Wyszukiwarka w firmie. Odblokuj potencjał informacji

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zarządzanie wiedzą odgrywa kluczową rolę dla utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Konsekwencją tego jest rosnące zainteresowanie problematyką przechowywania i dostępności informacji w firmie.W obliczu dynamicznego wzrostu ilości danych, stajemy przed wyzwaniem budowy coraz to doskonalszych narzędzi wyszukiwania i kategoryzowania informacji. Jakkolwiek poszukiwanie informacji w Internecie, dzięki coraz to "inteligentniejszym" wyszukiwarkom jest stosunkowo skuteczne, tak w obszarach zamkniętych informacji wewnątrz firm - już niekoniecznie. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji na temat sposobu przechowywania dokumentów w firmie oraz rozwiązań klasy Enterprise Search.

Text of Wyszukiwarka w firmie. Odblokuj potencjał informacji

  • 1. Wyszukiwarka w firmie jako wsparcie przepywu informacji Ver 3.0, Autor: ukasz Kolczyski 2012-09-24

2. Plan prezentacji 1.Informacja w firmie (rda, przechowywanie, dostpnod, wyszukiwanie, konsekwencje) 2.Wyszukiwarka firmowa (zasada dziaania, moliwoci, przegld dostpnych rozwizao) 3.Enser jako przykad wyszukiwarki firmowej 3. Fakty 60% czasu pracy powicany jest na prac z dokumentami Statystycznie pracownik powica do 30-40% swojego czasu pracy na poszukiwaniu informacji 70% wiedzy pracownika odchodzi z firmy razem z nim W niektrych firmach nawet 80% dokumentw przechowywanych jest w formie e-mail 4. Dane w firmie: skd si bior i gdzie si znajduj Pracownicy Kontrahenci Generowane automatycznie dane pozyskane w inny sposb (np kupione) E-maile Dysk lokalny (laptop/pc) Dyski sieciowe Bazy danych / CRM . Systemy ECM / sharepoint Strony intranetowe (np. wiki) Usugi w chmurach Urzdzenia mobilne 5. O jakich danych mwimy? Dane ktre nadaj si do wyszukiwania najczciej maj form: dokumenty (plik Word, Excel, pdf, prezentacje), e-maile bez/z zaczonymi dokumentami, rekordy w bazach danych zawierajce treci/teksty, (z systemw ERP, CRM, itp.) obrazy zawierajce zeskanowane dokumenty, stron WWW z Intranetu i Internetu treci w innych postaciach 6. Dane w firmie - podzia 7. Jak szukasz informacji w swojej firmie? 8. Skutecznod radzenia sobie z ogromn iloci informacji Internet dobrze Wyszukiwarki Standaryzacja Autorom zaley na dostpnoci treci Firmy le Wiele poziomw dostpu Wiele rde, standardw, systemw Autorom niekoniecznie zaley na dostpnoci treci (konkurencja, brak czasu) 9. Czemu atwiej co znaled w Internecie ni we wasnej organizacji? Rne miejsca przechowywania danych: zasoby, systemy, repozytoria Rne formaty danych Rne poziomy dostpu do zasobw/danych dla uytkownikw itp. Uytkownicy tworzc treci nie zawsze przykadaj wag do tego aby te treci byy atwe do znalezienia 10. Konsekwencje (1/2) Nie korzystamy z efektw pracy innych osb Koniecznod odtwarzania dokumentw Duplikaty i powikszaj chaos Kiepski przepyw wiedzy pomidzy pracownikami Utrata korzyci, gdy nie znajdziemy posiadanego dokumentu, a nie moemy go odtworzyd 11. Konsekwencje (2/2) Konieczne wyszukiwanie w rnych systemach dla zebrania spjnej informacji Strata czasu potrzebnego na szukanie Czsto brak podanego efektu Wniosek: bez zintegrowanej firmowej wyszukiwarki firma pracuje mniej efektywnie 12. Wyszukiwarka penotekstowa 13. Wyszukiwarka penotekstowa 14. Wyszukiwarka penotekstowa 15. Wyszukiwarka penotekstowa 16. Co oferuje rozwizanie Enterprise Search Jedna wyszukiwarka do wszystkich systemw Lepiej mied 1 wyszukiwark do wszystkich systemw ni rcznie czyd wyniki wyszukiwania w kadym z nich. Poczenie wszystkich systemw jedn wyszukiwark daje oczywisty efekt synergii Przepyw wiedzy (Wiedza staje si wsplna) Wdroenie nie wymaga zmiany sposobu pracy uytkownikw 17. Co oferuje rozwizanie Enterprise Search Obejmuje dane nieustrukturyzowane i ustrukturyzowane Maksymalny zasig Wiele repozytoriw, baz danych i formatw Szybkod (wyszukiwanie szybkie jak w Google) 18. Co oferuje rozwizanie Enterprise Search Precyzja wyszukiwania Wsparcie dla jzyka polskiego i innych (rozpoznawanie jzyka), odmiana form (fleksja) podpowiadanie Synonimy / Sownictwo specjalistyczne Wyszukiwanie po fragmencie Czy miae na myli ? 19. Co oferuje rozwizanie Enterprise Search Bezpieczeostwo danych Respektowanie systemu uprawnieo Skalowalnod (indeksowanie milionw dokumentw) Filtrowanie wynikw wg rnych kryteriw (rdo, data, format np. mail) Moliwoci zaawansowanej analizy treci 20. Czy wdroenie Enterprise Search jest opacalne? Jeli organizacja zatrudnia wicej ni 30 osb to wdroenie rozwizania klasy Enterprise Search jest opacalne (dodatnie ROI w horyzoncie do 3 lat) 21. Przegld dostpnych rozwizao Windows Search, Google Desktop (lokalne) ECM / DMS / MS Sharepoint Enterprise Search: Google Appliance Microsoft FAST Open Source: Apache SOLR + Manifold CF (np. Enser) 22. Enser Rozwizanie oparte o OpenSource Apache SOLR (Lucene) + Apache Manifold CF Connector-y : Zasoby sieciowe (dyski sieciowe, Windows Share, Unix SMB) Web (Intranet, Internet), Wiki, RSS ECM (Sharepoint, Documentum, Filenet, OpenText, Alfresco, CMIS) Bazy danych SQL Poczta elektroniczna: IMAP Mantis Bugtracker, Redmine, SVN 23. Dzikujemy za uwag 3e Internet Software House Centrala w Warszawie ul. Podbipity 51 02-732 Warszawa tel/fax: (+48) 22 822 48 68 email: info@3e.pl www.enser.pl www.3e.pl