Pp gioi thieu

Embed Size (px)

Text of Pp gioi thieu

 1. 1. Ngun gc hnh thnh H Mt Tri?H mt tri c bao nhiu hnh tinh?C bao nhiu v tinh chuyn ng quanh cchnh tinh?S hnh thnh v tin ha ca cc thin thtrong h mt tri?Liu c s sng nm ngoi Tri t khng?
 2. 2. DU HNH V TR TRN CON TUTRI T
 3. 3. TM TT D NNhn k nim ngy 12 thng 4,ngy nh du hnh v tr YuriGagarin- ngi Lin X u tin bay vo v tr,Vin nghincu khoa hc TP.HCM kt hp vi cc trng THPT trongton thnh ph t chc bui hi tho khoa hc vi ta Du hnh v tr trn con tu Tri t nhm gip cc emhc sinh tham d c thm nhng kin thc Vt l b ch,ng thi tm kim nhng nghin cu khoa hc lm ngun tiliu hc tp cho hc sinh. i tuyn Olympic Vt l TrngTHPT Nguyn Hu tham d cuc hi tho ng vai tr lnhng nghin cu sinh,cc em s tin hnh nghin cukhoa hc ti Mt tri v H mt tri da trn kinthc hc v Mt tri v H mt tri v trnh by nhngnghin cu ca mnh cho cc Gio s ( GV ng vai)
 4. 4. Tham gia hi thokhoa hc
 5. 5. Lnh vc bi dy- Vt l hc,phn Vi m n V m- Cp 3,lp 12 Nng cao- Thi gian chun b:+ Chun b trong 4 tun.+ Tun u tin gii thiu d n v trnh dintrong mt tit ca tun th 4.Thi gian chun btrnh by trong vng 45 pht.
 6. 6. Sn phm hc sinhBi trnh chiuv H Mt Tri
 7. 7. Chun kin thc v k nnga.Chun kin thc:- Nu c nhng c im chnh v cu to vchuyn ng ca H Mt Tri.b.Chun k nng:- Da vo cc kin thc hc so snh c khongcch ca cc hnh tinh n Mt Tri, so snh kchthc v khi lng gia cc hnh tinh vi nhau.- Gii thch cc hin tng c bn c lin quan nv tr.- Hnh thnh k nng giao tip v lm vic nhm.
 8. 8. Mc tiu d na,V tri thc:- Lm r c cc c im chnh v cuto v chuyn ng ca H Mt Tri.- M t c cu trc ca Mt Tri v shot ng ca Mt Tri.- Trnh by li c mt s c im chnhca Tri t v Mt Trng.- Nu c cc c im ca Sao chi vThin thch.
 9. 9. Mc tiu d nb, V k nng: Cc k nng th k 21 nh:
 10. 10. K nng th k 21
 11. 11. Mc tiu d nc,V thi :- Hc sinh cm thy th v, c thi tch cctrong hot ng tm hiu v nghin cu nhngkin thc v thin vn,khoa hc v tr.- Rn luyn kh nng bit lng nghe v c tinhthn trch nhim trong cng vic tp th.- Hng th vi hc hi kin thc mi v sng tora nhng sn phm c ngha thc t cng ccbn
 12. 12. Mc tiu ca gio vin1Gio vin nm btc tnh hnh lp,c nhn hc sinh2Gio vin tun thng vi tiu chmi l ly hc sinhlm trung tm.3Gio vin c thiu chnh ccch truyn t kinthc mi cho hcsinh thng qua victhc hin d n trnnhiu lp khcnhau.
 13. 13. B cu hi nh hngCu hi khi qut Chng may ngy tn th n, Tri t bph hy, khi bn s i ph nh thno? Bn hiu nh th no v v tr ca chngta?
 14. 14. B cu hi nh hngCu hi bi hc Cu to Mt Tri v Tri t c imging v khc nhau nh th no? Ti sao li c cc hin tng nht thc vnguyt thc? Ti sao Tri t li nm v tr th 3 trongh Mt Tri?
 15. 15. B cu hi nh hngCu hi ni dung Nu vn tt cu trc ca Mt Tri ? Hot ng ca Mt Tri din ra nh th no? Nhn xt s chuyn ng ca cc hnh tinhquanh Mt Tri ? Nu cu to ca Tri t ? Nu c im ca Sao chi v Thin thch?
 16. 16. TRC BIDY nh gi nhucu ca hc sinh kt qu hc tp Tr chi bng chci t cu hi S t duy Biu K-W-L Khuyn khch tnh hng vcng tc d n theo gi Ti liu tham khocho hc sinhBI DY Khuyn khch t nhhng v cng tc: T nh gi v phn hi Theo di tin : Quan st ngu nhin vghi chp nh Ghi chp hc tp v boco tin Kim tra tip thu v thcy siu nhn thc: S ghi chp, nht k nhv phim t cu hi khng chnhthc Bi kim tra vit v kim tra niSAU BI DY Th hin stip thu kinthc v knng: Trnh bycc snphm Bng tiuch H s hctp Biu K-W-L
 17. 17. Bng nh giBng im danh hc sinh cui bui. Bng t nh gi v phn hi ca hcsinh. Bng nh gi nhu cu. Mu bo co tin v t nh gi.Bng nh gi sn phm hc sinhBng nh gi trong qu trnh thc hinBiu K-W-L
 18. 18. iu chnh i tngHc sinh tip thu chm Hng dn cc bn c th hn bng: hng dn ccbn phn tch v c ti liu, cho cc bn xem quamt s ti liu l cc sn phm mu gip cc bnhnh thnh tng. Thng xuyn quan tm, trao i, gii p thc mcv kin thc, k nng thc hin d n cho cc bn. Tng thi gian thc hin d n Khi cho yu cu phi cho v d c th,r rang Khi nh gi cho im phi da vo qu trnh c gng
 19. 19. iu chnh i tngHc sinh yu v cng ngh - ngoi ng Trc khi bt u d n, cung cp cho hc sinh yu v cngngh cc ti liu hng dn chi tit, c th b tr thi gianhng dn nhng cng ngh c bn nht cho hc sinh.Trong qu trnh thc hin d n, sn sng gip nhngvng mc v cng ngh ca hc sinh thng qua phn hi. Trc khi bt u d n, cung cp cho hc sinh yu v ngoing cc ti liu tham kho bng ting Vit. Trong qu trnhthc hin d n, hng dn hc sinh phng php v cngc dch thut hc sinh tip cn cc ti liu ting ncngoi nu khng c ti liu ting Vit tng ng.
 20. 20. iu chnh i tngHc sinh nng khiu a ra yu cu cao hn v sn phm,cc cuhi c kh cao hn pht huy ti a nnglc ca hc sinh. Cung cp cho cc bn mt s ti liu chuynmn to iu kin cho cc bn nghin cu surng hn.
 21. 21. TI LIU THAM KHO
 22. 22. TI LIU THAM KHO
 23. 23. BLOGhttp://dayhocinte.blogspot.com