Jakie kwalifikacje powinien mieć tłumacz przysięgły?

  • Published on
    10-Aug-2015

  • View
    1.430

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  1. 1. Doradca Zawodowy Barbara Mrztel.: +48 793 03 06 09bmroz@fabrykarozwoju.infohttp://www.fabrykarozwoju.infoTumacz przysigy jakie powinien mie kwalifikacje?Tumacz przysigy to praca dla osb, ktre przede wszystkim biegle wadaj jzykiempolskim i wybranym jzykiem obcym. Praca ta polega na przekadaniu dokumentw, ktremaj moc urzdow, a wic takich jak dyplomy, akty notarialne, akta procesowe itp. Ale tezwyke tumaczenia. Zawd i kwalifikacje tumacza przysigego s regulowane ustaw.EdukacjaAby zosta tumaczem trzeba ukoczy studia magisterskie. Najbardziej podane s studiafilologiczne, ewentualnie po innym kierunku trzeba ukoczy studia podyplomowe dlatumaczy z wybranego jzyka.EgzaminTytu zawodowy tumacza przysigego otrzymuje si po pozytywnym zdaniu egzaminuorganizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwoci i spenieniu kilku warunkw: oprczwspomnianego wyej wyksztacenia trzeba by obywatelem Polski, Unii Europejskiej lubjednego z krajw EFTA (Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu ) z pen zdolnociczynnoci prawnych, a take by osob nie karan za umylne przestpstwo, przestpstwoskarbowe lub za nieumylne przestpstwo przeciwko bezpieczestwu obrotugospodarczego. Aby przystpi do egzaminu, ktry odbywa si raz do roku naley zoypisemne podanie w Ministerstwie Sprawiedliwoci. Przed egzaminem naley wnie opat,ktra dotychczas wynosia 800z.Sam egzamin odbywa si przed Pastwow Komisj Egzaminacyjn (3-5 osb) powoywanprzez Ministra Sprawiedliwoci i skada si z dwch etapw:tumaczenie ustne (dwa teksty do przetumaczenia z jzyka obcego na polski i dwa z polskiego na obcy)tumaczenie pisemne (dwa teksty do przetumaczenia z jzyka obcego na polski i dwa z polskiego na obcy)Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z obu czci uzyskuje si dyplom ministrasprawiedliwoci, a jeli rwnie wszystkie wyej wymienione warunki s spenionedokonywany jest wpis na list tumaczy przysigych i po lubowaniu uzyskuje si prawo dowykonywania tego zawodu. Poszukujesz doradcy zawodowego? Napisz: bmroz@fabrykarozwoju.infoStrona 1 z 1 Kwalifikacje zawodowe.

Recommended

View more >