Xây Dựng Nhóm Làm Việc Hiệu Quả

  • Published on
    12-May-2015

  • View
    306

  • Download
    1

DESCRIPTION

B sch Cm Nang Kinh Doanh Harvard Harvard Business Essentials tp hp nhng li khuyn ton din, thng tin nn tng v hng dn hu ch v nhng ch ph bin nht trong kinh doanh...

Transcript

1.Cng Ty Samsung Trn trng gi n bn cun sch ny. Phin bn ebook ny c thc hin theo bn quyn xut bn v pht hnh n bn ting Vit ca cng ty First News - Tr Vit vi s ti tr c quyn ca cng ty TNHH Samsung Electronics Vit Nam. Tc phm ny khng c chuyn dng sang bt k hnh thc no hay s dng cho bt k mc ch thng mi no. 2. First News Bin dch: Bch Nga - Vit Ha - Tm Hng NHA XUT BAN TNG HP TP. H CH MINH 3. BIU TNG Biu tng cua V Giam c Mt Phut - mt phut theo ung ngha en la khoang thi gian o c bng chic ng h - nhm nhc nh chung ta hay danh ra mt phut quan sat va tm hiu cac nhn vin cua mnh, t o khi dy nhng nng lc vn con tim n ni ho. 5 4. LI GII THIU Tinh thn lam vic tp th t trc n nay vn lun ong vai tro rt quan trong trong cng vic, c bit la nhng t chc thanh cng. Cung vi s phat trin nhanh chong cua xa hi, khoa hoc ky thut va cng ngh thng tin, chung ta ang phai i din vi hang loat th thach mi. Hoat ng kinh doanh cua cac cng ty ngay cang phc tap hn, va s canh tranh cung tr nn khc lit hn. V th, vn ln v tr hang u trn thng trng, chung ta khng th ch chu trong n cac nhn vin chu cht cua cng ty ma phai co giai phap giup tn dung tr lc va tim nng cua moi nhn vin cac b phn khac nhau. 6 5. Nhng yu t thay i khach quan v chuyn dch dn s, kinh t toan cu, gia tr tm kim va cac chun mc lam vic truyn thng a thuc y cac cng ty phai tm ra mt phng cach lanh ao va t chc c cu cng ty cho hp ly hn nhm thoa man nhu cu ngay cang tng cua moi ngi v lng bng, quyn li o la ly do v sao vai tro ong gop va tham gia vao cng vic cua tng ca nhn trong t chc ngay cang c oi hoi cao hn, va trn thc t a din ra mt phong trao mang tn Cuc Cach Mang Th Ba lin quan n cac phng thc quan ly. Theo o, mt c cu mi a ra i: mt t chc phai c xy dng t nhng nhom lam vic vi tinh thn t chu va tch cc, khng ngng phat huy sang tao va cac ky nng cn thit. Va ngi lanh ao ngay nay khng ch la ngi tai tr ng u trong mt nhom ma con phai la mt thanh vin hoat ng xng xao trong nhom na. Sut 20 nm qua, nhom lam vic cua cng ty The Ken Blanchard a thc hin rt nhiu cng trnh nghin cu trong lnh vc xy dng nhom lam vic hiu qua, vi s tin phong cua hai nha B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 7 6. ng sang lp nn cng ty la Don Carew va Eunice Parisi-Carew. Ca hai la i ban thn thit va la ng nghip trong sut 30 nm qua. Va ho a danh rt nhiu thi gian nghin cu va th nghim nhng khai nim c trnh bay trong quyn sach nay. Cac ban sp c thng thc cac y tng a c chia se bi hang ngan ngi va co sc anh hng manh me n rt nhiu i nhom va cng ty khac nhau. Ti hy vong quyn sach nay cung se mang lai cho ban nhiu thng tin b ch nht nh no a em lai cho cac ban oc khac trn toan th gii. - Ken Blanchard ng tac gia V giam c mt phut THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 8 7. CU IN THOAI U TUN V Giam c Mt Phut nhn m m ra khung ca s trong phong lam vic cua mnh. Dng nh mi khi co vic quan trong, ng lai tm n cai goc ly tng nay min man ngh ngi. Cht, co ting in thoai ct ngang. ng sc tnh, vi bc n bn ban cm ly ng nghe. Bn kia u dy khng ai khac chnh la Dan Brockway, Giam c B phn Hun luyn va ao tao cua mt cng ty san xut hoa cht co tm c. - Dao nay anh sao ri Dan? - ng hoi. - Ti vn vy. - Dan tra li. - Anh con nh khoa hun luyn Nhng iu Thit Yu Trong 9 8. Quan Ly ma chung ta a trao i cach y khng lu ch? Ti ang cn li khuyn cua anh y. Nhng iu Thit Yu Trong Quan Ly la mt chng trnh hun luyn mi ma Dan ang hng dn cho giam c cac b phn cng ty cua anh. Chng trnh tp trung vao cac ky nng quan trong ma nhng ngi lam quan ly cn phai co nhm at c hiu qua cng vic trong thi ai mi hin nay. Khi thit k chng trnh nay, Dan a tham khao y kin cua V Giam c Mt Phut va anh to ra rt hao hng v cng ty a tao iu kin cho anh thc hin khoa hun luyn nay vi cac v lanh ao. - Nhng chng phai anh va kt thuc giai oan u tin o sao? - Chnh xac la nh th. - Dan noi. - Moi phan hi u rt tt, ch tr mt vic. o la trng hp cua Maria Sanchez, chuyn iu phi cac chng trnh dch vu khach hang. C y co vai thc mc v tnh hu ch cua khoa hun luyn. - Nhng c y thc mc v iu g kia ch? - V Giam c Mt Phut hoi. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 10 9. VN NAN GIAI - Maria cho rng moi khai nim ma chung ta a ra ch da trn c s hun luyn cho tng ca nhn ring le, v th se rt han ch. C y con ly lun rng khoang 50% n 90% thi gian cua cac v quan ly la danh cho cac hoat ng nhom co t hai nhn vin tr ln, th ma trong chng trnh hun luyn cua chung ta chng co ch nao nhn manh n vai tro cua vic cng tac theo nhom. Chnh v th ma phng phap quan ly cua chung ta chng th giup ch g cho mt trong nhng cng vic quan trong nht ma ngi giam c phai lam. - Nghe hay y! - V Giam c Mt Phut noi. - Anh c noi tip xem nao. - C y cung cho rng nhng khai nim cp n trong Phng phap Quan ly Mt Phut da vao vic kim soat qua nhiu. - Dan noi. - 11 10. ti oc cho anh nghe mt oan trong bc th cua c y nhe: "Chung ta cn nhng giam c bit nui dng tinh thn lam vic theo nhom, bit ng ra giai quyt cac kho khn cua nhom va bit hng s tp trung ln tinh thn hng hai cua nhom vao s phat trin lin tuc cua ca cng ty. Trong thi ai ngay nay, nng sut lam vic cua nhom quan trong hn s hoan thanh nhim vu cua tng ca nhn. S thanh cng cua mt giam c se phu thuc vao kt qua tin b lin tuc v cht lng va nng sut lao ng cua tp th anh ta lanh ao. Cn thay i cach quan ly gy chia re ni b quyn li u tin cua ca nhn tr thanh thanh tch phn u cua toan nhom. lam c iu o, ngi giam c phai giam bt s kim soat cua mnh i vi nhn vin. V nh th, cac nhn vin se co cam giac t lam chu va nng sut nhom se gia tng. Ban se khng bao gi nghe thy nhng cu ai loai nh "o khng phai la vic cua ti!" tai nhng cng ty co cac nhom lam vic hiu qua." - ung la mt c nang kha ly le y nh? - V Giam c Mt Phut noi. - Vy ti co th giup anh c g nao? THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 12 11. - ng co th giup ti tra li la th cua c ta khng? V nu khng nhn c cu tra li hp ly, c ta co th khin cho ca chng trnh hun luyn cua ti b ao ln ch khng chi. - Ti khng cho la Maria suy ngh lch hng u anh ban. - V Giam c Mt Phut noi. - Ngc lai, ti rt mun gp c gai nay. Co ve nh c y hiu kha ro v cng tac quan ly y. Ti cho rng Phng phap Quan ly Mt Phut cua mnh vn n, nhng ti hoan toan ng y vi Maria rng nu ch hng dn cho nhng ngi lam lanh ao cac nguyn tc y ma khng nhc n nhng ky nng lam vic theo nhom th ch a ho i c na chng ng ma thi. Tra mai chung ta gp nhau cung n tra c khng? Luc 12 gi 30 ai sanh khach san City nhe. Ti se giai thch nhiu hn cho anh bit tai sao Maria lai ang i ung hng. - c ch. - Dan noi. - Co ve nh vn con nhiu th ti cha bit nh? - C t t a anh ban. - V Giam c Mt Phut noi. - Hen ngay mai nhe! B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 13 12. TM QUAN TRONG CUA NHOM Gp nhau tai ba tra hm sau, V Giam c Mt Phut nhanh chong vao thng vn ma Dan ang bn khon. - Noi tht vi anh, - ng m li - ti cung tng rt chan nan trong cng vic du ban thn ti nm rt vng cac nguyn tc quan ly hiu qua. Sut ca mt thi gian dai, ti cung khng bit v sao mnh lai ri vao tnh trang nh th. Nhng may thay, cui cung th ti cung a tm ra ly do. Ti nhn ra rng cng vic chu yu cua mnh phai la lam vic vi moi ngi theo nhom ch khng phai la giam sat va lam vic vi tng ca nhn ring le. - m qua, ti cung a suy ngh rt nhiu v nhng iu ng noi. - Dan tip li - Vy la theo ng, chung ta khng nn danh nhiu thi gian cho vic giam sat tng ca nhn ring le? 14 13. B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 15 - Phai, chnh th. - V Giam c Mt Phut khng nh - Trong thc t, nhng ngi lanh ao danh khng ti 30% thi gian cua ho trc tip giam sat tng nhn vin ring le. Thi gian con lai ho danh chu yu cho nhng cuc hop nhom nhm giai quyt cac vn vi nhng nhn vin cua ho, vi cac lanh ao khac, vi cp trn cua ho hoc vi khach hang hay cac nha cung cp. Khi nhn ra iu nay, ti a quyt nh phai tm hiu thm v cac nhom lam vic va cach thc hoat ng cua nhom. - Vy ng a kham pha c nhng g? - Dan hoi. - Trc tin, - V Giam c Mt Phut noi, - mt khi cac nhom a hoat ng tt th chnh ho co th giai quyt c nhng vn phc tap hn, a ra nhng quyt nh sang sut hn, co nhng y tng sang tao hn va ban thn ho cung se c gng nhiu hn phat trin ky nng ngh nghip, phat huy s tn tuy trong cng vic so vi khi ho lam vic mt mnh. - Nhng co khi nao ho lam anh hng xu n nng sut khng? - Dan bn khon. 14. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 16 - Co ch, - V Giam c Mt Phut noi, - khi ho khng c quan ly tt. Vy nn lam lanh ao ngay nay phai va la ngi quan ly gioi va phai la ngi bit tao iu kin thun li cho nhom na. - Th ng con hoc c iu g na nao? - Th hai la mi nhom se co nhng net c trng ring. - V Giam c Mt Phut tip tuc - Tt ca moi nhom u nng n, phc tap va lun thay i. Noi cach khac tc la ho cung ht nh mt ca nhn ring bit, khng ai ging ai vi cach x s va li sng rt khac bit nhau. - Th th cac nhom se khac nhau nhng im nao? - Dan hoi. - , o chnh la nhng im khac bit v s lng, muc ch va tnh cach cua cac thanh vin trong nhom. Nhng co mt im khac bit quan trong thng b bo qua, o chnh la giai oan phat trin cua nhom. V iu nay, tt ca cac nhom u trai qua nhng giai oan phat trin nh nhau k t giai oan mi thanh lp cho n khi ho tr thanh mt nhom lam vic thun thuc va hiu qua. 15. - Ngha la iu nay khng tuy thuc vao muc ch, s lng thanh vin hay mc gp g thng xuyn cua ho ? - Nhn chung th la nh th. Nhng v c ban th ti nh ngha nhom trn c s ho phai giao tip trc din vi nhau thng xuyn, s lng cac thanh vin kha n nh trong khoang t 2 n 15 ngi cung thc hin mt nhim vu hoc giai quyt mt vn . Ho co th lam vic cung mt phong ban hay thuc cac b phn khac nhau trong cng ty. - V Giam c Mt Phut tra li. - Nhng con nhng nhom ln hn th sao? - Dan thc mc. - Cac nhom ln hn cung trai qua nhng giai oan phat trin tng t. - V Giam c Mt Phut tra li. - Nhng mt khi s lng thanh vin nhom vt qua con s 15 hay 20 th ho se lam vic kem hiu qua hn, v th tt nht la anh nn chia nho ho thanh nhiu nhom at c kt qua nh mong mun. - Co ly y nh? - Dan noi. - Vy theo ng, th nao la mt nhom lam vic co hiu qua? B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 17 16. NH NGHA NHOM LAM VIC HIU QUA - Trc khi ti tra li cu hoi nay, -V Giam c Mt Phut noi, - anh hay th nh lai xem co bao gi anh c la thanh vin cua mt nhom lam vic tht s xut sc cha? - Tht ra nhng nhom nh th cung khng phai la nhiu, - Dan tra li, - nhng co th noi nhom thit k lam chung vi ti trong khoa hun luyn Nhng iu Thit Yu Trong Quan ly nay la mt v du in hnh. Sut sau thang qua, ca thay nm ngi chung ti a lam vic ct lc vi nhau va ai ny u cam thy hai long v thanh qua ma ca nhom at c. - Rt tt, - V Giam c Mt Phut noi tip, - xin li anh by gi ti co vic phai trao i vi 18 17. ngi tr ly cua ti trong giy lat. Trong khi ch i, anh co th lit k nhng yu t ma anh cho la co anh hng n hiu qua lam vic cua nhom. Mi phut na chung ta se gp lai va cung ban v nhng ghi chu cua anh nhe! - c, ng c t nhin. - Dan va noi va bt u rut ra mt quyn s nho. Mi phut sau, Dan a cho V Giam c Mt Phut xem nhng iu ma anh a vit ra. Cac Yu T Anh Hng n Nng Sut Lam Vic Cua Nhom 1. Cac thanh vin cn phai bit ro nhim vu va muc tiu chung cua nhom. 2. Moi thanh vin u gi mt phn vai tro lanh ao. 3. Nhit tnh tham gia vao cac hoat ng cua nhom la yu t khng th thiu. 4. Bt ky thanh vin nao cung cn phai c tn trong va h tr bi nhng thanh vin khac trong nhom. 5. Cac thanh vin lun chn thanh lng nghe y kin ong gop cua nhau. B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 19 18. 6. Nhng y kin khac nhau lun c moi ngi tn trong. 7. Moi ngi thch lam vic vi nhau va cam thy rt vui ve. - ! - V Giam c Mt Phut tht ln. - Nhng iu anh lit k ra y hoan toan ging vi nhng g ti a quan sat c cac nhom lam vic co hiu qua cao. Va da theo o, ti a uc kt ra 7 yu t quan trong giup mt nhom lam vic hiu qua, tom tt bng 7 ky t P.E.R.F.O.R.M. y, ti cung a in ra trn t giy nho co th mang theo bn mnh moi luc. - Va noi ng va ly ra trong tui ao khoac mt t giy va a cho Dan xem, trn o co ghi: c im cua mt nhom lam vic hiu qua (Nguyn tc PERFORM) 1. Co muc ch ro rt (Purpose and Values) 2. c tip thm sc manh (Empowerment) 3. Co quan h giao tip tt (Relationships and Communication) THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 20 19. B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 21 4. Co s linh hoat (Flexibility) 5. Co nng sut lam vic ti u (Optimal Performance) 6. Co s cng nhn va trn trong thanh qua at c (Recognition and Appreciation) 7. Co tinh thn nhit huyt (Morale) - Thu v tht, - Dan noi, - anh co th giai thch ro hn cho ti c khng? - Ti se cho anh xem cai nay - V Giam c Mt Phut va noi va a cho Dan xem mt t giy khac. - y la ban m ta chi tit tng c im, ti ngh no co th giup anh anh gia nhom lam vic hin tai cua mnh y. Dan cm ly t giy va bt u oc. 1. Co Muc ch Ro Rt (Purpose and Values) - Nhom toan tm at c muc ch chung a t ra. Moi thanh vin u bit ro iu phai lam va tm quan trong cua cng vic y. - Nhng gia tr hng n va chun mc chung se giup nhom gia tng tnh thng nht, cht lng lam vic va co tinh thn hp tac. - Cac muc tiu cu th cua nhom phai ro rang, mang tnh th thach, c thng qua bi cac thanh vin va khng xa ri muc ch chung. 20. - Nhng chin thut at c muc tiu cung phai ro rang va c nhom thng qua. - Vai tro cua tng ca nhn phai cu th, mi thanh vin u hiu c mi quan h gia ca nhn ho va cac muc tiu cua nhom. 2. c Tip Thm Sc Manh (Empowerment) - Nhng muc tiu, chun mc va chnh sach cua nhom se thuc y sang kin, sc sang tao va s tham gia nhit tnh cua moi ngi. - Nhng thng tin lin quan n tnh hnh kinh doanh va lin quan n cng ty phai lun c cp nht cho nhom. - Nhom co quyn han nht nh trong vic hanh ng va a ra quyt nh. - Cng tac hng dn, sp xp va hun luyn phai c thc hin h tr cho s phat trin cua ca nhn va cua nhom. - Nhom phai gn kt vi s phat trin va tin b lin tuc cua tt ca cac thanh vin. 3. Co Quan H Giao Tip Tt (Relationships and Communication) - Nhng y tng, y kin ong gop, cam nhn va quan im khac nhau cua cac thanh vin phai c khch l va xem xet. - Cac thanh vin trong nhom tch cc lng nghe nhau thu hiu s vic thay v phan xet nhau. - Cac thanh vin c trang b cac phng phap giai quyt xung t va hoa giai. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 22 21. - Nhng khac bit v vn hoa nh mau da, gii tnh, quc tch, tui tac, phai c tn trong. - Nhng y kin chn thanh, th hin s quan tm ln nhau gia cac thanh vin se giup ho nhn ra u la th manh va u la im yu cn phai khc phuc cua mnh. 4. Co S Linh Hoat (Flexibility) - Cac thanh vin t nguyn chia se trach nhim trong vic phat trin va lanh ao nhom. - Ca nhom hoan toan co kha nng ng u vi moi th thach bng cach s dung cac nng lc c ao sn co va sc manh chung cua moi thanh vin. - Cac thanh vin trong nhom sn long hng dn va h tr nhau khi cn. - Nhom sn sang tm kim nhng phng phap lam vic khac nhau va iu chnh cho thch ng vi moi thay i. - Nhng mao him co tnh toan ky lng lun c khch l. Nhng sai lm c xem nh bai hoc kinh nghim trng thanh. 5. Co Nng Sut Lam Vic Ti u (Optimal Performance) - Nhom lin tuc at nhng thanh tu quan trong, cng vic c hoan tt ung thi han. - Nhom ap ng c nhng tiu chun cao v nng sut va cht lng. - Nhom lun hoc hoi t nhng tht bai va hng n s tin b lin tuc. - Ky nng giai quyt vn va ra quyt nh c B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 23 22. s dung hiu qua nhom co th vt qua cac kho khn va phat huy tnh sang tao. - Nhom n lc hp tac tt vi nhng nhom khac, vi cac im ban hang va vi khach hang. 6. Co S Cng Nhn Va Trn Trong Thanh Qua at c (Recognition and Appreciation) - Moi thanh qua cua nhom hay cua thanh vin trong nhom u c trng nhom va cac thanh vin khac ghi nhn. - Cac thanh vin cua nhom lun y thc gn lin thanh qua ca nhn vi nhim vu chung cua ca nhom. - S ong gop cua nhom c anh gia va ghi nhn bi cac cp ln hn. - Moi thanh vin u cam thy c anh gia cao trong nhom. - Nhom lun t chc cac hoat ng n mng mi khi gt hai thanh cng hoc at c nhng ct mc quan trong. 7. Co Tinh Thn Nhit Huyt (Morale) - Mi thanh vin lun t tin va hng hai trc nhng n lc cua nhom va quyt tm at c muc tiu. - Nhom lun khch l cac thanh vin lam vic chm ch cung nh giai tr th gian. - Trong nhom lun th hin bu khng kh t hao va hai long v thanh qua at c. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 24 23. - Moi ngi trong nhom lun tin tng va h tr ln nhau. - Cac thanh vin phat huy tt mi quan h h tr va quan tm, giup ln nhau. - Cam n ng. - Dan noi vi V Giam c Mt Phut - Tht la b ch. Mt khi a co muc ch ro rt, chung ta se bit mnh phai lam nhng g, nhng mi quan h giao tip se tr nn tt hn. Chung ta se tr nn linh hoat va nng sut lam vic cung se c nng cao. Chung ta lai thy ban thn c ghi nhn va trn trong, th la cui cung tinh thn nhit huyt se ngay cang cao hn. Tht la ang tic khi nhng nhom lam vic trc y cua ti khng c nh vy. - ung vy, tht la tic. - V Giam c Mt Phut noi. - Gia ma moi b phn lam vic u co c cac c im cua nguyn tc PERFORM nh? - Ti ngh nu chung ta quyt tm thc hin, chc chn se c. - Dan ap li - Ma nu chung ta lam c iu o th tinh thn lam vic va nng sut lao ng se tng vut trn biu thng k y. Ti a tng thy mt biu ng tai mt ngi trng nhm c vu tinh thn lam vic theo nhom nh sau: B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 25 24. Mt cy lam chng nn non, ba cy chum lai nn hon nui cao. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 26 25. S QUAN TRONG CUA TM NHN CHIN LC - Biu ng o tht ch ly! - V Giam c Mt Phut noi - Qua la nu chung ta hanh ng vi nim tin o, th cam nhn cua moi ngi v ban thn va v cng vic cua ho se thay i bit bao. o chnh la nhng g ma moi ngi cn n trong thi ai hin nay. - Th co khi nao c im nay lai quan trong hn c im kia trong nguyn tc PERFORM khng? - Dan hoi. - Khng. - V Giam c Mt Phut tra li - V mi nguyn tc co mt chc nng khac nhau. Mt nhom lam vic hiu qua cn co muc ch ro rang va cac nguyn tc nht nh ngay t khi mi 27 26. thanh lp nhom. Ho hy vong vao nhng kt qua ti u vi mt tinh thn nhit huyt manh me trong cng vic. Phng tin at c iu o chnh la quyn han quyt nh trong cng vic, mi quan h giao tip, s linh hoat, s cng nhn va trn trong thanh qua at c. - Ngha la vic u tin ma mt ngi lanh ao gioi phai lam chnh la xac lp muc ch chung dn dt ca nhom i ung hng? - Dan kt lun. - o la mt vic rt cn thit. - V Giam c Mt Phut noi. - Muc ch chung se giup moi ngi bit mnh ang c gng v iu g va tai sao ho phai n lc lam vic cung nhau. Muc ch chung o giup ho nhn thy y ngha trong cng vic va a moi ngi i ung hng. Ho cung cn thng nht v mt s gia tr nht nh co vai tro nh hng cho nhng chon la cua nhom va cach thc at c muc tiu o. Ti khng th noi ht vi anh v tm quan trong cua muc ch va nguyn tc. Xin mn li mt nha trit hoc nh sau: THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 28 27. iu duy nht co kha nng kt ni moi thanh vin cua nhom mt cach hu hiu nht chnh la s chia se nim tin vao muc ch chung va cung nhau tm ra nhng phng thc giup at c muc ch o.* B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 29 * Charles Handy, "Sau iu cn thit trong kinh doanh". 28. - Gn y ti co oc mt cu chuyn rt hay lin quan n tm quan trong cua muc ch va cac gia tr hng n. Cu chuyn k rng co hai ngi dung hai cy bua ging ht nhau uc nhng tang a gra-nit. Khi c hoi mnh ang lam g, ngi th th nht noi: Ti ang che a kim sng. Cung vi cu hoi o, ngi th th hai lai tra li: Ti mun tao nn mt iu g o tht khac bit. Ti ang cung moi ngi xy mt ngi nha th. - Muc ch se truyn cam hng cho hanh ng va em lai s tn tuy trong cng vic. - V Giam c Mt Phut noi tip - Bit c muc tiu hng n cua mnh va leo lai c moi th theo ung nh hng o la mt vic rt quan trong. Nhng o mi ch la bc khi u cua hanh trnh xy dng nhom lam vic hiu qua. - ung vy, - Dan trm ngm noi, - thu sut c th nao la mt nhom lam vic hiu qua la mt chuyn, nhng nhom at c nhng c im kia lai la mt vn hoan toan khac. - D nhin ri. - V Giam c Mt Phut tra li. - Khng th mt sm mt chiu co ngay c iu y, nhng cung khng n ni qua THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 30 29. kho khn! Mc du chung ta a bit cach lam vic theo nhom, phat trin theo nhom va lanh ao nhom t 50 nm nay, nhng s d tht bai vn din ra la v hu ht cac cng ty cha tht s ng dung nhng kin thc y vao thc tin mt cach hiu qua ma thi. Ch gn y, chung ta mi bt u tht s quan tm n tim nng cua nhom trong vic nng cao nng sut, cht lng va s hai long cac cng ty. B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 31 Cac yu t tng tac trong nhom TNG TAC TRONG NHOM NI DUNG VIC G NHIM VU DIN BIN NH TH NAO CHC NNG HOAT NG CUA NHOM 30. KY NNG PHN TCH - Anh lam ti to mo qua. - Dan noi. - Th ti cn phai lam g tr thanh mt ngi lanh ao gioi, va lam th nao ti co th giup cac nhn vin cua mnh? - xy dng mt nhom lam vic hiu qua, ca trng nhom ln cac thanh vin trong nhom phai co ba ky nng Phn tch, Thch ng va Phat huy. Trc tin, ta hay noi v ky nng Phn tch. - V Giam c Mt Phut tip tuc. - co th tao iu kin cho s phat trin va tng nng sut cua nhom, trc ht anh phai tm hiu v cach thc hoat ng va sinh hoat trong nhom. Ti nhn ra 32 31. B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 33 rng, trng nhom va cac thanh vin trong nhom cn phai lam nhiu hn nghe va noi. Quan trong nht chnh la ky nng quan sat nhom trong hanh ng cu th. Do cac nhom lun phc tap hn chung ta tng cho nn cn phai co cach quan sat nhom phu hp th chung ta mi co th thy ro nht nhng tin trin cua no. - Ti hiu ri. - Dan noi. 32. THEO DOI HOAT NG CUA NHOM - Ni dung tc la cng vic ma nhom ang thc hin hoc chnh la nhim vu cua nhom. - V Giam c Mt Phut noi. - Trong khi din bin bao ham nhng s vic din ra trong nhom, k ca cach lanh ao cua trng nhom, mi giao tip gia cac thanh vin trong nhom vi nhau va cach thc a ra quyt nh. Chnh v th ma chung ta cang phai tp trung chu y n din bin cua nhng hoat ng nay bi y la nhng yu t quan trong co anh hng trc tip n thanh qua cua ca nhom. Nhng trng nhom t quan tm n din bin cua nhom thng khng hiu v sao nhn vin cua mnh khng cam thy hai long du cng vic a 34 33. hoan tt m xui. Va thng khi y, thng xay ra tnh trang moi ngi bt u tu tp ban tan khp moi ni trong cng s t hanh lang, nha v sinh, thang may cho n bai u xe cua cng ty. - y la danh sach nhng iu cn lu y khi quan sat din bin cua mt nhom ma anh co th tham khao. Chung se giup ch nhiu cho anh y. - V Giam c Mt Phut vit nhanh vao mt t giy ghi chu nho va a cho Dan xem. NHNG IU CN QUAN SAT TRONG NHOM 1. S giao tip va mc tham gia cua cac thanh vin 2. Cach thc a ra quyt nh chung 3. Nguyn nhn gy xung t, mu thun 4. Cach thc lanh ao 5. Nhng nguyn tc cua nhom 6. Cach giai quyt kho khn 7. Bu khng kh trong nhom 8. Hanh vi cua mi ca nhn B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 35 34. Sau khi Dan xem xong, V Giam c Mt Phut giai thch thm: 1. S giao tip va mc tham gia cua cac thanh vin bao gm ai thng tro chuyn vi ai, ai b bo ri, ai hay noi nhiu 2. Cach thc a ra quyt nh chung bao gm cach chon la cac hanh ng cua nhom, da trn nguyn tc theo s ng, thng nht hay kem hp tac gia cac thanh vin. 3. Nguyn nhn gy xung t, mu thun. Tranh lun la iu khng th tranh khoi i vi nhng hoat ng tp th. Tranh lun giup moi ngi rut ra nhng cach giai quyt vn hiu qua va sang tao hn. Chung ta cn xem xet cach giai quyt xung t trong nhom ra sao - ne tranh, hn thua hay hp tac. 4. Cach thc lanh ao lin quan n vic ai gy anh hng n ai. Mt nhom lam vic hiu qua lun co s phn chia rach roi nhim vu cua tng thanh vin vi muc tiu cung rt ro rang (v du, ai lam vic g, moi ngi ang phn u hoan thanh iu g). THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 36 35. 5. Nhng nguyn tc cua nhom co th goi la cac l lut bt thanh vn gia cac thanh vin vi nhau kim soat nhng hanh vi phu hp va khng phu hp trong nhom. o chnh la nhng nn tang ni quy iu khin hanh vi cua ca nhom. 6. Cach giai quyt kho khn hiu qua bao gm vic xac nh, phn tch vn gp phai, a ra cac bin phap x ly linh hoat, phn tch hu qua, d tru hanh ng va anh gia. 7. Bu khng kh trong nhom bao gm cam nhn chung cua cac thanh vin v nhom nh th nao - ho co thc s thoai mai khi lam vic chung vi nhau hay khng. 8. Hanh vi cua mi ca nhn, tc la chung ta cn tp trung quan sat cng vic cua cac thanh vin trong nhom xem ho ang lam g hoan thanh muc tiu va giup ca nhom hoat ng sao cho hiu qua nht. i khi, ca nhn trong nhom ch lam vic v li ch ban thn va khng cn quan tm n nhng li ch chung cua tp th. Trong nhng trng hp nh th, chung ta lai cang phai nhn bit c nguyn nhn cua vn . B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 37 36. - Xem ra co nhiu th phai chu y nh. - Dan noi. - c bit khi ngi lanh ao cung la thanh vin trong nhom. - ung nh vy. - V Giam c Mt Phut noi. - Nhng a n luc tt ca moi ngi, lanh ao cung nh thanh vin trong nhom, phai tp lam quen vi vai tro mt nha quan sat c lp ri. - Co ngha la - Dan phn vn. - Ngha la ho phai va tch cc hoan tt cng vic va phai quan sat cach thc hoat ng cua nhom mnh. - V Giam c Mt Phut noi. - V du nh, khi chung ta mun a ra mt quyt nh th ti va phai co trach nhim vi quyt nh y va phai chu y xem quyt nh o c thc hin nh th nao phai khng? - Dan hoi. - Hoan toan chnh xac. - V Giam c Mt Phut noi. - V khi mt quyt nh ch c thng qua bi mt hay hai thanh vin va cha co s ng y cua ca nhom th anh se cam thy n c va kho khn trm b bi v khng co ai h tr anh khi thc hin quyt nh y. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 38 37. - Ti hiu ri. - Dan mm ci. - Nhng nghe ra co ve kha hoc bua y, lam th nao va la mt thanh vin tham gia trong nhom va la mt ngi quan sat nhom c nh? - Ban u co th anh se cam thy kho khn, nhng o cung ch la mt ky nng nh moi ky nng khac ma thi. - V Giam c Mt Phut tra li. - Ch cn chung ta tp trung ren luyn va thc hanh. u tin chung ta hoc cach quan sat va theo doi nhng din bin trong nhom. Mt khi a nm c cac din bin y, chung ta se tm ra cach thc hoat ng cua nhom va nh hnh cac giai oan phat trin cho no. B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 39 38. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 40 GIAI OAN 1: NH HNG Tra th Hai sau o, Dan c V Giam c Mt Phut mi tham d mt cuc hop anh gia nhn vin do Ron Tilman, Trng phong iu hanh kinh doanh cua cng ty lam chu toa. Khi n ni, Dan thy moi ngi a co mt ng u va ang nhm nhap ca ph, chuyn tro rt rm ra. ung 2 gi chiu, mt ngi an ng trac 50 tui trng co ve vui tnh bc vao phong. ng ta i thng n ch Dan va bt tay anh. - Xin chao. Ti la Ron Tilman. Rt vui v anh a danh thi gian n y vi chung ti. Sau khi chao hoi ng nghip va gii thiu Dan vi moi ngi trong nhom, Ron bt u cuc hop ngay. - Ti rt phn khi khi c b nhim cung lam vic vi nhom cua chung ta. Nhom cua cac ban ong mt vai tro quan trong va anh hng kha ln n s sng con cua ca cng ty. Cuc hop hm nay la dp chung ta cung nhn lai h 39. thng anh gia nhn vin a c ap dung trong thi gian qua nhm hng n nhng yu cu cao hn v ng lc va thanh qua trong cng vic se c ap dung trong toan cng ty. Mt h thng anh gia hiu qua phai giup ngi lanh ao va cac nhn vin t ra nhng muc tiu ro rang, ngi lanh ao phai bit c nhn vin cua mnh co bam sat muc tiu a ra hay khng, va iu quan trong la phai co khung ph bnh va khen thng ung n. Nh th ngi lanh ao se cam thy rt d dang trong vic phat huy nng lc va tinh thn lam vic tch cc cua cac nhn vin. - Hoai bao cua ti, - ng tip tuc, - la phai lam sao moi tin b cua chung ta u ong gop vao li ch chung cua toan cng ty va cua khach hang. y la mt cng vic phc tap, oi hoi chung ta phai hoc cach lam vic chung vi nhau, giao tip sao cho tht chn tnh va ci m, chia se trach nhim lanh ao va a ra quyt nh ung n. Chung ta co mt thang hoan thanh nhim vu nay. Bc u tin la xac lp nhim vu cua ca nhom va thng nht vi nhau v cac muc tiu va vai tro cu th cua tng ngi trong nhom. B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 41 40. oan Ron vit ln bang nhng vai tro va nhim vu cua nhom. Dan ghi nhn phong cach lam vic hiu qua cua ho ngay t khi bt u cuc hop, tuy hi la lm va co phn kho chu vi cach ch ao nhn vin cua Ron. Anh cung nhn thy s si ni cua ca nhom, va ngac nhin phat hin ra rng Ron khng h khuyn khch s nhit tnh cua moi ngi trong cuc hop, ma thay vao o, ng ch mun li keo moi ngi vao nhim vu. Khi cuc hop kt thuc, Dan n gn Ron tro chuyn thm. - Sao anh ban, anh cam thy th nao v cuc hop u tin cua chung ti? - Ron hoi. - Tht tnh ma noi, ti cung khng ro na. - Dan tra li - Nhng ti rt ngng m cach ng ve ra nhng trin vong ln lao va khi ng moi th cho moi ngi. Ch co iu hnh nh ai cung lo ngai v nhim vu t ra, mt s thm ch con to ra kha cng thng na y. - ung th. - Ron noi - bt ky nhom nao khi mi thanh lp, cac thanh vin cung se cam thy lo ngai khng bit ho co hoa nhp c vao THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 42 41. B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 43 tp th o khng. Chnh iu o se tao nn nhng hoai nghi va cam giac cha tin tng ln nhau gia cac thanh vin. Cung d hiu thi, v ban u ai ma chng hao hng pha ln hoai nghi phai khng nao? Th anh ngh sao v cach lanh ao cua ti? - A, - Dan mm ci. - Ti thy ng hng dn ho kha t m, nhng lai rt cn thit. S t m o khng can tr s hao hng cua moi ngi. - Th theo anh, nh vy a u ho khi ng cha? - Ron cht hoi. - Tt nhin la co ri. - Dan tra li - Ti ngh rng ho a co mt cai nhn khai quat v muc ch va bt u hiu ro hn v nhng muc tiu va vai tro cu th cua nhom. - o chnh la iu ti mong i. - Ron mm ci - Tt ca nhng nhom lam vic mi cn co mt cai nhn khai quat va ro rang v muc ch cua ca nhom, vai tro cua tng ca nhn, quy nh cua nhom va cac quy trnh a ra quyt nh. Ti rt vui v anh a nhn thy c vn . Cam n anh v a tham gia vi chung ti. Khi Dan n gp V Giam c Mt Phut 42. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 44 sau bui tra hm y, ng hoi ngay: - Chao anh ban, cuc hop anh gia nhn vin cua Ron sao ri? - Moi chuyn tt ca. - Dan noi - Quan im cua anh v vic phai tao ra mt muc ch cu th a c nu ra trong cuc hop. Ron tp trung vao vic phac thao ra muc ch chung cung nh a ra nhng ky vong cua ng ta. Tt ca moi ngi ai ny u rt hao hng, nhng ho rt cn c ch ao ung hng. Ron a th hin ban lnh lanh ao y rt tt. Ti ngh b quyt xy dng mt nhom lam vic hiu qua chu yu tuy thuc vao ngi lanh ao. - Khng n gian th u anh ban! - V Giam c Mt Phut noi ngay - Nn nh rng cuc hop u tin gia cac thanh vin trong nhom bao gi cung phai ch ro ra c nhim vu, muc tiu va nhng trach nhim lin quan. Nhng g anh va m ta ch la bc c ban u tin ma thi. Va o chnh la giai oan 1: nh hng. Giai oan 1: nh hng c im . Co s hao hng va phai 43. B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 45 . Co nhng ky vong to ln, thm ch khng thc t . Co s lo ngai v vai tro, s chp nhn, tin tng va nng ta vao nhau gia cac thanh vin . Co thai chm chu, lch s va ky lut . Khng ro rang v muc ch, tiu chun, vai tro, muc tiu va cach thc (cach lam vic chung vi nhau) . Cn s h tr va nh hng t cp lanh ao . Co s th nghim v cac gii han cng vic Nhng yu t cn thit . S thng hiu chung cua moi ngi v muc ch cua nhom . S thng nht v cac quy nh va chun mc trong khi lam vic vi nhau . S thng nht v vai tro, muc tiu va cac tiu chun . S thng nht v quyn ra quyt nh va trach nhim lin quan . S thng nht v c cu lam vic va cac gii han trong cng vic - cng vic se c thc hin nh th nao, bi nhng ai, bao gm ca 44. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 46 nhng quy nh v thi han, nhim vu va cac ky nng cn phai co . Thng tin cn thit v nhng ngun lc sn co . S thng hiu ln nhau tn dung nhng im manh thay th cho nhau cung nh thit lp mi quan h gia cac ca nhn Vn cn lu y . Li ch cua tng ca nhn . S tha nhn ln nhau gia cac thanh vin . Nim tin - Xem ra co ve giai oan 1 nay quan trong qua nh? - Dan noi. - Dng nh co rt nhiu vic cn lam y. - Hoan toan chnh xac. - V Giam c Mt Phut noi. - y chnh la giai oan ma nhom phai hnh thanh nn mt hin chng cho ring mnh, t o tao nn mt nn tang vng chc cho nhng cng vic trong tng lai cua nhom, cung nh am bao moi yu cu u c ap ng. - Nh vy th co th hnh dung rng mu 45. lam vic hiu qua, mt nhom bt ky nht thit phai xy dng hin chng cu th nu khng mun lam nhng vic v b? - Dan bn khon. - ung th. - V Giam c Mt Phut noi - Chnh v tm quan trong y ma chung ta phai thit lp mt khun mu hin chng cho cac nhom lam vic. B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 47 46. Tmnhn,mucchvacacgiatrhngncuacngtychnhlactloixy dnghinchngchonhom.Notaomitrngchostntaicuacanhom Tmnhn,mucchvacacgiatrhngncuanhomphaiphuhpvitmnhn,muc tiuvacacgiatrhngncuacngty.Tmnhnchnhlavincanhvktqualytng saucung.Mucchgiupxacnhcngviccuanhomvachratmquantrongcuacng vic;nosehtr,hngdnchovicxacnhcacvaitrokhacnhaucuacacthanhvin cungnhvicxaclpnhngmuctiuvanhttrcacchinlc.Giatrhngnchnh lanimtinbnlucovaitronhhngcachanhngcuanhom. Hinchngcuanhomlamththngcacimthngnhtgianhngthanhvin,trongonuro muctiucuanhom,nhnmanhtmquantrongcuacngvicvaaracachthclamvicchungca nhomatcktquamongmun. Niquycuanhomchnhlanhngquynhcbangiupxac nhnhnghanhviphuhpchocacthanhvintrongnhom. Vaitrocuacacthanhvintrongnhomsexacnh nhimvucuacanhnivisthanhcngcuacanhom. Nhngphamvitrachnhimvamuctiunongctcrutratmucch cuanhom,giupxacnhcacphamvichcnngkhithamgiavaoquatrnhphn uatnmucchcuanhom.Muctiugiupxacnhnhngthanhquaco tholngcvathigiancnthitthchinthanhcngnhimvu. Cachthcgiaotipambaostraoithngtinkpthigiacac thanhvintrongnhomcungnhgiacngtyvakhachhang. Cachthcaraquytnhchnhlaphngphapmanhomsdung aracacquytnhcuamnh.Quynhanquynhphamvitrachnhim cuanhomtrongvicaracacquytnh.Phamvitrachnhimsethit lpnnnhngchinlcambaochovicthchinnhngcamkt. Ngunlcchnhlanhngtliuangtincyvanhngh trdanhchonhomtrongquatrnhhoanttcacmuctiu. Tmnhn,mucch vacacgiatrhng ncuacngty Tmnhn, mucchvacac giatrhng ncuanhom Niquycua nhom Ngunlc Cachthc giaotip Vaitro cuacac thanhvin trong nhom Nhng phamvitrach nhimvamuc tiunong ct Cach thca raquyt nh Muhinchngchonhom 47. Sau khi oc xong ban tom tt mu hin chng, Dan trm tr: - , nu c tun theo m hnh nay th bt ky nhom nao cung se co mt khi u tht hoan hao! - ung th. - V Giam c Mt Phut noi - K t khi s dung quy trnh nay, ti nhn thy nhn vin cua mnh bt nhp rt nhanh, mc du luc u co hi mt chut thi gian. - Ti hiu ri! - Dan gt gu - Th con nhng giai oan khac th sao, khi ma nhom a trng thanh hn? - A, trc khi bc sang giai oan tip theo, ti mun mi anh n thm mt nhom lam vic khac trong cng ty. Nhom nay a trng thanh hn nhiu so vi nhom cua Ron. o la nhom chuyn cai thin hiu sut san xut trong cng ty, va sut hai tun qua ho bn bu vi vic ban cach giai quyt nhng khiu nai cua khach hang cung cac tn ong trong vic thanh toan. ti kim tra xem khi nao ho hop nhom anh tin tham gia nhe. - Nghe thu v qua. - Dan noi - Th ngay mai ti goi lai cho anh nhe? B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 49 48. - Khng, ti se hoi ho ngay by gi. - V Giam c Mt Phut va noi va bm in thoai goi cho Susan Schaefer. - Chao Susan! - ng ti ci noi. - Ti co mt anh ban tre ang mun tm hiu v nhom lam vic hiu qua cua ch. Khng bit anh ta co th tham gia cuc hop ky ti cua ch c khng? THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 50 49. GIAI OAN 2: TH THACH - Xin chao ch. - Dan khe gt u khi va thy Susan ngoai sanh - V Giam c Mt Phut gii thiu ti n y tham gia cuc hop nhom cua ch y. - A phai ri. - Susan noi - Con vai phut na th cuc hop se bt u y. Trong nhom nay, co bn ngi b phn vn chuyn, hai ngi phong k toan, ba ngi phong kinh doanh va mt la giam c phong dch vu thng tin khach hang. Chung ti ang tm cach cai thin quy trnh thanh toan hoa n sao cho thun tin nht giam thiu nhng khiu nai cua khach hang. Anh c tham gia vi chung ti nhe. Susan nh bt u cuc hop luc 2 gi 5 phut, nhng mai n 2 gi 10 phut moi ngi mi co mt ng u bt u cuc hop. C nhanh chong cp vao vn . - y la cuc hop ln th t cua chung ta. Mc du ca nhom a ra muc tiu la phai thanh toan hoa n chnh xac cho khach hang va giam thiu khiu nai cua ho, nhng chung ta vn cha B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 51 50. i n thng nht v nhng bin phap va hanh ng cu th nao ca. - iu o khng ung. - Sam, mt nhn vin kinh doanh, vi ln ting. - Chung ti a cung cp cho phong k toan nhng thng tin t hang rt chnh xac, nhng dng nh ho khng theo doi thng tin ky lng cho lm. Ngay lp tc, mt nhn vin phong k toan va trng phong IT vao cuc, va ch vai phut sau o th khng con ai nghe ai noi na. Cuc hop tr nn ri rm, Dan thm ch khng bit ho ang tranh cai v vn g. Khoang nm phut sau, Susan v tay ln ban va noi ln: - Thi nao! Tranh cai se chng giup chung ta i n u ht. Khng ai chu nghe ai noi ca. By gi th nay, chung ta se ln lt mi tng ngi phat biu. Ti mun cac anh ch hay noi ra vn ma theo cac anh ch la quan trong nht. Th la, tuy vn cha c thoa man hoan toan nhng du sao moi ngi cung a bt u xac nh c u la nhng vn ct loi cn quan tm. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 52 51. - Anh thy th nao ha Dan? - Susan hoi khi c va Dan bc ra khoi phong hop. - Ti thy ri rm qua! - Dan tra li - Cuc hop lam ti thy hi kho chu. Dng nh moi ngi cha c hai long, thm ch co ngi con to ra gin d na. Khi ch tp trung vao vn va ngh moi ngi tham gia phat biu ly y kin, bon ho co ve nh thach thc ca ch cung cac ng nghip khac, mt s con mun rut lui khoi nhom. Ti ly lam la ch cui cuc hop ch lai chuc mng ho du a ph bnh ho kha gay gt luc u. - Ti hiu nhng bn khon cua anh ri. - Susan noi - Chung ta se ban thm v iu o sau nhe, v by gi ti lai phai i hop y. "Cuc hop nay lam mnh nh n nhng nhom lam vic trc y a tng cng tac." Dan t nhu, "o la ly do tai sao mnh chng bao gi thch i nhom va cac cuc hi hop. o la ly do v sao B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 53 52. Nhiu ngi cho rng hop hanh ch la vic ngi chi xi nc va git thi gian v b. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 54 53. B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 55 Dan ci thm khi ngh n iu o. "Co le nn goi o la 'Lm thy nhiu ma' th hn, chng giai quyt c iu g ma co khi con khin moi th t hn ban u!" Net mt cua Dan vn con l ve bi ri khi anh quay lai vn phong cua V Giam c Mt Phut sau cuc hop ban nay. - Ro la mt cuc hop la lung. - Dan noi khi va bc vao phong - Ti khng khoi thc mc tai sao ng co th goi o la bc th hai c nh? Nhom cua Susan lam vic tr tr thy ro va cac thanh vin th xung t vi nhau ch u c nh nhom ang trong giai oan u? - Chnh xac la nh th y! - V Giam c Mt Phut ci - Va hin nhin la phai nh th. Co vy th chung ta mi goi o la giai oan Th Thach ch. o la khi 'tun trng mt' ngot ngao a chm dt. y, anh hay xem m ta cua giai oan 2 nay nhe: Giai oan 2: Th thach c im . Mu thun gia thc t va ky vong 54. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 56 . Vai tro va muc tiu tr nn ri rm va y tht vong . Khng hai long vi tnh trang b phu thuc vao quyn lc . Nhng y kin bt ng bt u th hin ra ngoai . Bt u vic hnh thanh cac phe phai . Cam giac bt hp tac, ri rm va kem t tin . Ganh ua gianh quyn lc va gy s chu y . Kem tin tng ln nhau . Ch mt vai nhim vu c hoan tt Nhng yu t cn thit . Lam ro toan canh vn . Xac nh lai muc ch, vai tro, muc tiu va cu truc cng vic . Cam kt lai nhng iu lut va ni quy . Phat trin ky nng lam vic theo nhom va ng pho trong cng vic . Phat trin cac hoat ng giao tip trong nhom bao gm vic lng nghe tch cc, trao i y kin n hoa va khng phan xet nhau; phat trin nhng ky nng hoa giai xung t va giai quyt kho khn 55. B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 57 . Tn trong nhng s khac bit . Tao iu kin khai thac thng tin va cac ngun lc tim nng . ng vin khuyn khch va cung c nim tin . Trn trong nhng thanh qua a at c . Thao lun chn thanh va ci m v nhng vn xung t tnh cam, phe phai va mu thun ca nhn . Tao dng nim tin va tinh thn trach nhim vi nhau Nhng vn cn lu y . Quyn lc . Kim soat . Xung t - i tri! - Dan tht ln - Xem ra giai oan nay phc tap va kem hiu qua qua i mt. - Khoan vi kt lun a anh ban. - V Giam c Mt Phut noi - V co th anh a nhm ri y. Ti ch noi y la Bc 2, ch ti co bao y la giai oan kem hiu qua u nao. y la mt giai oan ma bt ky mt tp th nao cung phai kinh qua trc khi ho tr nn hiu qua. 56. Trc ve mt ch i va co phn mt moi cua Dan, V Giam c Mt Phut tip tuc: - Nhng co iu ti se khng goi o la giai oan 'ti t', v nu noi nh vy th chng khac nao goi mt a tre v thanh nin la mt con ngi 'ti t'. Mc du c thu cua giai oan nay la y nhng xung t va mu thun v quyn lc, nhng chnh no cung se lam nay sinh sc sang tao va xac nh nhng quan im khac bit trong nhom. - Phai, ti cung nhn thy rng vn y khng ch la vic kem hiu qua ma con thai cua cac thanh vin, trng ho rt khung hoang. Moi ngi khng thch nhau va tinh thn trong nhom sa sut nghim trong. - Dan noi. - ung. - V Giam c Mt Phut noi - Vic nay vn xay ra nh cm ba trong cac nhom y thi. Tinh thn va s nhit tnh cua nhom se b dao ng khi moi ngi nhn thy nhim vu tr nn kho khn hn ho ngh ban u. Anh co th d dang nhn ra thai bt ng cua cac thanh vin i vi nhau va i vi trng nhom. Ho lun co nhng phan ng tiu cc bi v cac muc tiu ra co ve qua nng n. Ho se co cam giac THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 58 57. bi ri va bt lc. Hu qua cua nhng cam giac o chnh la vic tinh thn cua nhom se b chun xung. Trong thc t th mt s nhom a mc phai vn nay ngay t giai oan u. c bit la i vi nhng nhim vu ma khng ai mun nhn lanh, v du nh vic ct giam nhn s trong cng ty chng han. Nu nh cac thanh vin khng hng hai ngay t ban u hoc ca tp th ch xem nhim vu o la cng vic phu th t hn ca nhom se khng co tinh thn va nhit huyt ngay t luc ban u, th la ho khi s ngay giai oan 2 nay. Chnh v th nn chung ta cn ghi nh iu quan trong nay: B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 59 58. Trong qua trnh phat trin nhom, khng co giai oan nao la giai oan tht bai. Mi giai oan la mt bc tin trong toan b hanh trnh i n thanh cng. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 60 59. - Cac nhom cn thit phai trai qua nhng yu t c trng trong giai oan Th thach nay. - V Giam c Mt Phut noi tip - Cac thanh vin cn c khuyn khch bay to cam xuc cua mnh, moi bc xuc va ri rm phai c giai toa va x ly kp thi. - Ti se c ghi nh nhng g ng noi. - Dan tra li - Co iu la trong thc t trc kia, ti khng bit lam cach nao vn dung nhng khai nim cua ng vao vic giai quyt cac vn trong nhom cua mnh. B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 61 60. GIAI OAN 4: TAO HIU QUA - Trc khi ban lun ky hn v vn nay, chung ta hay quan sat thm mt nhom na nhe. Ln nay chc anh se thy nhng tin trin tch cc cua nhom trong giai oan phat trin tip theo y! -V Giam c Mt Phut noi. Nhng cuc hop thng ky cua b phn vn chuyn c n nh vao luc 8 gi 45 phut mi sang th Hai hang tun. Sang hm y, Dan thc dy rt sm v anh rt nong long mun bit nhom th ba nay lam vic nh th nao. Sau khi dung qua loa ba sang, Dan vi vang ra xe nhng quy tht, chic xe cua anh c nm ra y. Xoay x mai nhng v ch, Dan anh goi mt chic taxi. Khi anh n ni th cuc hop cua ho a bt u c 10 phut. Tuy anh c nhe nhang i vao bng ca sau va n ngi cui phong hop nhng moi ngi vn nhn ra s co mt cua anh. Tt ca 15 thanh vin trong nhom u dng lai, ln lt gii thiu va chao mng Dan a n tham gia. Sau o, cuc hop lai tip tuc. Qua la mt nhom rt hng hai. Ho ang ban THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 62 61. B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 63 v giai phap rut ngn 15% thi gian vn chuyn hang hoa va phn tch nhng s liu trn cac biu va th treo trn tng. Dan rt thch thu vi h thng theo doi tin hng n muc tiu giam 15% thi gian vn chuyn hang hoa cua nhom va t nhu nht nh anh phai tm hiu thm v iu nay vi giam c b phn vn chuyn. Nhng co mt iu khin Dan v cung bn khon: Ai ang ch ao nhom nay? Dan cang ngac nhin hn khi nhn thy nhom nay lam vic rt nhanh chong. Ho chia se thng tin va a ra nhng y kin ong gop mang tnh xy dng. Cac thanh vin trong nhom co nhng ca tnh rt khac bit nhau, ngay ca khi tranh lun, moi ngi ai cung th hin rt ro s khac bit cua chnh mnh. Cuc hop din ra rt vui ve trong ting ci, thm ch cac thanh vin con tru ua ln nhau. Co khi nhom b te ra thanh vai ba nhom nho khi tranh lun v cach tm giai phap cho vn thu tuc. Va sau cung, ho lai sat nhp thanh mt i n iu nht tr chung. Khng kh cuc hop lun tran y nhit huyt va rt hiu qua. Nhng ai la ngi ch ao ca nhom vy nh? Dng nh 62. chng co ai ch ao ho ca. Ca nhom lam vic nh mt th thng nht, tai nhng thi im khac nhau th mi thanh vin lai co vai tro lanh ao khac nhau. Dan qua tht cam thy rt kho hiu. Khoang 10 gi 15 phut, co mt ngi an ng dong dong cao vi net mt co ve rt nghim ngh trac ngoai ba mi tui bc vao phong. - Xin li cac ban v ti n tr. Ti va mi i hop v. - Ngi an ng noi. Tt ca moi ngi chao hoi ng ta ri tip tuc cng vic ang d dang. - Xin chao. Ti la Neil Henry. Rt hn hanh c bit anh. - Ngi an ng y bc n gn Dan va chao anh. - Ti cung vy. - Dan ap lai. - Chung ta se noi chuyn sau nhe. Gi ti phai ui theo moi ngi xem ho va thao lun nhng g. - Neil noi. Dan rt to mo v thanh vin "mun" nay, va anh cung rt mun bit xem ca nhom se tip nhn anh nay nh th nao. Ngac nhin thay, nhom vn lam vic vi nhp ban u. Neil vn ong gop THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 64 63. B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 65 y kin, i luc anh lai cung c, khen ngi va phan bac nh tt ca moi ngi khac. S tham gia cua Neil khng khac g vi moi ngi va anh c on nhn bnh ng nh moi thanh vin khac. ung 10 gi 45 th cuc hop kt thuc. Khi moi ngi ra pha canh ca ra v, ho chao Dan va ai ny cung u to ra vui ve v anh a tham d cuc hop vi ho hm nay. Dan cung cam thy rt vui. Anh cha bao gi tham d mt cuc hop nao hiu qua va m ep nh th, ho a giai quyt c rt nhiu vn va c bit la Dan rt n tng vi thai lam vic tch cc cua moi ngi. Dan co cam giac nh ca nhom la mt n v thng nht, anh khng con thy o la mt tp hp cac thanh vin ring le na. C ta nh mt c may t ng c bi trn hoan hao, trong o tng chi tit may u vn hanh nhp nhang va n y vi nhau tao ra nhng san phm va y nht. Nhng suy ngh cua Dan b ct ngang khi Neil bc lai gn anh. - Ti hy vong anh a ghi nhn c nhng g mong i. - Neil noi - Nhom nay c lm. Chung ti a lam vic vi nhau hai nm nay, va 64. gn nh by gi ho khng cn n s hng dn cua ti na. - Th anh la trng nhom a? - Dan tron xoe mt hoi. - Phai, nhng sao nao? - Neil mm ci. - o chnh la iu ti khng h ngh ra y. - Dan ngac nhin, noi hi vp vap. - ! - Neil ci nho - Cuc sng y nhng bt ng thu v ma. Anh bit khng, chung ti cung a trai qua nhiu giai oan kho khn lm y. Muc tiu cua ti la dn dn rut khoi vai tro lanh ao mt khi nhom a tin trin tt, co nh vy th anh mi thy ho c nh ngay hm nay. Anh co thy ho rt hiu qua khng nao? - Hoan toan ng y. - Dan nht tr - Vy la ti a hiu vn ri. Anh a thay i vai tro lanh ao cua mnh cho phu hp tuy theo giai oan phat trin cua nhom, va muc tiu anh t ra la phai hng nhom cua mnh at n mt trnh ma trong o nhom khng ch hoan tt nhim vu mt cach hoan hao ma ho con phai t vn ng mt cach co hiu qua. - Anh rt nhay ben. - Neil khen ngi - Mt THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 66 65. khi lam c vic y th anh a a nhom cua mnh n giai oan Tao hiu qua. Sau bui hop, Dan vi i gp ngay V Giam c Mt Phut vi mt tm trang h hi kho ta. - ng y co trong vn phong khng nh? - Dan hoi. - Co y, tha ng. Nhng ng y ang bn tip chuyn vi mt ngi. ng vui long i chc lat nhe. - C tr ly cua V Giam c Mt Phut ti ci tra li. Trong khi ch i, Dan nh lai nhng iu va quan sat c trong nhng ngay qua bng cac ghi chu t m: 1. Giai oan 1: nh hng Cac thanh vin rt hng hai nhng lo ngai khng bit ban thn co hoa hp c vi nhom. Ho cha hiu ro lm v nhim vu cua mnh. Ngi lanh ao phai ch ao ho rt ky t vic xac nh muc ch, vai tro cung cac nhim vu cua ho. Giao tip a phn mang tnh mt chiu theo hng truyn at t cp trn xung cp di. B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 67 66. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 68 2. Giai oan 2: Th thach Cac thanh vin cua nhom bi ri va tr nn cau knh. giai oan nay cung din ra s tin trin trong nhom nhng rt chm. Ngi lanh ao nn to ra rt cng rn nhng vn phai lun ng vin moi ngi bc l suy ngh va y kin cua mnh. 3. Giai oan 3: Tao hiu qua Nhom lam vic tt ep vi hiu qua khng ng, ngay ca khi khng co ngi trng nhom. Cac thanh vin tran y nhit huyt va lam vic vi nng sut rt cao. Vai tro ong gop cua tt ca moi ngi la nh nhau, k ca ngi trng nhom. Nhng lam th nao ho co th lam c iu y nh? Dan c suy ngh mai v cu hoi o. Anh bit, con nhiu th mnh cha kham pha ht. Cht V Giam c Mt Phut xut hin. - Chao Dan, sao ri anh ban? - ng vui ve hoi, va bt gp i may ang cau lai cua Dan. - Sao trng anh co ve suy t th? - V Giam c Mt Phut hoi tip. - Vng, ung th! - Khng chn ch, Dan tra 67. li ngay - Nhom th ba ma ti va quan sat tht la. Ho lam vic vui ve, thng nht vi nhau va lai t quan rt tt. Nhng chnh v th ma ti rt bn khon mt iu, nh u t giai oan Th thach th hai ho lai co th lam c iu o? Chng le ti a bo sot mt giai oan nao o gia chng? - ung y anh ban. - V Giam c Mt Phut tra li - Anh a bo qua mt giai oan quan trong trong toan b qua trnh phat trin cua nhom. Anh ban a nhay t giai oan Th thach sang giai oan Tao hiu qua. Nhng trc khi noi v giai oan anh a bo qua, ti se tom tt giai oan th t nay cho anh nhe! Giai oan 4: Tao hiu qua c im . Cac thanh vin nm ro muc ch, gia tr, vai tro, muc tiu . Thuc y sc manh cua nhom phat huy nng lc cua nhom va khng ngng cai thin . Cac mi quan h va giao tip trong nhom c xy dng trn c s nim tin, s tn trong ln nhau va tinh thn ci m B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 69 68. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 70 . S linh hoat va chia se trong trach nhim lanh ao la ngun ng lc giup nhom ng u vi nhng th thach mi . at hiu qua ti u va cht lng cng vic cao . Co s cng nhn va trn trong i vi thanh qua cua ca nhn va nhom . Co tinh thn hng hai cao Nhng yu t cn thit . Tip tuc tp trung vao hiu qua . on nhn nhng th thach mi . Cng nhn va anh du nhng thanh qua cua nhom . Cng nhn nhng ca nhn xut sc . T a ra quyt nh trong nhng chng mc nht nh Nhng vn cn lu y . Nhng th thach mi . S phat trin va hoc tp khng ngng 69. GIAI OAN 3: HOA NHP - o chnh xac la cach hoat ng trong nhom cua Neil. - Dan noi - Th con giai oan ti a bo qua la g nao? - Giai oan o goi la giai oan Hoa nhp. o chnh la nhp cu chuyn tip t s Th thach ma anh a nhn thy nhom cua Susan sang s nhit tnh va tnh hiu qua trong nhom cua Neil. - Th iu g se xay ra trong giai oan y? - Dan hoi. - Cach tt nht tm hiu v giai oan Hoa nhp nay chnh la - Trai nghim no. - Dan ct ngang li V Giam c Mt Phut. - ung ri y! - V Giam c Mt Phut noi - ti xem a nao. Thng thng th giai oan nay din ra kha nhanh. Ngay luc o, may in thoai trn ban lam vic cua V Giam c Mt Phut reo ln. - Louise Gilmore ang ch may, ti bao c B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 71 70. y goi lai cho Ngai sau nhe? - Giong c th ky vang ln trong may. - Khoan a nao. - V Giam c Mt Phut tra li - C c ni may cho ti. oan ng quay sang Dan. - Xin li anh nhe, nhng ti ngh y chnh la nhng g chung ta ang tm kim y. - ng tip tuc - Chao Louise, ti giup c g cho c nao? Sau khi nghe Louise u dy bn kia tra li, V Giam c Mt Phut ci tht ti: - Tht la tuyt vi Louise a! Ti a bao ma, c phai tin vao qua trnh y ch. No hiu qua lm y. Th c ngh sao nu nh chung ta co mt khach mi n d cuc hop cua ch vao sang ngay mai? Dan la ban ti y, anh y ang tm hiu v tin trnh phat trin cua nhom va ti ngh cuc hop ngay mai cua c se rt co ch cho DanCam n c nhe! Anh y se n ung gi ma. - Moi vic xong ri y. - Quay sang Dan, ng noi. - Ngay mai anh hay n d cuc hop vach k hoach chin lc do Louise t chc, nu anh quan tm th THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 72 71. - Tt nhin la ti se i ch! - Dan hao hc tra li. Sang hm sau Dan n vn phong rt sm. Trong sut quang ng ngi taxi, Dan cam thy mnh tht may mn v a gp c mt con ngi tuyt vi, sn sang chia se kinh nghim cua mnh vi ngi khac. o la sc manh ma V Giam c Mt Phut sn long trao no cho bt ky ai ma khng h tnh toan. Louise Gilmore la pho chu tch k hoach chin lc cua cng ty. Luc Dan bc vao phong, ch ang ngi trm ngm bn ban lam vic. Va thy Dan, ch bng tr nn vui ve hn vi mt nu ci rt thn thin va cai bt tay nng nhit. "Ch y tht sinh ng va d mn!", anh thoang ngh. Ri ho cung nhau bc vao phong hop. o a co sau thanh vin ang tro chuyn vi nhau rt vui ve va thn tnh. Khi c gii thiu, Dan cam thy moi ngi tuy rt thn thin nhng vn con chut g o de dt. Va cuc hop bt u bng vic Louise im lai nhng mu thun ma nhom a trai qua lin B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 73 72. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 74 quan n qua trnh xac nh hng i va muc tiu trong nm ti cung nh nhng muc tiu phn u ma ho a nht tr vi nhau. Trong sut qua trnh n lai o, bu khng kh cuc hop lun tran ngp ting ci va nhng li bng ua thn thin gia cac thanh vin vi nhau. Co ve nh moi ngi rt thch va tn trong nhau mc du Louise co cp n nhng bt ng quan im ma ho a trai qua. Ca Louise cung ci rt thoai mai vi ho. Cuc hop hm nay se bt u bng vic xet n mt s quyt nh cn a ra. Ca nhom bt tay ngay vao vic. Ho chm chu lng nghe ln nhau, cung xy dng y kin va i n thng nht chung. Dan thch thu theo doi khi thy moi vic din ra tht sun se. Anh chu y thy va khai mac cuc hop xong, Louise lp tc nhng quyn ch ao lai cho cac thanh vin khac mi khi thay i chu thao lun. Khng kh trong nhom y ve tn trong va nha nhn. Dan cung nhn ra mt s thanh vin trong nhom to ra kha lng le. Ngay khi quyt nh cui cung dng nh a c a ra th ngac nhin thay Louise lai ln ting. 73. B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 75 - Nay Bill, t nay gi anh khng noi g, co phai v anh vn ang co vn g thc mc ung khng? - Vng, co y. Nhng ch la mt vn nho thi. - Bill noi. - Th anh c manh dan chia se vi chung ti xem nao! - Louise khuyn khch - Anh cung bit ri y, hu ht cac quyt nh ma chung ta a ra u da trn nhng y kin bt ng cua moi ngi ma. - c. - Th la Bill bt u trnh bay quan im cua mnh mt cach thn trong. Ban u co nhiu ngi phan i y kin cua Bill, va ri khng kh cuc hop lai si ni khi ca nhom cung ban v nhng mt tt va nhng mt han ch trong cac y kin ma Bill va mi a ra. Dan thm ngh "Chao i, c th nay th Louise se kha vt va y. Trc y vai phut moi vic vn m xui c ma." Trong khi o, Louise bnh than lng nghe va phn tch nhng y kin bt ng da trn vic xem xet tng kha canh cua vn va b sung y kin ring cua ch. Tt ca moi thanh vin khac cung bt u lam y nh vy. 74. - Nu nh chung ta thc hin theo quyt nh a thng nht, - Bill kha de dt noi - nu nh li nhun chung ta mong i vn gi mc n nh va nhng ct giam kinh ph nhng phong ban khac va u th chung ta hoan toan co th u t cai thin ngun vn. Cac thanh vin con lai lng nghe va Dan thy mt s a bt u gt gu ng y. Khi c hoi y kin, tt ca moi ngi u hng hai ng y. Th la khng lu sau o th cuc hop khep lai trong khng kh phn khi v nhim vu a c giai quyt thoa ang. Khi ra v, cac thanh vin ai ai cung dng lai bt tay Dan vi net mt tran y t tin va nhit huyt. Moi ngi noi vi nhau tht phn khi "Cuc hop thanh cng qua!", hay "Th la chung ta a giai quyt n thoa vn ri". Khi moi ngi a v ht, Louise va V Giam c Mt Phut tin n Dan: - Sao ha Dan, anh thy th nao? - Tht la ang kinh ngac! - Dan tra li - Ti c ngh la cuc tranh lun se khng i n u, th ma cac thanh vin lai to ra t tin hn sau THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 76 75. nhng g ho bt ng vi nhau. Con mt iu na, ti thy ch khai mac cuc hop ri lai t ho iu khin moi vic, ch khi nao tht cn thit ch mi can thip giup ho. - Th la anh a nm bt c vn ri y. - Louise mm ci - Moi ngi cam thy hai long v ho a cung nhau giai quyt c nhng mu thun gia cac thanh vin. Cung ging nh nhng cp v chng mi ci nhau y, chng ai dam noi ra nhng y kin bt ng cua mnh mc du trong thm tm ho khng h ng y vi nhng hanh ng cua v hoc chng mnh. Th ri sau khi giai toa nhng quan im khac bit y th quan h hn nhn cua hai ngi se tr nn khng kht hn. Mi e doa chnh yu chnh la m thm nung nu nhng y kin bt ng ma khng bay to, v iu o se lam anh hng n hiu qua lam vic cua ca nhom. Hu qua co th dn n cai goi la Rao can quan im. - Rao can quan im? Ngha la g th? - Dan thc mc hoi. - o la thut ng do mt nha tm ly hoc ni ting t ra. - V Giam c Mt Phut xen vao giai thch - Trong khi nghin cu nhng nhom B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 77 76. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 78 c vn cho tng thng My, nha tm ly hoc Irving Janis a kham pha ra rng nhng ap lc v mt xa hi se kim ham con ngi ta a ra nhng y kin bt ng cua mnh. - , nh vy la Rao can quan im xay ra khi cac thanh vin trong nhom e ngai chia se thng thn nhng y kin bt ng cua mnh. - Dan suy t - Ai cung mun da ct ma nghe cho an toan. - Chnh xac la nh vy. Va trach nhim cua ti trong giai oan nay la khuyn khch moi ngi bay to nhng quan im bt ng cua mnh va h tr nhom giai quyt nhng xung t vn con tn ong. Ti se hng n muc tiu phat huy s t chu cua nhom trong vic giai quyt nhng y kin bt ng, va anh gia cao nhng gia tr khac bit t quan im cua mi ngi. o chnh la mu cht quan trong trong giai oan Hoa nhp nay ma nhom ti ang trai qua. - Con mt iu na, - c noi tip, - trong giai oan nay nhom a co th bt u t iu hanh c. Nu nh ti c o hng dn moi vic th ho se khng bao gi lam nn vic. Vai tro cua ti by gi ch la h tr cho nhng c gng cua 77. nhom trong vic t iu hanh va xy dng mi quan h tch cc gia cac thanh vin vi nhau ma thi. - Nhng nu ho thc s gp rc ri th sao? - Dan hoi. - Th chc chn la ti phai co mt o ri. - Louise tra li bng mt nu ci. - Ti cung ngh th, - Dan cung ci. - Cam n ch Louise nhe, ch a giup ti rt nhiu y! - Khng co chi u anh ban. - Louise va noi va a cho Dan mt t giy. - Chc anh bit ai nh ti a cho anh cai nay ri ch, y chnh la ban tom tt giai oan th ba: Giai oan Hoa nhp. Giai oan 3: Hoa nhp c im . Vic phn chia vai tro, muc tiu, nhim vu va v tr cua cac thanh vin tr nn ro rang hn . Cam kt v cac chun mc va gia tr hng n cung c th hin mc cao hn . Gia tng s lng nhim vu c hoan tt, hng n nng sut cao B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 79 78. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 80 . Phat huy nim tin, s gn bo, hai hoa va thai tn trong ln nhau . Sn sang chia se trach nhim, quyn lanh ao va iu khin nhom . Thu hiu va trn trong nhng khac bit gia cac thanh vin . ai t nhn xng khng con la "ti" ma phai la "chung ta" . Co khuynh hng tranh gy xung t Nhng yu t cn thit . S hoa hp cua nhom va vai tro, muc tiu, nhim vu va v tr cua tng ca nhn . Khng ngng phat trin cac ky nng . Khuyn khch chia se nhng quan im khac nhau va bay to y kin bt ng phat huy ky nng giai quyt kho khn . Lin tuc phat trin nim tin va xy dng cac mi quan h tch cc . Chia se trach nhim lanh ao va iu hanh nhom . Tp trung nng cao hiu qua cng vic . anh gia va hoc hoi kinh nghim ln nhau 79. B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 81 . Cng nhn va n mng thanh cng cua nhom Nhng vn cn lu y . Chia se quyn kim soat . Tranh xung t 80. NHNG THAY I V NNG SUT VA NHU KH -Th anh ban a hoc c nhng g qua cac bui tham d hop nhom cua cng ty chung ti nao? - V Giam c Mt Phut hoi Dan khi anh va bc vao vn phong cua ng. - A, trc tin la bn giai oan phat trin ma bt ky mt nhom nao cung phai trai qua luc nay hoc luc khac. - Dan noi - Giai oan th nht ma nhom trai qua chnh la giai oan nh hng. thi im nay, nng sut lam vic con kem do cac thanh vin cha hiu ro nhng muc tiu va nhim vu cu th. Ho cung cha nm c cach lam vic trong mt nhom se ra sao. Tuy vy, 82 81. nhu kh trong nhom rt cao v ai cung hng hai c lam thanh vin cua mt nhom mi, ai cung co nhng ky vong rt cao. Tip theo o la n giai oan Th thach. Giai oan nay cung ging nh khi 'tun trng mt' kt thuc, nhng ky vong cua nhom t ra dng nh qua kho khn at c. Va n giai oan Hoa nhp tc la luc cac thanh vin bt u hoc cach lam vic chung vi nhau giai quyt nhng quan im khac bit cua nhau, t o phat huy sc manh lin kt va s t chu. Cui cung chnh la giai oan Tao hiu qua. y la thi ky hoat ng manh nht cua nhom. Nng sut lam vic tng cao v cac thanh vin a hiu bit v nhom, v cac ky nng cn thit, va tinh thn cua nhom tran y sc sng. - Mt tom tt kha suc tch y Dan a. - V Giam c Mt Phut nhn xet - Th anh con phat hin ra iu g na khng? - Ti cung nhn thy nng sut lam vic cua nhom tng dn qua bn giai oan. - Dan tip tuc - giai oan nh hng - nng sut thp, song no se tip tuc c cai thin qua giai oan Th thach va Hoa nhp cho n khi at n mc B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 83 82. cao nht giai oan Tao hiu qua. Mt khac, nhu kh va s nng n tuy khi u rt cao giai oan nh hng nhng se suy giam dn cho n giai oan Th thach ri lai tip tuc vn ln giai oan hoa nhp va n cao im trong giai oan Tao hiu qua. - Anh nhn xet kha lm! - V Giam c Mt Phut noi - Mt nha nghin cu chuyn v s phat trin cua nhom a m hnh hoa nhng kha canh y bng mt biu din ta s bin thin cua nng sut va nhu kh trong tng giai oan phat trin. Biu y trng nh th nay. - V Giam c Mt Phut va noi va a cho Dan xem mt biu . - Tht la d hiu va b ch. - Dan noi - Nhng ti vn con thc mc mt iu? THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 84 TAO HIU QUA HOA NHP TH THACH NH HNG Giai oan 4 Giai oan 3 Giai oan 2 Giai oan 1 Nng Sut Nhu Kh Cao Thp Cao Thp Cac giai oan phat trin cua nhom 83. - C t nhin i anh ban! - V Giam c Mt Phut khuyn khch. - A, ti thy dng nh mi giai oan phat trin cn co mt hnh thc lanh ao khac nhau. Th th lam sao ngi trng nhom bit c u la cach lanh ao cho phu hp tng giai oan? B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 85 84. MT NHA LANH AO HOAT BIN - Co ve nh anh a nm vng nhng vn ct loi ri y. Bc tip theo la cn phai co s thch ng trong ky nng lanh ao tng giai oan. Mun lam c iu nay, anh phai tr thanh mt Nha lanh ao hoat bin y. -V Giam c Mt Phut mm ci. - Tr thanh cai g c? - Nha lanh ao hoat bin. - V Giam c Mt Phut lp lai - T lu chung ta vn cho rng ch co hai cach quan ly mt tp th: chuyn quyn hoc dn chu. hnh thc lanh ao chuyn quyn, ngi lanh ao se ch ro cac nhim vu cn lam, cach lam, thi im va a im thc hin cac nhim vu o cho nhn vin 86 85. cua mnh. Hiu qua cua nhom c t ln hang u. Con vi hnh thc dn chu, ngi ta lai chu trong n vic lng nghe moi ngi, khen ngi nhng n lc cua ho va tao iu kin cho cac thanh vin tng tac vi nhau trong cng vic. Tinh thn chung cua nhom c xem la cach tt nht giup phat huy hiu qua lam vic cua ca tp th. Va ca hai cach nay u co nhng bt n cua no. - Ti oan th nao mt trong nhng iu bt n o cung se la thai nhn nhn vn , ung khng? - Dan noi xen vao - Th nao cung dn n tnh trang Ti ung, anh sai trong cach nhn nhn tt ca moi s vic. - Chnh xac la nh vy - V Giam c Mt Phut noi - Nu nh anh qua chuyn quyn, sau mt thi gian ngi ta se phan nan rng Anh qua kho khn. Anh ang kim ham sc sang tao cua ngi khac, hay Anh ap t tt ca moi th. Va th la, ngi lanh ao v cam thy khng n nn chuyn sang hnh thc quan ly con lai va li keo moi ngi a ra quyt nh trong cng vic cach quan ly cua mnh c dn chu va thu hut moi ngi hn. B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 87 86. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 88 - Nhng liu nh th t do se b lam dung qua mc ung khng? - Dan hoi. - Chnh la ch o y. - V Giam c Mt Phut noi - Va chng my chc moi ngi lai bt u phan nan rng tuy thoai mai vui ve nhng cng vic th chng u vao u ca. Ngi ta tn qua nhiu th gi tao dng cac mi quan h trong khi cac cuc hop th lai keo dai qua mc cn thit. - Ri sm mun g th ho cung cung cung quay v cach quan ly ban u. - Dan ci - ung la mt cai vong ln qun! - o la ly do v sao lai co phng phap quan ly hoat bin. - V Giam c Mt Phut noi - iu ti tm c nht phng phap nay la no se tranh c tnh trang bt n nh trong khi o lai th hin rt ro hai quan im cung tn tai song song trong vn lanh ao nhom: va hng dn ch ao hay con goi la chuyn quyn, va h tr giup hay con goi la dn chu. V Giam c Mt Phut va noi va bt u ve mt vung tht ln, ri lai chia no thanh 4 vung nho bng nhau. Sau khi ghi chu tng , ng a no cho Dan xem: 87. B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 89 CH AO HTR Nhiu Nhiut H tr nhiu va Ch ao t Ch ao nhiu va H tr nhiu Ch ao t va H tr t Ch ao nhiu va H tr t S3 S2 S4 S1 TAO H IU QUA CNGTAC GIAIQUYT HOACH N H Bn Kiu Lanh ao Hoat Bin Ap Dung Cho Quan Ly Nhom 88. - Nhn vao s , anh se thy rng, - V Giam c Mt Phut tip li trong khi Dan vn con chm chu xem xet hnh ve, - chung ta co bn cach phi hp Ch ao va H tr. Nu ap dung cho cac trng hp quan ly trc tip vi tng ngi, se co bn hnh thc goi la Ch ao (S1), Hun luyn (S2), H tr (S3) va Giao pho (S4). Nu ap dung cho hnh thc lanh ao nhom th cn phai thay i sao cho chung phan anh trc tip hn na nhng yu t ma nhom cn n trong qua trnh phat trin. - Ti a tng lam thy giao day hoc khi mi ra trng. - ng tip tuc - Co hai phng phap giao duc co th dung trong day hoc tuy vao quan im cua chung ta v tre em. Mt quan im cho rng hoc tro n lp vi cai u hoan toan trng rng v kin thc va kinh nghim. Trong trng hp o, nu la thy giao th anh se lam g nao? - Ti se kin thc vao nhng cai u rng y. - Dan mm ci. - Chnh xac. - V Giam c Mt Phut noi - Ti cho rng cng tac Ch ao cung ging nh vic rot kin thc vao u hoc sinh vy. o la iu nht thit cn phai lam khi nhom ang THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 90 89. trong giai oan nh hng. V luc o, cac thanh vin u con rt bi ri v vai tro va muc tiu cua chnh ho, nn chung ta cn phai cung cp thng tin, ky nng va phn cng nhim vu cho ho tht ro rang. Ly do khin chung ta khng phai h tr cho nhom nhiu la v cac thanh vin ang tran y nhit huyt va quyt tm cao. o chnh la nhng g ma Ron a lam i vi cac thanh vin cua mnh giai oan 1 - nh hng. - Th khi nao la thi im quan trong hn ma chung ta cn h tr cho ho? - Dan hoi. - Khi nhom a co kinh nghim va ap dung ung cach cac ky nng cn thit, nhng vn b tr ngai v mt ly do nao o. Theo ly thuyt day hoc th phng phap th hai cho rng hoc tro n lp vi nhng cai u cha y kin thc va kinh nghim nhng cha c sp xp hp ly. V th, h tr tc la giup ho "don dep, thu xp" lai cac ni dung a co trong u. Ngi lanh ao phai bit lng nghe, h tr va iu phi hoat ng cua nhom theo tinh thn cng tac. o chnh la nhng g Louise a lam vi nhom cua mnh giai oan 3 - Hoa nhp. Ho a trai qua giai oan Th thach va ang hoc cach lam vic B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 91 90. vi nhau. Ho khng cn phai c ch dn nhiu bi v ban thn ho a thun thuc nhng ky nng hoat ng trong nhom, mt khac ho cung a giai quyt xong mt s vn trong giai oan Th thach ri. - Th mi tng quan gia ky nng Giai quyt vn va ky nng Tao hiu qua la g? - giai oan Giai quyt vn , vic ch ao va h tr u mc cao trong khi o giai oan Tao hiu qua th ch ao va h tr u mc thp. - V Giam c Mt Phut tra li. - Nh vy th giai oan Giai quyt vn va la qua trnh " y kin thc" va la qua trnh "sp xp nhng kin thc a co"? - ung ri y. - V Giam c Mt Phut noi - No bao gm ca vic ch ao va h tr, va bao ban va lng nghe na. - Susan a vn dung no vi nhom cua mnh giai oan 2 - Th thach. Do moi ngi khng hai long vi cng vic, nn nhu kh cua ho giam i ro rt va ho cn c noi ra y kin ring cua mnh cung nh nhn c h tr t pha c y. - Nhng v ang trong giai oan phat trin THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 92 91. cac ky nng, nn ho con cn ca s ch dn cua c y na. -V Giam c Mt Phut noi. - Va mt khi a bc sang giai oan Tao hiu qua nh nhom cua Neil th chung ta chng cn " y" hay "sp xp" kin thc na v s hiu bit vn cua ca nhom a c chm y va sp xp theo ung trt t. - Dan noi. - Anh noi ung ri y. -V Giam c Mt Phut nhn xet - Gi th anh ban a thy tm quan trong trong cach ng bin cua ngi lanh ao ri y nhe! - Ging nh la- Dan ngi ta ra pha sau gh va noi B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 93 92. "Ngi lanh ao gioi phai bit t iu chnh cach lanh ao cua mnh ap ng nhng g nhom cua anh ta khng th t ap ng c." THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 94 93. CHC NNG THC THI VA DUY TR - Mt kt lun kha suc tch y. -V Giam c Mt Phut khen - nhom lam vic hiu qua th phai co ai o ng ra thc hin ca chc nng thc thi nhim vu va chc nng duy tr. Vn t ra la liu o co phai la v trng nhom hay khng? - Chc nng thc thi nhim vu a? - Dan khng hiu. - o chnh la nhng hanh vi cua nhom nhm vao vic hoan tt cac nhim vu t ra. - V Giam c Mt Phut giai thch - Chc nng thc thi nhim vu bao gm nhng vic nh ln lch trnh lam vic; xac lp muc tiu; cung cp ch dn; t 95 94. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 96 chc thao lun; t gii han thi gian; cung cp, tm kim va tom lc thng tin. - Nh vy la chc nng thc thi nhim vu co lin quan nhiu n cng tac ch ao. - Dan noi. - Th con chc nng duy tr th sao? - Chc nng duy tr cua nhom tp trung vao vic phat huy va duy tr mi hai hoa va s lin kt trong nhom. No bao gm tt ca nhng hoat ng nhm cai thin cach thc lam vic cua nhom, v du nh: nhn nhn, lng nghe, khuyn khch tham gia, x tr xung t va xy dng cac mi quan h. - Vy y chnh la cng tac h tr? - Phai, chnh th. - V Giam c Mt Phut noi - iu quan trong anh cn phai nm, va o cung la quan im cua Phng phap lanh ao hoat bin, chnh la ch mc du cn thc hin nhng chc nng trn ca nhom at c hiu qua lam vic, ngi quan ly hay trng nhom khng nht thit phai tham gia vao nhim vu y. Thc ra, mt khi cac thanh vin trong nhom a co kha nng am nhim c nhng chc nng nay th o la luc thch hp ngi quan ly rut khoi vai tro cua mnh. 95. - Nh vy la co mt s chuyn tip nhe nhang gia cach lanh ao va vic thc hin cac chc nng khi nhom dn phat trin, ung khng? - Dan nhn xet. - Hoan toan chnh xac. - V Giam c Mt Phut tra li. - Trong giai oan nh hng, cac thanh vin em n cho nhom mt khng kh si ni nhit huyt vi quyt tm cao nhng con thiu hiu bit nn rt cn c ch dn (Hoach nh- S1). Trong giai oan Th thach, cac thanh vin mt dn nhit huyt va bt u chan nan. Ho va phai ng u vi cng vic kho khn va phai thch nghi vi cach lam vic chung vi nhau nn rt cn c ch dn va h tr (Giai quyt-S2). n giai oan Hoa nhp, nhom a co mt s ky nng nht nh lam tt cng vic nhng vn cn phai xy dng long t tin va nhu kh cho nn chung ta phai h tr va khuyn khch ho (Cng tac-S3). Va sau cung, khi nhom at n giai oan Tao hiu qua th ho a hoan thin cac ky nng cua mnh, nhu kh cung mc cao cho nn trng nhom by gi a co th yn tm ng sang mt bn hoc cung tham gia vi nhom B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 97 96. trong iu kin cang t can thip cang tt (Tao hiu qua-S4). - Nh vy la trong giai oan nh hng, chc nng thc thi nhim vu chnh la mi quan tm hang u cua ngi lanh ao. - Dan noi - Trong khi o giai oan Th thach, nhom va khng th giai quyt nhim vu n thoa va khng th duy tr tinh thn lam vic tt c. Bi vy nn trng nhom phai gng ganh trn vai ca hai trong trach. Sang giai oan Hoa nhp, nhom a co th giai quyt c nhim vu cua mnh nhng cn c giup trong vic duy tr nhom. Va cui cung n giai oan Tao hiu qua th nhom a co th t vn ng ca hai chc nng thc thi nhim vu va duy tr. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 98 97. 99 CUNG CHIA SE NHNG KHAM PHA - Ti rt hao hng v nhng g mnh a nm bt c. - Dan t hao noi vi V Giam c Mt Phut - Gi ti ch mun gp Maria Sanchez chia se vi c y v nhng g ti a hoc c. - , y kin hay y. - V Giam c Mt Phut noi - Theo ti cach tt nht t kim tra xem mnh a hiu vn n u la hay th chia se lai vn o vi mt ngi khac. - Ti se hen gp vi c y ngay trong bui cm tra hm nay. - Dan hao hng. - Nhng ma Dan nay, - V Giam c Mt Phut nhay mt thu v, - ti co th tham gia va ch ngi lam khan gia c khng? 98. - Th th cang hay ch sao! - Dan tra li - Vy la ti con co c hi c kim tra y ch. Hn na ng cung bit y, Maria la mt ngi kha sc sao. Bit u c y se t ra nhng cu hoi ma ti khng tai nao lng trc c. Vy ti goi in cho Maria va hen gi nhe! Th la tra th Sau hm y Dan, Maria va V Giam c Mt Phut cung dung ba thn mt. Va Dan a t tin chia se vi Maria tt ca nhng g anh a bit, k ca vic t m ve lai cho c xem bang minh hoa phng phap lanh ao hoat bin va biu th hin s tng quan gia mc h tr va ch ao trong tng giai oan. Maria chm chu lng nghe sut bui, cn thn ghi chep va khng qun lp lai cac khai nim c nghe. - Ti ngh la mnh a hiu vn ri Dan a. - Maria noi - Phng phap nay rt ro rang va i thng vao vn trong tm, v th ti ngh no se rt phu hp khi ap dung cho mt s nhom ti ang cung lam vic. Ti se ap dung th va anh gia xem hiu qua cua no nh th nao. A, hay la th nay, hai tun na chung ta lai gp nhau ban v hiu qua thc tin cua no nhe? THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 100 99. Ngay luc o V Giam c Mt Phut lin xen vao: - Hay lm y c Maria. Ti chc la sau khi vn dung, c se co thm vai y tng va thc mc khac y. Ti rt mong se c gp lai c. - Ti cung vy. - Dan tip li - Maria, cam n c v a vit la th luc u y. Nh no ma ti a hoc c rt nhiu th. Vy chung ta lai gp nhau hai tun na nhe, y thi gian, y a im! *** Trong sut hai tun sau o, Maria ch tp trung vao hai nhom lam vic cua c. Nhom th nht la nhom chuyn khao sat cht lng san phm, ho va mi c tp hp cach y khng lu nn hn la ang trong giai oan nh hng. Maria quyt nh tp trung nng lc cua nhom vao vic tm hiu cac muc tiu, xac nh vai tro, cac ky nng cn thit va nh hng nhng bc i c ban u tin. Cuc hop din ra kha tt va Maria cam thy rt hai long v nhng tin trin at c. Nhom th hai chnh la nhom lam vic ma Maria ang chnh thc cng tac. Vic xac nh B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 101 100. giai oan hin tai cho nhom nay qua khng phai la chuyn d. Tuy cac thanh vin trong nhom kha vui ve vi cng vic va h tr nhau, nhng dng nh vn con mt s kho chu tim n cung nh mi cng thng gia mt s thanh vin. Maria bi ri khng bit nhom cua mnh ang trong giai oan Th thach hay Hoa nhp, v th lai cang khng bit phai s dung phng phap lanh ao nao cho phu hp nht. C cung khng ro liu s gn bo thng xuyn cua c vi nhom co bop meo quan im cua c hay khng na. Th la c quyt nh vit lai nhng iu mnh nhn thy va thc mc chun b n gp Dan va V Giam c Mt Phut: 1.Liu nhom co th chuyn t giai oan nh hng n giai oan Tao hiu qua ma khng cn s giup cua trng nhom? 2. Mt khi a xac nh c cac giai oan phat trin cho nhom va la chon c cach lanh ao phu hp, ti nn duy tr cach lanh ao cua giai oan y trong bao lu? THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 102 101. GIAI AP NHNG THC MC Khi gp lai nhau, Maria chu ng noi ngay: - Rt vui c gp lai cac anh! Ti thy phng phap cua chung ta kha thanh cng, nhng vn con vng mc mt s cu hoi. Ti co ghi lai y, cac anh co th giup ti c khng? Dan va V Giam c Mt Phut bt u oc nhng cu hoi ma Maria a t ra. - y la nhng mi quan tm rt ln y, ti ngh chung ta nn giai quyt t t tng vn mt nhe! - V Giam c Mt Phut noi. - Khoan a! - Dan noi - Ti cung mun b sung mt cu hoi vao danh sach nay y. Mt 103 102. nhom trong cng ty cua ti vn lam vic rt tt trong sut sau thang qua. Nhng tun va ri, khi co ti o moi ngi to ra rt de dt trong cach ng x cua mnh, ho ngn ngai bay to y kin va ti cam nhn c mt s cng thng ang tim n u o. Ho khng con la nhom lam vic xut sc ma ti a tng bit n, v vy cu hoi cua ti t ra la: Co bao gi nhom lai thut lui v giai oan phat trin trc o hay khng? Nu co th nguyn nhn la do u va chung ta phai lam g ngn nga tnh hung y?. - Toan la nhng cu hoi hoc bua y. - V Giam c Mt Phut noi - By gi chung ta c n tra i a, sau o moi ngi cung v vn phong cua ti noi chuyn nhe? Ti ngh vn nay phai c giai quyt bng nhng minh hoa kham pha thm nhng kha canh mi. Khi moi ngi tr v vn phong, V Giam c Mt Phut ly ra mt tm ap phch va dan no ln tng, trn o co ghi: THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 104 103. Nhim vu quan trong nht cua trng nhom la giup nhom i qua tng giai oan phat trin. B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 105 104. TM QUAN TRONG CUA KY NNG TIP THM SC MANH - S d ti phai dan khu hiu nay ln la v no lin quan n cu hoi th nht cua c y, Maria a. - V Giam c Mt Phut giai thch. - Ti a hiu ri. - Maria noi - Xac nh Giai oan Phat Trin Cua Nhom va Linh Hoat iu Chnh co cach lanh ao hp ly la hai ky nng u tin cn phai co, tuy nhin o mi ch la bc khi u. Nhim vu c ban cua ti chnh la phai tip tuc thay i cac kiu quan ly trong tng giai oan cho n khi ho tht s tr thanh mt nhom lam vic hiu qua cao. - ung ri y. - V Giam c Mt Phut noi - Gi th chung ta cung ban v ky nng th ba 106 105. nay nhe - o la ky nng Tip Thm Sc Manh. y la mt ky nng ma ngi lanh ao nhom phai co bn canh ky nng Xac nh Giai oan Phat Trin Cua Nhom va ky nng Linh Hoat iu Chnh. Tip Thm Sc Manh ngha la tng bc mt trao lai trong trach hng dn va h tr cho nhom. Hin nay mt s nhom ky nng nay a c thc hin ngay t khi tao nhom v ho khng co trng nhom. Trong trng hp o, cng ty hoc t chc phai giup cho nhom trong sut giai oan t quan y ho co th duy tr c nhp lam vic va ong gop vao li ch chung cua ca tp th. Nh vy Tip Thm Sc Manh chnh la a nhom t tnh trang phu thuc vao trng nhom hoc mt s h tr t bn ngoai sang tnh trang ma trong o cac thanh vin phu thuc ln nhau, hay noi cach khac tc la nhom phai thoat khoi s quan thuc bn ngoai t quan thuc chnh mnh. Ti co th minh hoa vn nay rt ro khi tr lai bn cach Lanh ao Hoat bin cua chung ta. - Va noi V Giam c Mt Phut va nhanh chong phac hoa lai s trn mt tm giy cun t pha trc phong hop. B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 107 106. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 108 TAO HIU QUA HOA NHP TH THACH NH HNG Giai oan 4 Giai oan 3 Giai oan 2 Giai oan 1 Nng Sut Nhu Kh Cao Thp Cao Thp Cac giai oan phat trin cua nhom Bn Kiu Lanh ao Hoat Bin Ap Dung Cho Nhom CH AO HTR Nhiu Nhiut H tr nhiu va Ch ao t Ch ao nhiu va H tr nhiu Ch ao t va H tr t Ch ao nhiu va H tr t S3 S2 S4 S1 TAO H IU QUA CNGTAC GIAIQUYT HOACH N H 107. - Hai ban hay tng tng ng cong i qua cac phng phap lanh ao la mt ng ray xe la. Nu phai i t phng phap th nht sang phng phap th t th cac ban ngh con tau phai dng lai hai tram nao? - Tram th 2-Giai quyt va tram th 3-Cng tac. - Dan tra li - Ngha la, chung ta khng th bo qua bt ky mt giai oan nao. Noi cach khac chung ta khng th nhay vot t giai oan nh hng sang giai oan Tao hiu qua ngay c. - Tr mt s nhom bt u ngay t bc th hai nh ti a noi trc y, th nhn chung tt ca cac nhom u khng th bo qua mt giai oan nao ca. Cho du nhim vu cua nhom phc tap n mc nao hoc nhom nng n va co kinh nghim nh th nao th ho cung cn phai trai qua nhng giai oan y trc khi tr thanh mt nhom lam vic hiu qua. iu o cung co ngha la phng phap lanh ao cua cac ban cung phai tun theo nhng cng oan y - khng th bo qua bt ky mt kiu lanh ao nao. - Tht la thu v. - Maria noi - ng lam ti nh lai nhiu ln trc y v khng hiu bit ti a khi s moi th ngay t bc th ba - Cng tac B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 109 108. (S3). Ti c lam cho moi ngi cng tac vi nhau ngay t khi mi c lp nhom, c bit la vi nhng nhom kim tra cht lng hay cac nhom chuyn giai quyt nhng vn cua nhn vin. - Th moi vic a din ra th nao? - m, tht la ti t. - Maria nhn mt khi nh lai - Ti nong vi mun ho bc ngay sang giai oan Tao hiu qua. Va ri ti mt phng hng khng bit phai lam g, sau o la bc bi va chuyn ngay t phng phap H tr sang phng phap Ch ao. Kt qua la moi ngi trong nhom cang thy kho chu va bc bi hn ca ti na. - Nguyn tc s mt cua ti la - V Giam c Mt Phut noi - khi chung ta cam thy bn khon th cho du o la nhom mi toanh hay nhom a c thanh lp t lu, hay bt u vi phng phap Ch ao. Ly do la v gia s cac ban xac nh nhom giai oan thp hn so vi trnh phat trin thc s cua ho th du sao i na vic ni long quan ly bao gi cung d hn tht cht quan ly. Ngc lai, nu nh cac ban t nhom trnh phat trin cao hn thc t cua ho th luc y cac ban se bt u vi phng phap THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 110 109. H tr va khuyn khch tham gia, nhng sau o lai chuyn sang tht cht quan ly va Ch ao. iu o se lam moi ngi cam thy rt kho chu cho du ban ang lam iu cn thit phai lam. - Co ly lm. - Maria noi - Th con cu hoi th hai cua ti th sao nh? Ti phai dng lai tng 'bn ga' trong bao lu? B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 111 110. 112 THI IM THAY I PHNG PHAP LANH AO - Cac ban con nh nhng iu ma chung ta a thao lun vao hai tun trc y khng? - V Giam c Mt Phut hoi - Khi chung ta nht tr rng vic sp xp lai nhom la cng vic chnh cua giai oan nh hng. y la giai oan khi u va chung ta nn tn dung thi gian xy dng cu truc nhom, chia se nhng thng tin cn thit, giang giai nhng muc tiu va nhim vu c ban, giup nhom phat trin mt s ky nng cn thit lam vic co hiu qua hn. Nhng nu trng nhom gi vai tro ch ao qua lu th cac thanh vin se bt u cam thy kho chu v ho lun b ch bao phai lam th nay th khac. Moi ngi se ngn ngai bay to y kin va quan 111. im ring cua mnh. Hiu qua, s hai long va sc sang tao cung b anh hng theo. - Gi ti a hiu tai sao mnh quan ly khng hiu qua va thng xuyn bc bi khi lam vic vi nhng nhom trc y. - Maria noi. - Khi a n thi im y, chung ta cn nhanh chong chuyn sang kiu quan ly Giai quyt khuyn khch moi ngi chia se y kin va quan im ring cua ho. - V Giam c Mt Phut noi tip - Chc chn cac thanh vin se cam thy c ng vin khi y kin cua ho c trn trong. Nn nh rng nhom co th co nhng muc tiu lam vic cu th, v du nh m rng giao tip va chia se quyn iu hanh cung nh nhng muc tiu nhim vu. Vic xac nh nhng muc tiu y la cach tt nht chuyn sang kiu quan ly Giai quyt nay, va cung la khuyn khch s hp tac t cac thanh vin. - Qua la mt y hay. - Maria noi - Nhng tai sao nhom lai ri vao tnh trang khung hoang mc du chung ta a chuyn hng lanh ao theo phng phap Giai quyt vn mt cach rt kp thi? B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 113 112. - Cu hoi cua c ly thu lm! - V Giam c Mt Phut gt gu - Phai chi cac nhom co th tin n giai oan Tao hiu qua ma khng phai kinh qua giai oan Th thach y th hay bit my nh? Phng phap lanh ao phu hp cho tng thi im se phn nao giup cac ban han ch c cac khung hoang, nhng se khng bao gi loai tr c chung. Khi moi ngi bt u bay to y kin va noi ln nguyn vong cua mnh th nhng khac bit se bc l ra bn ngoai. Kt qua la mt s thanh vin tr nn canh tranh vi nhau gianh ly quyn lc, mt s khac th rut lui hoc cam thy chan nan va mt moi v nhim vu t ra qua kho khn. Cng vic tht s kho khn khi tun trng mt kt thuc. Nhom se phai u tranh trong sut giai oan Th thach v muc ch chung va s c lp. o la thi ky hn loan. - Nghe ra co ve nh o la mt iu nn tranh nu co th - Maria trm ngm. - Khng phai vy u. - V Giam c Mt Phut vi noi - o la mt giai oan sang tao va nng n y ch. Nh ti a noi vi Dan, o la thi ky dy th cua nhom y. Nhom phai trai qua giai oan khung hoang y trc khi tr THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 114 113. thanh ngi ln tin ln Tao hiu qua. Tht khng may ch rt nhiu nhom b ket lai giai oan nay khin cho moi ngi co suy ngh tiu cc v phng phap lam vic theo nhom. Ti a nghim ra rng, khi a nhn thc c y la mt giai oan khng th tranh khoi th chung ta se bit kin nhn tin ln giai oan phat trin tip theo. - Nhng g chung ta cn phai lam la- V Giam c Mt Phut tip tuc - dn dn giam thiu s ch ao va tng cng khuyn khch ln h tr cho nhom. Nhu kh ang mc thp cho nn chung ta phai tm cach ghi nhn nhng hanh vi tch cc cua nhom cung nh tip tuc trau di cac ky nng va kin thc. Nhom cn phai bit cach t quan trong giao tip hng ngay cung nh trong vic a ra cac quyt nh. Nhom cn tao dng cho mnh nhng nguyn tc c ban trong vic lng nghe va x ly nhng xung t cung nh trong vic khuyn khch s tip thu cua moi ngi. Nn nh rng chung ta cn h tr cho nhom nhng g ho khng t h tr mnh c. Dan hao hng ct ngang. - Ngha la chung ta khng th nhay coc t B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 115 114. Hoach nh ngay sang Giai quyt vn . Chung ta phai giam dn mc ch ao va tng dn mc h tr khi nhom dn tin trin qua cac giai oan. - Anh hiu ri y, Dan. - V Giam c Mt Phut mm ci - o la mt quy trnh phai c thc hin tng bc mt. Va cung ng qun rng song song vi vic tng cng h tr va giam thiu ch ao, cac ban cung phai tng cng s tham gia cua nhom vao qua trnh ban bac a ra cac quyt nh. Ban thn no chnh la mt hanh vi h tr va trao quyn han. Y thc trach nhim cua nhom v cng vic va quy trnh lam vic se ngay c tng ln, va cui cung nhom se khng con phu thuc nhiu vao s lanh ao cua nhom trng na. - Th vic g se tip tuc xay ra sau o, khi ngi nhom trng c tip tuc dn mt i vai tro lanh ao cua mnh i vi nhom? - Dan hoi. - Anh ch lo! - V Giam c Mt Phut noi - Luc nao trng nhom cung co mt vai tro nht nh, nhng khng co ngha la c duy tr kim soat mai va nhom c mai phu thuc vao trng nhom. Thc ra: THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 116 115. Khng bao gi va se khng bao gi co c mt nhom co nng lc lam vic c lp nu nh trng nhom khng sn sang chia se quyn lanh ao. B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 117 116. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 118 - Nu nh chung ta chu trong n hiu qua cng vic va s hai long cua nhn vin th yu t ct loi la ch phai lam sao cho moi ngi cung tham gia vao nhng quyt nh co anh hng trc tip n chnh ban thn ho. - V Giam c Mt Phut tip tuc. - Khng ch co th u! - Maria noi thm - Hm no ti co oc mt bai bao noi rng nhng ai co c hi tham gia vao vic a ra cac quyt nh ni ho lam vic se sng lu hn nhng ngi khac y. - Thu v qua nh? - V Giam c Mt Phut nhn xet - Ti thy iu o co ly y ch. Ngh lai s nghip cua mnh, ti mi nhn ra rng nhng khoanh khc ti t nht chnh la khi ban thn ti khng co quyn ln ting trong nhng quyt nh co anh hng n chnh cng vic mnh lam. - Th th, quay lai vn cua chung ta, - Maria noi tip - trng nhom phai tng bc trao lai quyn lanh ao cho nhom ho co th tr nn t chu va thanh cng, ung khng? - Cung khng hn la trao lai quyn lanh ao, - V Giam c Mt Phut noi - ma chnh xac hn 117. la chia se no. Khi thc hin c iu o, ngi trng nhom khng con quyt nh thay cho nhom na ma anh ta ch tham gia vi nhom trong vic a ra quyt nh ma thi. Khi nhom trng tr thanh mt thanh vin cua nhom, by gi ta co th goi o la mt nhom t quan. - Nhng t trc n nay ngi ta vn lun ao tao chung ti vi tinh thn giam c la ngi quyt nh va kim soat moi th kia ma? - Dan noi. - Ti bit ch. - V Giam c Mt Phut tra li - Ti mun gi y cho cac ban thy rng cng vic cua mt ngi lanh ao la giup ngi khac, cung nh h tr cac nhom lam vic ho canh tranh lanh manh, quyt tm vi cng vic va co th tham gia vao cac quyt nh quan trong. Nn nh rng mt nhom lam vic hiu qua lun thng minh va sang tao hn mt b nao n iu trong vic giai quyt nhng vn kho khn. B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 119 118. KHI NHOM RI VAO TNH TRANG SUY THOAI - Nao, by gi chung ta hay tip tuc vi cu hoi th ba cua ti i! - Maria ngh - Nhng ma thi, co le chung ta nn giai ap cu hoi cua Dan trc th hn. Trng anh y co ve st rut ri y! - ti th sao cung c ma. -V Giam c Mt Phut noi - Nao, vao i Dan! - A, ti mun bit mt khi nhom a at n giai oan Tao hiu qua, liu co bao gi ho se b suy thoai khng? - Dan hoi. - Cu tra li la "Co" - V Giam c Mt Phut khng nh - o la khi nhom co thm, b 120 119. hao hut hay thay i thanh vin chng han, khi nhim vu thay i hoc khi co mt s kin ln gy anh hng n tin trnh lam vic cua nhom. Khi y ho se co th b tut lai giai oan th 3 hoc thm ch la giai oan th 2. Cac ban phai chun b tinh thn cho nhng trng hp y y. - Ngha la vi cng v la mt ngi lanh ao, chung ti lai phai thay i cach quan ly phu hp vi giai oan y a? - Phai vy. - V Giam c Mt Phut noi - Khi ang lam vic vi mt nhom co hiu qua cao, tc la ban ang uy thac quyn t quyt cho ho, nu co vn xay ra th chung ta khng th i ngc t phng phap Tao hiu qua (S4) sang phng phap Hoach nh (S1) c. Bi v iu o se lam oan tau trt banh khoi ng ray ma thi. Cac ban phai quay v phng phap Cng tac (S3) va c gng tm hiu xem chuyn g ang xay ra, sau o mi co th quyt nh phai quay v phng phap Giai quyt (S2) hoc ch ao lai t u, hoc ph bnh rut kinh nghim nhom hoat ng lai nh cu. B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 121 120. NHA LANH AO CUNG LA NHA GIAO DUC V Giam c Mt Phut nga ngi ta vao gh mt luc, net mt ng chuyn sang ve trm t thng thy. - Vai nm trc co mt ngi thy ch ti v vic tip thm sc manh cho nhn vin. Mt ln, ti than phin vi ng y rng ti cam thy qua mt moi v phai am ng toan b cng vic din ra trong b phn cua mnh ma ti khng tai nao lam ht. ng nhn nai ngi nghe ti than van k l, cui cung ch noi vi ti nh th nay Anh b lac hng ri y. Cng vic cua anh la 122 121. phai ch day cho nhn vin cua mnh, phai giup ho phat huy ban thn ho cho n khi ho co th t chu trach nhim i vi cng vic, anh phai cho ho c hi c lam vic ch. Li noi cua ng ta lam ti sc tnh. Ri ng ta tip tuc giai thch: "Nha lanh ao" va "nha giao duc" la hai t ng ngha. B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 123 122. - Y ng y mun noi n ngi hun luyn nhiu hn, ung khng? - Dan gi y. - Khng. - V Giam c Mt Phut tra li - Cac ban nn nh rng chung ta hun luyn loai vt, nhng lai giao duc con ngi. Nha lanh ao cung la mt giao vin. Cng vic c ban cua cac ban la phai giup phat trin con ngi. Chung ta khng th l thuc vao nhng cuc hi thao hay tp hun lam c iu y. Trong mi nhom lam vic bao gi cung tim n mt ngun sang tao va tai nng. Cng vic cua cac ban la giup tt ca ho phat trin nhng ky nng va kin thc sn co ho co th t quan ly, cac ban cung phai tao mi trng khin ho cam thy sn long dn thn vao mao him, phat trin, chu trach nhim va tn dung sc sang tao sn co cua mnh. Nu khng lam c vic y, cac ban se lun cam thy qua tai v cng vic ch ngay mt thm ti t, chung ta se khng bao gi co c mt nhom bit cach lam vic t chu. o la mt meo giup cac thanh vin t hoan thin ban thn y. Nu nh chung ta tin rng nhom cua mnh co kha nng lam vic vi hiu qua cao, t o ra sc giup ho phat trin nhng ky nng va kin THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 124 123. thc phu hp cung nh tao iu kin cho ho c t do hanh ng th chc chn nhom se t vn hanh mt cach sang tao va co tinh thn trach nhim. iu nay se khin ngi lanh ao cam thy nhe nhang hn nhiu y. - Nh vy vic tip thm sc manh cho nhn vin ngha la giup nhom phat trin nhng ky nng va kin thc cung nh h tr ho trong vic vn dung tai tr cua chnh mnh.- Maria kt lun. - ung. - V Giam c Mt Phut ng y - Mt iu quan trong cn ghi nh o la, co th cng hin toan tm toan lc th mi ca nhn va ca nhom phai thc s cam thy t do. Thc t, ho phai bit ro nhng ky vong ban t ni ho. Mt khi nhn thc c iu y, ho se n lc hoan thin mnh. Luc y nhom se t ra nhng muc tiu cao hn, am nhn trach nhim nng n hn va sn sang chp nhn rui ro. Thm ch nhng phan hi mang tnh cht ph bnh cung phai c chp nhn nu nh nhom nhn thy o la mt phn trong qua trnh phat trin cua mnh va giup ho i n thng li. - Qua la mt y tng ln. - Maria trm tr. B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 125 124. - Phai goi o la ng lc mi ung. - V Giam c Mt Phut mm ci. - Nhom se cam thy c tip thm sc manh khi ho tham gia, xy dng va tao ra thanh qua. - ti cung thy mnh c tham gia, xy dng va tao thanh qua khi lam vic vi hai ngi y, - Dan na ua na tht noi - cha bao gi ti co c mt cuc gp g b ch nh th nay. Ca hai ngi tht la tuyt vi. - Th chung ta y la hoc hoi ln nhau ma. - V Giam c Mt Phut va noi va nhn vao ng h cua mnh - ng lc ln nht chnh la s chia se, khng phai ch gia hai ngi vi nhau ma la gia cac thanh vin vi nhau trong mt nhom. Na ting na se co mt cuc hop hi ng cho nn by gi ti phai i y. Tht la thu v khi c gp g c, Maria. Nu cn c giup thm, ng ngai goi cho ti nhe. Bt c luc nao cung c. Chuc c thanh cng! - Cam n ng! - Maria ap - Nht nh la ti se goi ma. Ti se ly b phn lam vic cua mnh lam tm im ap dung nhng iu ti a hoc c t ng y. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 126 125. - Con ti cung kha hi hp khng bit vic ap dung nhng kin thc va hoc c co thanh cng khng y! - Dan tip li. B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 127 126. NHNG V GIAM C MT PHUT MI Ngay sau o, Dan va Maria bt u ap dung nhng iu ho va hoc c t V Giam c Mt Phut vao cng vic lanh ao thng ngay cua mnh. Dan chng ch g ma vn dung ngay cac khai nim mi y vao khoa hun luyn Nhng iu Thit Yu trong Quan ly ma anh ang am nhim. Anh hng dn lai cho cac giam c tham gia vao chng trnh rng, bc u tin cua qua trnh i n muc tiu tip thm sc manh cho nhn vin at c cp t quan chnh la qua trnh phn tch xac nh giai oan hin tai cua nhom. Va xac nh cac giai oan phat trin cua nhom, anh nhc nh moi ngi s dung nhng c im trong tng giai oan cua 128 127. mt nhom lam vic lam c s so sanh ban u. Va d nhin, anh khng qun hng dn ho v nguyn tc PERFORM. Mt khi moi ngi a xac nh c giai oan phat trin cua nhom, Dan lai tip tuc hng dn ho sang bc th hai, o chnh la xac nh phng phap lanh ao phu hp cn c vao mc ch dn hay h tr cung nh mc tham gia cua nhom vao trong qua trnh a ra quyt nh. Va cui cung la chin lc cu th giup nhom phat trin, v du nh lam ro vai tro va muc tiu nu nh cac thanh vin cha nm, hay hng dn bin phap giai quyt xung t. Mt khi nhng nhu cu cu th a c xac nh, Dan ngh cac giam c thit lp mt k hoach hanh ng dn dt hanh trnh i n muc tiu t quan cua nhom. Dan thit k mt "K hoach hanh ng" bo tui giup cac giam c d dang va thun tin tm hiu, t o co th tr thanh nhng nha lanh ao hiu qua. B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 129 128. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 130 TAO HIU QUA NNG SUT NHU KH Cp phat trin cua nhom HOA NHP TH THACH NH HNG Giai oan 4 Giai oan 4 TAO HIU QUA S4 Giai oan 3 CNG TAC S3 Giai oan 2 GIAI QUYT S2 Giai oan 1 HOACH NH S1 Giai oan 3 Giai oan 2 Giai oan 1 Nng Sut Nhu Kh Cao Thp Cao Thp K Hoach Phat Trin Nhom 1. Xac nh muc ch va cac gia tr hng n Thit lp muc tiu va vai tro Xy dng hin chng cho nhom 2. Phn tch 3. Tm phng phap lanh ao phu hp 4. Thc thi phng phap lanh ao phu hp 5. Bt u hanh trnh tin n muc tiu trao quyn han cho nhom at n kha nng t quan 129. CHIA SE THANH QUA VI MOI NGI Maria nhn thy vic tr thanh mt ngi lanh ao gioi qua tht rt thu v, y th thach va d nhin, khng h n gian chut nao. No oi hoi thi gian, s kin tr va quyt tm cua c rt nhiu. Lam mt ngi lanh ao gioi kho hn nhiu so vi lam mt nha lanh ao c tai. Maria a rut ra mt iu rng tao ng lc cho moi ngi, chia se trach nhim chung la mt cng vic v cung vt va. "Qua tht bao ngi khac c "lam theo ti nhe!" th se n gian hn rt nhiu", Maria thm nhn xet. "Cng vic nay khng danh cho nhng ngi hay nan ch, nhng i lai th kt qua se rt kha quan." T sau bui gp cui cung vi V Giam c Mt Phut, Dan va Maria vn gi lin lac thng 131 130. xuyn chia se vi nhau nhng kinh nghim thc tin ma ho hoc c. - Ti thy vic chia se toan b nhng iu a hoc y vi b phn lam vic cua mnh la rt co ch y Dan a! - Mt hm Maria bao Dan - Ti a trnh bay cho ho tt ca nhng g a hoc c t anh va V Giam c Mt Phut. Ti mun tt ca moi thanh vin u nm c cac giai oan phat trin cua nhom mi khi nhom chuyn t giai oan nay sang giai oan khac, trong trach khng con e nng ln mt mnh ti na. - Th c cam thy th nao? - Dan hoi. Maria ap: - Thu v y. Chung ti c thng nghe nhng cu ai loai nh "Ne, by gi chung ta giai oan 2 ri y nhe!". Va tt ca chung ti c th ma chu ng giup nhau trong cng tac ch ao va h tr cn thit. -Ti oan la cac nhn vin cua c hoan toan tin cy vao sp cua mnh, ung khng? - Dan hoi. Maria mm ci. - Ho kim tra xem ti co s dung ung phng phap lanh ao phu hp hay khng. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 132 131. Nhng co mt iu con quan trong hn ca s tham gia cua moi ngi vao trong qua trnh phn tch va thch ng trong cac giai oan. o chnh la cai cam giac c tip thm sc manh va trng thanh v c trao quyn han ma ai ai cung cam nhn c. Qua tht khng ai bn tm n vic ti i tr hoc vng mt trong cac cuc hop. Ho co th t lanh ao chnh mnh, va ti cam nhn c mt bu khng kh t do, tin tng ln nhau gia cac thanh vin. - V Giam c Mt Phut se rt vui v nhng vic c lam c y, Maria a. - Dan noi - ng y vn thng bao chung ta rng: B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 133 132. Tip thm sc manh la phai trao t do cho ngi khac ho t bc i. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 134 133. I NET V CAC TAC GIA Ken Blanchard la mt tac gia co sc anh hng rt ln. Quyn sach c cac ban oc on nhn nng nhit nht cua ng la quyn V Giam c Mt Phut (The One Minute Manager), ng tac gia vi Spencer Johnson, c ban ra hn 9 triu ban trn khp th gii va cho n nay vn con nm trong danh muc cac quyn sach ban chay nht. o la mt quyn sach c dch sang hn 25 ngn ng va c anh gia la mt trong nhng quyn sach thanh cng nht moi thi ai v chu kinh doanh. Bn canh o, Ken Blanchard con co nhiu quyn sach thanh cng khac, trong s o co 5 quyn thuc b sach V Giam c Mt Phut (The One Minute Manager Library), o la: 135 134. - V Giam c Mt Phut va B quyt xy ng nhom lam vic hiu qua (The One Minute Manager Builds High Performing Teams). - V Giam c Mt Phut - B quyt ap dung thanh cng (Putting the One Minute Manager To Work) - V Giam c Mt Phut va con kh (The One Minute Manager Meets The Monkey) - Sc manh cua V Giam c Mt Phut (Self Leadership and the One Minute Manager) - V Giam c Hiu Qua (The On-Time, On-Target Manager) ng cung la ng tac gia vi giao s Norman Vincent Peale trong quyn Sc manh cua phng phap quan ly ly ao c lam c s (The Power of Ethical Management). Nm 1992 ng cho ra mt quyn Chi tro anh gn (Playing the Great Game of Golf), tip theo o la quyn Ke hm m nng nhit: Phng phap t pha trong lnh vc Dch vu Khach hang (Raving Fans: A Revolutionary Approach to Customer Service), ng tac gia vi Sheldon Bowles. Nm 1994 ng ra mt quyn Chung ta la nhng ngi thn yu THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 136 135. (We Are the Beloved), mt quyn sach k v hanh trnh tm linh cua chnh ng, va vao nm 1995 ng cho ra i quyn sach ban chay nht Ai cung la nha hun luyn (Everyone's a Coach), ng tac gia vi Don Shula, cu hun luyn vin trng cua Miami Dolphins Quyn Gung Ho! gn y nht cua ng cung lun xp hang cao trong danh muc nhng quyn sach ban chay nht. Giao s Blanchard la giam c iu hanh v mt vn hoa, tinh thn cua The Ken Blanchard Companies, Inc. - mt cng ty chuyn v t vn va ao tao quan ly trn toan cu do ng cung v, giao s Marjorie Blanchard, thanh lp vao nm 1979 tai San Diego, California. Hin nay, ng con tham gia thuyt trnh tai ai hoc Cornell, ni ng c xem la giao s uy thac danh d cua Hi ng Uy thac.ng a nhn rt nhiu giai thng va nhiu ln c tn vinh v nhng ong gop cua ng trong lnh vc quan ly, lanh ao va thuyt giang. **** B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 137 136. Don Carew la mt nha t vn lanh ao, mt nha hun luyn, mt ngi thy tai nng c nhiu ngi knh trong va ng con la mt thuyt gia y nhit huyt. Don Crew a tng t vn cho cac t chc chnh phu, giao duc va kinh doanh trn khp nc My, Mexico va Canada. ng chuyn v cac lnh vc nh lanh ao, xy dng nhom, bin ng trong t chc, khuyn khch s tham gia va hp tac cua nhn vin trong cac h thng lam vic. Nhng bai noi chuyn va hi thao cua ng lun c trnh bay vi tt ca long nhit huyt va lun mang tnh d dom v chung lun da trn nhng kin thc va kinh nghim thc tin cua chnh ng. ng vn c moi ngi khen la mt con ngi chn tht, bit quan tm va hoa ng vi tt ca moi i tng khan thnh gia. ng la giao s danh d cua trng ai hoc Massachusetts, ni ng chuyn giang day v phat trin t chc trong cac chng trnh c nhn giai oan t 1965 n 1994. Don Crew con la mt i tac t vn thanh lp cua The Ken Blanchard Companies, ni ng THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 138 137. thc hin cng tac t vn cho cac t chc cng ty khac nhau cung nh cho chnh Blanchard Companies. ng la ng sang lp chui san phm Nhom lam vic hiu qua vi The Ken Blanchard Companies va la tac gia cua hang loat nhng bai vit chuyn nganh trn cac t bao. **** Eunice Parisi-Carew la mt nha t vn va chuyn gia ao tao v quan ly tai nng, ng thi cung la mt thuyt gia co sc li cun manh me. Vi ngun kinh nghim di dao trong cac kha canh thuc lnh vc quan ly va phat trin t chc, ba a thit k, ch ao va ng dung nhiu d an hun luyn va t vn cho hang loat cac cng ty hang u Bc My nh Merrill Lynch, AT&T, Hyatt Hotels, Transco Energy Company va ca B Y t, Giao duc va Phuc li xa hi. Xy dng nhom, ky nng lanh ao, bin ng trong t chc va quan ly cuc sng la nhng chu thng hay c cp n trong cac bui noi chuyn, hi thao va cac bai bao cua ba. Ba cung la ng sang lp chui san phm B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 139 138. Nhom lam vic hiu qua vi The Ken Blanchard Companies. Ba a tng ch ao mt chng trnh ao tao c nhn v lnh vc Hoat ng va Lanh ao nhom trng ai hoc Hartford, va la thanh vin ban thi gian trong ban chu nhim khoa cua trng ai hoc American. Ngoai ra, ba con la thanh vin trong Hi ng giam c Vin NLT va la pho giam c Cac Dch vu Chuyn mn cua The Ken Blanchard Companies. Ba nhn bng tin s Giao duc chuyn khoa Khoa hoc Hanh vi ai hoc Massachusetts va la mt nha tm ly hoc c cp phep hanh ngh tai bang Massachusetts. Hin ba la chuyn vin nghin cu cao cp cua chng trnh Vn Phong Cua Tng Lai (Office of the Future) cua The Ken Blanchard Companies. Cng vic cua ba la nghin cu cac xu hng se xay ra trong vong 5 n 10 nm ti trong cac mi trng lam vic tm hiu mi lin h gia chung va vai tro cua ngi lanh ao, cac t chc va nhiu vn kinh t khac. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 140 139. B QUYT XY DNG NHOM LAM VIC HIU QUA 141 140. Muc Luc Biu tng 5 Li gii thiu 6 CU IN THOAI U TUN 9 VN NAN GIAI 11 TM QUAN TRONG CUA NHOM 14 NH NGHA NHOM LAM VIC HIU QUA 18 S QUAN TRONG CUA TM NHN CHIN LC 27 KY NNG PHN TCH 32 THEO DOI HOAT NG CUA NHOM 34 NHNG THAY I V NNG SUT VA NHU KH 82 MT NHA LANH AO HOAT BIN 86 142 141. CHC NNG THC THI VA DUY TR 95 CUNG CHIA SE NHNG KHAM PHA 99 GIAI AP NHNG THC MC 103 TM QUAN TRONG CUA KY NNG TIP THM SC MANH 106 THI IM THAY I PHNG PHAP LANH AO 112 KHI NHOM RI VAO TNH TRANG SUY THOAI 120 NHA LANH AO CUNG LA NHA GIAO DUC 122 NHNG V GIAM C MT PHUT MI 128 CHIA SE THANH QUA VI MOI NGI 131 i net v cac tac gia 135 143 142. Chu trach nhim xut ban: TRN NH VIT Bin tp : Thanh Nam Trnh bay : First News Sa ban in : Huynh Nga Thc hin : First News - Tr Vit In 2.000 cun, kh 13 x 20,5 cm tai XN In Cty Vn Hoa Phng Nam (160/13 i Cung, Q11, TP. HCM). Giy KKHXB s 719-2007/CXB/10-43/THTPHCM cp ngay 5/9/2007 - QXB s 903/Q- THTPHCM-2007 cp ngay 13/9/2007. In xong va np lu chiu quy IV/2007. NHA XUT BAN TNG HP TP. H CH MINH 62 Nguyn Th Minh Khai - Qun 1 t: 8225340 - 8296764 - 8221917 - 8223637 First News

Recommended

View more >