Toplinske Pumpe Za Blog

 • Published on
  02-Jul-2015

 • View
  2.031

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • 1. Toplinskepumpe

2. - Daje nam toplu vodu. - Slui za grijanje zimi i hlaenje ljeti. - Daje nam ekonomski jeftino i ekoloki zdravo grijanje. - Osnovni koncept je etva besplatne suneve energije. - Put energije iz zemlje u vau kuu.

 • VENTILOKONVEKTOR
 • uz bolje grijanje omoguava i hlaenje

3. Proces za grijanje je ovakav: 1) Mjeavina vode i neotrovne tekuine koja cirkulira krozcijevi pomou pumpe izvlai niskotemperaturnu energiju iz zemlje,vode ili zraka te je vodi u toplinsku pumpu. 2) U isparivau energija se predaje radnoj tvari (plin) koji prelazi iz tekueg u plinovito stanje3) prije nego to ue u kompresor koji podigne tlak plinu i kojem se kod toga povisuje temperatura 4) U kondenzatoru toplina sepredaje sustavu grijanja zgrade i plin prelazi u tekue stanje. 5) Pothlaiva je dodatni izmjenjiva topline (poput kondenzatora) koji dodatno oslobaa energiju iz plina i predgrijava vodu koja se vraa iz sustava grijanja. 6) Pritisak i temperatura plina su snieni prolaskom kroz ekspanzijski ventil. 7) Plin je proslijeen isparivau gdje se ponovo zagrijava pomou energije iz zemlje,vode ili zraka i isparava. Tako je krug zatvoren. 4. 5. Stigli smo i do potronje toplinske pumpe Toplinska pumpa jedino to troi je elektrina energija za pokretanje i za svoj rad, na kui od 160 metara kvadratnih za jednu godinu potroi el. energije za oko 3,5 tisua kuna to je mjeseno 300 kn,ako to usporedimo s centralnim grijanjem na plin onda bi za tu povrinu kue bila potronja u iznosu oko 8 tisua kuna. to se tie ekoloko zdravog grijanja toplinska pumpa je u tome najbolje rjeenje jer ne zagauje ni malo okoli, a dok ostali sustavi grijanja (osim solarnih) imaju kruta ili tekua goriva i prilikom sagorijevanja znatno zagauju okoli i nisu ekoloki ista. Za toplinsku pumpu ove vrste moemo rei da je pouzdana,praktina i za okoli prijateljska za nas i za sljedee generacije. 6. Postavljanje

 • Prije svega toplinske pumpe postavljaju se kao i ostali kuanski aparati (friider,zamrziva i sl.). To znai da se prikljuuju na struju. Istovremeno toplinske pumpe su prikljuene i na cijevi radijatora koji su u sustavu centralnog grijanja u kui. Vanjski prikljuak toplinskim pumpama su cijevi koje su postavljene otprilike jedan metar duboko u zemlju. Duljina cijevi koja se postavlja u zemlju skoro je dupla kolika je i kvadratura stana ili kue za grijanje, hlaenje. U sustav cjevovoda stavlja se neotrovna tekuinakoja pomou cirkulacijske pumpe cirkulira (krui) cijevima i tako kupi odreenu temperaturu iz zemlje koja je zimi i ljeti na dubini veoj od jednog metra konstantno od 8-12C i dovodi je u toplinsku pumpu. Ako elimo ljeti hladiti stan ili kuu postavljamo dodatni ureaj kao prikljuak pumpi i onda moemo imati i klimu u kui. Kompletan rad toplinske pumpe vri se automatski putem sobnog i vanjskog senzora koji odreuju eljenu temperaturu grijanja zimi,a rashlaivanja ljeti. Na tim senzorima mi oitavamo sobnu i vanjsku temperaturu i na njima moemo sami odreivati eljne temperature stana ili kue.

7. Slike 8. 9. 10. 11. 12. 13.

 • To to ste sad vidjeli i proitali o toplinskim pumpama je samo neto malo ukratko. Moglo bi se jo mnogo toga rei o toplinskim pumpama. Jer one su zasigurno najbolje rjeenje koritenjaobnovljive suneve energije iz zemlje zraka i vode . to je apsolutno ekoloki isto i ekonomski jeftinije.