Meet the researchers studiedag gezonde kijk op gent

  • Published on
    06-Nov-2014

  • View
    161

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li> 1. Studiedag 14 maart 2014 Sociaal wetenschappelijk onderzoek in Gent: een gezonde kijk op Gent. </li> <li> 2. Verwelkoming Mevr. Katia Vandendriessche Directeur van de Gezondheidsdienst Stad Gent </li> <li> 3. Uitgangspunt studiedag Samenwerking met Stad Gent - UGent, in het bijzonder met de vakgroep Huisartsengeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg Community Oriented Primary Care (COPC) SWING- onderzoek naar determinanten sociaal kapitaal </li> <li> 4. Lokaal gezondheidsbeleid Gezondheidsdienst regisseur en actor lokaal gezondheidsbeleid Gezondheidsraad lokaal netwerk gezondheidspartners spil gezondheidsbeleid =&gt; omgevingsanalyse gezondheid - visienota gezondheidsbeleid 2020 -meerjarenplanning 2014-2020 </li> <li> 5. Alle Gentenaars gelijke kansen geven op een goede gezondheid Bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare groepen Vergt ook inzetten op armoedebestrijding en het creren van gelijke kansen op sociale netwerking, onderwijs, werk en wonen =&gt; Strategien sectoren actief op elkaar afstemmen </li> <li> 6. URBAN40-onderzoek NL Positief effect op de gezondheid in wijken waar op grote schaal maatregelen doorgevoerd werden die meerdere themas wonen, werken, onderwijs, veiligheid, integratie tegelijk bestreken In wijken waarin expliciet aandacht was besteed aan het thema gezondheid (onder de noemer gezonde wijk) verbeterde de gezondheid van bewoners </li> <li> 7. Doel studiedag Inspireren en bruggen leggen om gezondheidswinst bij de bevolking te boeken in een diversiteit van wijken en met een mix van organisaties. </li> <li> 8. Gent als stedelijk labo voor vernieuwend intersectoraal denken rond gezondheid Veel inspiratie gewenst ! </li> <li> 9. Doel en verloop van de studiedag Prof. Sara Willems Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg UGent </li> <li> 10. 10.00u-10.15u Verwelkoming door Mevr. Katia Vandendriessche, directeur van de Gezondheidsdienst, Stad Gent 10.15u-10.30u Verwelkoming door Prof. Sara Willems (Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg, UGent). Doel en verloop van de studiedag 10.30u-11.30u Meet the researchers, met korte presentaties door de deelnemende vakgroepen. 11.30u-11.45u Evidence-based gezondheidsbeleid? Presentatie door Leen Van Zele, Gezondheidsdienst Stad Gent 11.45u-12.00u Prof. Sara Willems: Afronden voormiddag. Planning namiddag. 12.00u-13.00u Broodjeslunch 13.00u-14.00u Interactieve workshop 1 (zie onderstaand overzicht) 14.00u-14.30u Koffiepauze 14.30u-15.30u Interactieve workshop 2 (zie onderstaand overzicht) 15.30u-16.00u Panelgesprek over sociaal wetenschappelijk onderzoek in functie van beleid. Moderator: Prof. Sara Willems </li> <li> 11. Enkele praktische mededelingen Wifi Public Mobile, wachtwoord: WelkomInGent! Sanitair Workshops: 2de verdieping (linkergang) Handouts presentaties: een aantal papieren exemplaren beschikbaar ook beschikbaar via Gent Gezonde Stad </li> <li> 12. Meet the researchers Vakgroep Geografie Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg Vakgroep Criminologie Vakgroep Sociologie Vakgroep Beweging- en Sportwetenschappen </li> <li> 13. http://www.youtube.com/watch?v=9b dAfVBCmXo </li> <li> 14. Meet the researchers Vakgroep Geografie Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg Vakgroep Criminologie Vakgroep Sociologie Vakgroep Beweging- en Sportwetenschappen </li> <li> 15. 16http://geoweb.ugent.be </li> <li> 16. Ghent University Faculty of Sciences Department of Geography 17 </li> <li> 17. department of Geography &gt; 100 staff 8 FT professors 15 PT professors 15 PT &amp; PT assistants &gt; 50 researches 8 administrative and technical staff members facilities 18 </li> <li> 18. department of Geography research units: - 3D acquisition - CartoGIS - landscape studies - SEG social-economic geography - physical geography http://www.geoweb.ugent.be 19 </li> <li> 19. orgware humanware hardware software dataware dB digital map library analogue (&gt; 30 000) and digital (&gt; 8000) aerial images including actual but also historical map collection 20 </li> <li> 20. department of Geography research units: - 3D acquisition - CartoGIS - landscape studies - SEG social-economic geography - physical geography http://www.geoweb.ugent.be 23 </li> <li> 21. CartoGIS research unit CARTOGRAPHY AND GIS (GISYSTEMS and GISCIENCE) currently, staff 25 prof. dr. Philippe De Maeyer cartography applications of GISystems prof. dr. Nico Van de Weghe GIScience GITechnology 24 </li> <li> 22. quality of data and data visualisation perception analysis 25 How do map users information on digital cartographic products? Advice for design (syntax, semiotics) of digital cartographic products: Guidelines Implement in online tools ... User studies with a Mixed Method Approach Eye Tracking Reaction Times Thinking Aloud Sketch Maps Questionnaires ... </li> <li> 23. quality of data and data visualisation GI production methods and management 27 </li> <li> 24. quality of data and data visualisation GI production methods and management risk analysis (floods, SIDS, ) 28 LATIS GIS-based stand-alone software Developped in C# Software uses IDRISI (raster-GIS) functions via COM-technology Data sets are managed by administrators and stored once &gt; client applications connect with data server. Software calculates damage (economic and human) and risk. </li> <li> 25. quality of data and data visualisation GI production methods and management risk analysis (floods, SIDS, ) historical cartography (Middle Ages, Enlightment, production methods 20th C. cfr. EuroSDR) 29 </li> <li> 26. quality of data and data visualisation GI production methods and management risk analysis (floods, SIDS, ) historical cartography moving objects 30 </li> <li> 27. quality of data and data visualisation GI production methods and management risk analysis (floods, SIDS, ) historical cartography moving objects GI modelling data modelling and data analysis in archeology and history for indoor navigation mobility , accessibility to exitability 31 </li> <li> 28. networks + devices service points persons / agents 32 </li> <li> 29. output and outreach publications PhD . presentations geomobiel.be cartogis.ugent.be/weblectures 35 </li> <li> 30. 36 AF G A </li> <li> 31. 37http://geoweb.ugent.be </li> <li> 32. Universiteit Gent 11 faculteiten 120 vakgroepen </li> <li> 33. Meet the researchers Vakgroep Geografie Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg Vakgroep Criminologie Vakgroep Sociologie Vakgroep Beweging- en Sportwetenschappen </li> <li> 34. Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen </li> <li> 35. Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg Kwaliteitsvol wetenschappelijk onderzoek Maatschappelijk engagement Interdisciplinaire samenwerking </li> <li> 36. Team Sara Willems, docent TT, master GVO Jan De Maeseneer, gewoon HL, huisarts * Veerle Vyncke, FWO mandaat, master GVO Wim Hardyns, post-doc FWO mandaat, master criminologie, ZAP VUB en UA * Amlie Vanpottelberge, BOF starterskrediet, master sociologie * Lise Hanssens, AAP, master sociologie * Jens Detollenaere, beursaal, master Beheer en beleid Stijn Vandenberghe, PA, huisarts * Christine Leyns, Cochabamba/Bolivi, huisarts * Liz Ponnet, Joanapolis/Brazili, huisarts </li> <li> 37. Samenwerking met andere academische centra Vakgroep Geografie, Vakgroep Criminologie zorgvoorzieningen Gentse wijkgezondheidscentra Domus Medica overheden Werkgroep Baarmoederhalsscreenig Stad Gent </li> <li> 38. Focus Equity dimensie in de evaluatie van (eerstelijns)gezondheidszorg De rol van sociaal kapitaal als buffer in de relatie tussen SES en gezondheid Preventie in de HA praktijk bij sociaal kwetsbare groepen </li> <li> 39. Equity dimensie in de evaluatie van (eerstelijns)gezondheidszorg Quality and Cost of Primary Care in Europe 34 landen, 6.830 huisartsen en 58.606 patinten Gezondheidszorggebruik ROMA Samenwerking met EFPC, Ljubljana University, Stedelijke integratiedienst Stad Gent Gezondheidszorggebruik in Brazili/ Bolivi </li> <li> 40. Focus Equity dimensie in de evaluatie van (eerstelijns)gezondheidszorg De rol van sociaal kapitaal als buffer in de relatie tussen SES en gezondheid Preventie in de HA praktijk bij sociaal kwetsbare groepen </li> <li> 41. Sociaal kapitaal als buffer in de relatie tussen SES en gezondheid Onderzoek bij 2.744 buurtbewoners en 1.383 sleutelfiguren in Gent naar sociale processen en gezondheid Nauwe samenwerking met de VG Criminologie (prof. Pauwels) en de VG Sociale Geografie (post-doc Neutens) </li> <li> 42. Equity dimensie in de evaluatie van (eerstelijns)gezondheidszorg De rol van sociaal kapitaal als buffer in de relatie tussen SES en gezondheid Preventie in de HA praktijk bij sociaal kwetsbare groepen Focus </li> <li> 43. Preventie in de huisartspraktijk Project in opdracht van Domus Medica i.k.v. het Vlaamse preventiedecreet Ondersteuning andere partners Ontwikkeling LOK pakket huisartsen, E-tool, suggesties aanpassing EMD, richtlijnontwikkeling </li> <li> 44. Differentieel gebruik van de spoedopname en huisartsenwachtpost Gezondheidszorggebruik bij Roma in Gent Project Wijk-In-zicht: wijkgericht werken vanuit een wijkgezondheidscentrum (UGC Nieuw Gent) Sociaal kapitaal, onveiligheid en ongelijkheid in gezondheid: voorstelling SWING-studie W S 2 W S 3 </li> <li> 45. Meet the researchers Vakgroep Geografie Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg Vakgroep Criminologie Vakgroep Sociologie Vakgroep Beweging- en Sportwetenschappen </li> <li> 46. VoorstellingVakgroep Strafrecht en Criminologie - UGent Prof. Dr. Lieven Pauwels Dr.Wim Hardyns </li> <li> 47. Overzicht onderzoeksprojecten Neighbourhoods and the well-being of human beings.The interaction between social cohesion and individual social capital in the explanation of subjective well-being. Onderzoeker: Dr.Wim Hardyns Promotoren: Prof. Dr. Lieven Pauwels &amp; Prof. Dr. Sara Willems Opdrachtgever: FWOVlaanderen Looptijd: 01/10/2013 30/09/2016 </li> <li> 48. Overzicht onderzoeksprojecten Collective efficacy and fear of crime: a multilevel perspective Promotoren: Prof. Dr. Lieven Pauwels en Prof. Dr. Paul Ponsaers Onderzoeker:Wim Hardyns SPAN: Study of Peers,Activities and Neighbourhoods Promotoren: Prof. dr. Gerben Bruinsma, Dr. FrankWeerman, Prof. Dr. Wim Bernasco, Prof. Dr. Lieven Pauwels Opdrachtgever: NWO Whats neighbourhood got to do with it? Onderzoeker: Caroline Mellgren (Malm University) Promotoren: Prof. dr. MarieTorstensson-Levenader en Prof. Dr. Lieven Pauwels </li> <li> 49. Overzicht onderzoeksprojecten De ene buurt is de andere niet. Een onderzoek naar de contextualisering van politioneel geregistreerde criminaliteit Promotor: Prof. Dr. Paul Ponsaers Onderzoeker: Lieven Pauwels Opdrachtgever: Belspo (DWTC) Buurtkenmerken en jeugddelinquentie: een toets van de sociale desorganisatietheorie Onderzoeker: Lieven Pauwels Promotor: Prof. Dr. Paul Ponsaers </li> <li> 50. Overzicht onderzoeksprojecten Mobility principles and offending patterns of mobile offenders. Onderzoeker: Drs. ChristopheVandeviver Promotoren: Prof. Dr.TomVander Beken &amp; Dr. StijnVan Daele Opdrachtgever: BOF (Bijzonder Onderzoeksfonds, Universiteit Gent) Looptijd: 01/10/2011 30/09/2015 Burglary: Suitable targets in a...</li></ul>