Praca tymczasowa - czyli wszystko co powinien wiedzie pracownik

  • Published on
    14-Feb-2017

  • View
    303

  • Download
    2

Transcript

Slajd 1WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIE O PRACY TYMCZASOWEJCzyli JOBS PLUS wyjania, dlaczego praca tymczasowa to dobre rozwizanie dla PRACOWNIKWW roli eksperta: Katarzyna Kluska Deputy HR Manager w Jobs PlusDOSTAE PROPOZYCJ PRACY TYMCZASOWEJI nie wiesz z czym to si je?Pokaemy ci, e praca tymczasowato nic strasznego! CZEGO SI DOWIESZ?1CZYM CHARAKTERYZUJE SI PRACA TYMCZASOWA2Z KIM PODPISYWANE S UMOWY3JAK ROL PENI AGENCJA PRACY4JAKIE KORZYCI PYN Z PRACY TYMCZASOWEJ1CZYM CHARAKTERYZUJE SI PRACA TYMCZASOWA?1praca tymczasowa to umowa o prac podpisywana z agencj pracy2MOESZ PRACOWA PRZEZ 18 MIESICY W CIGU 3 KOLEJNYCH LAT W JEDNEJ FIRMIENieprawd jest, e firmy mog zatrudnia te same osoby przez kilka lat na umowie o prac tymczasow!3W PRACY TYMCZASOWEJ PRZYSUGUJE CI 2 DNI PATNEGO URLOPU PO KADYCH 30 DNIACH PRACYNieprawd jest, e w pracy tymczasowejnie ma patnego urlopu!4PRACA TYMCZASOWA GWARANTUJE CI TAKIE SAMO TRAKTOWANIE JAK W PRZYPADKU PRACOWNIKW STAYCH!Zgodnie z obowizujcym prawem, pracownicy musz by taktowani na rwni!5PRACA TYMCZASOWA LICZY SI DOSTAU PRACY2Z KIM PODPISYWANE S UMOWY?1UMOWA O PRAC TYMCZASOWMA CHARAKTER TRJSTRONNYAgencja pracyPracodawcauytkownikPracownikUMOWAUMOWAODDELEGOWANIE DO PRACYPODPISUJESZ UMOW O PRAC TYMCZASOWZ AGENCJ PRACY, A AGENCJA PODPISUJE UMOWZ PRACODAWC UYTKOWNIKIEM,CZYLI FIRM W KTREJ BDZIESZ PRACOWA3JAK ROL PENI AGENCJA PRACY?1AGENCJA PRACY JEST TWOIM FORMALNYM PRACODAWC2AGENCJA PRACY WYPACA CIWYNAGRODZENIE3AGENCJA PRACY WYSYADO CIEBIE PIT4na zwolnieniu L4 jako Pracodawca powinna widnie Agencja i to do Agencji powinna trafi informacja i druk zwolnienia. WARTO te poinformowa Pracodawc Uytkownika o nieobecnoci.4JAKIE KORZYCI PYN Z PRACY TYMCZASOWEJ?1MOESZ SPRBOWA SWOICH SI W RNYCH BRANACHTo dobra okazja do nabrania dowiadczenia.2PRACA TYMCZASOWA LICZY SIDO STAU PRACY3WSZYSTKO MASZ NA PIMIE! TWOJE DOBRO CHRONIONE JEST PRAWEMI ZAPISAMI W UMOWIEPRZEKONALIMY CI? WIETNIE!ZNAJD NAJLEPSZE OFERTY PRACY KLIKJC TUTAJ:http://jobsplus.pl/oferty-pracy