השתלמות קבלנים רן ארצי 17.7.13

  • Published on
    16-Jan-2017

  • View
    622

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>1 1 </p><p> - "</p><p> , " </p><p> tax.co.il-www.ahe </p><p> 17.07.2013 </p><p> " "</p><p>1 </p><p>http://www.ahe-tax.co.il/http://www.ahe-tax.co.il/http://www.ahe-tax.co.il/</p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>2 2 </p><p> 3324/12 - 1.</p><p>.2B.O.T </p><p> 3.</p><p> 4.</p><p> . 5.</p><p> ." 6.</p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>3 3 </p><p> (3324/12 )</p><p> :</p><p> X 1. . </p><p> , X 2. , </p><p> , X .</p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>4 4 </p><p> (3324/12 )</p><p> : - </p><p> 17 "(" :)X , 3. , , ," ,</p><p> ."( " :) "" X " , . </p><p> . </p><p> : 4. , </p><p> . - </p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>5 5 </p><p> (3324/12 )</p><p> : - </p><p> , 5. , , </p><p> " . ) , . (2())17 "( " </p><p> , , , 6. , </p><p> . </p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>6 6 </p><p> (3324/12 )</p><p> : - </p><p> 7. ,</p><p> , , </p><p> .</p><p> , 8. , . </p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>7 7 </p><p> (3324/12 )</p><p> : </p><p> , 9. ( ) ."(" :) 1963 - "</p><p> " , 10. " , " " " . " " "</p><p> , , 11. , </p><p> , . </p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>8 8 </p><p> (3324/12 )</p><p> : , 12.</p><p> , - " , . " " </p><p> 13. , " ,</p><p> . </p><p> , " 14. , </p><p> , " . </p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>9 9 </p><p> (3324/12 )</p><p> : </p><p> , , - . </p><p> 14 / , " . , </p><p> , -</p><p> . (4())5 </p><p> , 16.</p><p> . </p><p> . 17.</p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>10 </p><p> P.F.I - B.O.T </p><p>- ( ) .B.O.T - P.F.I. (") ,( </p><p> ( / ") - ( , , , , .</p><p> ) . ( </p><p> , </p><p> . </p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>11 </p><p> P.F.I - B.O.T </p><p> : </p><p> - .( ,)</p><p> ) , ( </p><p> . </p><p> , - . " " </p><p> ; , , .</p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>12 </p><p> P.F.I - B.O.T </p><p> , - . , </p><p> , - , </p><p> ," " . , . </p><p> , " - " , : </p><p> ? " ?"</p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>13 </p><p> P.F.I - B.O.T </p><p> .4457/11 - 123/06 ,24/06 -</p><p> ," , </p><p> ( 4 3 - ") </p><p> , 3 - 25 . 299 </p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>14 </p><p> ,76 .64 , , , </p><p> , , , ; , ,</p><p> , - ] .158 - 153 </p><p> [132 ' </p><p> 1961 - " ,( ) :</p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>15 </p><p> - </p><p> ") " 1.5.2013 " ' ( - ) " (27/09</p><p> , , .1 - ? 64 </p><p> : </p><p> , , . </p><p> . ,</p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>16 </p><p> - </p><p> - " 1988 .(38%) " (62%) "</p><p> " 98.8% - " . " 15% - ," (1973) </p><p> 1989 (/ - ) </p><p> .26.25% , "( " ) </p><p> . , . </p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>17 </p><p> - </p><p> 2004 , .2003 , 64 " " "</p><p> , 2003 , ,</p><p> , . </p><p> , , " " " " , - </p><p> , " - 64 ."</p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>18 </p><p> - </p><p> , " , " , "</p><p> , , (3/91 ") .( ) ( ) ,</p><p> ," " . </p><p> , , " "" , </p><p> , , , . - , </p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>19 </p><p> - </p><p> ," . , </p><p> ," , " </p><p> , . ( ) , </p><p> , " : " ." </p><p> " .(... - ) " . </p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>20 </p><p> - " ,</p><p> - " , ) " , . </p><p> ( , - 64 </p><p> , , . : , </p><p> " , , .( ,) " , </p><p> - , . " </p><p> . </p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>21 </p><p> - </p><p> ," ,15% " ," (1973) </p><p> . ,1955 " , </p><p> " " , , " , , " . </p><p> " " :</p><p> 10% - - , , </p><p> ".( ) </p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>22 </p><p> " " 2012 10 : .(8500/10 ") </p><p> . , . 64 " , </p><p> ( ) 1999 , 11- , , ) . 10% - " , .( </p><p> .( ) , </p><p> , </p><p> ( )</p><p>22 </p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>23 </p><p> ,</p><p> , , , . 10% " , .25% </p><p> . . </p><p> , , . .</p><p> , </p><p> ( )</p><p>23 </p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>24 </p><p> : , </p><p> ," ." " , </p><p> , " , </p><p> ( 11.2 - ) " , .</p><p> . , " ,"</p><p> 10/2001 " - </p><p> , "" . ,</p><p> , </p><p> ( )</p><p>24 </p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>25 </p><p> , , </p><p> , " . : ,</p><p> ..." .(.. - ) " </p><p> , </p><p> ( )</p><p>25 </p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>26 </p><p> ," - , . </p><p> , , , , , . </p><p> . ,</p><p> : "</p><p> , , ..." , , .</p><p> , ". </p><p> , </p><p> ( )</p><p>26 </p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>27 </p><p> ! " " </p><p> "" "" /" "" , /</p><p> ) " ." , ,( </p><p> " . "" " ,(288/89 " , .. ) </p><p> . , </p><p> ," ) , </p><p> , , .( "</p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>28 </p><p> ! " " </p><p> 154 :2007 </p><p> - , ()28 ,</p><p> . - </p><p> 2007 / : 3 </p><p> , " : , </p><p> ."... ... ,... </p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>29 </p><p> ! " " </p><p> ," " ,( ) , </p><p> . , </p><p> : </p><p> ! , </p><p> . (1)2 (6)2 </p><p> , . </p><p> , </p><p> . </p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>30 </p><p> " " </p><p> " (6)2 , , , " : </p><p> ."... - (6)2 .(48%) , 121 " 124 " " , ...121 </p><p> ,35% , 30 - </p><p> ." , 30 " 132</p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>31 </p><p> " " </p><p> , 124 . </p><p> " " "" ." " , </p><p> ?124- (6)2 </p><p> " " : (1948 )</p><p> ( ) .(.. ) " </p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>32 </p><p> " " </p><p> , : ', </p><p> .' , ,</p><p> " , , </p><p> ," " , , ,(") , </p><p> , ! .35% </p><p> , , ) .( , </p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>33 33 </p><p> ,(1113/04 ") " , 1993 </p><p> "(" :) " ... ." ,</p><p> . " (1994) . 1995 </p><p> : "( " :) . 1.7 - 50% , </p><p> . , " </p><p> " " , 3 - . </p><p> - - </p><p> ( ") </p><p>33 </p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>34 34 </p><p> , " 1995</p><p> ."(" :) , </p><p> 1995 .() " 1996 ,()</p><p> 1999 . </p><p> ,( ) . 4.3- " , ,1998-2000 </p><p> - - </p><p> ( ") </p><p>34 </p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>35 35 </p><p> : </p><p> , , </p><p> , . , . </p><p> , " , </p><p> .</p><p> , , (4)17 </p><p> .</p><p> - - </p><p> ( ") </p><p>35 </p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>36 36 </p><p> , , </p><p> : </p><p> - " , . , </p><p> ,... ... , , </p><p> , " " (4)17 </p><p> "..."" "" </p><p> - - </p><p> ( ") </p><p>36 </p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>37 37 </p><p> , , </p><p> !!! </p><p> , " - , </p><p> , . , </p><p> , ". </p><p> :</p><p> , " "... , </p><p> - - </p><p> ( ") </p><p>37 </p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>38 38 </p><p> , " , </p><p> " , , " , </p><p> :/ ,"( " ) </p><p> , , . " </p><p> : " "</p><p> ,( - ) - .(? ) ".</p><p> - - </p><p> ( ") </p><p>38 </p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>39 39 </p><p> , , </p><p> , ( ) ,</p><p> , </p><p> , .(4)17 </p><p> : </p><p> , " "" , , </p><p> .(.. ) " </p><p> - - </p><p> ( ") </p><p>39 </p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>40 40 </p><p> :</p><p> , , ," ". , , </p><p> .(.. )</p><p> , ? /</p><p> : " </p><p> ,1999 " " :.." </p><p> ". . .(.. )</p><p> - - </p><p> ( ") </p><p>40 </p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>41 41 </p><p> , </p><p> . </p><p> , : </p><p> , , .(4)17 , </p><p> - - </p><p> ( ") </p><p>41 </p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>42 </p><p> "" . </p><p> : </p><p> 49/08 7.1</p><p> , 49/08 7.1.1 .. , .."</p><p> , , ". </p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>43 </p><p> ," 7.1.2</p><p> , . ( ) </p><p> ' " 7 , </p><p> " , 2 ' </p><p> 2 ' ".</p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>44 </p><p> 7 , 49/08 7.1.3 , , </p><p> , . </p><p> " , , 92 </p><p> .</p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>45 </p><p> ' 7.1.4</p><p> " ' 137/56 "] " ,[1957 - "/" , " " ,</p><p> . </p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>46 </p><p> : " , </p><p> , , " , ,</p><p> , . ) "... ,</p><p> .(.. </p><p> " " , </p><p> ."... </p></li><li><p>Art</p><p>zi, H</p><p>iba </p><p>&amp; E</p><p>lmek</p><p>iess</p><p>e </p><p>47 47 </p><p> , </p><p> " 03-6133113 , 03-6134111 </p><p> www.ahe-tax.co.il </p></li></ul>