land. Likevel dr to av tre bedrifter innen det har gtt fem r og mange grndere har lave vekstambisjoner. Delmlet "flere gode grndere" innebrer at Innovasjon Norge skal stimulere oppstartsbedrifter til utnytte sitt potensial for vekst. Det er en erkjennelse at bak de fleste mislykkede innovasjonsprosjekter, ligger manglende markedsorientering. Videre ser vi at grnderen er den helt avgjrende drivkraften og suksessfaktoren i tidlig fase. Grnderens kompetanse er avgjrende for utvikle ideen og finne og utvikle en forretningsmodell som gjr at man klarer tjene penger p ideen. Vi ser det er viktig med lett tilgang til informasjon om hva som kreves nr man skal etablere en virksomhet og utvikle en ide. Det er viktig etablere team og nettverk rundt seg, skal man trekke p kompetanse utover det man selv har. Innovasjon i samarbeid er en suksessformel, og grndermiljer og nettverk utlser dette. Det er fortsatt manglende kapital i tidligfase. Skal Norge lykkes med f flere gode grndere m vi fortsette arbeidet med gjre grnderlivet mer attraktivt og bygge grnderkultur. Delml 2: Flere vekstkraftige bedrifter99,5 prosent av norske bedrifter har under 100 ansatte. Disse bedriftene er viktige for Norge, fordi de sysselsetter mange og skaper store verdier. Men bedriftenes evne til vokse er viktig for den langsiktige verdiskapingen i samfunnet. Innovasjon er den viktigste driveren for lnnsom vekst og verdiskaping. Forskning og erfaring underbygger dette. I et hykostland som Norge vil sterk innovasjonsevne kombinert med kt produktivitet og lnnsomhet vre en avgjrende forutsetning for vekstkraftige bedrifter. Markedsorientering er viktig om bedriftenes vekstpotensial skal utlses. En markedsorientert adferd vil innrette bedriftens innovasjons- og utviklingsarbeid inn mot kunde- og markedsbehov. Det er i dag en manglende forstelse for behovet for markedsorientering og omdmmefokus i mange norske bedrifter. Norge har et lite hjemmemarked. Vekst m realiseres gjennom kt volum basert p styrket konkurransekraft og tilstedevrelse i flere internasjonale markeder. Internasjonal forstelse og interesse m bygges inn i virksomhetens strategi og forretningsutvikling helt fra starten. Norske virksomheter opplever i kende grad internasjonal konkurranse i sine hjemmemarkeder. Norge er blitt et attraktivt og kjpesterkt marked for mange internasjonale virksomheter. Norske virksomheter m evne se utviklingstrekkene som skjer i de internasjonale markedene og forst hva dette betyr for egen forretningsutvikling. Tilgangen p relevant kompetanse og arbeidskraft er et hinder for realisere vekst i mange bedrifter. Kompetanse er avgjrende for bde vilje og evne til vokse. Norge er et av verdens mest kapitalrike land. Likevel synes det vre konstant mangel p kapital som klarer ta de nye kunnskapsbedriftene over i kommersialiseringsfasen. Finansiering og bedriftens evne til skaffe finansiering til riktig tid er fortsatt den strste utfordringen for sm og mellomstore bedrifter med vekstpotensial. Kompetent kapital er helt avgjrende for realisere lnnsom vekst.Delml 3: Flere innovative nringsmiljerI en kunnskapskonomi er norske bedrifters innovasjonsevne og konkurransekraft mer og mer et resultat av bedriftenes evne til trekke p de ressurser de har rundt seg. Konkurransekraften innenfor de enkelte nringene er i stor grad avhengig av evnen til utvikle et dynamisk samspill mellom nringsliv, FoU-institusjoner, utdanningsmiljer, kapitaltilbydere og offentlige aktrer. Norsk nringsliv kan bli enda bedre til dette. Vi ser et potensial for mer samarbeid p innovasjon og internasjonalisering. Vi vet at bedrifter lokalisert i klynger har en strre innovasjonstakt og vekstkraft enn bedrifter utenfor slike miljer. Kampen om etablering og ressurser handler om attraktiviteten til hele den regionen som det nskes nringsutvikling i. Konkurransekraften innenfor de enkelte nringene er i stor grad avhengig av evnen til utvikle en attraktiv og dynamisk region. Med delmlet "flere innovative nringsmiljer" mener man at bedrifter, kunnskapsmiljer og offentlige utviklingsaktrer skal spille sammen og samarbeide for forsterke miljets evne til innovasjon og omstilling. Norsk nringsliv m evne utnytte og forsterke sine strategiske fortrinn gjennom mlrettet samarbeid om kunnskapsutvikling, innovasjon og internasjonalisering. realisere en slik ambisjon vil innebre innsikt i mulige samarbeidsopplegg og tilhrende forretningsmodeller, forstelse for mulige gevinster av investere i samarbeid, tilstrekkelig informasjon om og nrhet til mulige samarbeidspartnere og vilje og evne til investere ressurser i samarbeidslsninger. Videre m man utvikle tilstrekkelig tillit til samarbeidspartnere, ha en bedrifts- og nringskultur preget av et godt og tillitsbasert samarbeid innad i bedriftene, ha et hyt kompetanseniv, ha en godt utviklet infrastruktur for innovasjonssamarbeid, og ha evne til utvikle samarbeidsbaserte og avanserte systemlsninger.</p> <p>6</p> <p>Relevant servicesProfiling CompetenceFinansingAdvisory servicesCluster program</p> <p>8Innovasjon Norge har et sett med tjenester som dekker de fleste behov gjennom innovasjonsprosessen fra ideavklaring, utvikling, markedsintroduksjon og vekst.</p> <p>Fem tjenestetyper:Alle vre tilbud til nringslivet bygger p fem tjenestetyper: profilering, kompetanse, finansiering, rdgiving og nettverk.</p> <p>Profilering: Tiltak for synliggjre Norge og norsk nringsliv i Norge og utlandet. Bildene her viser norgesprofilen som kan brukes av alle bransjer ved markedsfring i utlandet, og merkelappen Norway Powered by Nature, som brukes i all markedsfring av Norge som reiseml og p VisitNorway.</p> <p>Kompetanse: Standardiserte tilbud til grupper av nringsaktrer om oppgradering av strategisk viktig kompetanse for virksomhetene. Eksempel: Bilde fra TINC Technology INCubator i Silicon Valley, et fantastisk tilbud for norske bedrifter som skal satse internasjonalt, med besk hos og kobling med noen av de ledende kunnskapsmiljene i USA og Kina.</p> <p>Finansiering: Vi tilbyr tilskudd, ln og garantier. Alle er finansielle instrumenter som bidrar til utlse og gjennomfre prosjekter.</p> <p>Rdgivingstjenester: Dialog med enkeltvirksomheter, nettverk eller klynger om strategiske valg og disposisjoner med sikte p ke konkurranseevnen.</p> <p>Nettverkstjenester: Bistand til initiering og gjennomfring av utviklingsprosesser og prosjekter i avtalebaserte grupperinger av aktrer.OVERALL CUSTOMER EFFECTSEnterprises that have been granted support from Innovation Norway experience 9.7 percentage points higher growth in annual turnover for three years following the year in which they received support from Innovation Norway, compared with similar enterprises that received no such support.</p> <p>Enterprises not supported by Innovation NorwayEnterprises supported by Innovation NorwayHIGHER GROWTH IN TURNOVER</p> <p>Annual growthSource: Statistics Norway / Innovation Norway Overall effects of Innovation NorwayHigher growth in turnover: Enterprises that received support from Innovation Norway experienced 9.7 percentage points higher growth in turnover compared with similar enterprises that did not receive such support. This is about the same as in 2013. It means that enterprises that receive support from Innovation Norway have an annual growth rate of 15.7%. The average annual growth rate for enterprises in Norway is approximately 6%.</p> <p>Higher productivity growth: Enterprises that received support from Innovation Norway experienced 2.5 percentage points higher productivity growth compared with similar enterprises that did not receive such support. This is slightly below the difference of 3.3 percentage points in 2013. The slight decrease in labour productivity is confirmed by the effect on the number of employees, which increased from 3.3 percentage points in 2013 to 3.7 percentage points in 2014, while ***(the effect on?) value creation was reduced from 5.7 to 5.4 percentage points during the same period. This means that the numerator has decreased while the denominator in the productivity equation has increased. </p> <p>Higher profitability: Enterprises that received support from Innovation Norway experienced 0.3 percentage points higher return on capital (commercial profitability) compared with similar enterprises that did not receive such support. The figure is slightly lower than last year's measurement of 0.5 percentage points.The effect on entrepreneurs (start-up enterprises), established enterprises and business environments are discussed separately in the chapters that follow.</p> <p>9Effects entrepreneurs and startupsFigures from Statistics Norway show that Innovation Norway have a positive effect on the turnover and survival rateHigher growth in turnover21 percentage points higher growth in annual turnover compared to similar start-upsHigher survival rate (se right)72% of IN-supported enterprises remain active five years after inception. 67% of similar starts-ups</p> <p>Higher growth in turnover: Entrepreneurs that have been granted support from Innovation Norway have 21 percentage points higher growth in annual turnover for three years following the year in which they received support compared with similar start-upsthat received no such support.</p> <p>Higher survival rate: An indication that we succeed in helping more entrepreneurs to succeed is the higher survival rate among start-ups that are customers of Innovation Norway compared with those that are not. The figures show that 72% of the supported enterprises remain active five years after their inception in 2007, compared with 67% of the enterprises in the control group. This is slightly lower than what we found to be the case in 2013. By comparison, only 30% of all enterprises that were started up in 2007 are still in operation five years later.</p> <p>10</p> <p>Marcela BarsseThe Norwegian economy at a crossroads11</p> <p>AP Photo/Eugene Hoshiko12</p> <p>13</p> <p>Politicans are already preparing for harder times.</p> <p>Norway Reviews GDP Growth Estimates as Oil Plunge Continues By Aaron Eglitis and Saleha Mohsin Dec 9, 2014 8:11 AM GMT+0100 Email Print Speed Share Facebook Twitter Google+ LinkedIn Email Print Save Norway signaled it may cut its economic forecast for next year as a slump in oil prices threatens growth in western Europes biggest crude exporter. We will still have economic growth in Norway in the years to come, Prime Minister Erna Solberg said yesterday at a press conference in Riga. We will now look if the impact makes it look a little bit smaller, we dont have a new figure yet. The government in October predicted 2 percent economic growth for 2015. A 41 percent drop in oil prices from a June high is proving to be the worst since the financial crisis erupted in 2008. The slump has put pressure on a nation that relies on energy resources for about 22 percent of its output. In the past few months, Norways oil industry has lost about 10,000 jobs, including contractors, while oil companies see a 13 percent decline in investments next year, according to a key survey by the nations statistics agency. The krone dropped 0.3 percent to 8.8432 per euro as of 7:49 a.m. in Oslo, its weakest level since July 2009, based on closing prices. The statistics agency last week cut its forecasts for growth in Norways mainland economy, which excludes oil, to 1 percent next year, versus a 2.1 percent forecast in September. Oil Fund In the short term, the disturbances in the Norwegian economy will not be as large, Solberg said. Norway funnels its oil riches into an $870 billion sovereign wealth fund, the worlds largest. The government follows a self-imposed cap of 4 percent of the fund when it plans budget...</p>