Tržište (V. Fista)

 • View
  3.637

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 1. TRITE Trgovaka kolaTrg J. F. Kennedyja 4 Izradila: Valentina Fista, 2. b/k Mentorica: Dubravka Liebl, dipl. oec. 31.12.09

2. TRITE

 • Pojam trita
 • P. A. Samuelson
 • Slika 1. -Trite novca

31.12.09 3. IMBENICI OBLIKOVANJA VELIINE I STRUKTURE TRITA

 • Veliina i vrsta proizvodnje
 • Visina nacionalnog dohodka i njegova raspodjela
 • Tehnika opremljenost trita
 • Razvijenost prometne mree
 • Broj i struktura stanovnitva

31.12.09 4. WTO

 • Slika 2. -Logo WTO-a
 • Osnovana je 1. 1. 1995.
 • Ima 150 lanica
 • Hrvatska joj je pristupila30. 11. 2000.

31.12.09 5. FUNKCIJE TRITA

 • Alokacijska funkcija trita
 • Selekcijska funkcija trita
 • Distribucijska funkcija trita
 • Informacijska funkcija trita
 • Razvojna funkcija trita

31.12.09 6. TRINI MEHANIZAM

 • Trini zakon
 • Ponuda
 • Potranja
 • Cijena
 • Slika 3. -Novac

31.12.09 7. TIPOLOGIJA TRITA

 • Prostorni kriterij
 • Robni kriterij
 • Kriterij veza izmeu proizvoaa i potroaa
 • Kriterij koliine robe
 • Kriterij trine tehnike
 • Kriterij institucionalne razvijenosti trita
 • Kriterij konkurencije

31.12.09 8. TIPOLOGIJA TRITA 31.12.09 9. TIPOLOGIJA TRITA 31.12.09 10. TIPOLOGIJA TRITA 31.12.09 11. TIPOLOGIJA TRITA 31.12.09 12. TIPOLOGIJA TRITA 31.12.09 13. TIPOLOGIJA TRITA 31.12.09 14. TIPOLOGIJA TRITA 31.12.09 15. NAJEI ORGANIZIRANI OBLICI TRITA

 • Sajam i velesajam
 • Trnice
 • Aukcije
 • Burze
 • Slika 4. -Logo Zagrebake burze

31.12.09 16. TRINE STRUKTURE 31.12.09 NAZIV OPENITO POTPUNA KONKURENCIJA Postoji samo u teoriji MONOPOL Jedan prodava puno kupaca MONOPSON Jedan kupac a puno prodavaa OLIGOPOL Dva prodavaa a puno kupaca OLIGOPSON Dva kupca a vie prodavaa OGRANIENA KONKURENCIJA Konkurenciju ograniava drava KARTEL Zajednica samostalnih tvrtki koje proizvode iste/sline proizvode, cilj: ograniavanje proizvodnje i odreivanje cijena TRUST Pravna osoba koja preuzima voenje tvrtki koje su meusobno udruene