Synektik wyniki Q3 2015

  • Published on
    23-Jan-2017

  • View
    195

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>WYNIKI Q3 2015 LISTOPAD 2015</p><p>1</p></li><li><p>ZARZD SYNEKTIK S.A.</p><p>2015-11-17 2</p><p>Cezary Kozanecki Prezes Zarzdu</p><p> Zaoyciel Spki, istotny akcjonariusz</p><p> Prezes Zarzdu nieprzerwanie </p><p>od zaoenia Synektik Sp. z o.o. w 2001 r.</p><p> Absolwent i pracownik naukowy wydziau weterynaria, </p><p>od lat zwizany zawodowo z medycyn</p><p>Dariusz Korecki Wiceprezes Zarzdu</p><p> W Zarzdzie Spki od pocztku jej obecnoci </p><p>na rynku kapitaowym w 2011 r.</p><p> Absolwent Studiw wyszych na kierunkach ekonomicznych</p><p> MBA London Business School i Politechnika Warszawska </p><p>(2003)</p><p>Dowiadczenie zawodowe</p><p>2011 - obecnie Prezes Zarzdu w spce Synektik</p><p>2001 - 2011 Wsplnik w spce Synektik Sp. z o.o. </p><p>1999 2001 Prezes Zarzdu w spce Marconi Medical System Sp. z o.o. </p><p>1996 - 1998 Prezes Zarzdu spki Elscint Poland Sp. z o.o</p><p>1993 - 1995 Dyrektor ds. sprzeday i marketingu </p><p>w spce Elscint Central &amp; Eastern Europe GmbH </p><p>1990 - 1992 Dyrektor Biura w spce Golden Medical GmbH </p><p>- oddzia w Warszawie </p><p>Dowiadczenie zawodowe</p><p>2011 - obecnie Wiceprezes Zarzdu w spce Synektik</p><p>2008 - 2010 Prezes Zarzdu w Health Investment Group Sp. z o.o</p><p>2002 - 2008 Wiceprezes Zarzdu w Luxmed Sp. z o.o.</p><p>1999 - 2002 Dyrektor ds. strategii kapitaowej w Techmex S.A. </p><p>1997 - 1999 Manager Inwestycyjny w BIG Finance Sp. z o.o.</p><p>1996 - 1997 Analityk papierw wartociowych </p><p>w Bankowym Domu Maklerskim PKP BP</p></li><li><p>WYNIKI FINANSOWE</p><p>NAJWANIEJSZE WYDARZENIA</p><p>WSTP</p><p>PODSUMOWANIE</p><p>PERSPEKTYWY</p></li><li><p>SYNEKTIK W SKRCIE</p><p>2015-11-17 4</p><p>WIODCY DOSTAWCA ROZWIZA</p><p>DLA MEDYCZNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ </p><p>W POLSCE</p><p>PIERWSZY W POLSCE </p><p>PRODUCENT </p><p>RADIOFARMACEUTYKW</p><p>ZAAWANSOWANE BADANIA </p><p>NAD WASNYM </p><p>KARDIOZNACZNIKIEM </p><p>O GLOBALNYM POTENCJALE</p></li><li><p>DZIAALNO GRUPY</p><p>2015-11-17 5</p><p>PRODUKCJA RADIOFARMACEUTYKW</p><p>Pierwszy w Polsce komercyjny producent radiofarmaceutykw wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej</p><p>2 zakady produkcji radiofarmaceutykw</p><p>Wasne Centrum Badawczo-Rozwojowe</p><p>USUGI SERWISOWE I POMIAROWE</p><p>Wykwalifikowane kadry inynierw</p><p>Kompleksowa oferta serwisowa, instalacja i deinstalacja aparatury, testy odbiorcze i specjalistyczne</p><p>DYSTRYBUCJA SPRZTU DIAGNOSTYCZNEGO I OPROGRAMOWANIE MEDYCZNE</p><p>Wiodcy w Polsce dostawca urzdze medycznych oraz rozwiza informatycznych stosowanych w radiologii</p></li><li><p>2015-11-17 6</p><p>ZASIG DZIAALNOCI</p><p>Sprzt </p><p>diagnostyczny i ITRadiofarmaceutyki</p><p>Usugi </p><p>serwisowo-pomiarowe</p><p>Polska</p><p>i kraje ocienne</p><p>Polska Polska</p><p>i kraje ocienne</p></li><li><p>WYNIKI FINANSOWE</p><p>WSTP</p><p>PODSUMOWANIE</p><p>PERSPEKTYWY</p><p>NAJWANIEJSZE WYDARZENIA</p></li><li><p>Q3 - NAJWANIEJSZE LICZBY I ZDARZENIA KORPORACYJNE</p><p>2015-11-17 8</p><p>98%wzrost przychodw</p><p>w Q3 r/r</p><p>40,9 PLNmprzychody w Q3 2015</p><p>rekordowy okres</p><p>w historii</p><p>21%wzrost przychodw</p><p>w okresie Q1-Q3 r/r</p><p>13,6 PLNmczna warto </p><p>pozyskanych dotacji </p><p>Najwiksza umowa w historii</p><p>Szpital Brdnowski Klinika Neurochirurgii20,8 PLNm</p><p>Kardioznacznik MPI postpy w pracach</p><p>Podpisanie umowy z NCBiR</p><p>Kontynuacja I fazy bada klinicznych</p><p>5,6 PLNm</p><p>Rozpoczcie prac nad prezentacj </p><p>Strategii Rozwoju na lata 2016-2020</p><p>Sprzeda 2 rezonansw magnetycznych</p><p>Biaystok, Zambrw9,1 PLNm</p><p>Zmiana sektora na GPW </p><p>z Usugi inne na Przemys farmaceutyczny</p></li><li><p>SPRZEDA URZDZE MEDYCZNYCH</p><p>2015-11-17 9</p><p>Warszawa,</p><p>Szpital Brdnowski</p><p>20,8 PLNmwarto umowy</p><p>zakup specjalistycznego sprztu medycznego </p><p>projekt i wykonanie robt budowalnych dostosowanie pomieszcze</p><p>Budowa zintegrowanej sali operacyjnej dla Kliniki Neurochirurgii</p><p>Najwikszy kontrakt w historii Synektik</p><p>Biaystok, Zambrw</p><p>9,1 PLNmwarto umw</p><p>Dostarczenie 2 rezonansw magnetycznych</p></li><li><p>KARDIOZNACZNIK MPI</p><p>2015-11-17 10</p><p>5,6 PLNmdofinansowanie</p><p>projektu</p><p>Podpisanie umowy z NCBiR</p><p>Cakowita warto projektu (etap realizowany z NCBiR) 10,5 PLNm</p><p>Postpy w pracach</p><p>Podpisanie umowy na przygotowanie dokumentacji bada klinicznych </p><p>(CRO - Clinical Research Organization)</p><p>Uzgodnienia z Komisj Etyki i selekcja pierwszej grupy pacjentw</p><p>rodki na pokrycie kosztw bada</p></li><li><p>WSTP</p><p>NAJWANIEJSZE WYDARZENIA</p><p>WYNIKI FINANSOWE</p><p>PODSUMOWANIE</p><p>PERSPEKTYWY</p></li><li><p>HISTORYCZNE PRZYCHODY - GK SYNEKTIK</p><p>2015-11-17 12</p><p>16,848 16,15122,239 27,459 17,050</p><p>9,023 16,424</p><p>24,132 20,653 40,93619,206</p><p>28,877</p><p>31,005 30,581</p><p>45,077</p><p>61,452</p><p>77,376 78,693</p><p>2011 2012 2013 2014 2015</p><p>Q4</p><p>Q3</p><p>Q1-Q2</p><p>[PLNm]</p><p>Q3 2015 rekordowe przychody w historii Synektik</p></li><li><p>WYNIKI Q1-Q3 - GK SYNEKTIK</p><p>2015-11-17 13</p><p>[PLNm]</p><p>Q3</p><p>Q1-Q3</p><p>Przychody EBITDA Wynik netto</p><p>Q3 2015 najlepszy Q3 w historii Grupy</p><p>20,653</p><p>40,936</p><p>2014 2015</p><p>2,3503,293</p><p>2014 2015</p><p>0,847</p><p>2,452</p><p>2014 2015</p><p>98% 40% 188%</p><p>48,11257,986</p><p>2014 2015</p><p>5,485</p><p>2,027</p><p>2014 2015</p><p>1,973</p><p>-1,470</p><p>21% -64%</p><p>2014</p><p>Rekordowa sprzeda </p><p>w historii Grupy Synektik</p><p>Rekordowe wyniki kwartalne </p><p>Podmiotu Dominujcego</p></li><li><p>2015-11-17 14</p><p>[PLNm]</p><p>Q3</p><p>Q1-Q3</p><p>Przychody EBITDA EBIT</p><p>Wyduenie sezonu sprzedaowego </p><p>15,021</p><p>36,895</p><p>2014 2015</p><p>0,467</p><p>3,029</p><p>2014 2015</p><p>0,269</p><p>2,804</p><p>2014 2015</p><p>146% 549% 942%</p><p>31,53546,307</p><p>2014 2015</p><p>1,1592,263</p><p>2014 2015</p><p>0,636</p><p>1,618</p><p>2014 2015</p><p>47% 95%</p><p>WYNIKI Q1-Q3 SEGMENT: SPRZT DIAGNOSTYCZNY </p><p>I OPROGRAMOWANIE MEDYCZNE</p><p>Najwiksza umowa w historii </p><p>Synektik 20,8 PLNm</p><p>Dostarczenie 2 rezonansw </p><p>magnetycznych 9,1 PLNm</p><p>9 wdroe systemw IT</p><p>Nowe projekty w medycynie </p><p>obrazowej 7,6 PLNm (Q4)154%</p></li><li><p>2015-11-17 15</p><p>[PLNm]</p><p>Q3</p><p>Q1-Q3</p><p>Przychody EBITDA EBIT</p><p>Brak wsparcia systemowego determinantem wynikw </p><p>4,4043,030</p><p>2014 2015</p><p>1,551</p><p>0,426</p><p>2014 2015</p><p>1,527</p><p>0,399</p><p>2014 2015</p><p>-31% -73% -74%</p><p>13,0488,964</p><p>2014 2015</p><p>3,897</p><p>0,739</p><p>2014 2015</p><p>3,836</p><p>0,647</p><p>2014 2015</p><p>-31% -81%</p><p>WYNIKI Q1-Q3 SEGMENT: PRODUKCJA RADIOFARMACEUTYKW</p><p>-83%</p><p>Obnienie wyceny procedury bada</p><p>PET/CT przez NFZ wpyw na cen</p><p>rynkow FDG</p><p>Brak skompensowania spadku ceny </p><p>FDG poprzez wzrost wolumenu dawek</p><p>Brak zmian w pakiecie onkologicznym </p><p>= brak dodatkowych bada PET/CT</p><p>Brak wyceny bada PET/CT </p><p>z udziaem radiofarmaceutykw</p><p>specjalnych</p></li><li><p>2015-11-17 16</p><p>[PLNm]</p><p>Q3</p><p>Q1-Q3</p><p>Przychody EBITDA EBIT</p><p>Zgodne z oczekiwaniami odbicie w Q3</p><p>1,228 1,560</p><p>2014 2015</p><p>0,1280,234</p><p>2014 2015</p><p>0,074 0,160</p><p>2014 2015</p><p>27% 83% 116%</p><p>3,530 3,376</p><p>2014 2015</p><p>0,523 0,304</p><p>2014 2015</p><p>0,364 0,112</p><p>2014 2015</p><p>-4% -42%</p><p>WYNIKI Q1-Q3 SEGMENT: USUGI SERWISOWO-POMIAROWE</p><p>-69%</p><p>Utrzymanie dotychczasowych trendw</p><p>Zwikszajca si liczba instalacji</p><p>+ wyduanie okresw gwarancyjnych </p><p>i serwis pogwarancyjny</p><p>Wzrost liczby usug realizowanych </p><p>zagranic</p></li><li><p>WSTP</p><p>NAJWANIEJSZE WYDARZENIA</p><p>PODSUMOWANIE</p><p>WYNIKI FINANSOWE</p><p>PERSPEKTYWY</p></li><li><p>2015-11-17 18</p><p>PERSPEKTYWY CZYNNIKI ZEWNTRZNE </p><p>2,250 mld PLN</p><p>Narodowy Program </p><p>Zwalczania Chorb Nowotworowych</p><p>na lata 2016-2024</p><p>(250 PLNm rocznie)</p><p>Regionalne Programy Operacyjne 1,5 mld EUR</p><p>Program Infrastruktura i rodowisko - 0,6 mld EUR</p><p>ok. 2 mld EUR</p><p>Rekordowe nakady </p><p>na ochron zdrowia </p><p>w ramach unijnej perspektywy </p><p>2014-2020</p><p>Kontynuacja Programu z lat 2006-2015</p><p>Udzia rodkw w budecie Programu, sucych realizacji dziaa </p><p>z zakresu wczesnego wykrywania chorb nowotworowych</p><p>20% 20% 25% 25% 30% 30%35% 35% 35% 35%</p><p>2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015</p><p>Gwarancja systemowego wsparcia w rednim/dugim terminie</p></li><li><p>2015-11-17 19</p><p>PERSPEKTYWY CZYNNIKI ZEWNTRZNE </p><p>4 500 000 000 </p><p>24 000 000 000 </p><p>2015P 2030P</p><p>CAGR: 11%</p><p>Warto globalnego rynku radiofarmaceutycznego[USD]</p><p>Liczba urzdze PET/CT w Polsce</p><p>7 </p><p>26 </p><p>2008 2014</p><p>Liczba bada PET/CT wykonanych w Polsce</p><p>10 886 </p><p>38 268 </p><p>2008 2014</p><p>CAGR: 20%</p><p>Liczba bada PET/CT na tysic mieszkacw</p><p>6,36</p><p>1,730,99</p><p>USA UE-27 Polska</p><p>rda: MEDraysintell (2014/2015), NFZ (2014)</p><p>Pozytywne trendy i due pole do wzrostu rynku bada PET/CT w Polsce</p></li><li><p>69,5 mld PLN</p><p>Koszty wiadcze opieki zdrowotnej</p><p>w budecie NFZ na 2016</p><p>2015-11-17 20</p><p>PERSPEKTYWY CZYNNIKI ZEWNTRZNE </p><p>Pakiet onkologiczny</p><p>Oczekiwane zmiany </p><p>w kontraktowaniu NFZ</p><p>Stycze 2016</p><p>Wzrost o 7% r/r</p><p>1,7 mld PLN - wiadczenia opieki zdrowotnej </p><p>kontraktowane odrbnie (w tym badania PET)</p><p>138 PLNm (8%) - udzia bada PET w wiadczeniach </p><p>kontraktowanych odrbnie w 2014 (wzrost o 8% r/r)</p><p>Wzrost liczby bada PET/CT </p><p>Rozszerzenie kontraktacji o badania PET/CT </p><p>z uyciem radioznacznikw specjalnych</p><p>Obiecujce perspektywy w nowym budecie NFZ oraz pakiecie onkologicznym</p></li><li><p>PERSPEKTYWY CZYNNIKI WEWNTRZNE </p><p>2015-11-17 21</p><p>Q4Typowy dla brany efekt sezonowoci</p><p>Strategia Rozwoju na lata 2016-2020</p></li><li><p>WSTP</p><p>NAJWANIEJSZE WYDARZENIA</p><p>WYNIKI FINANSOWE</p><p>PODSUMOWANIE</p><p>PERSPEKTYWY</p></li><li><p>PODSUMOWANIE</p><p>2015-11-17 23</p><p>Rekordowe wyniki</p><p>Q3 2015</p><p>Kardioznacznik MPI</p><p>5,6 PLNm dotacji z NCBiR</p><p>Kontynuacja bada </p><p>w ramach I fazy klinicznej</p><p>Strategia Rozwoju na lata </p><p>2016-2020</p><p>Prace nad dokumentem</p><p>Dotacje</p><p>NFZ budet 2016</p><p>Pakiet onkologiczny</p><p>Gwarancja systemowego wsparcia </p><p>w rednim terminie</p></li><li><p>2015-11-17 24</p><p>Dzikujemy za uwag</p><p>Cezary Kozanecki</p><p>Prezes Zarzdu</p><p>Dariusz Korecki</p><p>Wiceprezes Zarzdu</p><p>ckozanecki@synektik.com.pl</p><p>dkorecki@synektik.com.pl</p><p>mailto:ckozanecki@synektik.com.plmailto:dkorecki@synektik.com.pl</p></li></ul>