Update 4 reflectief definitief 21 03 16

  • Published on
    10-Apr-2017

  • View
    58

  • Download
    9

Embed Size (px)

Transcript

<p>Waarin maak jij het onderscheid als professional?Met enige regelmaat ben ik offline en verruil ik mijn gangbare werk binnen voor handwerk buiten. Naast beeldhouwen in natuursteen ben ik in de ban geraakt van hout als werkmateriaal: zagen, knotten, snoeien en vooral houthakken, activiteiten die je mogelijk uit eigen ervaring kent. Het werkmateriaal vooraf goed lezen is voor de genoemde activiteiten een vereiste. Een brok natuursteen leidt me zo naar de vorm die zich geleidelijk aan prijsgeeft. En een houtblok laat zich gewillig kloven langs de knoesten en houtnerven. Hieronder haak ik aan bij de (professionele) houthakker als metafoor voor mijn eigenlijke rol van adviseur I coach I trainer.Houthakken is een activiteit waarbij inspanning en ontspanning hand in hand gaan. De combinatie van concentratie, herhaling en variatie creert verstilling en tijdloosheid. Een houtblok dat afhankelijk van de omvang in tween is gekloofd of gevierendeeld, is wat het is. Het kan niet worden overgedaan of verbeterd en laat weinig aan de verbeelding over.Houthakken is meerMaar vergis je niet, houthakken is meer dan enkel een kloofbijl die door je handen glijdt en de zwaartekracht die haar werk doet. Het begint met:welke boom zaag je om, welke niet? Hoe voorkom je dat de boom die je omzaagt niet blijft hangen in andere bomen? Op welke lengte zaag je de houtblokken voor je gaat kloven? Hoe zorg je dat je de kloofbijl met techniek gebruikt en het niet laat aankomen op brute kracht?Hoe stapel je de houtblokken zo dat de constructie tijdens het drogen overeind blijft staan? En vooral: welke maatregelen zijn nodig om veilig te werken (o.a. beschermende kleding, onderhoud gereedschap)?</p> <p>Van magie naar strategieEen ogenschijnlijk simpele activiteit nodigt niet uit om lang bij stil te staan. Dit wordt anders als de activiteit je in de greep krijgt, zich van je meester maakt. Een houthakker die de magie van hout ontdekt.Werken zijn we gewoon samen te doen met anderen, in organisatieverband. Als we ons daarmee inlaten, gebeurt er iets raars. We gaan ons gedragen op een manier die ons wezen vreemd is. Het natuurlijke ritme tussen inspanning (werk) en ontspanning (rust, reflectie) komt onder druk te staan. De activiteit houthakken verliest zn eenvoud en schoonheid. Productspecificaties, afzetmarkten, en strategische visies doen hun intrede. En niet te vergeten, een besef van tijd en tijdgebrek.Het organisatielandschap overhoopEen wirwar aan organisatiemodellen en managementsystemen heeft de afgelopen decennia het levenslicht gezien. Op een doeltreffende manier wordt de houthakker als een human resource gemanaged en zijn aanvankelijke geestdrift op de proef gesteld.Technologische innovatie en daarop gebaseerde nieuwe businessmodellen halen intussen het organisatielandschap overhoop. De klassieke piramide met zijn hirarchie wordt van onderaf geslecht. Kennis en macht is niet langer het primaat van de bestuurskamer. Het keurslijf van de strategie met zijn top-down aanpak knelt meer en meer.De tijd is voorbij dat je vertwijfeld langs de kant staat te wachten op de regisseur die het allemaal weet maar de schijn niet langer kan ophouden. De bijl is bot geworden. Waar voorheen alles overzichtelijk in hokjes was aangeharkt, loopt nu alles door elkaar. Er ontstaan nieuwe dwarsverbanden en vormen van samenwerking, al dan niet met een tijdelijk karakter.Even terug (2010) verscheen van de hand van Ben Kuiken een boek met de veelzeggende titel De laatste manager. Bij ING worden stroperige hirarchische lijnen vervangen door zogenoemde squats. En de nieuwe hoofdcommissaris van de Nationale Politie, Erik Akerboom, hield onlangs een pleidooi voor meer vrijheid voor de professional op de werkvloer.Duurzaam inzetbaarDe contouren van een nieuw organisatielandschap tekenen zich af. Het vakmanschap wordt in ere hersteld. De professional, voor wie knoesten en houtnerven geen geheimen kennen, krijgt zijn speelruimte terug.Het belang van experimenteren, pionieren en leren door reflecteren wint terrein. Duurzame inzetbaarheid komt hoog op ieders agenda te staan. Werk dat vandaag vanzelfsprekend lijkt, hoeft dat morgen niet meer te zijn. De professionele houthakker kan zo maar te maken krijgen met een verbod op houtkap.Onvoorspelbaarheid brengt zorgen, twijfels en vragen met zich mee. Ergens is het fijn te weten waar je aan toe bent. Dat weet je nooit, ook al maken we onszelf dat maar al te graag wijs, tegen beter weten in. Verlangen botst vaak met de realiteit. Wat maakt het anders? Gelden binnen werk andere maatstaven dan daarbuiten?Stelling nemenWe denken van alles maar niet altijd even adequaat. Als een professional te werk gaan, betekent stelling nemen tegenover je eigen denken. Zo creer je ruimte om je denken te onderzoeken in relatie tot de inhoud van je werk, de betekenis ervan en de nieuwe kansen en mogelijkheden die zich voordoen. Werk op zichzelf is niet zinvol, maar afhankelijk van de zin die je er zelf aan geeft.Het handwerk buiten is een werkmetafoor geworden voor mijn professionele rol binnen. Een metafoor die symbool staat voor het kunnen lezen, meebewegen, en confronteren van de ander. Met respect, humor, en relativering als bijkomende ingredinten!(..) Er ligt nog een stapel hout klaar om gekloofd te worden.</p>