Thuê xe cưới huế

  • Published on
    02-Jul-2015

  • View
    352

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ngy ci thng hoa cng dch v xe ci Hu ti Kha Trn, xe ci cao cp ti Hu, cht lng, phc v chu o, ng gi, gi c hp l

Transcript

  • 1. CNG TY TNHH TM & VT DU LCHKHA TRNwww.xedulichhue.com - a ch: 38 V Th Su, Tp.Hu- Email: khatran2000@gmail.com- Hotline: 0166 447 6789"Ngy ci trn vn vi dch v thu xe ci cao cp ti Hu "Khng ch l mt phng tin n thun, chic xe a du trong ngy ci mang mt ngha c bit v mt s khi u mi sun s, giu sang v thun li mi b. Bn cnh , mt chic xe hoa sang trng, trang tr bt mt s l nim hnh din ca c du ch r v gia nh hai h. Chnh v th tm l u t thu xe ci cn c ln k hoch k lng cho mt ngy ci thnh cng. Nu i bn tr ang bn khon lm sao chn c mt ni cho thu xe ci ti Hu tht s ngtin vi cht lng xe tt v gi c hp l ngy trng i y din ra sun s v tht s l mt ngy ng nh nht i mnh - c Kha Trn - cng ty cho thu xe ci vip ti Hu BNG GI XE CI TI KHA TRN1. Xe ci 4 ch:- Gi: 600.000vnd- Loi xe: Honda Civic, Mazda, Toyota Altis- Nm sn xut: 2007 2012- L trnh ti a: n nh trai nh gi nh trai nh hng.- Thi gian phc v: 04 gi.- i tic ph thu: 150.000vnd (03 gi)Ghi ch:- Trn bao gm trang tr hoa ci (hoa kh)- Hoa ti t theo nhu cu: 400.000vnd, 700.000vnd 1.000.000vnd2. Xe ci cao cp, xe ci Vip 4 ch.Email: khatran2000@gmail.comwww.xedulichhue.comTel:054.393.6769 Fax:054.393.1585

2. CNG TY TNHH TM & VT DU LCHKHA TRNwww.xedulichhue.com- a ch: 38 V Th Su, Tp.Hu - Email: khatran2000@gmail.com - Hotline: 0166 447 6789- Audi, Mercedes, Camry, Lexus- Nm sn xut: 2008 2012- Gi xe: 2.500.000vnd (gi 0166 447 6789)- L trnh ti a: n nh trai nh gi nh trai nh hng.- Thi gian phc v: 04 gi.- i tic 600.000 (03 gi).Ghi ch:- Trn bao gm trang tr hoa ci (hoa kh)- Hoa ti t theo nhu cu: 400.000vnd, 700.000vnd, 1.000.000vnd3. Xe ci 7 ch:- Gi: 800.000vnd- Loi xe: Toyota Innova- Nm sn xut: 2006 2012- L trnh ti a: n nh trai nh gi nh trai nh hng.- Thi gian phc v: 04 gi.- i tic - ph thu: 1500.000vnd (02 gi)4. Xe ci 16:a. Toyota Hiace (i mi) / Mercedes Benz- Gi: 700.000vnd- Nm sn xut. Toyota Hiace: 2006 2012. Mercedes Benz: 2001 2005.- L trnh ti a: n nh trai nh gi nh trai nh hng.- Thi gian phc v: 04 gi.- i tic - ph thu: 150.000vnd (02 gi)b. Mercedes Printer (vung)- Gi: 800.000vnd- Nm sn xut; 2007 2012- L trnh ti a: n nh trai nh gi nh trai nh hng.Email: khatran2000@gmail.comwww.xedulichhue.com Tel:054.393.6769 Fax:054.393.1585 3. CNG TY TNHH TM & VT DU LCHKHA TRNwww.xedulichhue.com - a ch: 38 V Th Su, Tp.Hu- Email: khatran2000@gmail.com- Hotline: 0166 447 6789- Thi gian phc v: 04 gi.- i tic: 150.000vnd (02 gi)Xe n du 16 ch:Email: khatran2000@gmail.com www.xedulichhue.com Tel:054.393.6769 Fax:054.393.1585 4. CNG TY TNHH TM & VT DU LCHKHA TRN www.xedulichhue.com - a ch: 38 V Th Su, Tp.Hu - Email: khatran2000@gmail.com - Hotline: 0166 447 6789 Qu khch c nhu cu thu xe ci ti Hu xin vui lng lin h Cng ty C phn Vn ti v Du lch Kha Trna ch: 38 V Th Su, P. Ph Hi, TP. HuChi nhnh: 34 nguyn Phi Khanh, P. Thc Gin, Q. Thanh Kh, TP. NngHotline: 0166 447 6789Tel: 054 393 6769 Fax: 054 393 1585 Email: khatran2000@gmail.com Yahoo: khatran_vantaidulich054Skype: khatran.transport KHA TRN: DCH V CHO THU XE CHUYN NGHIP- XE CI VIP- XE N TIN SN BAY -THU XE 4-45 CH TI HU, NNG, HI AN THU XE DU LCH TI HU THU XE DU LCH TI NNG THU XE DU LCH TI HI AN THU XE I HNH HNG- XE HP NG, XE D N CNG TC TI MIN TRUNGEmail: khatran2000@gmail.com www.xedulichhue.com Tel:054.393.6769 Fax:054.393.1585 5. CNG TY TNHH TM & VT DU LCHKHA TRN www.xedulichhue.com - a ch: 38 V Th Su, Tp.Hu - Email: khatran2000@gmail.com - Hotline: 0166 447 6789 Qu khch c nhu cu thu xe ci ti Hu xin vui lng lin h Cng ty C phn Vn ti v Du lch Kha Trna ch: 38 V Th Su, P. Ph Hi, TP. HuChi nhnh: 34 nguyn Phi Khanh, P. Thc Gin, Q. Thanh Kh, TP. NngHotline: 0166 447 6789Tel: 054 393 6769 Fax: 054 393 1585 Email: khatran2000@gmail.com Yahoo: khatran_vantaidulich054Skype: khatran.transport KHA TRN: DCH V CHO THU XE CHUYN NGHIP- XE CI VIP- XE N TIN SN BAY -THU XE 4-45 CH TI HU, NNG, HI AN THU XE DU LCH TI HU THU XE DU LCH TI NNG THU XE DU LCH TI HI AN THU XE I HNH HNG- XE HP NG, XE D N CNG TC TI MIN TRUNGEmail: khatran2000@gmail.com www.xedulichhue.com Tel:054.393.6769 Fax:054.393.1585 6. CNG TY TNHH TM & VT DU LCHKHA TRN www.xedulichhue.com - a ch: 38 V Th Su, Tp.Hu - Email: khatran2000@gmail.com - Hotline: 0166 447 6789 Qu khch c nhu cu thu xe ci ti Hu xin vui lng lin h Cng ty C phn Vn ti v Du lch Kha Trna ch: 38 V Th Su, P. Ph Hi, TP. HuChi nhnh: 34 nguyn Phi Khanh, P. Thc Gin, Q. Thanh Kh, TP. NngHotline: 0166 447 6789Tel: 054 393 6769 Fax: 054 393 1585 Email: khatran2000@gmail.com Yahoo: khatran_vantaidulich054Skype: khatran.transport KHA TRN: DCH V CHO THU XE CHUYN NGHIP- XE CI VIP- XE N TIN SN BAY -THU XE 4-45 CH TI HU, NNG, HI AN THU XE DU LCH TI HU THU XE DU LCH TI NNG THU XE DU LCH TI HI AN THU XE I HNH HNG- XE HP NG, XE D N CNG TC TI MIN TRUNGEmail: khatran2000@gmail.com www.xedulichhue.com Tel:054.393.6769 Fax:054.393.1585 7. CNG TY TNHH TM & VT DU LCHKHA TRN www.xedulichhue.com - a ch: 38 V Th Su, Tp.Hu - Email: khatran2000@gmail.com - Hotline: 0166 447 6789 Qu khch c nhu cu thu xe ci ti Hu xin vui lng lin h Cng ty C phn Vn ti v Du lch Kha Trna ch: 38 V Th Su, P. Ph Hi, TP. HuChi nhnh: 34 nguyn Phi Khanh, P. Thc Gin, Q. Thanh Kh, TP. NngHotline: 0166 447 6789Tel: 054 393 6769 Fax: 054 393 1585 Email: khatran2000@gmail.com Yahoo: khatran_vantaidulich054Skype: khatran.transport KHA TRN: DCH V CHO THU XE CHUYN NGHIP- XE CI VIP- XE N TIN SN BAY -THU XE 4-45 CH TI HU, NNG, HI AN THU XE DU LCH TI HU THU XE DU LCH TI NNG THU XE DU LCH TI HI AN THU XE I HNH HNG- XE HP NG, XE D N CNG TC TI MIN TRUNGEmail: khatran2000@gmail.com www.xedulichhue.com Tel:054.393.6769 Fax:054.393.1585