Θεματα 2002 Εσπερινού Απαντησεις

  • Published on
    18-Dec-2015

  • View
    221

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2002

Transcript

<ul><li><p>. "</p><p>"</p><p> 1 1. 2. 3. 4. </p><p> X U K () ( ) ( ) </p><p> J 9J </p><p>1X 6J 3J </p><p>2X 5J 4J </p><p>A 9J OJ </p><p>5. II </p><p> I </p><p>2.mKg </p><p> L sec</p><p>2mKg </p><p> rad/sec r N.m f </p><p>Hz </p><p> 2 .1. </p><p>1 2</p><p>r1 r2</p><p> . "" - .: 27210 95352, 96390 http://www.epil.gr</p></li><li><p>. "</p><p>"</p><p> , . , . </p></li><li><p>. "</p><p>"</p><p> 3 1. </p><p> L</p><p>W</p><p>L/2 - d</p><p>FA F</p><p>d</p><p>+</p><p> F=0 =0 F=0 0=+ WFFA (1) =0 </p><p> -FA(L-d)+W( dL</p><p>2)=0 N</p><p>dL</p><p>dLWF</p><p>SI</p><p>A 205,2150</p><p>)(</p><p>)2</p><p>(=</p><p>=</p><p>= </p><p> (1) F=W-FA = 30F </p><p> 2. </p><p>L</p><p>W</p><p>L/2 - d</p><p>FAF</p><p>d</p><p>+L-d</p><p>W1 </p><p> NFF AA 102== F=0 </p><p>01 =+ WWFFA WFFW A += 1 </p><p> =0 0)2()( 1 =+ dWdLWdLFA </p><p> d</p><p>dLFdLWW</p><p>A )()2(</p><p>1</p><p>= NWSI</p><p>505,0</p><p>5,2101501 =</p><p>= </p><p> NW 501 = </p><p> . "" - .: 27210 95352, 96390 http://www.epil.gr</p></li><li><p>. "</p><p>"</p><p> 4 . </p><p>Mm U</p><p>M + mV</p><p>-A +A0 </p><p>. KMmT += 2 </p><p> 422</p><p>1021000</p><p>1011092 </p><p>=</p><p>+= </p><p>SISIT sec102 2= </p><p> . </p><p> 2221)(</p><p>21 KAVMm =+ </p><p>MmKAV+</p><p>=</p><p>22 </p><p>MmKAV+</p><p>= </p><p> sec10101010001,0 2 mV</p><p>SI=</p><p>=</p><p> V = 10 m/sec </p><p> . </p><p> : </p><p>PP rr</p><p>= VMmmU )( += Mm</p><p>mUV+</p><p>= </p><p>sec100101101010)(</p><p>2</p><p>2m</p><p>mMmVU</p><p>SI=</p><p>=</p><p>+=</p><p> U = 100 m/sec </p><p>. =t sec10010222</p><p>2radSI</p><p>=</p><p>=</p><p>=</p><p> =0,1100t (SI) </p><p> . "" - .: 27210 95352, 96390 http://www.epil.gr</p></li></ul>