γέρων ιωσήφ ησυχαστής έκφρασις μοναχικής εμπειρίας (1979)

  • CategoryDocuments

  • View90

Report
1. C h , ?'?s't'GEVr'é at.aou?ets o' t . - ) )t.(' oM'a?a v J' 7, . cxzxv,oqs k'cgz 'yJo.xk-v sg gcxo u.' v..? * y eçu+ x? (/';Az. xjIy,àc ç v o. ) ) -' b.-i a'y'eea(ri,s.cc z,rjc.?,'y'gsjz ycv, z;'7, ( )$)(t 7'cJ a?/atc( .u4 vob,3,.6 u't,ygïstù. y . ' - (t' )h''cp j / . .. .' ' ''rcv wJ' .s ' . I ! = c.t12t ).w' -. k.. '.,'.r,J ., 7ttt. 'Ow *tz 7,1ecx 'rr'tx azx, J (f ' '' ) / ''''% )'f7h 't 'k'.'. x' 7 y' b ' ' . . . .. . A, .. - f ,j . .)ê(l% dz4. - o oo% o, .. $' cj ' . 7q Dti 4'' ip.''z.q ' ''z'n ' .v kl) ,' sv ( r i ''' ''of / % , /J$ .spoz ew z.ç : . ./pv y t,, 7/ . j i 1 1
Description
1. C h , ?'