Adam Herout - Kladivo na čarodějnice a dobrá data

  • View
    3.219

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mezi "vytrhnout mu jeden vlsek" a "skalpovat ho" nen jasn hranice, pesto soudce nkdy mus rozhodnout, o co z toho se jednalo. V potach je vce a vce algoritm, kter e podobn problmy: vyhledvn, doporuovn, adaptivn UI, ..., ... V pednce uku, e pro jejich vvoj a hodnocen potebujeme DATA, a JAK ta data maj bt.

Transcript

  • 1.Kladivo na arodjnice a dobr data Adam Herout click2stream

2. Soft Computing 3. 37 38 393635 poet teplota 4. zduen teplota 5. trnovac testovac datov sada: 6. Dt pednost v jzd znamen: 1. Povinnost idie nezahjit jzdu nebo jzdn kon nebo v nich nepokraovat, jestlie by idi, kter m pednost v jzd, musel nhle zmnit smr nebo rychlost jzdy. 2. Povinnost idie ponat si tak, aby jinmu astnkovi provozu na pozemnch komunikacch nijak nepekel. 3. Povinnost idie ponat si tak, aby jinmu astnkovi provozu na pozemnch komunikacch nevzniklo dn nebezpe. Vozidlo hromadn dopravy osob je: 1. Autobus, trolejbus nebo tramvaj. 2. Motorov vozidlo s nejmn osmi msty pro cestujc. 3. Vozidlo taxisluby. Nemotorov vozidlo je: 1. Vozidlo pohybujc se pomoc lidsk nebo zvec sly, napklad jzdn kolo, run vozk nebo potahov vozidlo. 2. Kad vozidlo pohnn jinm ne spalovacm motorem, napklad elektromobil. 3. Kolejov vozidlo, kter se astn silninho provozu. 7. iterace uen chybaklasifiktoru trnovac sada testovac sada validan 8. datov sada: trnovac validan testovac 9. cross-validation 10. Dl Soft Computing? M testovac* data? Nejsou to data o poas? DLM NEDLM NEMM MM JSOU NEJSOU * Zcela oddlen od trnovacch, nesdl dn vzorky. 11. Kladivo na arodjnice a dobr data Adam Herout click2stream http://m.Feedbando.com/kladivo