ג'ק וולץ עבודה סופית 1

  • View
    346

  • Download
    11

Embed Size (px)

Transcript

'

- " ' ' ) 91 5391(, . " " ' 1891 1002. ' ' 0691 '. " $0001 , . ' . . ' " ' . , " 1

. '

. , . . ' ' . 2791 ) ( , 7791 , 9791 " 1891 " " .' , ' , 2002.1

1- WORK OUT ' ' , -08. -08 , . GE" -000,001 -001 , . -9891 - ,WORK OUT . ' , . - 6 SIGMA 5991 " . GE , . , - . ) (, . , , . ' , 04 . . : . .

GE -

.

. - /

. : 1.

. 2. - . - . - )( - - 3. 4. 5. .

.

- " - :WORK OUT -) :(LDBQ , . - 02, . , . "" ) (, " " ) (.

' LBDQ )6,8( ) (. " - WORK OUT ' . ' " . . . "" GE '. GE . - 5891, , GE, " " " ". - 2002 " GE " ) (, " " " ". ' , , . - - " ) :(L.P.C 3 " : ( ( ( . " , " -.L.P.C ' ' . , ' . . . 97, ' . WORK OUT " " "- " ":

: . . . ' - ) , -001 , GE (. GE , . ' . . ' , - .WORK OUT - : ) 7791( , . , , . , , , . . . .

5 :

1. - : GE . , GE . ' .GE GE - . 2. - : ' . , , "", "", "", "". ', , : " - ", " ", " ", " " " ". 3. - . : WORK OUT ', " ". , . " " ', , . WORK OUT -08 -09. GE .WORK OUT , . : . , - . : . , ' -6891, . . : . .

. . . , ' .GE , '. " GE ". 4. - , : ,WORK OUT . ,WORK OUT , , "", "", " ". "" -08 . . . ' ' . , . . .GE' GE . GE . " ' ', , . GE . 5. - : ' ' GE -08 -02, . , " -001 . , ' . , . '

, : " -12 , "?CT' . , ' ' . " ", . . . , , " " . .

- : -) :(LDBQ LBDQ ' ) 8,7(. ' . , , . . ' "" ' ' , . . - - " ) :(L.P.C ' ' LPC - GE capital ,

. 97 , ' ' . . " . , , . , . - , ' ' . . ' ' . . /- ' . - , . . - ' " " ' . . . - : 1. - ' ' , . " ' . ' " 6 . ' " .

2.- ' , - 8.41 6991 9.81 0002 . ' , , . 3. - ' " , " )six ( sigma: at the customer for the customer- ACFC . . , . 4. - ' ' . %04 %06 . . , ' . 5. - ' " ' , . . ' . ' " , 6891 ' 5991. , ' ' .

-

' ' " ' ) (GE 1891, " . ' ' , , , , , , , , . , , . ' : - " ", GE %39 -005 ", GE, , . '

,GE ' ' 9991. - , ,

- , - 000,001 " '". - ' ,

, , . -

. , . -

. - GE " ".

,

-

, "" , ' , .

3 : - . . - , . ' ' , , , . , , . - , , . - , : , . , , , , , . , , , . . : ' , . 3. 2. 1.

.

) (, , , . )( : , , . . : ' . , . :' ' , , , . ' " " . ' . , . , " . - " . ' ' , , , . . ", . .

1. Jeffrey A. Krames, WHAT THE BEST CEOs KNOW, McGraw-

Hill Companies, 2003.2. Jack Welch with Suzy Welch, WINNIG, Jack Welch LLC, 2005. 3. Jack Welch with John A. Byrne, JACK: STRAIGHT FROM THE

GAT, Warner Books, New York, 2002.