עבודת גמר 1 באוקטוברסוף

  • Published on
    29-Jul-2015

  • View
    441

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

ADHD

" '

1

-125856450 9002

ADHD . , , , )8002 & ,Barkley ,Murphy .(,Fischer ADHD )4991 (. - ADHD , ),2004Swartz , (Zwart & Kallemeyn 1002;. 81 -ADHD . ADHD ; - , , . , -94 , - 4 . . . .

2

- ADHD , . . .

1 1 2- 2 2.1. 2 ADHD ADHD 2.2. 4 ADHD 2.3. 21 2.4. 41

3

)ADHD

2.5. 02

-

2.6. 52

2.7. . 62 2.8. 82 2.9. 82 3 03 3.1. 03 3.2. 03 3.3. 13 3.4. 13 3.5. 23

4

3.6. 23

3.7. 53

3.8. 53

3.9. 63

4

04

4.1 04

4.2 54

5

84

,

6

25

7

45 75

5

1

'

75

2

'

95

2.1

95

2.2

26

2.3

46 2.4 66

6

1. ADHD , . . -07 , . , 51 , )4991(, , . , . -. ADHD - ADHD , . , .ADHD - )1002(. - ADHD .

7

: 81 - ?ADHD . , - - ,ADHD . ADHD '.

2. ADHD . ADHD . , ICF , ADHD ADHD " ADDA , ADHD )5991( )8002(

8

ADHD .

2.1 ADHD "". , , . , , . , , . , ) ( . . )- Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ADHD : (. - )0002 (, -: 1. - - . . - - 2.

, , . 3. - ) (

9

. 4. - - , / . . . , . ) ( , ), (. . , . . . , . , . , . , , . , . ) 7991 ,(Barkley 02 ADHD , . -

:

01

, 7, )& Barkley, 1990; Hinshaw, 1994; Weiss 3991 ,(Hechtman , . , - : ADHD , 1

.

ADHD , , , ,

,, , , ,, )

Barkley, 1990; Barkley, Fischer, et al., 1990; Barkley, Murphy, & Kwasnik, 1996, in 3991 ,.(press; Weiss & Hechtman

2.2 ADHD -09 -0002 ADHD . )7991 ; Barkley 5002(.

. .1 )0002(.

11

' ' . . , . . . . . . . . . . , , ; . , . - , . )7991 (Barkley ,

, : ; ; ) (.

21

- ,ADHD - ADHD . , , . ADHD - ADHD . . . )5002( . . , , , . . , , , , . , , , . . , . . ) 1( . : , .

31

, . , . 1 : : ) (

, , . 1

, ,

, , 3.

2 .

4 .

5 .

6 .

1. : : , , . ADHD . .ADHD . . : , , , , , , . ADHD . , , , . , , ,

41

. , . , , , . .ADHD , . 2.: , . ADHD . . : . . , - ADHD . , ,ADHD ; . , - ADHD . ) (, ) ( . ADHD , , , . : . . ""

51

, , , , . ADHD . . . ADHD , , , , . , . ADHD , . 3. : : , . - ADHD , . , . , . . , . . , , , . , ,

61

. : . , , ADHD . . . , . . )3002( . , . 4. : . , - . , , ADHD . , . ,ADHD . ADHD , : . ADHD : . ADHD , . , , .

71

, , , . 5. : . ,ADHD " ". . . , . , - RAM . , .ADHD . . ADHD - . . . , , , , . . ,

81

, " " " ". . .ADHD

6. : . - ADHD . , . ADHD , , . " " .ADHD )Barkley 7991( ,ADHD , . ADHD . , , . , , , . . , . . , , , , , /

91

? ADHD . . . ADHD . , , . . ADHD , , , . - ADHD : " ADHD " )7991, 68 .(Barkley ADHD , .

2.3 ADHD - ADHD . ADHD , 2091 , '' . , .

02

ADHD .2 , -8791 " " ) ( . - , , . , - ADHD , , . , - ADHD . , ADHD )3791 .(Cantwell1975; Morrson & Stewat , . ) ( 3791.((Harticollis1968; Quitkin & Klein1969; Pontis )4991( "2 ADD ". - , , . , . ADHD - , )8002 .(Barkley, Murphy & Fischer , ,

, , , , - , ) , , , (. , . , . :

12

,:, . . - ADHD, ) , (, . , , - . 641 23, : , , , , . 19 , -81 . 19 - ADHD . : 1. - . 2. . 3. , , . 4. . 5. - . 6. - - , . : , , , , , , : , , , . - .ADHD ADHD .

22

- ADHD, " ADHD .- ADHD . - , , . - , , . , , . , ADHD ADHD .

2.4

,ADHD ADHD , .-ADHD , ) 4991( ) .(ICF , -

, , )(. - , - . )4991 (Bandura . ADHD , , .

32

. , . . , , . : , , . . . . , . . , . . , . , . 2.4.1 : . . , , .

42

. . . , . . . , . . ADHD - .ADHD , . . , . , . . , , . - . - , .

52

. . , . - , , . , , , . 2.4.2 . . - . , , - . - . , . . - . . . . . .

62

.

,

: , . . 1. . . . 2. , - , . , . 3. , . , . . , . . . , , . . - . .

72

, . - . " . " )4991 .(,75Bandura . . - - . . - . . . . . , . . , . . .

82

. . . . . , . , )(. . . . , . - . . - , , . . , )(. , . , , , ,

92

. . .ADHD ADHD -

, , , .

2.5 )(ADHD - ADHD 51 . , , , . - ,2ADDA ,ADHD ADHD ; - , , . ADHD , - ,ADHD . , / , . ADHD - ADHD ADHD - ADHD . , -ADHD , , . : Attention Deficit Disorder Association22

03

ADHD , , - ADHD: , , , . - ADHD , . )4991 ( :" . ? , , . "" , . ,

" ), 382(. : , , . , , . . , . , ADHD . ,ADHD , . . , . ,, . ADHD

13

. : ,, ) 0002, 2004Swartz , ; (Ratey & Maitland ,ADHD . . - ADHD ) .(ibid - ADHD - .ADHD , ADHD . , 8002,((Ratey - ADHD . - ADHD , . )4002( - ,ADHD , , . ADHD , . . , - ADHD , )2891,.(Bandura - , - .ADHD ,

23

ADHD . , , . : , , . )1002,.(Zwart and Kallemeyn : . , - . , , . , . . , :., ; , , 3

.

ADHD . , : , , , , , , .

33

, .ADHD , . . )1002 (Zwart and Kallemeyn- - ,ADHD -.ADHD , . ADHD , , . , , , . , ADHD . , - .ADHD -ADHD , . , . . , ,ADHD : - , . , , , , . . . ,

43

. 8002,.((Ratey - , .ADHD , , . ; . . , . - . , , , . , , : , ADHD . , , , ; , . : - , , , ADHD . - . - . - . )4002 (Hill .

53

- . , . . ADHD

: - ,ADHD . .

2.6 , )(, . , ) , 2002 (. . , ; , , ) (. , . . , , . . , ) ,, , -, (. , )(. , ) (. , , .

63

: 1. )( : , ? / 2 ? .ADHD : / / / ? -3 ?.ADHD : ) (? , / ? . ), (, .

2.7

. . - ADHD . , -, . 3002 - . , )31(. , ) -8 )3002 ,.(Leichsenring & Leibing 54 , ;

73

) 6991 & Kadera, Lambert

.(Andrews . 05 3.1 29 , %57 2.2 612 . , )9991 (Perry ,Banonand Ilanni 5002. , . , , , , )Callahan , Hynan

5002(. . , - . 9002 - - %52 . , )& Brabban ,Taiand 9002 .(Turkington , . 6002, : 17 02 -332 33. , , -

83

. . )6002 ..(Haddock et al

2.8 81 - .ADHD . , - - ,ADHD .

2.9 81 )(ADHD -?ADHD 2.9.1 1.

. 2.

. , 3.

ADHD . 2.9.2 , 1.

.

93

,

2.

. , 3.

ADHD . 2.9.3 , 1.

. , 2.

. , ADHD 3.

. 2.9.4 ADHD 1.

. ADHD 2.

. ADHD 3.

ADHD .

04

3. 3.1 , - .ADHD -ADHD . , , . ADHD : , - ? ? , ? , : , , . ADHD.

3.2 . , - , : , , )

14

-( - ) ADHD (. , ) 94 (, . . , , , . , ; , . , , . , , .

3.3 3.3.1 - -:ADHD 1. 2. 3. 4. 3.3.2

24

-.ADHD " "ADHD : . . . , . . ADHD .

3.4 - - .ADHD 1002 , -052 02 . ) : , - (. -72 06, )-07-08 ( ) , , ( ) , , ", (. )-02-03 ( ) - ADHD -.(ADHD , ADHD , ' ,ADHD 01 , - .

3.5

34

94 )13 81 ( 81-76 ) -83( ,ADHD . : - - 1.

.ADHD - - . , - - . - 2.

", ; . , 3.

. 81 .

3.6 3.6.1 - , . . : . , : ; , : ; ; . - : - 1 ; 2; 5; 6.

44

. " "ADHD ": .1. ) 1-01(. .2. ADHD ) 21(; ) 11, 31-71(. .3. ) 81-52(. ; . ' )-, 6891(. , . - ) )2-" "; 3-" "; 1-" "(,

4-" "( )5-" "(. 3.6.2 9002 . 541 , . 54 . 90/8/01 , 90/9/6 90/9/81 . .

54

) -, (. , , , . , , ADHD ; , - , . - ; ; : , , ; , , , . , : 1. ) (.2. , . . 3. .4. ) (. )- 6891( 3.6.3 - , . -, " ", - ) 7991(.

64

. , , - , . 4 2 2 52 74. ) 6 ( 04 , . - , ) ( , , . ?, ?. , . , ,

3.7 - , SPSS ADHD . - t . , , ,

74

, , - ), , ( ) (. - ': - - ' - . . ': . ': : 1. ) (. 2. 3. .

3.8 , . -. , - - ADHD - ,ADHD ;...