Wijk in-zicht-ugc nieuw gent

 • View
  197

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • 1. UGC NIEUW GENT Wijk in Zicht Nieuw Gent Steenakker Studiedag 14/3/14: Sociaal wetenschappelijk onderzoek in Gent: een gezonde kijk op Gent
 • 2. UGC NIEUW GENT Wijk-in-Zicht: aanleiding Universitair gezondheidscentrum Nieuw Gent vzw stelt vast (2012) - terug naar de wijk - wat zijn de belangrijkste gezondheidsnoden bij de bewoners?
 • 3. UGC NIEUW GENT Wijk-in-zicht: doelstellingen Doelstelling 1 Een wijkdiagnose stellen voor Nieuw Gent. Hierin moet duidelijk worden wat de bewoners ervaren als (gezondheids)noden en moeten we een duidelijk zicht krijgen op de ervaren sterktes en zwaktes in de wijk. Specifieke doelstellingen: - We kennen het welbevinden in de wijk. - We kennen de sterktes en zwaktes van de wijk, voorbij de statistieken. - De wijkanalyse is bruikbaar om in de toekomst zinvolle projecten rond gezondheid te organiseren, en dit op basis van de vastgestelde noden in de wijk (basis gezondheidspromotie). - De resultaten vinden de weg naar de juiste (beleids)kanalen.
 • 4. UGC NIEUW GENT Wijk-in-zicht: doelstellingen Doelstelling 2 Het ontwikkelen van een methodiek die het voor andere wijkgezondheidscentra mogelijk maakt om een gelijkaardige wijkanalyse uit te voeren. Specifieke doelstellingen: - We kunnen de relevantie van de gebruikte methodiek beoordelen. Een belangrijke vraag daarbij is: is de methodiek haalbaar in de praktijk? - We willen weten of een uitgebreid onderzoek noodzakelijk is om het beleid op de noden te kunnen afstemmen. We kunnen veronderstellen dat we door de vele patintencontacten en het werken in de wijk al een zicht hebben op de noden. - We willen een draaiboek opmaken en beschikbaar stellen, zodat de methodiek multicipleerbaar is bij andere centra.
 • 5. UGC NIEUW GENT Wijk-in- zicht: stuurgroep Intern: 2 artsen, 1 verpleegkundige, zorgcordinator, 2 gezondheidspromotoren 2 onderzoekers van de Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg studiedienst VWGC Gebiedsgerichte werking van de stad Gent cordinatie door gezondheidspromotor
 • 6. UGC NIEUW GENT Wijk-in-zicht: Methodiek COPC Community oriented primary care
 • 7. UGC NIEUW GENT Wijk-in-zicht: overzicht fases Fase 1 bepalen van de gemeenschap (februari 2013) Fase 2 oplijsten van interne, bestaande gegevens over de gemeenschap (start maart 2013) Fase 3 oplijsten van externe, bestaande gegevens over de gemeenschap (start midden 2013)
 • 8. UGC NIEUW GENT Wijk-in-zicht: overzicht fases Fase 4 de gemeenschap zelf bevragen (juni 2014) Fase 5 evaluatie van het proces en het product (eind 2014) Fase 6 nagaan wat er kan/moet gebeuren met de resultaten (eind 2014 begin 2015)
 • 9. UGC NIEUW GENT Fase 1: De gemeenschap Nieuw Gent Steenakker Kerngebied wgc Cijfers voor handen (statistische sector) Gezondheidskloof sterk aanwezig
 • 10. UGC NIEUW GENT Fase 2: oplijsten interne gegevens Kwantitatieve gegevens Welke informatie zit er in het administratief dossier? Leeftijd, geslacht, ziekenfonds, Welke informatie zit er in het elektronisch medisch dossier (pricare)? Opsplitsing studiepopulatie versus niet-studiepopulatie versus totale populatie SP (mei 2012- mei 2013)= forfait patinten en niet forfait patinten of 1x geweest zijn en wonen in gemeenschap
 • 11. UGC NIEUW GENT Fase 2: oplijsten interne gegevens Bepalen variabelen: oa. geregistreerde hulpvragen, ziektes, medicatie-gebruik, ziekte-attesten, Data-extractie - verschillende dagen - lopend - tijdsintensief - per antwoord nieuwe vragen Interpretatie en presentabel maken
 • 12. UGC NIEUW GENT Fase 2: oplijsten interne gegevens Kwalitatieve gegevens: Bevraging patinten via diepte-interviews Bevraging team via focusgroepen Methodiek uitgewerkt Start fase van uitvoering Uitvoering interviews en focusgroepen via externe onderzoeker Interpretatie en presentabel maken resultaten
 • 13. UGC NIEUW GENT Fase 3 & 4: oplijsten externe gegevens Kwantitatieve gegevens - Opvragen cijfers aan relevante (wijk-)organisaties - Stad Gent, VDAB, OCMW, politie, UZ, wit-gele kruis, kind & gezin, - Cijfers dikwijls niet beschikbaar per statistische sector Kwalitatieve gegevens - Bevragen bewoners via interviews - Bevragen professionelen: methode nog te bepalen
 • 14. UGC NIEUW GENT Fase 5: evaluatie van proces en product Netto-winst Interne externe data worden vergeleken -> rele gezondheidsnoden Klopt ons buikgevoel? Welke cruciale informatie missen we?
 • 15. UGC NIEUW GENT Fase 5: evaluatie van proces en product Resultaten interpreteren, presentabel maken Onderzoek voorbereiden voor publicatie Procesevaluatie
 • 16. UGC NIEUW GENT Fase 6: resultaten Presenteren, publiceren Resultaten naar de juiste (beleids)kanalen Samen met de wijk aan de slag met de resultaten
 • 17. UGC NIEUW GENT Wijk-in-zicht: sterktes Onderbouwd, evidence-based werken aan de gezondheidsnoden in de wijk Bron van informatie wordt genventariseerd Participatie van de community
 • 18. UGC NIEUW GENT Wijk-in-zicht: valkuilen Grote tijdsinvestering Verschillende organisaties kunnen de cijfers niet trekken per statistische sector. Hierdoor kunnen we deze cijfers niet gebruiken Voor verschillende organisaties was het extraheren van de gevraagde cijfers te tijdsintensief waardoor ze beslisten om niet op onze vraag in te gaan Voor bepaalde stappen zijn we afhankelijk van experten
 • 19. UGC NIEUW GENT Vragen?