דו"ח צוות המרחב הציבורי בבת-ים

  • Published on
    18-May-2015

  • View
    2.544

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. 2010 , - Urban public space evaluation task force, nal report, Bat-Yam, 2010

2. 2009 . , . - : () - : . - : . - : . - , : . - Resistance park plaza : ? - , - - - : , : , : , , , , : , , , : , : : : - , 3 Urban public space evaluation task force, nal report, Bat-Yam, 2010 2010 , - 3. 45 , , , . , . ,- , , . - . , - : . . , , . . , - - . , - . . . . . , , : - . , - , , - . , , , . - . , , . , , , , , - , . - , - . - , . . - , . , , : ? ? ? ? , ? : ,- , ? , , . . . , ? ? ? - ? , . , ? , ? ? , , . ? - - . : , () ( ) . - . : , Urban public space evaluation task force, nal report, Bat-Yam, 2010 2010 , - Urban public space evaluation task force, nal report, Bat-Yam, 2010 2010 , - 4. 6 7 Urban public space evaluation task force, nal report, Bat-Yam, 2010 2010 , - Urban public space evaluation task force, nal report, Bat-Yam, 2010 2010 , - , - , . , 70 60 . . . , , , . . , , . . . . , , . ? , . , . . . . . . , . , , . . . , . , . . , : , " , - 2010 .- " "" . , . - ." " , ) . ( , . . . . ,- , , . , - - . , . , . . , .50-60 . . . ? . . . . , : , . . , . . , , . . . . , . . . , . , . : 5. . . . . . . . , ." " . ." " " . - " 90 ." " . , . . , ? - . . , . , - : . . , , . . , , 89 : - , ( ) .- , . . , . , , ? , . . ? . , , . . , , : , . . . . , , , , , - . : , . , . : , . , . . . , Urban public space evaluation task force, nal report, Bat-Yam, 2010 2010 , - Urban public space evaluation task force, nal report, Bat-Yam, 2010 2010 , - 6. 10 . , , , . , , , , , . . , . , , . , , . 150 . . , . . , . , . . . . . . . . , . . , , . . . . - . , , . , . . , . . . , . , , , , : . . , , , , , - . , - , . , , , . . , . . . . . , . . . ? ? ? . , . . ,- . , ? . , ? .- . . - . , - - - . : , . 11 Urban public space evaluation task force, nal report, Bat-Yam, 2010 2010 , - Urban public space evaluation task force, nal report, Bat-Yam, 2010 2010 , - . . . 7. 12 : . . . . . . , . . . . , . . . . , . , . , . . . . . , . - , - , , .- . , .- . , . . , , , . , , . . . . , , . , , , , . , , , . . - , , . , , : . , . , . , . , , . , , . . . , , . . , . . . , . . , , . . . , . . , , . , . . . . , , , . . . . . , . . . , . . . . , , . , , . .(CHUYUTNA) - , . , , . : . , 13 Urban public space evaluation task force, nal report, Bat-Yam, 2010 2010 , - Urban public space evaluation task force, nal report, Bat-Yam, 2010 2010 , - 8. , .(coziness) , , . , ( , ) - . . . . , , - , . . , , . , . , . , . , , . , , , . ( ) . , , . , . . . , . . - , . , . . , - . 1415 Urban public space evaluation task force, nal report, Bat-Yam, 2010 2010 , - Urban public space evaluation task force, nal report, Bat-Yam, 2010 2010 , - 9. 1617 - - : : .12 - , , , .( ) . , , , . , . , . : , . , , . , , , . , - , . , . , . , , . .- , . - , ,- , , , , : . . , . , , . . , , , , . , , 20:00 , , . . , . . , . , - . . , , . , . . . , . , . , , , : , . , . . : , ,70 , . . Urban public space evaluation task force, nal report, Bat-Yam, 2010 2010 , - Urban public space evaluation task force, nal report, Bat-Yam, 2010 2010 , - 10. , 18 : : - , , , . . . , ) . , , , . , ( , . ( ) 20-30 , . , , . , . , . . , , , . . , . . . 19 Urban public space evaluation task force, nal report, Bat-Yam, 2010 2010 , - Urban public space evaluation task force, nal report, Bat-Yam, 2010 2010 , - . - colorful freedom , . , . , . . . , . - - , . - , . 1 11. , 21 20 , , : : - 1 . , . , , . , , . , : , : - 2 . , . , . , ? , , . . , - , . , , . . , , . , , , , , : , . , , - . . : . . . , , ,( ) , , - . **** . : , . , Urban public space evaluation task force, nal report, Bat-Yam, 2010 2010 , - Urban public space evaluation task force, nal report, Bat-Yam, 2010 2010 , - , 2 12. Rsistance park , , : : : ,- , - . . , , , , , - . . , . , , .( ) 16 , . . , ,22 . , , . . - . . , . - . - . ,(resistance =) , , . . - , , , 2000 . , , . , , . . - - . . - , . , . - 23 22 . , , , . - . , . . , . , , . . . , , . , . ( , ) . , . , , , , , ,) , , ,( , , , , , , , , , - , . , . Urban public space evaluation task force, nal report, Bat-Yam, 2010 2010 , - Urban public space evaluation task force, nal report, Bat-Yam, 2010 2010 , -Rsistance park 13. , : : / : : , , , , : : ( ) : . . . - 25 24 Urban public space evaluation task force, nal report, Bat-Yam, 2010 2010 , - Urban public space evaluation task force, nal report, Bat-Yam, 2010 2010 , - Rsistance park : - 14. 27 26 Urban public space evaluation task force, nal report, Bat-Yam, 2010 2010 , - Urban public space evaluation task force, nal report, Bat-Yam, 2010 2010 , - , - . , . , . , . , . , , . , . , , . , , to be-) . , , ,(come a stranger . . , . . . , , , - , , . , , . , , , . , - . . . , , - ( ) , , , . - . ) .( , . , , , . , , . . - , , , . . , . , , . . , ,(being there) . , , . , . : , , . , . , . . , . , - translation)) .(etic) (emic) ,- . , : , , . , , , , . ? ? , . ? ? . , (serendipity) , ( ,) . . - , . , , , . ,( ) , . , . ****** , (Clifford Geertz) , : , , , . , . , . - 15. 29 28 Urban public space evaluation task force, nal report, Bat-Yam, 2010 2010 , - Urban public space evaluation task force, nal report, Bat-Yam, 2010 2010 , - ? ? ( ) ? ? (project based learning) : . , - - , , , , . , , , , . , , . - - . , ,( ) , , . , , . , , / . . . , , : , .() .1 .2 / .3 . . . - ? * . ? , - * . . . - - * . . . , - * . , . - * , . . . . - * . - . ( ) , :1 . . , . . . . : - . , , . . - . . . , - - . , , ,GIS , : . - , . . - . , , , : . , . - . . . - :2 45 . , : . / / . , . : :3 , . . , . , , ) - . , , ( . . . ( ) - . .( ) . . , www.citysphare.blogspot.com 16. 30 Urban public space evaluation task force, nal report, Bat-Yam, 2010 2010 , - Urban public space evaluation task force, nal report, Bat-Yam, 2010 2010 , - 31 1- , . . : . , , , . , . , . . , , . . , . . . . . , : . . . . , . . , - . , , The social life of small urban spaces , , : , . , , , , , - , . , . , , , , . , , - . . , : , , . . , . , . , . - . , , . . , . , , . .- / . . - , . , . - 2009 , , , . , . , , - .- - . , - , , . . , - , . . . , . , , , . , - . , . - , . . . , 1938 .- . . , , - .()- . ,- : 1939 , The social life of small urban spaces,Whyte, 1980, Project - , - , . . . , . - , . . - , - . , . , , , : , , , . . . , , . . . , , ) , , , : ,- , () , ,( . - : (Multilingual group) - )for public spaces (pps 17. 32 . , , () : . . . , , , . - , . , () . . . , ....

Recommended

View more >